Đề khảo sát học sinh giỏi lớp 1 cuối năm môn Tiếng Việt + Toán 1 - Trường Tiểu học Kim Quan

Đề khảo sát học sinh giỏi lớp 1 cuối năm môn Tiếng Việt + Toán 1 - Trường Tiểu học Kim Quan

Trường Tiểu học Kim Quan

ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI LỚP 1 CUốI NĂM

MÔN : TIẾNG VIỆT

Họ và tên : Lớp : .

Bài 1 : Đọc thầm đoạn văn bài :

 Cây bàng

 Mùa đông ,cây vươn dài những cành khẳng khiu , trụi lá. Xuân sang , cành trên cành dưới chi chít những lộc non mơn mởn . Hè về , những tán lá xanh um che mát một khoảng sân trường . Thu đến , từng chùm quả chín vàng trong kẽ lá .

1) Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng :

 - Mùa xuân cây bàng :

a. vươn dài những cành khẳng khiu , trụi lá .

b. từng chùm quả chín vàng trong kẽ lá .

c. cành trên cành dưới chi chít những lộc non mơn mởn

d. những tán lá xanh um che mát một khoảng sân trường .

 - Mùa hè cây bàng :

a . vươn dài những cành khẳng khiu , trụi lá .

b . từng chùm quả chín vàng trong kẽ lá .

c . cành trên cành dưới chi chít những lộc non mơn mởn

 d . những tán lá xanh um che mát một khoảng sân trường .

 

