Giáo án Môn Tập viết 1 cả năm - Giáo viên: Phạm Thanh Thảo - Trường Tiểu học Hiệp Hòa “A”

Giáo án Môn Tập viết 1 cả năm - Giáo viên: Phạm Thanh Thảo - Trường Tiểu học Hiệp Hòa “A”

TUẦN 2 Tập viết (Tiết 1)

TÔ CÁC NÉT CƠ BẢN

I. MỤC TIÊU :

 - Tô được các nét cơ bản theo vở tập viết một ,tập một.

 - Biết cẩn thận khi viết.

 - Chú ý : HS khá giỏi có thể viết được các nét cơ bản.

II. CHUẨN BỊ :

 1/. Giáo viên

 - Mẫu các nét cơ bản.

 - Kẻ khung luyện viết.

 2/. Học sinh

 - Vở tập viết, bút chì.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

1. Ổn định:

2. Kiểm tra bài cũ:

- Sự chuẩn bị của học sinh.

- Giáo viên nhận xét.

3. Bài mới:

a. Giới thiệu bài : Tiết tập viết đầu tiên hôm nay chúng ta học tô các nét cơ bản để giúp chúng ta học tốt hơn trong môn học vần.

- Giáo viên ghi tựa bài.

b. Bài học:

* Giới thiệu các nét cơ bản:

- Vừa viết lên bảng vừa giới thiệu nét cơ bản.

- Giáo viên thao tác lần 2 cho học sinh nhắc lại và viết vào bảng con.

 

