Bài giảng Tự nhiên và xã hội Lớp 1 - Bài 7: Thực hành: đánh răng và rửa mặt

Bài giảng Tự nhiên và xã hội Lớp 1 - Bài 7: Thực hành: đánh răng và rửa mặt

Bài giảng Tự nhiên và xã hội Lớp 1 - Bài 7: Thực hành: đánh răng và rửa mặt

Bài 7:

Thực hành: đánh răng và rửa mặt

Cùng thực hành đánh răng nhé !

CHÚNG TA CÙNG HÁT NÀO!

pptx 15 trang Người đăng hungdq21 Ngày đăng 06/06/2022 Lượt xem 244Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tự nhiên và xã hội Lớp 1 - Bài 7: Thực hành: đánh răng và rửa mặt", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KIỂM TRA BÀI CŨ 
1 
2 
3 
4 
5 
Những việc nào nên làm và không nên làm đ ể ch ă m sóc và bảo vệ r ă ng? 
Tự nhiên và xã hội 
Bài 7: 
Thực hành: đánh răng và rửa mặt 
Tự nhiên và xã hội 
Bài 7: 
Thực hành: đánh răng và rửa mặt 
Bước 2 
Bước 3 
Bước 1 
Bước 4 
1 
3 
2 
4 
Quan sát 
Cùng thực hành đánh răng nhé ! 
CHÚNG TA CÙNG HÁT NÀO! 
Tự nhiên và xã hội 
Bài 7: 
Thực hành: đánh răng và rửa mặt 
Tự nhiên và xã hội 
Bài 7: 
Thực hành: đánh răng và rửa mặt 
Bước 1 
Bước 2 
Bước 3 
Quan sát 
Cùng thực hành rửa mặt nhé ! 
Nên đánh răng và rửa mặt vào những lúc nào ? 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_tu_nhien_va_xa_hoi_lop_1_bai_7_thuc_hanh_danh_rang.pptx