Giáo án Môn Toán 1 - Tuần 2

Giáo án Môn Toán 1 - Tuần 2

Bài 6 :CÁC SỐ 1 , 2 , 3

I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :

Giúp học sinh :

 -Có khái niệm ban đầu về số 1 ,2 , 3

 -Biết đọc , viết các số 1 , 2 , 3 . Đếm xuôi , đếm ngược

 -Nhận biết số lượng các nhóm có 1 ,2 , 3 đồ vật và thứ tự các số 1 , 2 , 3 trong dãy số tự nhiên

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

- Giáo Viên : Đồ dùng dạy toán , ba mẫu số 1 , 2 , 3 , sách toán trang 11 , 12

 - Học sinh : Đồ dùng học toán , sách toán trang 11 ,12

 

doc 6 trang Người đăng thanhlinh213 Lượt xem 980Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Môn Toán 1 - Tuần 2", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 2
Ngày:  
Bài 6 :CÁC SỐ 1 , 2 , 3
I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
Giúp học sinh :
 -Có khái niệm ban đầu về số 1 ,2 , 3
 -Biết đọc , viết các số 1 , 2 , 3 . Đếm xuôi , đếm ngược 
 -Nhận biết số lượng các nhóm có 1 ,2 , 3 đồ vật và thứ tự các số 1 , 2 , 3 trong dãy số tự nhiên 
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Giáo Viên : Đồ dùng dạy toán , ba mẫu số 1 , 2 , 3 , sách toán trang 11 , 12
 - Học sinh : 	Đồ dùng học toán , sách toán trang 11 ,12 
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
ĐDDH
5’
10’
5’
10’
5’
* Kiểm tra bài cũ 
 - T : hãy tô màu vào hình tam giác
* Bài mới : 
1.Hoạt động 1:Giới thiệu từng số 1 , 2 , 3
 + Giới thiệu số 1 :
 - Bước 1: T gắn từng tranh và nêu : 
. Có 1 bạn gái , có 1 con chim , có 1 chấm tròn 
 - Bước 2: T nêu đặc điểm chung của các nhóm đồ vật có số lượng đều bằng một 
 - T giới thiệu chữ số 1 in và gọi học sinh đọc 
 + Giới thiệu số 2 , số 3 : tương tự như giới thiệu số 1 
 - T gọi H mở sách : chỉ vào hình vẽ các cột hình lập phương đếm xuôi , đếm ngược 
Lưu ý : cho H biết thuật ngữ đếm xuôi ,
 đếm ngược 
Nghỉ giữa tiết 
2. Hoạt động 2:Thực hành :
Bài 1: thực hành viết số 
Bài 2 : T hãy nêu yêu cầu của bài 
T : Hãy đếm số hình của từng bài và viết vào vở.
T gọi H nêu kết quả 
Bài 3 : T hướng dẫn học sinh nêu yên cầu 
T :cho H kiểm tra bài
*Củng cố – Dặn dò :
 - Tổ chức trò chơi “ nhận biết số lượng “ T nêu cách chơi và luật chơi 
 - Về nhà : tập viết các số 1 ,2 , 3 tìm các đồ vật trong nhà có số lượng là1,2 , 3
- 1 H lên bảng tô 
- H nhắc lại từng tranh theo T 
- H quan sát
- H đọc : một 
(cá nhân , ĐT )
-H mở sách và đọc (cá nhân , ĐT )
H viết 1 dòng số 1 , 1 dòng số 2 , 1 dòng số 3 (chữ số kiểu 1 )
H : viết số vào ô trống 
H làm bài theo lệnh của T
H nêu kết quả
H viết số hoặc vẽ số chấm tròn thích hợp 
H làm bài 
H đổi vở kiểm tra
- H quan sát và tham gia
Bảng lớp
Tranh
ĐD dạy toán
S/ 11
S/ 12
B/1
Vở,bút chì
S/12
B/2,vở
S/12
B/3,vở
ĐD học toán
Các ghi nhận lưu ý :
Tuần : 2
Ngày:  
Bài 5 : LUYỆN TẬP
I . MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
Giúp học sinh củng cố về nhận biết hình vuông , hình tam giác 