doc 68 trang Người đăng buihue123 Ngày đăng 03/02/2021 Lượt xem 394Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Môn Tập viết 1 cả năm - Giáo viên: Phạm Thanh Thảo - Trường Tiểu học Hiệp Hòa “A”", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
	 Thứ sáu ngày 26 tháng 8 năm 2011
TUẦN 2	Tập viết (Tiết 1)
TÔ CÁC NÉT CƠ BẢN
I. MỤC TIÊU : 
 - Tô được các nét cơ bản theo vở tập viết một ,tập một.
 - Biết cẩn thận khi viết.
 - Chú ý : HS khá giỏi có thể viết được các nét cơ bản.
II. CHUẨN BỊ :
 1/. Giáo viên
 - Mẫu các nét cơ bản.
 - Kẻ khung luyện viết.
 2/. Học sinh
 - Vở tập viết, bút chì.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Ổn định:
2. Kiểm tra bài cũ:
- Sự chuẩn bị của học sinh.
- Giáo viên nhận xét.
3. Bài mới:
a. Giới thiệu bài : Tiết tập viết đầu tiên hôm nay chúng ta học tô các nét cơ bản để giúp chúng ta học tốt hơn trong môn học vần.
- Giáo viên ghi tựa bài.
b. Bài học:
* Giới thiệu các nét cơ bản:
- Vừa viết lên bảng vừa giới thiệu nét cơ bản.
- Giáo viên thao tác lần 2 cho học sinh nhắc lại và viết vào bảng con.
- Nhận xét cho học sinh đọc.
VD: Nét ngang (-) gạch nét từ trái sang phải. Nét thẳng đứng (|) gạch sổ từ trên xuống. Nét xuyên phải (/), nét xuyên trái (\) gạch từ trên xuống hơi nghiên...
* Hướng dẫn học sinh tô vào vở tập viết:
- Theo dõi giúp đỡ học sinh.
- Chấm điểm nhận xét.
4. Củng cố, dặn dò:
- Giáo viên chỉ bảng.
- Em nào viết chưa xong về viết tiếp cho xong.
- Hát vui.
- Vài học sinh nhắc lại tên bài.
- Học sinh theo dõi.
- Học sinh nhắc lại và viết bảng con.
- Học sinh đọc.
- Học sinh viết vào vở tập viết.
- Học sinh nêu tên các nét cơ bản
Bổ sung:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ sáu ngày 26 tháng 8 năm 2011
Tập Viết (Tiết 2)
TẬP TÔ e , b , bé
I. MỤC TIÊU:
 - Học sinh tô và viết được các chữ e, b, bé theo vở tập viết 1 tập một.
 - Nhằm rèn luyện tính cẩn thận, sạch sẽ. 
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên:
 - Bảng có kẻ ô li.
 - Chữ mẫu.
 2. Học sinh :
 - Bảng con.
 - Vở tập viết.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Ổn định:
2. Kiểm tra bài cũ: 
- Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.
- Giáo viên nhận xét.
3. Bài mới:
a. Giới thiệu bài : Hôm nay chúng ta tập tô e, b và tiếng bé.
- Giáo viên ghi tựa bài.
b. Bài học:
- Gọi vài học sinh đọc lại tên bài.
* Hướng dẫn học sinh viết:
- Viết mẫu và hướng dẫn quy trình viết. (Về độ cao, nét viết).
- Cho học sinh viết bảng con.
+ Nhận xét - Cho học sinh đọc.
* Hướng dẫn học sinh tô vào vở tập viết:
- Hướng dẫn về khoảng cách giữa các con chữ, tiếng.
+ Tô chữ e.
+ Tô chữ b.
+ Tô tiếng bé.
- Cho học sinh tô vào vở tập viết.
- Theo dõi giúp đỡ học sinh.
- Chấm điểm nhận xét.
4. Củng cố, dặn dò:
- Gọi học sinh lên bảng viết lại các chữ mà các em viết còn sai, lớp viết bảng con.
- Giáo viên nhận xét.
- Em nào viết chưa xong về viết tiếp cho xong.
- Hát vui.
- Vài học sinh nhắc lại tên bài.
- Vài học sinh đọc.
- Học sinh theo dõi.
- Học sinh viết bảng con.
- Học sinh đọc.
- Học sinh theo dõi.
- Học sinh tô vào vở tập viết.
- Học sinh lên bảng viết lại các chữ mà các em viết còn sai, lớp viết bảng con.
- Lớp nhận xét.
