Giáo án lớp 1 môn học Toán - Tiết 41 - Bài: Luyện tập

Giáo án lớp 1 môn học Toán - Tiết 41 - Bài: Luyện tập

MÔN TOÁN

BÀI : luyện tập Tiết : 41

 TGDK : 35’

A -. MỤC TIÊU :

- Làm được các phép trừ trong phạm vi các số đã học; biết biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng phép tính thích hợp.

B-. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

- GV: Dụng cụ để tổ chức trò chơi. - HS: Sách.

C -. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

1.Bài cũ: ( 5 phút )

phép trừ trong phạm vi 5 5 phut

 5 – 1 = 4 + 1 = 5 – 2 = 3 + 2 =

 5 – 4 = 5 – 3 =

 4 – 1 . 3 + 2 3 – 2 . 5 – 4 5 – 2 . 1 + 2 2 + 3 . 5 – 3

- Nhận xét cho điểm

2. Bài mới: ( 25 phút )

* Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Luyện tập.

- Lần lượt làm bài tập SGK.

Bài 1: Tính: H.S lam bảng con

 5

 - 2

Bài 2: (cột 1) Tính: 5 – 1 – 1 =

Bài 3:HS lam ( cột 1,3)

Điền dấu: 5 – 3 . 2

Bài 4: HS lam vo trang : Viết phép tính thích hợp:

Bài 5: (dành cho HS khá, giỏi) HS lam vo

- Yêu cầu HS tính phép tính bên trái dấu bằng: 5 – 1 = 4.

- Rồi nêu 4 + ? = 4. Từ đó điền số 0 vào chỗ chấm.

3. Củng cố , dặn dò: ( 5 phút )

 

doc 1 trang Người đăng viethung99 Lượt xem 608Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án lớp 1 môn học Toán - Tiết 41 - Bài: Luyện tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MÔN TOÁN
BÀI : luyện tập Tiết : 41
 TGDK : 35’
A -. MỤC TIÊU :
- Làm được các phép trừ trong phạm vi các số đã học; biết biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng phép tính thích hợp.
B-. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- GV: Dụng cụ để tổ chức trò chơi. - HS: Sách.
C -. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 
1.Bài cũ: ( 5 phút )
phép trừ trong phạm vi 5 5 phut
 5 – 1 =	4 + 1 =	5 – 2 =	3 + 2 =
 5 – 4 =	5 – 3 =
 4 – 1 ... 3 + 2	3 – 2 ... 5 – 4 	5 – 2 ... 1 + 2	2 + 3 ... 5 – 3 
- Nhận xét cho điểm
2. Bài mới: ( 25 phút )
* Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Luyện tập. 
- Lần lượt làm bài tập SGK.
Bài 1: Tính: H.S lam bảng con 
 5
 - 2
Bài 2: (cột 1) Tính: 5 – 1 – 1 =
Bài 3:HS lam ( cột 1,3) 
Điền dấu: 5 – 3 ... 2
Bài 4: HS lam vo trang : Viết phép tính thích hợp:
Bài 5: (dành cho HS khá, giỏi) HS lam vo
Yêu cầu HS tính phép tính bên trái dấu bằng: 5 – 1 = 4. 
 Rồi nêu 4 + ? = 4. Từ đó điền số 0 vào chỗ chấm.
3. Củng cố , dặn dò: ( 5 phút )
-Chơi trò chơi tiếp sức.
 3 +2 5 -1 4 +1 5 -3 2 +2 4 -1 3
- Học thuộc các phép tính cộng, trừ trong phạm vi đã học.- Nhận xét giờ học. 
D – PHẦN BỔ SUNG :

Tài liệu đính kèm:

  • docTOÁN-41.doc