Giáo án Âm nhạc tiểu học - Tuần 33 - GV: Lê Văn Quẩn - Trường Tiểu học Xã Tân Ân

Giáo án Âm nhạc tiểu học - Tuần 33 - GV: Lê Văn Quẩn - Trường Tiểu học Xã Tân Ân

LỚP 1

 ÔN TẬP 2 BÀI HÁT: ĐI TỚI TRƯỜNG, ĐƯỜNG VÀ CHÂN

I. MỤC TIÊU:

 - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca 2 bài hát

 - Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát

* HS khá giỏi:

 - Biết hát đúng giai điệu và gõ đệm theo phách, theo nhịp.

 * Nội dung giáo dục:

 - Giáo dục các em tình yêu thương quê hương đất nước,yêu trường yêu lớp

 - Giúp học sinh mạnh dạng tự tinh biểu diễn,yêu thích môn học

II. CHUẨN BỊ GIÁO VIÊN:

- Thanh phách ,tranh ảnh,bảng phụ.

- Nhạc cụ đệm.

- Băng đĩa.

- Hát chuẩn xác bài hát.

- Một số động tác phụ họa

III. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC CHỦ YẾU:

 

doc 11 trang Người đăng buihue123 Ngày đăng 23/02/2021 Lượt xem 230Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Âm nhạc tiểu học - Tuần 33 - GV: Lê Văn Quẩn - Trường Tiểu học Xã Tân Ân", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỚP 1 
 ÔN TẬP 2 BÀI HÁT: ĐI TỚI TRƯỜNG, ĐƯỜNG VÀ CHÂN
I. MỤC TIÊU:
 - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca 2 bài hát
 - Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát
* HS khá giỏi: 
 - Biết hát đúng giai điệu và gõ đệm theo phách, theo nhịp.
 * Nội dung giáo dục:
 - Giáo dục các em tình yêu thương quê hương đất nước,yêu trường yêu lớp
 - Giúp học sinh mạnh dạng tự tinh biểu diễn,yêu thích môn học
II. CHUẨN BỊ GIÁO VIÊN:
Thanh phách ,tranh ảnh,bảng phụ.
Nhạc cụ đệm.
Băng đĩa.
Hát chuẩn xác bài hát.
Một số động tác phụ họa
III. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC CHỦ YẾU:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1, Ổn định tổ chức:
Hát một bài hát quen thuộc
2, Kiểm tra bài cũ:
Gv mời học sinh lên trả bài cũ,có nhận xét đánh giá.
3, Bài mới: 
a) Hoạt động 1Giới thiệu – ghi bảng
b) Hoạt động 2: Ôn tập bài hát: Đi tới trường. 
- Giáo viên đệm đàn cho các em ôn lại lần lượt bài hát vừa hát vừa gõ đệm theo phách.
 - Giáo viên thei dõi sửa sai
 - Giáo viên cho học sinh ôn luyện bài hát theo nhóm các nhóm vừa hát vừa gõ đệm theo phách.
 - Giáo viên theo dõi sửa sai
 - Giáo viên cho các em học sinh hát và vận động múa phụ hoạ
 - Giáo viên theo dõi sửa sai
 - Giáo viên cho học sinh ôn luyện và vận động phụ hoạ theo nhóm.
 - Giáo viên theo dõi sửa sai
 - Kiểm tra một số em cá nhân 
 - Giáo viên nhận xét - đánh giá
c) Hoạt động 3: Ôn tập bài hát: Đường và chân.
- Giáo viên đệm đàn cho các em ôn lại lần lượt bài hát vừa hát vừa gõ đệm theo phách.
 - Giáo viên thei dõi sửa sai
 - Giáo viên cho học sinh ôn luyện bài hát theo nhóm các nhóm vừa hát vừa gõ đệm theo phách.