Bổ sung:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 KHỐI TRƯỞNG DUYỆT
 TRẦN HỒNG PHƯỢNG
Thứ sáu ngày 9 tháng 9 năm 2011
TUẦN 4 Tập viết (Tiết 3)
lễ, cọ, bờ, hổ, bi ve
I. Mục tiêu:
 - Viết đúng các chữ: lễ, cọ, bờ, hổ, bi ve kiểu chữ viết thường,cỡ vừa theo vở tập viết 1, tập một.
 - Ghi chú : HS khá giỏi viết đủ số dòng quy định trong vở tập viết 1,tập một.
II. Chuẩn bị:
 1. Giáo viên:
 - Chữ mẫu, bảng kẻ ô li. 
 2. Học sinh: 
 - Vở viết, bảng con. 
III) Hoạt động dạy và học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Ổn định:
2. Kiểm tra bài cũ: Gọi những em ở tiết trước viết chưa xong mang vở lên chấm điểm.
- Giáo viên nhận xét.
3. Bài mới:
a. Giới thiệu bài : Hôm nay chúng ta luyện viết các tiếng: lễ, cọ, bờ, hổ và từ bi ve.
- Giáo viên ghi tựa bài.
b. Bài học:
- Gọi vài học sinh đọc lại các tiếng, từ trên bảng.
* Hướng dẫn học sinh viết:
- Cho học sinh phân tích tiếng: lễ.
+ Viết mẫu và hướng dẫn quy trình viết.
+ Nhận xét - Cho học sinh đọc.
- Phân tích tiếng: cọ.
+ Viết mẫu và hướng dẫn quy trình viết.
+ Nhận xét - Cho học sinh đọc.
- Phân tích tiếng: bờ.
+ Viết mẫu và hướng dẫn quy trình viết.
+ Nhận xét - Cho học sinh đọc.
- Phân tích tiếng: hổ.
+ Viết mẫu và hướng dẫn quy trình viết.
+ Nhận xét - Cho học sinh đọc.
- Phân tích từ: bi ve.
+ Viết mẫu và hướng dẫn quy trình viết.
+ Nhận xét - Cho học sinh đọc.
* Hướng dẫn học sinh viết vào vở tập viết:
- Hướng dẫn về khoảng cách giữa các tiếng, từ.
+ tiếng: lễ.
+ Tiếng: cọ.
+ Tiếng: bờ.
+ Tiếng: hổ.
+ Từ: bi ve.
- Cho học sinh viết vào vở tập viết.
- Theo dõi giúp đỡ học sinh.
- Chấm điểm nhận xét.
4. Củng cố, dặn dò:
- Gọi học sinh lên bảng viết lại các tiếng, từ mà các em viết còn sai, lớp viết bảng con.
- Giáo viên nhận xét.
- Em nào viết chưa xong về viết tiếp cho xong.
- Hát vui.
- Học sinh mang vở lên chấm điểm.
- Vài học sinh nhắc lại tên bài.
- Vài học sinh đọc.
- lễ: l + ê + dấu ngã.
+ Học sinh viết bảng con.
+ Học sinh đọc.
- cọ: c + o + dấu nặng.
+ Học sinh viết bảng con.
+ Học sinh đọc.
- bờ: b + ơ + dấu huyền.
+ Học sinh viết bảng con.
+ Học sinh đọc.
- hổ: h + ô + dấu hỏi.
+ Học sinh viết bảng con.
+ Học sinh đọc.
- bi: b + i.
- ve: v + e.
+ Học sinh viết bảng con.
+ Học sinh đọc.
- Học sinh theo dõi.
- Học sinh viết vào vở tập viết.
- Học sinh lên bảng viết lại các tiếng, từ mà các em viết còn sai, lớp viết bảng con.
- Lớp nhận xét.
Bổ sung:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ sáu ngày 9 tháng 9 năm 2011
Tập viết (Tiết 4 )
mơ, ta, do, thơ, thợ mỏ
I) MỤC TIÊU:
 - Học sinh viết đúng các chữ . mo ,da ,ta ,thơ, thợ mỏ.kiểu chữ thường ,cỡ vừa theo vở tập viết 1, tập một.
 - Ghi chú : HS khá giỏi viết đủ số dòng quy định trong vở tập viết 1,tập một.
II) CHUẨN BỊ:
 1. Giáo viên:
 - Chữ mẫu, bảng kẻ ô li.
 2. Học sinh: 
 - Vở viết, bảng con.
III) CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Ổn định:
2. Kiểm tra bài cũ: Gọi những em ở tiết trước viết chưa xong ... -----------------------------------------------------------------------
Thứ ba ngày 19 tháng 4 năm 2011 
TUẦN 33 Tập viết 
 Tô chữ hoa : U, Ư, V
I)Mục tiêu:
 - Tô được các chữ hoa : U, Ư, V.
