Bài giảng Tự nhiên và xã hội Lớp 1 - Chủ đề: Tự nhiên - Bài 22: Cây rau

Bài giảng Tự nhiên và xã hội Lớp 1 - Chủ đề: Tự nhiên - Bài 22: Cây rau

Các bộ phận chính của cây rau

* Các bộ phận chính của cây rau

* Các loại rau ăn lá:

* Các loại rau ăn thân:

* Các loại rau ăn quả:

* Các loại rau ăn thân và lá:

ppt 16 trang Người đăng hungdq21 Ngày đăng 08/06/2022 Lượt xem 275Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tự nhiên và xã hội Lớp 1 - Chủ đề: Tự nhiên - Bài 22: Cây rau", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Cây rau 
Chủ đề 
Tự nhiên 
Tự nhiên và xã hội: 
Bài 22: Cây rau 
La ù 
Thân 
Rễ 
* Các bộ phận chính của cây rau 
* Các bộ phận chính của cây rau 
* Các loại rau ăn lá : 
* Các loại rau ăn thân : 
* Các loại rau ăn quả : 
* Các loại rau ăn thân và lá : 
* Các loại rau ăn hoa : 
* Các loại rau ăn củû : 
khoai tây 
Cà rốt 
Củ cải 
* Các món ăn - đồ uống được chế biến từ rau(quả ): 
Thứ sáu , ngày 10 tháng 12 năm 2010 
Tự nhiên và xã hội: 
Bài 22: Cây rau 
* Rau ( quả ) còn được làm đồ trang trí , đồ chơi ” 
* Sử dụng rau trong sinh hoạt như thế nào cho an toàn 
Dung dÞch muèi lo·ng 
Dung dÞch thuèc tÝm 
Câu1 : Em hãy nêu các bộ phận chính của cây rau ? 
A. Rễ , củ , hoa . 
B. Rễ , thân , lá 
B. Rễ , thân , láù . 
C. Củ , thân , la.ù 
Câu 2 : Ăn rau có lợi ích gì cho sức khỏe ? 
B. Tránh chảy máu chân răng . 
A. Tránh táo bón . 
C. Cả 2 ý kiến trên . 
C. Cả 2 ý kiến trên . 
Câu 3 : Trước khi dùng rau làm thức ăn người ta phải : 
B. Rửa rau . 
A. Ngắt bớt lá sâu . 
C. Ngắt bớt lá sâu và rửa thật sạch . 
C. Ngắt bớt lá sâu và rửa thật sạch . 
Tìm đáp án đúng nhất 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_tu_nhien_va_xa_hoi_lop_1_chu_de_tu_nhien_bai_22_ca.ppt