Giáo án Tập viết 1 - Tuần 11, 12

Giáo án Tập viết 1 - Tuần 11, 12

TẬP VIẾT

Tuần 11: nền nhà, nhà in, cá biển, yên ngựa, cuộn dây, vườn nhãn

I. MỤC TIÊU :

1.Kiến thức: Viết đư¬ợc các từ: nền nhà, nhà in, cá biển, yên ngựa, cuộn dây, vườn nhãn.

2.Kĩ năng: Rèn kỹ năng viết đúng, đều, đẹp các chữ.Rèn luyện kỹ năng nối đúng các con chữ.

 3.Thái độ :Rèn tính cẩn thận ,kiên trì.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

 -GV: Phấn màu, bảng phụ.

-HS:Bảng con.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

 

doc 4 trang Người đăng buihue123 Ngày đăng 20/02/2021 Lượt xem 571Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tập viết 1 - Tuần 11, 12", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
	 Thứ sáu ngày 5 tháng 12 năm 2015
 TẬP VIẾT
Tuần 11: nền nhà, nhà in, cá biển, yên ngựa, cuộn dây, vườn nhãn
I. MỤC TIÊU : 
1.Kiến thức: Viết được các từ: nền nhà, nhà in, cá biển, yên ngựa, cuộn dây, vườn nhãn.
2.Kĩ năng: Rèn kỹ năng viết đúng, đều, đẹp các chữ.Rèn luyện kỹ năng nối đúng các con chữ. 
 3.Thái độ :Rèn tính cẩn thận ,kiên trì. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 -GV: Phấn màu, bảng phụ.
-HS:Bảng con.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
TG
Nội dung 
Hoạt động dạy 
Hoạt động học 
5’
1’
8’
15’
3’
I. KTBC:
II. Bài mới:
1. Giới thiệu bài:
2. Viết bảng con:
Nghỉ 5’
3. Viết vở:
III. Củng cố - dặn dò:
- YC HS viết bảng: rau non, thợ hàn.
- Nhận xét bảng.
- NX đánh giá chung vở, chữ viết.
- Giới thiệu Bài 11: nền nhà, nhà in, cá biển, yên ngựa, cuộn dây, vườn nhãn.
- YC HS đọc lại nội dung bài viết.
- Nêu cách viết liền mạch các chữ chứa vần ôn: nền, in, biển, yên, cuộn.
- Những điểm nối không liền mạch đưa bút ntn?
- Khoảng cách giữa các chữ trong 1 từ ntn?
- Khoảng cách giữa các con chữ trong 1 chữ ntn?
- Cho HS viết bảng 2 từ: yên ngựa, cuộn dây.
- Nhận xét bảng.
- Gọi HS nêu nội dung bài viết.
- YC HS nhắc lại tư thế ngồi viết.
- Nêu yêu cầu bài viết: đúng, đều, đẹp.
- Nhấn mạnh khoảng cách giữa các con chữ và khoảng cách giữa các chữ.
- Cho HS viết từng dòng.
- Nhận xét bài hs.
- Nhận xét tiết học.
- Dặn dò HS ngồi viết đúng tư thế.
- Tổ 1 + 2: rau non.
 Tổ 3 + 4: thợ hàn.
- 3 - 4 bảng.
- Cá nhân, đồng thanh.
- Quan sát, lắng nghe.
- Lia bút đến điểm đặt bút sau.
- Cách nhau 1.5 => 2 ô li.
- Hẹp hơn 1 nửa đơn vị chữ.
- Viết bảng con.
- Hát.
- Viết các từ: nền nhà, nhà in, cá biển, yên ngựa, cuộn dây, vườn nhãn; mỗi từ viết 1 dòng.
- 1 - 2 HS.
- Nghe, nhắc lại.
- Thực hành viết vở.
- Nghe.
 TẬP VIẾT
Tuần 12: con ong, cây thông, vầng trăng, cây sung, củ gừng, củ riềng
I. MỤC TIÊU : 
1.Kiến thức : Viết được các từ: con ong, cây thông, vầng trăng, cây sung, củ gừng, củ riềng.
2.Kĩ năng :Viết đúng quy trình viết.Rèn kỹ năng viết đúng, đều, đẹp các chữ.
3.Thái độ :Rèn tính cẩn thận,kiên trì
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
-GV: Phấn màu, bảng phụ.
 -HS:Bảng con
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
TG
Nội dung 
Hoạt động dạy 
Hoạt động học 
5’
1’
8’
15’
3’
I. KTBC:
II. Bài mới:
1. Giới thiệu bài:
2. Viết bảng con:
Nghỉ 5’
3. Viết vở:
III. Củng cố - dặn dò:
- YC HS viết bảng: nền nhà, cá biển.
- Nhận xét bảng.
- NX đánh giá chung vở, chữ viết.
- Giới thiệu Bài 12: con ong, cây thông, vầng trăng, cây sung, củ gừng, củ riềng.
- YC HS đọc lại nội dung bài viết.
- Nêu cách viết các chữ khó: trăng, gừng, riềng.
- Những điểm nối không liền mạch đưa bút ntn?
- Khoảng cách giữa các chữ trong 1 từ ntn?
- Khoảng cách giữa các con chữ trong 1 chữ ntn?
- Cho HS viết bảng 2 từ: cây sung, củ riềng.
- Nhận xét bảng.
- Gọi HS nêu nội dung bài viết.
- YC HS nhắc lại tư thế ngồi viết.
- Nêu yêu cầu bài viết: đúng, đều, đẹp.
- Nhấn mạnh khoảng cách giữa các con chữ và khoảng cách giữa các chữ.
- Cho HS viết từng dòng.
- Nhận xét bài hs.
- Nhận xét tiết học.
- Dặn dò HS ngồi viết đúng tư thế.
- Tổ 1 + 2: nền nhà.
Tổ 3 + 4: cá biển.
- 3 - 4 bảng.
- Cá nhân, đồng thanh.
- Quan sát, lắng nghe.
- Lia bút đến điểm đặt bút sau.
- Cách nhau 1.5 => 2 ô li.
- Hẹp hơn 1 nửa đơn vị chữ.
- Viết bảng con.
- Trò chơi.
- Viết các từ: con ong, cây thông, vầng trăng, cây sung, củ gừng, củ riềng; mỗi từ viết 1 dòng.
- 1 - 2 HS.
- Nhắc lại.
- Thực hành viết vở.
- Nghe.
Rút kinh nghiệm - bổ sung:

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_tap_viet_tuan_12.doc