 - Giáo viên theo dõi sửa sai
 - Giáo viên cho các em học sinh hát và vận động múa phụ hoạ
 - Giáo viên theo dõi sửa sai
 - Giáo viên cho học sinh ôn luyện và vận động phụ hoạ theo nhóm.
 - Giáo viên theo dõi sửa sai
 - Kiểm tra một số em cá nhân 
 - Giáo viên nhận xét - đánh giá
4, Cũng cố dặn dò:
- Hát lại
- Cho HS nhắc lại nội dung bài
- GV nêu nội dung giáo dục qua bài đã học.
- VN Học thuộc bài ,xem trước bài ở nhà.
- Tập thể hát
- HS thực hiện
- Hs quan sát chú ý
- Học sinh ôn lại bài hát 
 - Học sinh ôn luyện bài hát theo nhóm
 - Học sinh hát và vận động 
 - Học sinh các nhóm ôn luyện
 - Học sinh thực hiện
 - Học sinh ôn lại bài hát 
 - Học sinh ôn luyện bài hát theo nhóm
 - Học sinh hát và vận động 
 - Học sinh các nhóm ôn luyện
 - Học sinh thực hiện
- HS thực hiện
- Hs nhắc lại
- Hs ghi nhớ.
LỚP 2 
 HỌC HÁT: DÀNH CHO ĐỊA PHƯƠNG TỰ CHỌN
I. MỤC TIÊU:
 - Biết hát theo giai điệu và lời ca bài hát Bà Còng đi chợ.
* HS khá giỏi:
 - Biết tên tác giả của bài hát
 - Hát đúng giai điệu
* Nội dung giáo dục:
 - Giáo dục các em yêu thích môn học.
 - Giáo dục các em phải biết xiêng năng chăm chỉ làm việc,học tập
II. CHUẨN BỊ GIÁO VIÊN:
Thanh phách ,tranh ảnh,bảng phụ.
Nhạc cụ đệm.
Băng đĩa.
Hát chuẩn xác bài hát.
III. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC CHỦ YẾU:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1, Ổn định tổ chức:
Hát một bài hát quen thuộc
2, Kiểm tra bài cũ:
Gv mời học sinh lên trả bài cũ,có nhận xét đánh giá.
3, Bài mới: 
a) Hoạt động 1: Giới thiệu – ghi bảng
Cho HS khới động giọng theo âm mi
b) Hoạt động 2: Dạy bài hát: Bà Còng đi chợ.
 - Giáo viên giới thiệu bài hát
 - Giáo viên hát mẫu
 - Dạy hát từng câu nối tiếp cho đến hết bài.
 - Giáo viên cho các em học sinh hát ghép toàn bài
 - Giáo viên theo dõi sửa sai
 - Giáo viên cho các em học sinh ôn lại bài hát theo nhóm các nhóm luân phiên thực hiện
 - Giáo viên theo dõi sửa sai
 - Kiểm tra một số em cá nhân hát
 - Giáo viên nhận xét - đánh giá
c) Hoạt động 3: Hát kết hợp gõ đệm theo phách
 - Giáo viên thực hiện mẫu
Bà còng đi chợ trời mưa cái tôm cái tép 
 * * * * *
đi đưa bà Còng . Đưa bà đến quãng ... 
 * * * *
 - Giáo viên đệm đàn cho các em học sinh hát và gõ đệm theo phách
 - Giáo viên theo dõi sửa sai
 - Học sinh ôn luyện bài hát theo nhóm, các nhóm vừa hát vừa gõ đệm theo phách
 - Giáo viên theo dõi sửa sai
 - Gọi một số em cá nhân lên hát
 - Giáo viên nhận xét - đánh giá
4, Cũng cố dặn dò:
- Hát lại
- Cho HS nhắc lại nội dung bài
- GV nêu nội dung giáo dục qua bài đã học.
- VN Học thuộc bài ,xem trước bài ở nhà.
- Tập thể hát
- HS thực hiện
- Hs quan sát chú ý
- Hs thực hiện
 - Học sinh theo dõi lắng nghe
