Giáo án Tập viết 1 - Tuần 11 - GV: Phan Thị Nguyệt - Trường Tiểu học Mai Đăng Chơn

Giáo án Tập viết 1 - Tuần 11 - GV: Phan Thị Nguyệt - Trường Tiểu học Mai Đăng Chơn

TUẦN 11

TẬP VIẾT : CÁI KÉO,TRÁI ĐÀO, SÁO SẬU, LÍU LO, HIỂU BÀI,.

A.Mục tiêu: - Viết được từ mang vần đã học.

- Viết đúng độ cao khoảng cách giữa các từ.- Có ý thức trong việc giữ vở sạch viết chữ đẹp.

B.Chuẩn bị: *GV: - Mẫu chữ ghi sẵn ở bảng con.

- Ghi sẵn nội dung bài viết ở bảng lớn. - Vở tập viết mẫu.

*HS: - Vở tập viết in sẵn. - Bảng con, bút mực, khăn lau bảng, phấn.

C.Các hoạt động dạy và học:

I/ Bài cũ:

- Gọi học sinh lên bảng viết: tươi cười,ngày hội

-Chấm vở một số học sinh , nhận xét bài cũ

II/ Bài mới

 1.Giới thiệu bài: Bài 9

 2.Hướng dẫn học sinh viết bảng con:

*Từ “cái kéo”:

- Giáo viên đính chữ mẫu lên bảng và gọi học sinh đọc

- Giáo viên hỏi từ cái kéo được ghép bởi mấy chữ?

 Chữ cái,kéo được viết bởi mấy chữ cái?

- Cho học sinh nhận xét độ cao của các con chữ.

- Giáo viên lưu ý hs viết liền nét chữ a,i và k,e

 Giáo viên viết mẫu và nêu quy trình :

-“cái”:ĐB dưới ĐK3 một tí,viết chữ c,lia bút qua phải viết chữ a nối nét với chữ i,nhấc bút viết dấu sắc trên đầu chữ a

 

doc 3 trang Người đăng buihue123 Ngày đăng 05/02/2021 Lượt xem 333Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tập viết 1 - Tuần 11 - GV: Phan Thị Nguyệt - Trường Tiểu học Mai Đăng Chơn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ sáu ngày 02 / 11 /2012
TUẦN 11
TẬP VIẾT : CÁI KÉO,TRÁI ĐÀO, SÁO SẬU, LÍU LO, HIỂU BÀI,...
A.Mục tiêu: - Viết được từ mang vần đã học.
- Viết đúng độ cao khoảng cách giữa các từ.- Có ý thức trong việc giữ vở sạch viết chữ đẹp.
B.Chuẩn bị: *GV: - Mẫu chữ ghi sẵn ở bảng con. 
- Ghi sẵn nội dung bài viết ở bảng lớn. - Vở tập viết mẫu. 
*HS: - Vở tập viết in sẵn. - Bảng con, bút mực, khăn lau bảng, phấn.
C.Các hoạt động dạy và học:
 Hoạt động của cô
Hoạt động của trò
I/ Bài cũ: 
- Gọi học sinh lên bảng viết: tươi cười,ngày hội
-Chấm vở một số học sinh , nhận xét bài cũ
II/ Bài mới 
 1.Giới thiệu bài: Bài 9
 2.Hướng dẫn học sinh viết bảng con:
*Từ “cái kéo”:
- Giáo viên đính chữ mẫu lên bảng và gọi học sinh đọc
- Giáo viên hỏi từ cái kéo được ghép bởi mấy chữ? 
 Chữ cái,kéo được viết bởi mấy chữ cái?
- Cho học sinh nhận xét độ cao của các con chữ. 
- Giáo viên lưu ý hs viết liền nét chữ a,i và k,e
 Giáo viên viết mẫu và nêu quy trình :
-“cái”:ĐB dưới ĐK3 một tí,viết chữ c,lia bút qua phải viết chữ a nối nét với chữ i,nhấc bút viết dấu sắc trên đầu chữ a
-“kéo”:ĐB trên ĐK2 viết chữ k,nối liền với e, lia bút viết o, nhấc bút lên đầu chữ e viết dấu sắc
-Gọi học sinh viết -Giáo viên nhận xét 
* “trái đào, sáo sậu, líu lo, hiểu bài, yêu cầu”
GV tiến hành các bước tương tự như từ “cái 
 Kéo”
 * *****
 3. Hướng dẫn viết vào vở tập viết:
- Cho học sinh xem bài viết mẫu. Lưu ý học sinh về khoảng cách giữa các từ
- Giáo viên nhắc nhở tư thế ngồi, cách cầm bút, cách để vở.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh viết từng dòng và theo dõi học sinh viết
* Giáo viên chấm, chữa bài
III/Củng cố - dặn dò:
- Nhắc lại nội dung bài học
- Biểu dương những bài viết đúng và đẹp
Khuyến khích học sinh viết đúng và đẹp những bài sau.
- Chuẩn bị bài sau: Bài 10
-Học sinh lên bảng viết, lớp viết BC
-Học sinh đọc
- Học sinh quan sát, nhận xét mẫu chữ
- Học sinh trả lời
- Học sinh nêu
- Học sinh quan sát
- Học sinh viết bảng ,cả lớp viết BC 
-Học sinh quan sát
-Học sinh ngồi đúng tư thế
-Học sinh viết bài theo yêu cầu
TUẦN 11
TẬP VIẾT: CHÚ CỪU, RAU NON, THỢ HÀN, DẶN DÒ, KHÔN LỚN,... 
A.Mục tiêu:
- Viết được từ mang âm đã học - Viết đúng độ cao khoảng cách giữa các từ.
- Có ý thức trong việc giữ vở sạch viết chữ đẹp.
B.Chuẩn bị:*GV: - Mẫu chữ ghi sẵn ở bảng con. - Ghi sẵn nội dung bài viết ở bảng lớn.
- Vở tập viết mẫu. 
*Học sinh : Vở tập viết in sẵn
C.Các hoạt động dạy và học:
 Hoạt động của cô
Hoạt động của trò
I. Bài cũ: 
- Yêu cầu học sinh viết bảng: sáo sậu, trái đào, hiểu bài
II. Bài mới 
 1.Giới thiệu bài: Bài 10
 2.Hướng dẫn học sinh viết bảng con:
 - Giáo viên lưu ý học sinh cách viết, độ cao, khoảng cách các tiếng, các từ, vừa nêu giáo viên vừa viết mẫu ở bảng lớp. 
- Lưu ý đặt đúng vị trí của dấu thanh, khoảng cách từ chữ sang chữ là 1 con chữ o, từ sang từ là 2 con chữ o. * ****
 3. Hướng dẫn học sinh viết vào vở tập viết:
- Cho học sinh xem bài viết mẫu. Lưu ý học sinh về khoảng cách giữa các từ 
- Giáo viên nhắc nhở tư thế ngồi, cách cầm bút, cách để vở.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh viết từng dòng và theo dõi học sinh viết
* Giáo viên chấm, chữa bài
4.Củng cố - dặn dò:
- Biểu dương những bài viết đẹp
-Học sinh lên bảng viết, lớp viết BC
- Học sinh quan sát, nhận xét mẫu chữ
-Học sinh quan sát
-Học sinh viết bài

Tài liệu đính kèm:

  • doctapviet10,11,12.doc