Giáo án Tập viết 1 - Tiết 13, 14

Giáo án Tập viết 1 - Tiết 13, 14

TẬP VIẾT

Tiết 13: nhà trường, buôn làng, hiền lành, đình làng, bệnh viện, đom đóm

I. MỤC TIÊU :

1.Kiến thức : Viết đư¬ợc các từ: nhà trường, buôn làng, hiền lành, đình làng, bệnh viện, đom đóm.

2.Kĩ năng : Rèn kỹ năng viết đúng, đều, đẹp các chữ.

3.Thái độ : Rèn luyện kỹ năng nối đúng các con chữ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :

 -GV: Phấn màu, bảng phụ.

 -HS:Vở tập viết,bảng con.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :

 

doc 4 trang Người đăng buihue123 Ngày đăng 22/02/2021 Lượt xem 406Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tập viết 1 - Tiết 13, 14", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
	 Thứ sáu ngày 18 tháng 12 năm 2015
 TẬP VIẾT
Tiết 13: nhà trường, buôn làng, hiền lành, đình làng, bệnh viện, đom đóm
I. MỤC TIÊU : 
1.Kiến thức : Viết được các từ: nhà trường, buôn làng, hiền lành, đình làng, bệnh viện, đom đóm.
2.Kĩ năng : Rèn kỹ năng viết đúng, đều, đẹp các chữ.
3.Thái độ : Rèn luyện kỹ năng nối đúng các con chữ. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
 -GV: Phấn màu, bảng phụ.
 -HS:Vở tập viết,bảng con.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :
TG
Nội dung 
Hoạt động dạy 
Hoạt động học 
5’
1’
8’
15’
3’
I. KTBC:
II. Bài mới:
1. Giới thiệu bài:
2. Viết bảng con:
Nghỉ giữa giờ
3. Viết vở:
III. Củng cố - dặn dò:
- Cho HS viết bảng: củ gừng, cây sung/4 tổ.
- Nhận xét bảng.
- NX đánh giá chung vở, chữ viết.
- Giới thiệu Bài 13: nhà trường, buôn làng, hiền lành, đình làng, bệnh viện, đom đóm.
- YC HS đọc lại nội dung bài viết.
- Nêu cách viết liền mạch các chữ chứa vần ôn: trường, làng
lành, đình, bệnh, đom, đóm.
- Những điểm nối không liền mạch đưa bút ntn?
- Khoảng cách giữa các chữ trong 1 từ ntn?
- Khoảng cách giữa các con chữ trong 1 chữ ntn?
- Cho HS viết bảng 2 tiếng: trường, lành.
- Nhận xét bảng.
- Gọi HS nêu nội dung bài viết.
- YC HS nhắc lại tư thế ngồi viết.
- Nêu yêu cầu bài viết: đúng, đều, đẹp.
- Nhấn mạnh khoảng cách giữa các con chữ và khoảng cách giữa các chữ.
- Cho HS viết từng dòng.
- Sửa lỗi vở 3 - 5 bài.
- Nhận xét tiết học.
- Dặn dò HS ngồi viết đúng tư thế.
- Hs viết bảng
- 3 - 4 bảng.
- Cá nhân, đồng thanh.
- Quan sát, lắng nghe.
- Lia bút đến điểm đặt bút sau.
- Cách nhau 1.5 => 2 ô li.
- Hẹp hơn 1 nửa đơn vị chữ.
- Viết bảng con.
- Hát.
- Viết các từ: nhà trường, buôn làng, hiền lành, đình làng, bệnh viện, đom đóm; mỗi từ viết 1 dòng.
- 1 - 2 HS.
- Nghe, nhắc lại.
- Thực hành viết vở.
- Nghe.
	 TẬP VIẾT
Tuần 14: đỏ thắm, mầm non, chôm chôm, trẻ em, ghế đệm
I. MỤC TIÊU : 
1.Kiến thức : Viết được các từ: nhà trường, buôn làng, hiền lành, đình làng, bệnh viện, đom đóm.
2.Kĩ năng : Rèn kỹ năng viết đúng, đều, đẹp các chữ.Rèn luyện kỹ năng nối đúng các con chữ. 
3.Thái độ :GD tính kiên trì,cẩn thận. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
 -GV: Phấn màu, bảng phụ.
 -HS:Vở tập viết,bảng con.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :
TG
Nội dung 
Hoạt động dạy 
Hoạt động học 
5’
1’
8’
15’
3’
I. KTBC:
II. Bài mới:
1. Giới thiệu bài:
2. Viết bảng con:
Nghỉ giữa giờ
3. Viết vở:
III. Củng cố - dặn dò:
- YC HS viết bảng: làng xã, đom đóm/4 tổ.
- Nhận xét bảng.
- NX đánh giá chung vở, chữ viết.
- Giới thiệu Bài 14: đỏ thắm, mầm non, chôm chôm, trẻ em, ghế đệm.
- YC HS đọc lại nội dung bài viết.
- Nêu cách viết liền mạch các chữ chứa vần ôn: thắm, mầm, em, chôm, đệm, non.
- Những điểm nối không liền mạch đưa bút ntn?
- Khoảng cách giữa các chữ trong 1 từ ntn?
- Khoảng cách giữa các con chữ trong 1 chữ ntn?
- Cho HS viết bảng 2 từ: trẻ em, ghế đệm.
- Nhận xét bảng.
- Gọi HS nêu nội dung bài viết.
- YC HS nhắc lại tư thế ngồi viết.
- Nêu yêu cầu bài viết: đúng, đều, đẹp.
- Nhấn mạnh khoảng cách giữa các con chữ và khoảng cách giữa các chữ.
- Cho HS viết từng dòng.
- Sửa lỗi 3 - 5 bài.
- Nhận xét tiết học.
- Dặn dò HS ngồi viết đúng tư thế.
- Hs viết bảng
- 3 - 4 bảng.
- Cá nhân, đồng thanh.
- Quan sát, lắng nghe.
- Lia bút đến điểm đặt bút sau.
- Cách nhau 1.5 => 2 ô li.
- Hẹp hơn 1 nửa đơn vị chữ.
- Viết bảng con.
- Hát.
- Viết các từ: nhà trường, buôn làng, hiền lành, đình làng, bệnh viện, đom đóm; mỗi từ viết 1 dòng.
- 1 - 2 HS.
- Nghe, nhắc lại.
- Thực hành viết vở.
- Nghe.

Tài liệu đính kèm:

  • doctap_viet_tuan_14_lop_1.doc