 - Học sinh hát từng câu nối tiếp
 - Học sinh hát ghép toàn bài
 - Học sinh ôn luyện bài hát theo nhóm
 - Học sinh thực hiện
 - Học sinh quan sát 
 - Học sinh hát và gõ đệm theo phách
 - Học sinh các nhóm thực hiện
 - Học sinh hát
- HS thực hiện
- Hs nhắc lại
- Hs ghi nhớ.
LỚP 3 
 ÔN TẬP CÁC NỐT NHẠC . TẬP BIỂU DIỄN MỘT SỐ BÀI HÁT
I. MỤC TIÊU:
 - Tập biểu diễn một số bài hát đã học.
* HS khá giỏi: Biết tên nốt, hình nốt và vị trí các nốt nhạc trên khuông nhạc
* Nội dung giáo dục:
 - Giúp các em biết thêm về kiến thức âm nhạc, biết được vị trí các nôt nhạc trên khuông nhạc,biết đọc được các nốt nhạc
 - GD các em yêu thích môn học.
II. CHUẨN BỊ GIÁO VIÊN:
Thanh phách ,tranh ảnh,bảng phụ.
Nhạc cụ đệm.
Băng đĩa.
Hát chuẩn xác bài hát.
Một số động tác phụ họa đơn giản
III. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC CHỦ YẾU:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1, Ổn định tổ chức:
Hát một bài hát quen thuộc
2, Kiểm tra bài cũ:
Gv mời học sinh lên trả bài cũ,có nhận xét đánh giá.
3, Bài mới: 
a) Hoạt động 1: Giới thiệu – ghi bảng
b) Hoạt động 2: Ôn tập các nốt nhạc
- Giáo viên cho các em nhắc lại các nốt nhạc đã học.
- Chia ra từng nhóm viết lại nốt nhạc Từ Đ1 – Đ2
- Gọi một số các nhân lên bảng viết lại có nhận xét đánh giá.
c) Hoạt động 3 Tập biểu diễn các bài hát.
 - Gv cho học sinh ôn lại 3 bài hát đã học: Em yêu trường em, Cùng múa hát dưới trăng, Tiếng hát bạn bè mình.
 - Gv đệm đàn cho các em học sinh ôn lại lần lượt 3 bài hát vừa hát vừa gõ đệm theo phách.
 - Gv theo dõi sửa sai
 - Gv cho các em h/s ôn luyện bài hát theo nhóm, các nhóm luân phiên thực hiện vừa hát vừa gõ đệm theo phách.
 - Gv theo dõi sửa sai
 - Gv đệm đàn cho các em học sinh hát và múa phụ hoạ bài hát.
 - Gv theo dõi h/s thực hiện và sửa sai.
 - Hs ôn luyện bài hát theo nhóm vừa hát vừa múa phụ hoạ theo bài hát.
 - Kiểm tra một số em lên biểu diễn trước lớp.
 - Gv gọi h/s nhận xét
 - Gv nhận xét - đánh giá.
4, Cũng cố dặn dò:
- Hát lại
- Cho HS nhắc lại nội dung bài
- GV nêu nội dung giáo dục qua bài đã học.
- VN Học thuộc bài ,xem trước bài ở nhà.
- Tập thể hát
- HS thực hiện
- Hs quan sát chú ý
- Hs nhắc lại tên các nốt nhạc 
- Nhóm thực hiện viết lại
- Cá nhân thực hiện
- Hs ôn lần lượt 3 bài hát
- Hs ôn luyện bài hát theo nhóm và gõ đệm theo phách.
 - Học sinh hát và múa phụ hoạ bài hát
 - Hs thực hiện theo nhóm.
 - Hs nhóm biểu diễn.
 - Hs nhận xét
- HS thực hiện
- Hs nhắc lại
- Hs ghi nhớ.
LỚP 4 
ÔN TẬP 3 BÀI HÁT
I. MỤC TIÊU:
 - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca của 3 bài hát trong học ki II
 - Biết vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát
* HS khá giỏi: 
 - Biết hát đúng giai điệu và thuộc lời ca