 - Học sinh viết đúng các vần : oang, oac, ăn, ăng; các từ ngữ : khoảng trời, áo khoác, khăn đỏ, măng non kiểu chữ thường ,cỡ chữ vừa theo vở tập viết 1, tập hai. (Mỗi từ ngữ viết được ít nhất 1 lần).
II)Chuẩn bị:
 1.Giáo viên:
 - Chữ mẫu, bảng kẻ ô li .
 2.Học sinh: 
 - Vở viết in, bảng con. 
III)Hoạt động dạy và học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Ổn định:
2. Kiểm tra bài cũ: Gọi những em ở tiết trước viết chưa xong mang vở lên chấm điểm.
- Giáo viên nhận xét.
3. Bài mới:
a. Giới thiệu bài : Hôm nay chúng ta tập tô các chữ hoa: U, Ư, V và viết các vần: oang, oac, ăn, ăng; các từ ngữ : khoảng trời, áo khoác, khăn đỏ, măng non.
- Giáo viên ghi tựa bài.
b. Bài học:
- Gọi vài học sinh đọc lại các chữ trên bảng.
* Hướng dẫn học sinh tô chữ hoa : U, Ư, V.
- Cho học sinh xem chữ U mẫu. 
+ Chữ U gồm những nét nào?
+ Viết mẫu và hướng dẫn quy trình viết.
+ Nhận xét - Cho học sinh đọc.
- Cho học sinh xem chữ Ư hoa:
+ Chữ Ư cách viết giống như chữ U thêm râu nét bên phải.
+ Viết mẫu.
+ Nhận xét - Cho học sinh đọc.
- Cho học sinh xem chữ V hoa:
+ Chữ V gồm những nét nào?
+ Viết mẫu và hướng dẫn quy trình viết.
+ Nhận xét - Cho học sinh đọc.
* Hướng dẫn viết các vần, từ ứng dụng:
- Giáo viên viết mẫu : Lưu ý nét nối giữa các con chữ.
- Nhận xét - Cho học sinh đọc.
* Hướng dẫn học sinh viết vào vở tập viết:
- Hướng dẫn về khoảng cách giữa các từ.
- Cho học sinh viết vào vở tập viết.
- Theo dõi giúp đỡ học sinh.
- Chấm điểm nhận xét.
4. Củng cố, dặn dò:
- Gọi học sinh lên bảng viết lại các từ mà các em viết còn sai, lớp viết bảng con.
- Giáo viên nhận xét.
- Em nào viết chưa xong về viết tiếp cho xong.
- Hát vui.
- Học sinh mang vở lên chấm điểm.
- Vài học sinh nhắc lại tên bài.
- Vài học sinh đọc.
- Học sinh theo dõi.
+ Gồm một nét móc hai đầu và nét móc ngược
+ Học sinh viết bảng con.
+ Học sinh đọc.
- Học sinh theo dõi.
+ Học sinh viết bảng con.
+ Học sinh đọc.
- Học sinh theo dõi.
+ Học sinh nêu.
+ Học sinh viết bảng con.
+ Học sinh đọc.
- Học sinh viết bảng con.
- Học sinh đọc.
- Học sinh theo dõi.
- Học sinh viết vào vở tập viết.
- Học sinh lên bảng viết lại các từ mà các em viết còn sai, lớp viết bảng con.
- Lớp nhận xét.
Bổ sung:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KHỐI DUYỆT BAN GIÁM HIỆU DUYỆT
Thứ ba ngày 26 tháng 4 năm 2011 
TUẦN 34 Tập viết 
 Tô chữ hoa : X, Y
I)Mục tiêu:
 - Tô được các chữ hoa : X, Y.
 - Học sinh viết đúng các vần : inh, uynh, ia, uya; các từ ngữ : bình minh, phụ huynh, tia chớp, đêm khuya kiểu chữ thường ,cỡ chữ vừa theo vở tập viết 1, tập hai. (Mỗi từ ngữ viết được ít nhất 1 lần).
II)Chuẩn bị:
 1.Giáo viên:
 - Chữ mẫu, bảng kẻ ô li .
 2.Học sinh: 
 - Vở viết in, bảng con. 
III)Hoạt động dạy và học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Ổn định:
2. Kiểm tra bài cũ: Gọi những em ở tiết trước viết chưa xong mang vở lên chấm điểm.
- Giáo viên nhận xét.
3. Bài mới:
a. Giới thiệu bài : Hôm nay chúng ta tập tô các chữ hoa: X, Y và viết các vần: inh, uynh, ia, uya; các từ ngữ : bình minh, phụ huynh, tia chớp, đêm khuya.
- Giáo viên ghi tựa bài.
b. Bài học:
- Gọi vài học sinh đọc lại các chữ trên bảng.
* Hướng dẫn học sinh tô chữ hoa : X, Y.
- Cho học sinh xem chữ X mẫu. 
+ Chữ X gồm những nét nào?
+ Viết mẫu và hướng dẫn quy trình viết.