doc 11 trang Người đăng buihue123 Ngày đăng 27/01/2021 Lượt xem 281Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề khảo sát học sinh giỏi lớp 1 cuối năm môn Tiếng Việt + Toán 1 - Trường Tiểu học Kim Quan", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường Tiểu học Kim Quan
ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI LỚP 1 CUốI NĂM
MÔN : TIẾNG VIỆT
Họ và tên :Lớp :..
Bài 1 : Đọc thầm đoạn văn bài : 
 Cây bàng 
 Mùa đông ,cây vươn dài những cành khẳng khiu , trụi lá. Xuân sang , cành trên cành dưới chi chít những lộc non mơn mởn . Hè về , những tán lá xanh um che mát một khoảng sân trường . Thu đến , từng chùm quả chín vàng trong kẽ lá .
1) Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng : 
 - Mùa xuân cây bàng :
vươn dài những cành khẳng khiu , trụi lá .
từng chùm quả chín vàng trong kẽ lá .
cành trên cành dưới chi chít những lộc non mơn mởn 
những tán lá xanh um che mát một khoảng sân trường .
 - Mùa hè cây bàng : 
a . vươn dài những cành khẳng khiu , trụi lá .
b . từng chùm quả chín vàng trong kẽ lá .
c . cành trên cành dưới chi chít những lộc non mơn mởn 
 d . những tán lá xanh um che mát một khoảng sân trường .
2) Theo em cây bàng đẹp nhất vào mùa nào ? Vì sao ?
Bài 2 :Khoanh vµo ch÷ c¸i ë tr­íc tõ ®óng
a, ngo»n nghÌo	c, tæ cuèc Việt Nam	 e, quoÐt nhµ
b, xung quoanh	d, xung quanh	 g, tæ quècViệt Nam
Bài 3 :
 Tìm 3 từ chứa tiếng có vần uyên
Viết một câu chứa tiếng có vần uyên
Viết một câu chứa tiếng có vần oong
Bài 4 : 
- Điền vào chỗ trống tr hay ch
 nhà ường . ăm chỉ . 
 con uột . cá ê . 
Điền vào chỗ trống ng hay ngh
iêng ả ỉ ơi
ay ắn con é
Trường Tiểu học Kim Quan
ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI LỚP 1 CUốI NĂM
MÔN : TOÁN
Họ và tên :Lớp :..
Bài 1 :Đúng ghi đ , sai ghi s vào chỗ ()
 69 23 78 4 
 - + - +
 25 5 6 43 
 . .. .. ..
 44 28 72 83.
Bài 2 : 
- Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng của phép tính : 15 - 8 + 10
 A . 16 B . 17 C .18 D . 19
- Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng của phép tính : 89 - 24 - 5
 A . 15 B . 42 C .60 D . 62
- Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng của phép tính : 35 + 24 - 12 
 A . 45 B . 46 C .47 D . 64
 Bài 3 : Khoanh vào chữ cái trước Ý đúng :
 - Số tròn chục liền trước số tròn chục lớn nhất có hai chữ số là :
 A . 89 B . 99 C .98 D . 80 
	- Số liền sau của số lớn nhất có hai chữ số là :
 A . 89 B . 98 C .100 D .99 
 Bài 4 : Điền dấu > , < , = .vào chỗ ( )
 48 – 5 + 11 12 + 42 76 67 – 47 . 74
 17 + 51 67 76 – 6 40 + 25 52 + 40 
 Bài 5 : Viết các số 12 , 14 , 26 vào chỗ ( ) cho thích hợp
 + =  - = 
 + =  - = 
 Bài 6: Lớp 1A có 35 học sinh trong đó có 2 chục bạn nữ . Hỏi lớp 1Acó 
 bao nhiêu bạn học sinh nam 
 Bài 7 : Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng :
 Hình bên có bao nhiêu hình tam giác ?
 A . 4 B . 5 C .6 D . 7
Trường Tiểu học Kim Quan
ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI LỚP 1 CUốI NĂM
 MÔN : TOÁN
 Họ và tên :Lớp :..
Bài 1 : Đúng ghi Đ sai ghi S vào chỗ ()
 96 5 47 40
 - + - +
 96 33 7 23
 ------ ------- ------ ------
 00 83 40 60 
Bài 2 : Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng của phép tính: 23 + 6 - 20
 A . 72 B. 27 C. 6 D . 9
Bài 3: Khoanh vào chữ cái trước số thích hợp để điền vào chỗ( )36 -= 14 
 A . 12 B. 22 C. 32 D . 23
Bài 4: Khoanh vào chữ cái trước ý đúng :
 Số liền trước số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là : 
 A . 99 B. 98 C .97 D . 96
Bài 5 : Khoanh vào chữ cái trước ý đúng :
 Số liền sau số nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau là : 
 A . 10 B. 11 C.12 D . 13
Bài 6 : Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng :
 Hôm nay là thứ hai ngày 13 tháng 5 . Vậy ngày 17 tháng 5 là thứ :
 A . Thứ tư B. Thứ năm C.Thứ sáu D . Thứ bảy
Bài 7: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng :
 Hình bên có bao nhiêu hình tam giác ? 
 A . 5 Hình . B. 6 Hình C. 7 Hình Đ . 8 Hình
Bài 8 :Điền dấu ( >,<, = ) vào chỗ trống cho thích hợp :
 24 42 - 32 + 18 18 14 + 25 37 68 - 6 – 50
Bài 9 : a ) cho các số 1 , 2 , 3 .hãy lập tất cả các số có hai chữ số 
------------------------------------------------------------------
 b) Viết các số 4 ,15 ,19 vào ô chỗ ( ) cho thích hợp :
 + =  -- = 
Bài 10 : 
 Tuấn có 43 viên bi xanh và đỏ trong đó có 2 chục viên bi xanh . Hỏi Tuấn có bao nhiêu viên bi đỏ ? 
Trường Tiểu học Kim Quan
ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI LỚP 1 CUốI NĂM
 MÔN : TIẾNG VIỆT
 Họ và tên :Lớp :..
 Đọc thầm đoạn văn bài ĐẦM SEN
 Đầm sen ở ven làng. Lá sen màu xanh mát . Lá cao , lá thấp chen nhau , phủ khắp mặt đầm . 
 Hoa sen đua nhau vươn cao ,khi nở , cánh hoa đỏ nhạt xòe ra , phô đài sen và nhị vàng . Hương sen ngan ngát , thanh khiết . Đài sen khi già thì dẹt lại , xanh thẫm .
 Bài 1 : Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng :
 - Hoa sen khi nở cánh hoa màu gì ? 
 A . Hoa sen khi nở cánh hoa màu xanh mát .
 B . Hoa sen khi nở cánh hoa màu vàng .
 C . Hoa sen khi nở cánh hoa màu đỏ nhạt .
 D . Hoa sen khi nở cánh hoa màu xanh thẫm .
 Bài 2 :Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất :
 - Hương sen thơm như thế nào ?
 A . Hương sen thơm mát , thanh khiết . 
 B . Hương sen thơm ngát , thanh khiết .
 C . Hương sen ngan ngát , thanh khiết .
 D . Hương sen ngan ngát .
 Bài 3 :Khoanh vào chữ cái trước từ ngữ đúng : 
 A. quỏa cam B. cỏa cam C . quả cam D . Kỏa cam 
 Bài 4:Khoanh vào chữ cái trước từ ngữ đúng :
 A . con nghé B . con nghựa C . ngiên cứu D. ngiêng ngả 
 Bài 5 : Khoanh vào chữ cái trước từ ngữ đúng :
 A . con ghà B . ghi bài C. ghế ghỗ D .ghọn gàng
 Bài 6 : Đúng ghi Đ sai ghi S vào chỗ( ) 
 Cây che con trâu quả chanh tranh vẽ 
 Bài 7 : Đúng ghi Đ sai ghi S vào chỗ( ) 
 Học sinh quyển xách quyển sách túi xách 
 Bài 8 : Khoanh vào chữ cái trước từ ngữ đúng :
 A. dực rỡ B. rực giỡ C. rực rỡ D. rực dỡ
 Bài 9 : Tìm 3 từ chứa tiếng có vần uôi
 Bài 10 : 
 A . Viết câu chứa tiếng có vần : oeo
 B . Viết câu về con vật em yêu thích 
MỘT SỐ QUI TẮC CHÍNH TẢ 
CÁC CON CẦN GHI NHỚ
 K 
gh Chỉ ghép với âm , vần có ( e , ê , i) 
ngh ở đầu vần 
 --------------------------------------------- 
g Chỉ ghép với âm , vần có 
ng ( a,ă,â,o,ô,ơ,u, ư) ở đầu vần . 
 ----------------------------------------------
qu + Khi ghép với vần có u ở đầu vần .
 - Đọc : quờ - uân – quuân,
 Ví dụ - Viết : quân (Bỏ chữ u ) .
 + Khi ghép với vần có o ở đầu vần .
 - Đọc : qu - oanh - quoanh
 - Viết : quanh (Bỏ chữ o ) 
 -----------------------------------------------
C – Không ghép với những vần có o ở đầu vần

Tài liệu đính kèm:

 • docqui tac chinh ta cac con can ghi nho.doc