 - Biết vận động phụ hoạ theo bài hát
* Nội dung giáo dục:
 - Giáo dục cac em tính mạnh dạng tự tinh trong học tập
 - Giúp các em yêu thich môn học
II. CHUẨN BỊ GIÁO VIÊN:
Thanh phách ,tranh ảnh,bảng phụ.
Nhạc cụ đệm.
Băng đĩa.
Hát chuẩn xác bài hát.
Một số động tác phụ họa đơn giản
III. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC CHỦ YẾU:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1, Ổn định tổ chức:
Hát một bài hát quen thuộc
2, Kiểm tra bài cũ:
Gv mời học sinh lên trả bài cũ,có nhận xét đánh giá.
3, Bài mới: Giới thiệu – ghi bảng
a) Hoạt động 1: Ôn tập bài hát: Chúc mừng.
 - Giáo viên đệm đàn cho các em ôn lại bài hát và gõ đệm theo phách
 - Giáo viên theo dõi - sửa sai
 - Giáo viên cho các em học sinh ôn luyện bài hát theo nhóm, các nhóm luân phiên thực hiện vừa hát vừa gõ đệm theo phách.
 - Giáo viên theo dõi sửa sai
 - Giáo viên kiểm tra một số em cá nhân lên hát và biểu diễn trước lớp.
 - Giáo viên nhận xét - đánh giá
b) Hoạt động 2: Ôn tập bài hát: Bàn tay mẹ.
 - Giáo viên đệm đàn cho các em ôn lại bài hát và gõ đệm theo phách
 - Giáo viên theo dõi - sửa sai
 - Giáo viên cho các em học sinh ôn luyện bài hát theo nhóm, các nhóm luân phiên thực hiện vừa hát vừa gõ đệm theo phách.
 - Giáo viên theo dõi sửa sai
 - Giáo viên kiểm tra một số em cá nhân lên hát và biểu diễn trước lớp.
 - Giáo viên nhận xét - đánh giá
c) Hoạt động 3: Ôn tập bài hát: Chim sáo. 
 - Giáo viên đệm đàn cho các em ôn lại bài hát và gõ đệm theo phách
 - Giáo viên theo dõi - sửa sai
 - Giáo viên cho các em học sinh ôn luyện bài hát theo nhóm, các nhóm luân phiên thực hiện vừa hát vừa gõ đệm theo phách.
 - Giáo viên theo dõi sửa sai
 - Giáo viên kiểm tra một số em cá nhân lên hát và biểu diễn trước lớp.
 - Giáo viên nhận xét - đánh giá
4, Cũng cố dặn dò:
- Hát lại
- Cho HS nhắc lại nội dung bài
- GV nêu nội dung giáo dục qua bài đã học.
- VN Học thuộc bài ,xem trước bài ở nhà.
- Tập thể hát
- HS thực hiện
- Hs quan sát chú ý
 - Học sinh hát và gõ đệm theo phách
 - Học sinh ôn luyện bài hát theo nhóm
- Cá nhân thực hiện 
 - Học sinh hát và gõ đệm theo phách
 - Học sinh ôn luyện bài hát theo nhóm
- Cá nhân thực hiện 
- Học sinh hát và gõ đệm theo phách
 - Học sinh ôn luyện bài hát theo nhóm
 - Hs thực hiện 
- HS thực hiện
- Hs nhắc lại
- Hs ghi nhớ.
LỚP 5 
 ÔN TẬP 2 BÀI HÁT: TRE NGÀ BÊN LĂNG BÁC,
 ĐẤT NƯỚC TƯƠI ĐẸP SAO. 
 ÔN TẬP TĐN SỐ 6
I. MỤC TIÊU:
 - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca.
 - Tập biểu diễn bài hát 2 bài hát.
 - Biết hát kết hợp với các hoạt động
* HS khá giỏi:
 - Biết hát đúng giai điệu và thuộc lời ca
 - Biết đọc nhạc, ghép lời kết hợp gõ phách bài TĐN số 6.
* Nội dung giáo dục:
