Giáo án Tập viết 1 - Tuần 2 - GV: Phan Thị Nguyệt - Trường Tiểu học Mai Đăng Chơn

Giáo án Tập viết 1 - Tuần 2 - GV: Phan Thị Nguyệt - Trường Tiểu học Mai Đăng Chơn

TUẦN 2

TẬP VIÊT: CÁC NÉT CƠ BẢN

 A.Mục tiêu: Giúp HS

 - Bước đầu cho HS làm quen với các nét cơ bản

 - Nhận dạng được các nét cơ bản

 - Viết đúng và đẹp các nét cơ bản .

B.Chuẩn bị

 - GV: 13 nét cơ bản được viết mẫu ở bìa

 - HS : bảng con, vở tập viết

C.Các hoạt động dạy học

I.Ổn định tổ chức:

II.Kiểm tra bài cũ:

 Đây là tiết học đầu tiên, GV nêu ý nghĩa của phân môn tập viết và kiểm tra dụng cụ học tập.

III.Bài mới:

 1.Giới thiệu bài: Các nét cơ bản

- GV giới thiệu nội dung bài viết trên bảng

- GV đọc mẫu từng nét

 2.GV hướng dẫn qui trình:

- GV vừa viết vừa HD qui trình viết:

 *Nét ngang: Điểm đặt bút (ĐĐB) tại đường kẻ (ĐK) thứ 2, rộng 2 dòng li.

 

