Bài giảng Toán Lớp 1(Chân trời sáng tạo) - Chủ đề 1: Làm quen với một số hình - Bài: Hình tròn, Hình tam giác, Hình vuông, Hình chữ nhật (Tiết 2)

Bài giảng Toán Lớp 1(Chân trời sáng tạo) - Chủ đề 1: Làm quen với một số hình - Bài: Hình tròn, Hình tam giác, Hình vuông, Hình chữ nhật (Tiết 2)

Chủ đề 1: Làm quen với một số hình

Hình tròn – Hình tam giác

Hình vuông – Hình chữ nhật

Tìm các vật có dạng hình tròn

Dùng các hình bên dưới xếp thành các hình có sẵn.

 

pptx 9 trang Người đăng hungdq21 Ngày đăng 08/06/2022 Lượt xem 308Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 1(Chân trời sáng tạo) - Chủ đề 1: Làm quen với một số hình - Bài: Hình tròn, Hình tam giác, Hình vuông, Hình chữ nhật (Tiết 2)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hình trịn – Hình tam giác 
Hình vuơng – Hình chữ nhật 
Chủ đề 1: Làm quen với một số hình 
Tốn 1 - Bộ sách Chân trời sáng tạo 
Ban biên tập AES 
Hình trịn – Hình tam giác 
Hình vuơng – Hình chữ nhật 
Tiết 2 
Tìm các vật cĩ dạng hình trịn 
HÌNH TRỊN 
Dùng các hình bên dưới xếp thành các hình cĩ sẵn . 
Dùng các hình bên dưới xếp thành các hình cĩ sẵn . 
Dùng các hình bên dưới xếp thành các hình cĩ sẵn . 
Dùng các hình bên dưới xếp thành các hình cĩ sẵn . 
Dùng các hình bên dưới xếp thành các hình cĩ sẵn . 
Dùng các hình bên dưới xếp thành các hình cĩ sẵn . 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_1chan_troi_sang_tao_chu_de_1_lam_quen_voi.pptx