 - Giúp các em mạnh dạng tự tinh biểu diễn, phát huy khả năng đọc nhạc
 - Giáo dục các em yêu thích môn học.
II. CHUẨN BỊ GIÁO VIÊN:
Thanh phách ,tranh ảnh,bảng phụ.
Nhạc cụ đệm.
Băng đĩa.
Hát chuẩn xác bài hát.
Một số động tác phụ họa đơn giản
III. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC CHỦ YẾU:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1, Ổn định tổ chức:
Hát một bài hát quen thuộc
2, Kiểm tra bài cũ:
Gv mời học sinh lên trả bài cũ,có nhận xét đánh giá.
3, Bài mới:
a) Hoạt động 1: Giới thiệu – ghi bảng
b) Hoạt động 2: 
* Ôn tập 2 bài hát: Tre ngà bên lăng Bác, Đất nước tươi đẹp sao.
 - Giáo viên đệm đàn cho các em học sinh hát ôn lại 2 bài hát vừa hát vừa gõ đệm theo phách.
 - Giáo viên theo dõi sửa sai
 - Giáo viên cho các em ôn luyện bài hát theo nhóm các nhóm luân phiên thực hiện vừa hát vừa gõ đệm theo phách.
 - Giáo viên theo dõi sửa sai 
 - Gọi một số em cá nhân lên hát.
 - Giáo viên nhận xét - đánh giá * Tập biểu diễn
 - Giáo viên chia lớp thành các nhóm 
và cho các em biểu diễn bài hát trước lớp. 
 - Hình thức biểu diễn:
 + Đơn ca
 + Song ca
 + Tam ca
 + Tốp ca ( Đồng ca )
 - Giáo viên cho các nhóm ôn luyện trước khi biểu diễn. Giáo viên quan sát và hướng dẫn các nhóm cách thức trình bày bài hát để các nhóm thực hiện tốt.
 - Giáo viên cho các nhóm lần lượt lên biểu diễn trước lớp, các nhóm khác theo dõi và nhận xét .
 - Giáo viên gọi h/s nhận xét 
 - Giáo viên nhận xét - đánh giá
c) Hoạt động 3: TĐN số 6
- GV đệm đàn cho học sinh luyện cao độ theo mẫu luyện cao độ trong SGK
 - GV cho Hs luyện tiết tấu theo mẫu luyện tiết tấu trong SGK.
 - GV cho học sinh luyện
 - GV gọi một số cá nhân 
 - Ôn TĐN số 6 : 
 - Gvcho học sinh đọc từng câu
 - GV cho lớp ghép lời vào bài
 - GV cho cả lớp đọc nốt nhạc rồi ghép lời
- GV gọi một vài cá nhân thực hiện lại có nhận xét đánh giá.
4, Cũng cố dặn dò:
- Hát lại
- Cho HS nhắc lại nội dung bài
- GV nêu nội dung giáo dục qua bài đã học.
- VN Học thuộc bài ,xem trước bài ở nhà.
- Tập thể hát
- HS thực hiện
- Hs quan sát chú ý
 - Học sinh ôn lần lượt 2 bài hát
Học sinh ôn luyện bài hát theo nhóm
 - Cá nhân thực hiện
- Học sinh theo dõi giáo viên phân nhóm và ôn luyện theo nhóm
 - Học sinh ôn luyện bài hát 
 - Các nhóm lần lượt biểu diễn
 - Hs nhận xét.
- Hs thực hiện luyện cao độ theo hướng dẫn của giáo viên
- Hs quan sát chú ý
- Hs thực hiện
- Cá nhân thực hiện
- Hs thực hiện
- HS thực hiện
- Hs thực hiện
- Cá nhân thực hiện
- HS thực hiện
- Hs nhắc lại
- Hs ghi nhớ.
KIỂM DUYỆT CỦA TỔ TRƯỞNG
Nội dung:. 
Số lượng:.
Hình thức:
Ý kiến:
KIỂM DUYỆT CỦA NHÀ TRƯỜNG
Nội dung:. 
Số lượng:.
Hình thức:
Ý kiến:

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 33 LỚP 1 - 5.doc