Giáo án Tập viết 1 - Cả năm - Giáo viên: Huỳnh Thị Xuân Trinh - Trường Tiểu học Mỹ Tân

Giáo án Tập viết 1 - Cả năm - Giáo viên: Huỳnh Thị Xuân Trinh - Trường Tiểu học Mỹ Tân

Tuần: Tiết:1

I.Mục tiêu: Các nét cơ bản

 - Tô được các nét cơ bản theo vở tập viết 1 tập một

v -HS khá giỏi có thể viết được các nét cơ bản

II.Đồ dùng dạy học:

 -GV: -Các nét cơ bản được trình bày trong khung chữ.

 -Viết bảng lớp nội dung bài 1

 -HS: -Vở tập viết, bảng con, phấn , khăn lau bảng.

 III.Hoạt động dạy học: Tiết1

 1.Khởi động : On định tổ chức ( 1 phút )

 2.Kiểm tra bài cũ: ( 2 phút ) Kiểm tra việc chuẩn bị đồ dùng học tập của HS

 -Nhận xét kiểm tra bài cũ.

 3.Bài mới :

 

doc 81 trang Người đăng buihue123 Ngày đăng 04/02/2021 Lượt xem 313Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tập viết 1 - Cả năm - Giáo viên: Huỳnh Thị Xuân Trinh - Trường Tiểu học Mỹ Tân", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày dạy:
Tuần: Tiết:1
I.Mục tiêu:	Các nét cơ bản 
 - Tô được các nét cơ bản theo vở tập viết 1 tập một 
-HS khá giỏi có thể viết được các nét cơ bản	 
II.Đồ dùng dạy học:
 -GV: -Các nét cơ bản được trình bày trong khung chữ. 
 -Viết bảng lớp nội dung bài 1
 -HS: -Vở tập viết, bảng con, phấn , khăn lau bảng.
 III.Hoạt động dạy học: Tiết1 
 1.Khởi động : Oån định tổ chức ( 1 phút )
 2.Kiểm tra bài cũ: ( 2 phút ) Kiểm tra việc chuẩn bị đồ dùng học tập của HS
 -Nhận xét kiểm tra bài cũ.
 3.Bài mới :
TG
 Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
 Hoạt động 1: Giới thiệu các nét cơ bản
 Hôm nay cô sẽ giúp các em ôn lại cách viết các
 nét cơ bản để các em biết vận dụng viết chữ tốt 
 hơn qua bài học hôm nay : Các nét cơ bản - 
 Ghi bảng.
.Hoạt động 2 : Củng cố cách viết các nét cơ bản
 -GV ra các nét cơ bản mẫu
 -Hỏi: Đây là nét gì?
 - Nét ngang 	
 - Nét sổ 
 - Nét xiên trái 
 - Nét xiên phải 
 -Nét móc xuôi 
 - Nét móc ngược 
 - Nét móc hai đầu 
 - Nét khuyết trên 
 - Nét khuyết dưới 
 Kết luận: Hãy nêu lại các nét cơ bản vừa học?
.Hoạt động 3: Hướng dẫn qui trình viết
 -GV sử dụng que chỉ tô trên chữ mẫu 
 -Viết mẫu trên khung chữ thật thong thả
 -Viết mẫu trên dòng kẻ ở bảng lớp 
 -Hướng dẫn viết: + Viết trên không
 + Viết trên bảng con
 -Nhận xét sửa sai 
 §Nghỉ giữa tiết 
 .Hoạt động 4: Thực hành 
 -GV nêu yêu cầu bài viết
 -Nhắc tư thế ngồi, cách cầm bút, để vở
 -GV theo dõi , uốn nắn, giúp đỡ những HS yếu 
 kém
 -Chấm bài HS đã viết xong 
 - Nhận xét kết quả bài chấm.
 .4Củng cố , dặn dò:
 -Yêu cầu HS nhắc lại nội dung của bài viết
 -Nhận xét giờ học
 -Dặn dò: Về luyện viết ở nhà
 Chuẩn bị : Bảng con, vở tập viết để học tốt ở tiết 
 Sau
-Lắng nghe
HS quan sát
HS trả lời
-2 HS nêu
-HS quan sát
-HS viết bảng con
-HS viết theo sự hướng dẫn của GV
-HS viết vở tập viết
-HS nhắc lại