II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
Giáo Viên : 	Sách toán trang 10,11, đồ dùng dạy toán , một số vật thật có mặt hình vuông, hình tròn , hình tam giác 
Học sinh : Sách toán trang 10 , đồ dùng học toán
III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
ĐDDH
5’
10’
3’
7’
5’
5’
* Kiểm tra bài cũ :
 - T hãy gọi tên một số vật có mặt là hình vuông , hình tròn , hình tam giác 
 - T nhận xét
* Bài mới :
 - Bài 1: Tô màu vào hình 
 - T dùng bút chì màu khác nhau để tô màu các hình 
Lưu ý : Các hình giống nhau tô cùng 1 màu 
Nghỉ giữa tiết
 - Bài 2: Thực hành ghép hình
- T : hãy dùng 1 hình vuông và 2 hình tam giác để ghép thành hình theo mẫu
 - Ghép tiếp hình a , b , c
 - T nhận xét 
* Trò chơi : Thi đua tìm các hình 
T tìm trong lớp những đồ vật nào có dạng các hình đã học 
* Củng cố , dặn dò:
 - Thi đua chọn nhanh các hình 
T gắn hình tam giác , hình vuông , hình tròn gọi H thi đua tìm hình theo yêu cầu
 - Về nhà tìm các đồ vật có hình đã học 
- H thi đua kể
- H : tô màu vào phiếu in theo SGK
- H : nhìn sách ghép hình
- H tự ghép
-H tham gia
HS trong lớp
S/10
Phiếu,bút chì màu
S/10.
ĐDDH
ĐD học toán
Các ghi nhận lưu ý :
Tuần : 2
Ngày:  
Bài 7 : LUYỆN TẬP
I . MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
Giúp học sinh củng cố :
 -Nhận biết số lượng 1 , 2 , 3
 -Đọc , viết , đếm các số trong phạm vi 3 
II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
	GV: Sách toán trang 13
	HS : Sách toán trang 13
III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
ĐD DH
5’
6’
6’
3’
5’
5’
5’
* Bài cũ 
T : gọi H đếm xuôi , đếm ngược từ 1 đến 3 , từ 3 đến 1
* Bài mới :
 Bài 1:
T : hướng dẫn H quan sát các hình vẽ trong bài tập 1 và nêu yêu cầu 
 - T gọi H đọc kết quả
- T nhận xét
 Bài 2 :
 - T : gọi H nêu yêu cầu
 - T phát lệnh: làm hàng trên, cột 2,3 trang 13
 - T gọi H đọc từng dãy số và hai cột số viết theo thứ tự xuôi và ngược 
Nghỉ giữa tiết
 Bài 3 :
T cho H lên bảng làm bài rồi nêu cấu tạo số 
Bài 4 : H viết số theo thứ tự có trongbài 
3/ Củng cố dặn dò :
 - T tổ chức trò chơi “ Ai là người thông minh nhất “T nêu cách chơi và luật chơi
 - Về nhà tập đếm xuôi , đếm ngược 
- 3 H đọc
- H : nhận biết số lượng và viết vào ô trống . - H làm bài
- 1 H nêu kết quả
- H điền số thích hợp 
- Cả lớp làm bài
- H đọc cá nhân
- H lên bảng làm vào bảng phụ
1 H đọc :”2 và 1 là 3” “1 và 2 là 3” “3 gồm 2 và 1”
 - H tập viết số
- H thi đua 
H trong lớp
S/13
B/p,vở,
bút
S/13,B/2
vở
S/13
B/3, B/p,
Phấn
S/13
B/4,vở,bút
Cả lớp
Các ghi nhận lưu ý :
Tuần : 2
Ngày:  
Bài 8 : CÁC SỐ 1 , 2 , 3 , 4 , 5
I . MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
Giúp học sinh:
-Có khái niệm ban đầu về số 4 , số 5
-Biết đọc viết các số 4 , 5 . Biết đếm xuôi , đếm ngược 
-Nhận biết số lượng các nhóm có từ 1 đến 5 đồ vật và thứ tự của mỗi số trong dãy số 1 , 2 , 3 , 4 , 5 
II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
