Bài giảng Toán Lớp 1 - Tiết 1, Bài: Tia số, Số liền trước và số liền sau

Bài giảng Toán Lớp 1 - Tiết 1, Bài: Tia số, Số liền trước và số liền sau

* Khởi động: Thảo luận nhóm

* Thực hành

- Điền số

- Dựa vào tia số để so sánh các số

* Hoạt động tiếp nối

* Trò chơi " Giúp cá về nhà"

pptx 22 trang Người đăng Khải Nguyễn Ngày đăng 24/07/2023 Lượt xem 135Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 1 - Tiết 1, Bài: Tia số, Số liền trước và số liền sau", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MÔN TOÁN 
Em hãy vẽ lên giấy một đoạn thẳng dài 10 cm 
A 
B 
Đoạn thẳng AB dài 10 cm 
TIA SỐ 
SỐ LIỀN TR Ư ỚC- SỐ LIỀN SAU 
TIẾT 1 
TOÁN 
Số liền tr ư ớc của 8 là? 
Số liền sau của 7 là ? 
Thảo luận nhóm đôi 
Số liền tr ư ớc của 8 là 7 
Số liền sau của 7 là 8 
THỰC HÀNH 
Số? 
Số? 
4 
5 
6 
9 
10 
11 
12 
Số? 
90 
93 
94 
96 
98 
99 
100 
Số? 
1 
0 
6 
98 
Thö giaõn 
< 
< 
> 
> 
< 
> 
24 
25 
< 
100 
99 
> 
Hoạt động tiếp nối 
Trò ch ơ i 
“ Giúp cá về nhà” 
Số liền tr ư ớc của 54 là ..... 
Số liền sau của 34 là ..... 
Số liền sau của 22 là ..... 
Số liền tr ư ớc của 17 là ..... 
Chaøo taïm bieät 
caùc con 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_1_tiet_1_bai_tia_so_so_lien_truoc_va_so_l.pptx