 Rút kinh nghiệm :........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ׯØׯØׯØׯØׯØׯØׯØׯØׯØׯØׯØׯØ
	Ngày dạy:
	Tiết: 2 e b bé
 I.Mục tiêu:
Tô vả viết được các chữ:e ,b ,bé theo vở tập viêt 1, tập một.
II.Đồ dùng dạy học:
-GV: -Mẫu chữ e, b trong khung chữ. 
 -Viết bảng lớp nội dung bài 2
-HS: -Vở tập viết, bảng con, phấn , khăn lau bảng.
 III.Hoạt động dạy học: Tiết1 
 1.Khởi động : Oån định tổ chức ( 1 phút )
 2.Kiểm tra bài cũ: ( 5 phút )
-Em đã viết những nét gì? ( 1 HS nêu)
-GV đọc những nét cơ bản để HS viết vào bảng con
-Nhận xét , ghi điểm
-Nhận xét vở Tập viết
 -Nhận xét kiểm tra bài cũ.
 3.Bài mới :
TG
 Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
.Hoạt động 1: Giới thiệu bài
 Ghi bảng : bài e ,b ,be:
.Hoạt động 2 : Quan sát chữ mẫu và viết bảng con:
 “ chữ : e, b; tiếng : bé”
 a.Hướng dẫn viết chữ : e, b
-GV đưa chữ mẫu: e – Đọc chữ: e
-Phân tích cấu tạo chữ e? 
-Viết mẫu : e
-GV đưa chữ mẫu: b – Đọc chữ: b
-Phân tích cấu tạo chữ b? 
-Viết mẫu : b
 b. Hướng dẫn viết từ ứng dụng: bé
 -Gọi HS đọc từ ứng dụng
 -Giảng từ: ( bé: có hình thể không đáng kể hoặc 
 kém hơn cái được đem ra so sánh)
 -Hỏi: Nêu độ cao các con chữ?
 - Cách đặt dấu thanh?
 -Viết mẫu: bé
 §Giải lao giữa tiết 
.Hoạt động 3: Thực hành 
 -Hỏi: Nêu yêu cầu bài viết?
 -Cho xem vở mẫu
 -Nhắc tư thế ngồi, cách cầm bút, để vở
 -GV theo dõi , uốn nắn, giúp đỡ những HS yếu 
 kém
 -Chấm bài HS đã viết xong 
 - Nhận xét kết quả bài chấm.
 4Củng cố , dặn dò
 -Yêu cầu HS nhắc lại nội dung của bài viết
 -Nhận xét giờ học
 -Dặn dò: Về luyện viết ở nhà
 Chuẩn bị : Bảng con, vở tập viết để học tốt ở tiết 
 sau
-HS quan sát
-2 HS đọc và phân tích
-HS viết bảng con: e
-HS quan sát
-2 HS đọc và phân tích
-HS viết bảng con: b
-2 HS đọc
-2 HS nêu
-HS viết bảng con: bé
-HS ï đọc
-HSquan sát
-HSviếtû vào vở tập viết
-Viết xong giơ tay
-HS nêu
 Rút kinh nghiệm :........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ׯØׯØׯØׯØׯØׯØׯØׯØׯØׯØׯØׯØ
Ngày dạy:
Tuần:4
Tiết 3: 	lễ , cọ , bờ , hổ
I.Mục tiêu:
Viết đúng các chữ cọ,bờ ,hổ,bi ve ,kiểu chữ viết thường,cỡ vừa theo vở tập viết1,tập một.
II.Đồ dùng dạy học:
 GV:chữ mẫu:lễ,cọ,bờ,hổ
 -Viết bảng lớp nội dung bài 3	 
-HS: -Vở tập viết, bảng con, phấn , khăn lau bảng.
 III.Hoạt động dạy học: Tiết1 
 1.Khởi động : Oån định tổ chức ( 1 phút )
 2.Kiểm tra bài cũ: ( 5 phút )
-Viết bảng con: bé ( 2 HS lên bảng lớp, cả lớp viết bảng con)
-Nhận xét 
-Nhận xét vở Tập viết
 -Nhận xét kiểm tra bài cũ.
 3.Bài mới :
TG
 Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
.Hoạt động 1: Giới thiệu bài
 Ghi đề bài : Bài 3: lễ ,cọ, bờ, hổ
.Hoạt động 2 :Quan sát chữ mẫu và viết bảng con
 -GV viết chữ mẫu
 -Đọc và phân tích từng tiếng : “ lễ ,cọ, bờ, 
 hổ ù”? 
-Sử dụng que chỉ tô chữ mẫu
-Hướng dẫn viết bảng con:
-GV viết mẫu 
 GV uốn nắn sửa sai cho HS
