Bài giảng Toán Lớp 1 - Tiết 1, Bài: Phép trừ trong phạm vi 10 - Năm học 2021-2022

Bài giảng Toán Lớp 1 - Tiết 1, Bài: Phép trừ trong phạm vi 10 - Năm học 2021-2022

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

 1. Năng lực

- Biết cách tìm kết quả một phép trừ trong phạm vi 10.

- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép trừ trong phạm vi 10 đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.

- NL tự học, NL sáng tạo, NL giải quyết vấn đề

2. Phẩm chất

- Phát triển các NL toán học.

II. CHUẨN BỊ:

1. Đồ dùng

 - GV: SGK, máy tính

 - HS: Các thẻ phép tính ; Một số tình huống thực tế đơn giản có liên quan đến phép trừ trong phạm vi 10

2. Phương pháp, kĩ thuật

- PP: Quan sát, hỏi đáp

- KT: động não, tia chớp

pptx 6 trang Người đăng Khải Nguyễn Ngày đăng 24/07/2023 Lượt xem 107Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 1 - Tiết 1, Bài: Phép trừ trong phạm vi 10 - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TOÁN - LỚP 1A1 ; 1A2 
PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10 (Tiết 1) 
(SỐ TIẾT 2) 
Thực hiện từ ngày 23 đến 26 tháng 11 năm 2021 
I . YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
 1. Năng lực 
- Biết cách tìm kết quả một phép trừ trong phạm vi 10. 
- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép trừ trong phạm vi 10 đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế. 
- NL tự học, NL sáng tạo, NL giải quyết vấn đề 
2. Phẩm chất 
- Phát triển các NL toán học. 
II . CHUẨN BỊ: 
1. Đồ dùng 
 - GV: SGK, máy tính 
 - HS: Các thẻ phép tính ; Một số tình huống thực tế đơn giản có liên quan đến phép trừ trong phạm vi 10 
2 . Phương pháp, kĩ thuật 
- PP: Quan sát, hỏi đáp 
- KT: động não, tia chớp 
KHỞI ĐỘNG 
4 - 2 
5 - 1 
6 - 1 
4 - 3 
6 - 6 
5 - 3 
3 - 2 
Troø chôi: Ñoá baïn ? 
*KHÁM PHÁ 
 7 – 1 = 
? ? 
 8 – 1 = 
? ? 
 9 – 6 = 
? ? 
 7 – 2 = 
? ? 
6 
5 
7 
3 
 10 – 5 = 
? ? 
* Luyeän taäp 
 7 – 1 = 
? ? 
 9 – 7 = 
? ? 
 8 – 4 = 
? 
Baøi 1: Soá ? 
VẬN DỤNG – TRẢI NGHIỆM 
Em hãy suy nghĩ, nêu : 
 1phép trừ trong phạm vi 10 ? 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_1_tiet_1_bai_phep_tru_trong_pham_vi_10_na.pptx