doc 4 trang Người đăng buihue123 Lượt xem 607Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tập viết 1 - Tuần 2 - GV: Phan Thị Nguyệt - Trường Tiểu học Mai Đăng Chơn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Thứ sáu / 07 / 9 / 2012 
TUẦN 2
TẬP VIÊT: CÁC NÉT CƠ BẢN
 A.Mục tiêu: Giúp HS
 - Bước đầu cho HS làm quen với các nét cơ bản
 - Nhận dạng được các nét cơ bản
 - Viết đúng và đẹp các nét cơ bản .
B.Chuẩn bị
 - GV: 13 nét cơ bản được viết mẫu ở bìa
 - HS : bảng con, vở tập viết
C.Các hoạt động dạy học
Hoạt động của giáo viên 
Hoạt động của học sinh 
I.Ổn định tổ chức:
II.Kiểm tra bài cũ:
 Đây là tiết học đầu tiên, GV nêu ý nghĩa của phân môn tập viết và kiểm tra dụng cụ học tập.
III.Bài mới:
 1.Giới thiệu bài: Các nét cơ bản 
- GV giới thiệu nội dung bài viết trên bảng 
- GV đọc mẫu từng nét
 2.GV hướng dẫn qui trình:
- GV vừa viết vừa HD qui trình viết:
 *Nét ngang: Điểm đặt bút (ĐĐB) tại đường kẻ (ĐK) thứ 2, rộng 2 dòng li.
 *Nét sổ thẳng: ĐĐB tại ĐK thứ 3 sổ thẳng xuống. Điểm dừng bút tại ĐK thứ nhất. 
 *Nét xiên trái: ĐĐB tại ĐK 3 viết xiên về bên trái.
 *Nét xiên phải: ĐĐB tại ĐK 3 viết xiên về bên phải
 *Nét móc xuôi: ĐĐB tại ĐK 2 đưa bút lên chạm ĐK 3 sổ thẳng xuống, DB tại ĐK 1
 *Nét móc ngược: ĐB tại ĐK 3 sổ thẳng xuống chạm ĐK 1, DB tại ĐK 2
 *Nét móc hai đầu: Kết hợp giữa nét móc xuôi và nét móc ngược.
 *Nét cong hở phải: ĐB dưới ĐK 3 một chút lượn cong về bên trái, chạm ĐK 1, Đưa bút về bên phải,DB dưới ĐK 2 một chút
 *Nét cong hở trái: ngược chiều với nét cong hở phải
 *Nét cong kín: Viết giống nét cong hở phải, DB tại điểm ĐB.
*Nét khuyết trên: ĐB tại ĐK 2, đưa bút lên về bên phải cao 5 dòng li, sổ thẳng xuống, DB tại ĐK 1.
 *Nét khuyết dưới: ĐB tại ĐK 3 sổ thẳng xuống 5 dòng li đưa bút về bên trái,DB tại ĐK 2 
 *Nét thắt: ĐB tại ĐK 1đưa bút về bên phải lên trên ĐK 3 một chút vòng qua trái tạo điểm thắt và DB tại ĐK 3.
 Lưu ý: Độ cao, điểm đặt bút, điểm dừng bút của từng nét.
- GV nhận xét
 3.Viết vào vở:
- Cho HS xem vở viết mẫu 
- HS đọc bài viết trong vở 
- GV viết từng nét,chú ý khoảng cách giữa các nét
Lưu ý: tư thế ngồi, cách cầm bút, để vở.
 4.Chấm chữa bài: 
Chấm một số bài, nhận xét và sửa sai.
 IV. Nhận xét-Dặn dò:
- Tuyên dương HS viết đúng và đẹp
- Nhận xét tiết học. 
- HS hát 
- HS đọc
- HS quan sát, lắng nghe 
- HS quan sát ở bảng
- 1 HS lên bảng viết-Cả lớp viết bảng con,
-Đồng thanh
- HS quan sát
- 1HS đọc
- HS viết vào vở từng dòng 
 TUẦN 2
TẬP VIẾT: E, B, BÉ
 A.Mục tiêu:
 - Giúp học sinh tô được chữ e, b, tiếng bé đúng quy trình, đúng khoảng cách, độ cao giữa các con chữ
 - Rèn cách cầm bút, ngồi viết đúng tư thế.
 - Có ý thức trong việc giữ vở sạch viết chữ đẹp.
 B.Chuẩn bị:
 - Mẫu chữ e, b, bé, cỡ lớn ghi sẵn ở bảng con. 
 - Ghi sẵn nội dung bài viết ở bảng lớn.
 - Vở tập viết mẫu. 
 C.Các hoạt động dạy và học:
Hoạt động của giáo viên 
Hoạt động của học sinh 
I. Ổn định:
II. Bài cũ: Các nét cơ bản
- GV chỉ 13 nét cơ bản 
- Viết: 5 nét cơ bản 
- Nhận xét 
III. Bài mới:
 1.Giới thiệu bài: e, b, bé
 2.HD tô chữ:
*GV giới thiệu chữ mẫu: e
- Chữ e cao mấy dòng li ? Gồm mấy nét ? Giống nét gì các em đã học ?
- Nêu điểm ĐB và điểm DB ?
- GV vừa tô mẫu vào khung vừa HD qui trình và nói cách viết chữ e như sau : điểm đặt bút dưới đường kẻ thứ hai một chút, đưa bút sang bên phải chạm ĐK 3 đưa bút về bên trái, tạo nét thắt dưới ĐK 2, DB trên ĐK 1 một chút. 
- HD HS viết BC
- Nhận xét, sửa sai cho HS 
*GV giới thiệu chữ mẫu: b
- HD qui trình: Điểm ĐB tại ĐK 2 viết nét khuyết trên cao 5 dòng li kết hợp viết nét thắt tạo chữ b.
- Các bước tiến hành tương tự như chữ e
*GV giới thiệu chữ : bé 
- Chữ bé gồm mấy con chữ ? Dấu gì? Viết ở đâu ?
- Độ cao của 2 chữ có gì khác nhau ?
- Nêu điểm ĐB và DB của chữ " bé "?
- GV vừa tô chữ mẫu vữa HD qui trình: 
Điểm ĐB tại ĐK 2 viết chữ b liền nét với chữ e, đưa bút lên viết dấu sắc trên đầu chữ e.
- HD HS viết BC.
- Nhận xét, sửa sai.
*****
 3. HD HS tập tô:
- HS nhắc lại tên bài học
- Đọc nội dung bài viết 
- Cho HS xem vở mẫu 
- Nhắc lại tư thế ngồi, cách cầm bút, để vở...
- HD HS viết vào vở
- Thu vở, chấm bài, nhận xét 
IV.Củng cố - dặn dò:
Nhắc lại nội dung bài học?
- Biểu dương những bài viết đúng và đẹp
Khuyến khích HS viết đúng và đẹp những bài sau.
- Về xem trước bài 3.
- HS hát
- 5 HS đứng tại chỗ đọc 
- 3 HS lên bảng viết, cả lớp viết BC 
- 3 HS nhắc lại
- HS quan sát, nhận xét mẫu chữ
- HS trả lời 
- HS quan sát, lắng nghe
- HS viết BC
- HS quan sát 
- HS quan sát, lắng nghe
- HS quan sát 
- HS trả lời 
- HS quan sát, lắng nghe
- HS viết BC
- HS mở vở tập viết 
- 1 HS đọc
- HS quan sát 
- HS viết từng dòng vào vở
- HS trả lời 

Tài liệu đính kèm:

  • doctapviet2.doc