Bài giảng Tự nhiên và xã hội Lớp 1 - Bài 31: Thực hành: Quan sát bầu trời

Bài giảng Tự nhiên và xã hội Lớp 1 - Bài 31: Thực hành: Quan sát bầu trời

HĐ 1 :Quan sát bầu trời .

Bước 1 :Giao nhiệm vụ .

Quan sát bầu trời :

+Nhìn lên bầu trời em có thấy mặt trời và những khoảng trời xanh không ?

+Trời hôm nay nhiều mây hay ít mây ?

+Những đám mây đó có màu gì ? Chúng đứng yên hay chuyển động ?

Quan sát cảnh vật xung quanh :

+Sân trường, cây cối, cảnh vật.lúc này khô ráo hay ướt át ?

Em có trông thấy ánh nắng vàng(hay những giọt mưa)không ?

pptx 12 trang Người đăng hungdq21 Ngày đăng 06/06/2022 Lượt xem 292Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tự nhiên và xã hội Lớp 1 - Bài 31: Thực hành: Quan sát bầu trời", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môn : 
 TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 
1.Kiểm tra bài cũ : 
-Nêu những dấu hiệu của trời nắng ? 
...bầu trời trong xanh, có mặt trời, đường đi khô ráo. 
-Nêu những dấu hiệu của trời mưa ? 
...bầu trời xám xịt, mây đen kéo đến, sấm chớp. 
-Khi đi dưới trời nắng (mưa) em phải làm gì? 
...em phải đội mũ,nón (mặc áo mưa, che dù ),..... 
 Tự nhiên và xã hội : 
THỰC HÀNH : QUAN SÁT BẦU TRỜI 
HĐ 1 :Quan sát bầu trời . 
*Bước 1 :Giao nhiệm vụ . 
-Quan sát bầu trời : 
+Nhìn lên bầu trời em có thấy mặt trời và những khoảng trời xanh không ? 
+Trời hôm nay nhiều mây hay ít mây ? 
+Những đám mây đó có màu gì ? Chúng đứng yên hay chuyển động ? 
-Quan sát cảnh vật xung quanh : 
+Sân trường, cây cối, cảnh vật...lúc này khô ráo hay ướt át ? 
+Em có trông thấy ánh nắng vàng(hay những giọt mưa)không ? 
 Tự nhiên và xã hội : 
THỰC HÀNH : QUAN SÁT BẦU TRỜI 
* Bước 2 : Quan sát ngoài trời . 
-HS ra ngoài trời quan sát theo nhiệm vụ GV giao . 
* Bước 3 : Vào lớp thảo luận cả lớp . 
-GV :Những đám mây trên bầu trời cho chúng ta biết được điều gì ? . 
-HS : Trời đang nắng, trời sắp mưa hay trời dâm mát . 
 Tự nhiên và xã hội : 
THỰC HÀNH : QUAN SÁT BẦU TRỜI 
GIÁO VIÊN KẾT LUẬN : 
Quan sát những đám mây trên bầu trời ta biết được 
trời đang nắng,dâm mát hay sắp mưa . 
Quan sát tranh và cho biết trời như thế nào ? 
Trời ít mây 
Trời nhiều mây 
 Tự nhiên và xã hội : 
THỰC HÀNH : QUAN SÁT BẦU TRỜI 
-Bầu trời nhiều mây hay ít mây ? Những đám mây có màu gì ? 
Thảo luận cặp 
Quan sát tranh và cho biết trời như thế nào ? 
Trời sắp mưa 
 Tự nhiên và xã hội : 
THỰC HÀNH : QUAN SÁT BẦU TRỜI 
-Trời hôm nay nhiều mây hay ít mây ? Những đám mây có màu gì ? 
 Tự nhiên và xã hội : 
THỰC HÀNH : QUAN SÁT BẦU TRỜI 
Quan sát tranh và cho biết trời như thế nào ? 
Trời dâm mát 
Trời đang nắng 
-Trời hôm nay nhiều mây hay ít mây ? Những đám mây có màu gì ? 
 Tự nhiên và xã hội : 
THỰC HÀNH : QUAN SÁT BẦU TRỜI 
Vẽ bầu trời và cảnh vật . 
Nói về bầu trời và cảnh vật xung quanh . 
HOẠT ĐỘNG 2 : 
- GV gợi ý : 
Hoạt động cá nhân 
 Tự nhiên và xã hội : 
THỰC HÀNH : QUAN SÁT BẦU TRỜI 
HOẠT ĐỘNG 2 : 
Nói về bầu trời và cảnh vật xung quanh . 
- GV gợi ý : 
-Quan sát bầu trời : 
+Nhìn lên bầu trời em có thấy mặt trời và những khoảng trời xanh không ? 
+Trời hôm nay nhiều mây hay ít mây ? 
+Những đám mây đó có màu gì ? Chúng đứng yên hay chuyển động ? 
-Quan sát cảnh vật xung quanh : 
+Sân trường, cây cối, cảnh vật...lúc này khô ráo hay ướt át ? 
+Em có trông thấy ánh nắng vàng(hay những giọt mưa)không ? 
 Tự nhiên và xã hội : 
THỰC HÀNH : QUAN SÁT BẦU TRỜI 
Củng cố : 
-Khi quan sát bầu trời em biết được điều gì ? 
 Tự nhiên và xã hội : 
THỰC HÀNH : QUAN SÁT BẦU TRỜI 
DẶN DÒ : 
Xin chân thành cảm ơn 
Tiết học đến đây kết thúc 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_tu_nhien_va_xa_hoi_lop_1_bai_31_thuc_hanh_quan_sat.pptx