Giáo án Tập viết 1 - Tuần 9, 10

Giáo án Tập viết 1 - Tuần 9, 10

 TẬP VIẾT

 Tuần 9: cái kéo, trái đào, sáo sậu, líu lo, hiểu bài, yêu cầu

I. MỤC TIÊU :

1.Kiến thức : Viết đư¬ợc các từ: cái kéo, trái đào, sáo sậu, líu lo, hiểu bài, yêu cầu.

2.Kỹ năng: Rèn kỹ năng viết đúng, đều, đẹp các chữ.

3.Thái độ : Rèn luyện kỹ năng nối đúng các con chữ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :

 -GV: Phấn màu, bảng phụ

 -HS:Bảng con.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

 

doc 4 trang Người đăng buihue123 Ngày đăng 20/02/2021 Lượt xem 529Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tập viết 1 - Tuần 9, 10", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
	 Thứ sáu ngày 18 tháng 11 năm 2016
 TẬP VIẾT
	Tuần 9: cái kéo, trái đào, sáo sậu, líu lo, hiểu bài, yêu cầu
I. MỤC TIÊU :
1.Kiến thức : Viết được các từ: cái kéo, trái đào, sáo sậu, líu lo, hiểu bài, yêu cầu.
2.Kỹ năng: Rèn kỹ năng viết đúng, đều, đẹp các chữ.
3.Thái độ : Rèn luyện kỹ năng nối đúng các con chữ. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
 -GV: Phấn màu, bảng phụ
 -HS:Bảng con.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
TG
Nội dung 
Hoạt động dạy 
Hoạt động học 
5’
1’
8’
3’
15’
3’
I. KTBC:
II. Bài mới:
1. Giới thiệu bài:
2. Viết bảng con:
Nghỉ giữa giờ
3. Viết vở:
III. Củng cố - dặn dò:
- YC HS viết bảng: eo, ao, iu, yêu.
- Nhận xét bảng.
- NX đánh giá chung vở, chữ viết.
- Giới thiệu Bài 9: cái kéo, trái đào, sáo sậu, líu lo, hiểu bài, yêu cầu.
- YC HS đọc lại nội dung bài viết.
- Nêu cách viết liền mạch các chữ chứa vần ôn: kéo, đào, sậu, líu, hiểu, yêu.
- Những điểm nối không liền mạch đưa bút ntn?
- Khoảng cách giữa các chữ trong 1 từ ntn?
- Khoảng cách giữa các con chữ trong 1 chữ ntn?
- Cho HS viết bảng 2 từ: cái kéo, yêu cầu.
- Nhận xét bảng.
- Gọi HS nêu nội dung bài viết.
- YC HS nhắc lại tư thế ngồi viết.
- Nêu yêu cầu bài viết: đúng, đều, đẹp.
- Nhấn mạnh khoảng cách giữa các con chữ và khoảng cách giữa các chữ.
- Cho HS viết từng dòsng.
- Sửa nét 3 - 5 bài.
- Nhận xét tiết học.
- Dặn dò HS ngồi viết đúng tư thế.
-Hs viết bảng con.
- Cá nhân, đồng thanh.
- Quan sát, lắng nghe.
- Lia bút đến điểm đặt bút sau.
- Cách nhau 1 chữ o (1 đơn vị chữ).
- Hẹp hơn 1/2 đơn vị chữ.
- Viết bảng con.
- Hát.
- Viết các từ: cái kéo, trái đào, sáo sậu, líu lo, hiểu bài, yêu cầu; mỗi từ viết 1 dòng.
- 1 - 2 HS.
- Nghe, nhắc lại.
- Thực hành viết vở.
- Nghe.
 TẬP VIẾT
Tuần 10: chú cừu, rau non, thợ hàn, dặn dò, khôn lớn, cơn mưa
I. MỤC TIÊU : 
1.Kiến thức : Viết được các từ: chú cừu, rau non, thợ hàn, dặn dò, khôn lớn, cơn mưa. 
2.Kỹ năng : Viết đúng quy trình viết.
 3.Thái độ : Rèn kỹ năng viết đúng, đều, đẹp các chữ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
-GV: Phấn màu, bảng phụ.
-HS:Bảng con
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
TG
Nội dung 
Hoạt động dạy 
Hoạt động học 
5’
1’
8’
3’
15’
3’
I. KTBC:
II. Bài mới:
1. Giới thiệu bài:
2. Viết bảng con:
Nghỉ giữa giờ
3. Viết vở:
III. Củng cố - dặn dò:
- YC HS viết bảng: cái kéo,trái đào.
- Nhận xét bảng.
- NX đánh giá chung vở, chữ viết.
- Giới thiệu Bài 10: 
- YC HS đọc lại nội dung bài viết.
- Nêu cách viết các chữ khó: cừu, hàn.
- Những điểm nối không liền mạch đưa bút ntn?
- Khoảng cách giữa các chữ trong 1 từ ntn?
- Khoảng cách giữa các con chữ trong 1 chữ ntn?
- Cho HS viết bảng 2 từ: chú cừu, thợ hàn.
- Nhận xét bảng.
- Gọi HS nêu nội dung bài viết.
- YC HS nhắc lại tư thế ngồi viết.
- Nêu yêu cầu bài viết: đúng, đều, đẹp.
- Nhấn mạnh khoảng cách giữa các con chữ và khoảng cách giữa các chữ.
- Cho HS viết từng dòng.
- Sửa nét 3 - 5 bài.
- Nhận xét tiết học.
- Dặn dò HS ngồi viết đúng tư thế.
-Học sinh viết bảng con.
- Cá nhân, đồng thanh.
- Quan sát, lắng nghe.
- Lia bút đến điểm đặt bút sau.
- Cách nhau 1 chữ o (1 đơn vị chữ).
- Hẹp hơn 1/2 đơn vị chữ.
- Viết bảng con.
- Hát.
- Viết các từ: chú cừu, rau non, thợ hàn, dặn dò, khôn lớn, cơn mưa; mỗi từ viết 1 dòng.
- 1 - 2 HS.
- Nhắc lại.
- Thực hành viết vở.
- Nghe.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_tap_viet_lop_1_tan_10.doc