 Yêu cầu HS viết vào vở tập viết
 §Giải lao giữa tiết 
 .Hoạt động 3: Thực hành 
 -Hỏi: Nêu nội dung bài viết
 -Cho xem vở mẫu
 -Nhắc tư thế ngồi, cách cầm bút, để vở
 -Hướng dẫn HS viết vở tập viết
 GV theo dõi , uốn nắn, giúp đỡ những HS yếu 
 kém.
 -Chấm bài HS đã viết xong 
 - Nhận xét kết quả bài chấm.
 4Củng cố , dặn dò
 -Yêu cầu HS nhắc lại nội dung của bài viết
 -Nhận xét giờ học
 -Dặn dò: Về luyện viết ở nhà
 Chuẩn bị : Bảng con, vở tập viết để học tốt ở tiết Sau.
-HS quan sát 
- HS đọc và phân tích
-HS quan sát 
-HSá viết bảng con
lễ , cọ, bờ, hổ 
- HS nêu
-HS quan sát
-HSthực hiện
-HS viết vào vở tập viết
- HS nhắc lại
 Rút kinh nghiệm :........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ׯØׯØׯØׯØׯØׯØׯØׯØׯØׯØׯØׯØ
Ngày dạy:
Tiết 4 : mơ , do , ta , thơ,thợ mỏ
I.Mục tiêu: :
-Viết đúng các chữ: mơ,do,ta,thơ, thợ mõ ,kiểu chữ viết thường,cỡ vừa theo vở tập viết 1,tâp 
một 
II.Đồ dùng dạy học:
-GV: -Chữ mẫu: mơ, do, ta, thơ. 
 -Viết bảng lớp nội dung bài 4
-HS: -Vở tập viết, bảng con, phấn , khăn lau bảng.
 III.Hoạt động dạy học: Tiết1 
 1.Khởi động : Oån định tổ chức ( 1 phút )
 2.Kiểm tra bài cũ: ( 5 phút )
-Viết bảng con: lễ, cọ, bờ , hổ ( 2 HS lên bảng lớp, cả lớp viết bảng con)
-Nhận xét , ghi điểm
-Nhận xét vở Tập viết
 -Nhận xét kiểm tra bài cũ.
 3.Bài mới :
TG
 Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
.Hoạt động 1: Giới thiệu bài
 Ghi đề bài : Bài 4: mơ, do, ta, thơ,thợ mỏ
.Hoạt động 2 :Quan sát chữ mẫu và viết bảng con
 -GVchỉ chữ mẫu
 -Đọc và phân tích:mơ,do, ta, thơ, thợ mỏ 
 -Sử dụng que chỉ tô chữ mẫu
 -Hướng dẫn viết bảng con:đọc và 
Phân tích
-GV viết mẫu
- GV uốn nắn sửa sai cho HS
 §Giải lao giữa tiết 
.Hoạt động 3: Thực hành 
 -Hỏi: Nêu yêu cầu bài viết?
 -Cho xem vở mẫu
 -Nhắc tư thế ngồi, cách cầm bút, để û
 -Hướng dẫn HS viết vở:
 Chú ý HS: Bài viết có 4 dòng, khi viết cần nối nét 
 với nhau ở các con chữ.
 GV theo dõi , uốn nắn, g ... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ׯØׯØׯØׯØׯØׯØׯØׯØׯØׯØׯØׯØ
Ngày dạy:
Tuần: VIẾT CÁC SỐ TỪ 0, 1, 2, 3, 4,5,6,7,8,9.
I. Muc tiêu
- Biết viết các chữ số 0, 1, 2, 3, 4.5,6,7,8,9.
- Viết đúng các vần: ân, uân;oăt,oăc, các từ ngữ: thân thiết, huân chương,nhọn hoắt, ngoặc tay kiểu chữ viết thường; cỡ chữ theo vở Tập viết 1, tập hai (Mỗi từ ngữ viết được ít nhất 1 lần)
+ HS khá, giỏi: viết đều nét, dãn đúng khoảng cách và viết đủ số dòng, số chữ quy định trong vở Tập viết 1, tập hai.
-Rèn HS tư thế ngồi viết đúng , nhanh ,đẹp.
II. Đồ dùng dạy học:
 -GV viết trước nội dung bài lên bảng phụ
 -HS: vở tập viết 1 tập hai
III. Các hoạt động dạy học
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
 HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1.Ổn định
2.Kiểm tra bài cũ: 
 -GV cho HS viết bảng con: phụ huynh, tia chớp, đêm khuya