+ Nhận xét - Cho học sinh đọc.
- Cho học sinh xem chữ Y hoa:
+ Chữ Y gồm những nét nào?
+ Viết mẫu và hướng dẫn quy trình viết.
+ Nhận xét - Cho học sinh đọc.
* Hướng dẫn viết các vần, từ ứng dụng:
- Giáo viên viết mẫu : Lưu ý nét nối giữa các con chữ.
- Nhận xét - Cho học sinh đọc.
* Hướng dẫn học sinh viết vào vở tập viết:
- Hướng dẫn về khoảng cách giữa các từ.
- Cho học sinh viết vào vở tập viết.
- Theo dõi giúp đỡ học sinh.
- Chấm điểm nhận xét.
4. Củng cố, dặn dò:
- Gọi học sinh lên bảng viết lại các từ mà các em viết còn sai, lớp viết bảng con.
- Giáo viên nhận xét.
- Em nào viết chưa xong về viết tiếp cho xong.
- Hát vui.
- Học sinh mang vở lên chấm điểm.
- Vài học sinh nhắc lại tên bài.
- Vài học sinh đọc.
- Học sinh theo dõi.
+ Gồm nét cong hở trái và nét cong hở phải.
+ Học sinh viết bảng con.
+ Học sinh đọc.
- Học sinh theo dõi.
+ Gồm nét móc hai đầu và nét khuyết dưới
+ Học sinh viết bảng con.
+ Học sinh đọc.
- Học sinh viết bảng con.
- Học sinh đọc.
- Học sinh theo dõi.
- Học sinh viết vào vở tập viết.
- Học sinh lên bảng viết lại các từ mà các em viết còn sai, lớp viết bảng con.
- Lớp nhận xét.
Bổ sung:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ ba ngày 3 tháng 5 năm 2011 
TUẦN 35 Tập viết
 Viết chữ số : 0 ......9
I)Mục tiêu:
 - Biết viết các số: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
 - Học sinh viết đúng các vần : ân, uân, oăt, oăc; các từ ngữ ăthan thiết, huân chương, nhọn hoắt, ngoặc tay kiểu chữ thường ,cỡ chữ vừa theo vở tập viết 1, tập hai. (Mỗi từ ngữ viết được ít nhất 1 lần).
II)Chuẩn bị:
 1.Giáo viên:
 - Chữ mẫu, bảng kẻ ô li .
 2.Học sinh: 
 - Vở viết in, bảng con. 
III)Hoạt động dạy và học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Ổn định:
2. Kiểm tra bài cũ: Gọi những em ở tiết trước viết chưa xong mang vở lên chấm điểm.
- Giáo viên nhận xét.
3. Bài mới:
a. Giới thiệu bài : Hôm nay chúng ta tập viết chữ số: 0  9 và viết các vần: ân, uân, oăt, oăc; các từ ngữ ăthan thiết, huân chương, nhọn hoắt, ngoặc tay.
- Giáo viên ghi tựa bài.
b. Bài học:
- Gọi vài học sinh đọc lại các chữ trên bảng.
* Hướng dẫn học sinh viết số 0 . 9.
- Cho học sinh xem các số mẫu. 
+ Viết mẫu và hướng dẫn quy trình viết.
+ Nhận xét - Cho học sinh đọc.
* Hướng dẫn viết các vần, từ ứng dụng:
- Giáo viên viết mẫu : Lưu ý nét nối giữa các con chữ.
- Nhận xét - Cho học sinh đọc.
* Hướng dẫn học sinh viết vào vở tập viết:
- Hướng dẫn về khoảng cách giữa các từ.
- Cho học sinh viết vào vở tập viết.
- Theo dõi giúp đỡ học sinh.
- Chấm điểm nhận xét.
4. Củng cố, dặn dò:
- Gọi học sinh lên bảng viết lại các từ mà các em viết còn sai, lớp viết bảng con.
- Giáo viên nhận xét.
- Em nào viết chưa xong về viết tiếp cho xong.
- Hát vui.
- Học sinh mang vở lên chấm điểm.
- Vài học sinh nhắc lại tên bài.
- Vài học sinh đọc.
- Học sinh theo dõi
+ Học sinh viết bảng con.
+ Học sinh đọc.
- Học sinh viết bảng con.
- Học sinh đọc.
- Học sinh theo dõi.
- Học sinh viết vào vở tập viết.
- Học sinh lên bảng viết lại các từ mà các em viết còn sai, lớp viết bảng con.
- Lớp nhận xét.
Bổ sung:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	KHỐI DUYỆT BAN GIÁM HIỆU DUYỆT

Tài liệu đính kèm:

  • docTAP VIET KHOI 1.doc