-GV: Sách toán trang 14,15 , đồ dùng dạy toán
-HS : Sách toán trang 14,15 , đồ dùng học toán
III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
ĐDDH
3’
2’
5’
5’
5’
2’
10’
3’
* Bài cũ :
- T treo tranh và yêu cầu : viết số tương ứng với nhóm đồ vật có trên bảng 
- T : . Hãy đếm từ 1 đến 3
 . Đọc số từ 3 đến 1
- T nhận xét
* Bài mới :
 +Giới thiệu bài :
 - T : Tiết trước ta học đến số mấy ?
 - T: Hôm nay cô sẽ giới thiệu hai số tiếp theo số 1 , 2 , 3
1.Hoạt động 1: Giới thiệu số 4 và chữ số 4 
-T cho H ôn lại các số 1,2,3: hãy nhìn vào sách cho biết có mấy ngôi nhà? Có mấy xe ô tô? Có mấy con ngựa? 
 - T treo từng tranh và nêu : Có 4 bạn HS , có 4 chấm tròn 
 - T: lấy ra 3 que tính và 1 que tính , ta nói có 4 que tính
 - T: 4 bạn , 4 chấm tròn , 4 que tính đều có số lượng là 4 , ta dùng số 4 để chỉ số lượng của các nhóm đồ vật đó 
 - T gắn chữ số 4 ( kiểu 1) và nêu cách viết : Đặt bút ngang đường kẻ 3 viết nét xiên , viết tiếp nét ngang sao cho nét ngang nằm trên đường kẻ 1 , sau cùng viết nét sổ 
 - T giới thiệu chữ số 4 ( kiểu 2 ): cũng như kiểu 1 nhưng các nét hơi lượn 
 - T viết mẫu 
- T đọc : Bốn
2.Hoạt động 2: Giới thiệu số 5 :
Tương tự như số 4 
- T gắn chữ số 5 ( kiểu 1 ) và nêu cách viết : Đặt bút ngay đường kẻ 3 viết nét số , viết tiếp nét cong hở trái , nhấc bút viết nét ngang
 - T giới thiệu tiếp chữ số 5 ( kiểu 2 )
 - T viết mẫu 
- GV đọc : năm
3.Hoạt động 3: Tập đếm và xác định thứ tự các số trong dãy số 1 , 2 , 3 , 4 , 5
 - T : quan sát và đọc số tương ứng với từng cột hình vuông ở cụm bên trái trong sách giáo khoa 
 - T: đọc liền mạch 
 - T : làm tương tự với cụm bên phải 
 - T :trước khi đếm số 2 em phải đếm số nào ? 
 - T: Sau khi đếm số 2 em phải đếm số nào ?
- T :Ta nói số 2 đứng sau số 1 và đứng trước số 3
 Nghỉ giữa tiết 
4.Hoạt động 4: Thực hành luyện tập :
 - Bài 1 : Viết số 4 ,5
- Bài 2 : Nhận biết số lượng 
 + T: đếm số lượng mỗi nhóm đồ vật và viết kết quả 
 + T: gọi H đọc kết quả vừa làm 
 - Bài 3 : T đọc yêu cầu và cho H làm cột 2
 + T theo dõi chữa bài 
 - Bài 4 : tổ chức thành trò chơi 
 + T nêu cách chơi : nối số đồ vật với số chấm tròn cùng số lượng , sau đó nối tiếp với số chỉ số lượng ấy 
+T nhận xét – biểu dương
* Củng cố dặn dò :
 - Cho H đếm xuôi , đếm ngược 
 - Về nhà tập viết chữ số 4 , 5
- H thực hiện vào bảng con 
- 1 H đếm
- 1 H đọc 
- H : học đến số 3
- H nhìn voà sách và nêu lên từng hình
- H nhắc lại theo T sau mỗi tranh
- H lấy que tính ra – theo T và đọc 
- H quan sát
-H quan sát
-H viết chữ số 4
-H đọc cá nhân , ĐT
-H đọc cá nhân , ĐT
-H đọc cá nhân
-Nhóm , ĐT
-HS: số 1
-HS : số 3
-H làm vào vở
- Mỗi H đọc 1 bài
- H làm vào vở
-1 H đọc hàng trên , 1 H đọc hàng dưới
-H : chia thành 4 nhóm thi đua lên nối số 
Bảng con 
S/14
Tranh
Que tính
ĐD dạy toán
B/l,phấn
B/c
B/I,B/c,
phấn
ĐD dạy toán
Bảng lớp
S/14
S/15
B/1,
phấn
vở,bút
Tranh
Bút lông
Các ghi nhận lưu ý :

Tài liệu đính kèm:

  • docToan 2.doc