-GV nhận xét
-Lớp hát
- HS viết vào bảng con: mỗi dãy viết 1 từ
.Bài mới :GV giới thiệu – ghi tựa bài
 -GV gọi HS đọc bài trên bảng
-HS nhắc lại.
- 3 HS đọc
* Hoạt động 1: GV hướng dẫn tô chữ hoa:
- GV cho HS quan sát lần lượt từng con chữ số từ 0 à 9 trên bảng.
- GV nhận xét xét về số lượng nét. Sau đó nêu quy trình viết (vừa nói vừa tô chữ trong khung)
 -HS quan sát
- HS theo dõi và viết bảng con.
* GV hướng dẫn cách viết vần từ:
+ ân: Viết chữ a liền nét với con chữ n, đặt dấu mũ trên con chữ a.
thân thiết: Viết chữ thân, cách 1 nét cong kín viết chữ thiết
-Các vần từ còn lại tiến hành tương tự
 Nghỉ giữa tiết
- HS viết vào bảng con
* Hoạt động 3: GV cho HS viết bài vào vở
- GV theo dõi, uốn nắn HS cách ngồi viết, cách cầm bút, cách để vở
- GV chấm điểm tập
4 .Củng cố 
- GV nhận xét chữ viết của HS
- GV phân tích và sửa sai cho HS. 
5.Dặn dò: Viết phần B
-HS thực hiện
-HS nộp vở
-HS lắng nghe
 Rút kinh nghiệm :........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ׯØׯØׯØׯØׯØׯØׯØׯØׯØׯØׯØׯØ
Ngày dạy : . . . . . . .
Tuần 
 Bài hòa bình,quả xoài, hí hoáy,khỏe khoắn,áo 
 choàng ,Kế hoạch, khoanh tay,mới toanh. 
I.MỤC TIÊU: 
. -Kiến thức : - Viết đúng các chữ: hịa bình, hí hốy, khoẻ khoắn, kiểu chữ viết thường, cỡ vừa theo vở Tập viết 1, tập hai.
 -Kĩ năng: Viết kiểu chữ viết thường,cỡ vừa theo vở tập viết 1,tâp hai.Viết liền mạch viết các dấu phụ, dấu thanh đúng vị trí.
HS khá giỏi:viết được đủ số dòng quy định trong vở tậâp viết 1,tập hai. 
 -Thái độ: Thực hiện tốt các nề nếp : Ngồi viết , cầm bút, để vở đúng tư thế. Viết nhanh, viết đẹp.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : 
 -GV: Chữ mẫu viết bảng lớp nội dung và cách trình bày theo yêu cầu bài viết.
 -HS:Vở tập viết, bảng con, phấn , khăn lau bảng.
III..HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC Tiết1 
 1 .Ổn định tổ chức ( 1 phút )
 2.Kiểm tra bài cũ: ( 5 phút )
 -Viết bảng con: bặp bênh, lợp nhà,xinh đẹp
 ( 3 HS lên bảng lớp, cả lớp viết bảng con theo dãy bàn)
 -Nhận xét 
 -Nhận xét chung
 3.Bài mới 
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
 HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
.Hoạt động 1: Giới thiệu bài - Ghi đề bài
 Bài 19: hòa bình, quả xoài ,hí hoáy,khỏe khoắn,áo choàng ,kế hoạch, khoan h tay,mới toanh
-Lắng nghe
Hoạt động 2 :Quan sát chữ mẫu và viết bảng con
 -GV treo chữ mẫu 
-HS quan sát
 -Đọc và phân tích cấu tạo từng tiếng ?
 -Giảng từ khó
 -Sử dụng que chỉ tô chữ mẫu 
 Hướng dẫn viết bảng con:
 -GV uốn nắn sửa sai cho HS
 §Nghỉ giữa tiết 
-HS viết bảng con: hòa bình, quả xoài, hí hoáy,khỏe khoắn,áo choàng Kế hoạch, khoanh tay.mới toanh.
Hoạt động 3: Thực hành 
 -Nêu yêu cầu bài viết?
 -Cho xem vở mẫu
 -Nhắc tư thế ngồi, cách cầm bút, để vở
 -Hướng dẫn HS viết vở:
