Bài giảng Toán Lớp 1 - Tiết 2, Bài: Tia số, Số liền trước và số liền sau

Bài giảng Toán Lớp 1 - Tiết 2, Bài: Tia số, Số liền trước và số liền sau

* Thực hành

- Điền số

- Số liền trước hay số liền sau

* Tìm nhà cho các bạn

* Củng cố

* Trò chơi " Cây nở hoa"

pptx 13 trang Người đăng Khải Nguyễn Ngày đăng 24/07/2023 Lượt xem 121Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 1 - Tiết 2, Bài: Tia số, Số liền trước và số liền sau", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MÔN TOÁN 
延迟符 
Khôûi ñoäng 
TIA SỐ 
SỐ LIỀN TR Ư ỚC- SỐ LIỀN SAU 
TIẾT 2 
10 
24 
82 
9 
68 
48 
số liền sau của 30. 
số liền trước của 31. 
số liền trước của 59. 
số liền sau của 99. 
TH Ư GIÃN 
TÌM NHÀ CHO CÁC BẠN 
70 
71 
72 
76 
CỦNG CỐ 
Trò ch ơ i “ Cây nở hoa” 
1 
2 
9 
5 
7 
8 
6 
Số liền tr ư ớc của 10 là 9. Đúng hay sai? 
Số liền tr ư ớc của 6 là 7. Đúng hay sai? 
Số liền sau của 8 là 7. Đúng hay sai? 
Số liền sau của 10 là 11. Đúng hay sai? 
Số liền tr ư ớc của 14 là 15. Đúng hay sai? 
Số liền tr ư ớc của 20 là 21. Đúng hay sai? 
Số liền sau của 33 là số mấy? 
Số liền sau của 49 là số mấy? 
Số liền tr ư ớc của 47 là số mấy? 
4 
3 
Số liền tr ư ớc của 10 là 9. Đúng hay sai? 
Số liền tr ư ớc của 6 là 7. Đúng hay sai? 
Số liền sau của 8 là 7. Đúng hay sai? 
Số liền sau của 10 là 11. Đúng hay sai? 
Số liền tr ư ớc của 14 là 15. Đúng hay sai? 
Số liền tr ư ớc của 20 là 21. Đúng hay sai? 
Số liền sau của 33 là số mấy? 
Số liền sau của 49 là số mấy? 
Số liền tr ư ớc của 47 là số mấy? 
Chaøo taïm bieät 
caùc con 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_1_tiet_2_bai_tia_so_so_lien_truoc_va_so_l.pptx