 Chú ý: Bài viết có 6 dòng, khi viết cần nối nét 
 với nhau ở các con chữ.
 -GV theo dõi , uốn nắn, giúp đỡ những HS 
yếu kém.
 -Chấm bài HS đã viết xong 
 - Nhận xét kết quả bài chấm.
-2 HS nêu
-HS quan sát
-HS làm theo
-HS viết vở
-Lắng nghe
4Củng cố , dặn dò
 -Yêu cầu HS nhắc lại nội dung của bài viết
 -Nhận xét giờ học
 -Dặn dò: Về luyện viết ở nhà
 - Chuẩn bị : Bảng con, vở tập viết để học tốt ở tiết Sau
-HS nêu
-Lắng nghe
 Rút kinh nghiệm :........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ׯØׯØׯØׯØׯØׯØׯØׯØׯØׯØׯØׯØ
Ngày dạy : . . . . . . .
Tuần 
 Bài tàu thủy,trăng khuya ,tuần lễ, , huân chương, 
 lời khuyên ,nghệ thuật, tuyệt đẹp 
I.MỤC TIÊU: 
. -Kiến thức : - Viết đúng các chữ: tàu thuỷ, giấy pơ - luya, tuần lễ, kiểu chữ viết thường, cỡ vừa theo vở Tập viết 1, tập hai. 
 -Kĩ năng: Viết kiểu chữ viết thường,cỡ vừa theo vở tập viết 1,tâp hai.Viết liền mạch viết các dấu phụ, dấu thanh đúng vị trí.
HS khá giỏi:viết được đủ số dòng quy định trong vở tậâp viết 1,tập hai. 
 -Thái độ: Thực hiện tốt các nề nếp : Ngồi viết , cầm bút, để vở đúng tư thế. Viết nhanh, viết đẹp.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : 
 -GV: Chữ mẫu viết bảng lớp nội dung và cách trình bày theo yêu cầu bài viết.
 -HS:Vở tập viết, bảng con, phấn , khăn lau bảng.
III..HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC Tiết1 
 1 .Ổn định tổ chức ( 1 phút )
 2.Kiểm tra bài cũ: ( 5 phút )
 -Kiểm vở tập viết
 -Nhận xét chung
 3.Bài mới 
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
 HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
.Hoạt động 1: Giới thiệu bài - Ghi đề bài
 Bài 20: tàu thủy,trăng khuya ,tuần lễ, huân chương ,lời khuyên, nghệ thuật, tuyệt đẹp
-Lắng nghe
Hoạt động 2 :Quan sát chữ mẫu và viết bảng con
 -GV treo chữ mẫu 
 -Đọc và phân tích cấu tạo từng tiếng ?
 -Giảng từ khó
 -Sử dụng que chỉ tô chữ mẫu 
 - Hoạt động 2: Hướng dẫn viết bảng con:
 -GV uốn nắn sửa sai cho HS
 §Nghỉ giữa tiết 
-HS quan sát
-HS viết bảng con: : tàu thủy,trăng khuya ,tuần lễ, huân chương ,lời khuyên, nghệ thuật, tuyệt đẹp
Hoạt động 4: Thực hành 
 -Nêu yêu cầu bài viết?
 -Cho xem vở mẫu
 -Nhắc nhở tư thế ngồi, cách cầm bút, để vở
 -Hướng dẫn HS viết vở:
 Chú ý: Bài viết có 6 dòng, khi viết cần nối nét 
 với nhau ở các con chữ.
 -GV theo dõi , uốn nắn, giúp đỡ những HS 
yếu kém.
 -Chấm bài HS đã viết xong 
 - Nhận xét kết quả bài chấm.
-2 HS nêu
-HS quan sát
-HS làm theo
-HS viết vở
-Lắng nghe
4Củng cố , dặn dò
 -Yêu cầu HS nhắc lại nội dung của bài viết
 -Nhận xét giờ học
 -Dặn dò: Về luyện viết ở nhà
 - Chuẩn bị : Bảng con, vở tập viết để học tốt ở tiết Sau
-HS nêu
-Lắng nghe
 Rút kinh nghiệm :........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ׯØׯØׯØׯØׯØׯØׯØׯØׯØׯØׯØׯØ

Tài liệu đính kèm:

  • docTAP_VIET-CKT-_ca_nam2010-2011(S).doc