Giáo án Thủ công 1 HK I - GV: Hoàng Văn Đăng

Giáo án Thủ công 1 HK I - GV: Hoàng Văn Đăng

Thủ công

Bài 1: Giới thiệu một số loại giấy, bìa và dụng cụ học thủ công

I.Mục tiêu:

- Biết một số loại giấy, bìa và dụng cụ ( thước kẻ, bút chì, kéo, hồ gián ) để học thủ công.

II.Đồ dùng dạy học:

-GV: Các loại giấy màu, bìa và dụng cụ để học thủ công.

-HS: Dụng cụ để học thủ công.

III.Hoạt động dạy và học:

1.Khởi động: On định định tổ chức.

2.KTBC : - Kiểm tra việc chuẩn bị đồ dùng học tập của Hs.

 - Nhận xét.

 

doc 33 trang Người đăng thanhlinh213 Lượt xem 1318Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Thủ công 1 HK I - GV: Hoàng Văn Đăng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 1 Thứ ..ngàytháng 09...năm 2009
Thủ công
Bài 1: Giới thiệu một số loại giấy, bìa và dụng cụ học thủ công
I.Mục tiêu:
- Biết một số loại giấy, bìa và dụng cụ ( thước kẻ, bút chì, kéo, hồ gián ) để học thủ công.
II.Đồ dùng dạy học:
-GV: Các loại giấy màu, bìa và dụng cụ để học thủ công.
-HS: Dụng cụ để học thủ công.
III.Hoạt động dạy và học:
1.Khởi động: Oån định định tổ chức.
2.KTBC : - Kiểm tra việc chuẩn bị đồ dùng học tập của Hs.
 - Nhận xét.
3.Bài mới:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Giới thiệu bài : Ghi đề bài.
Hoạt động1: Giới thiệu giấy, bìa.
Cách tiến hành: Gv cho hs quan sát giấy, bìa.
+ Giới thiệu: Giấy, bìa được làm từ bột của nhiều loại cây: Tre, nứa, bồ đề...
+ Cho Hs xem quyển vở mới, giới thiệu giấy bên trong, bìa ở ngoài.
+ Giấy màu để học thủ công, mặt trứơc là các màu: xanh, đỏ, tím, vàng... Mặt sau có kẻ ô.
 Kết luận: Gọi Hs phân biệt giấy, bìa.
Nghỉ giữa tiết 
Hoạt động 2: Giới thiệu dụng cụ để học thủ công
- Cách tiến hành: Gv giới thiệu thước kẻ, bút chì, kéo, hồ dán.
- Kết luận: Gọi hs nêu những dụng cụ để học thủ công.
Hoạt động cuối Củng cố, dặn dò:
- Yêu cầu một số Hs nhắc lại nội dung bài học.
- Giáo dục tư tưởng: +Cẩn thận khi dùng kéo.
 +Cất giữ đồdùng học tập sau khi sử dụng
- Nhận xét tinh thần, thái độ học tập.
- Dặn dò: Chuẩn bị giấy trắng, giấy màu, hồ dán để học bài “Xé, dán hình chữ nhật, hình tam giác” 
- Hs quan sát.
- 2 Hs trả lời.
- Hs quan sát.
- 2 Hs trả lời.
TUẦN :2 Thứ ..ngàytháng 09...năm 2009
Thủ công
Bài 2: XÉ, DÁN HÌNH CHỮ NHẬT, HÌNH TAM GIÁC
I.Mục tiêu:
 Biết cách xé, dán hình chữ nhật.
Xé dán được hình chữ nhật. Đường xé có thể chưa thẳng, bị răng cưa. Hình dán có thể chưa phẳng.
II.Đồ dùng dạy học:
-GV: - Bài mẫu về xé, dán hình chữ nhật , hình tam giác
 - Giấy màu, giấy trắng, hồ dán, khăn lau
-HS: Giấy màu, giấy nháp trắng, hồ dán, vở thủ công, khăn lau tay
III.Hoạt động dạy học: Tiết1 
 1.Khởi động : Hát tập thể
 2.Kiểm tra bài cũ :Kiểm tra đồ dùng học tập của hs
 3.Bài mới :
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Quan sát và nhận xét
Cách tiến hành:
Cho HS xem bài mãu, hỏi:
Hãy quan sát và phát hiện xung quanh xem đồ vật nào có danïg hình chữ nhật, hình tam giác?
Kết luận: Xung quanh ta có nhiều đồ vật có dạng hình chữ nhật, hình tam giác, em hãy ghi nhớ đặc điểm của những hình đó để tập xé dán cho đúng
Hoạt động 2: Hướng dẫn mẫu
Cách tiến hành:
1.Vẽ và xé hình chữ nhật đếm ô và dùng bút chì nối các dấu dể thành hình chữ nhật.
- Dán qui trình lên bảng và hướng dẫn từng bước để vẽ
- Xé mẫu hình chữ nhật
2.Vẽ và xé dán hình tam giác 
-Dùng bút chì vẽ hình tam giác. 
 -Làm mẫu và xé hình tam giác
3. GV hướng dẫn thao tác dán hình
Nghỉ giữa tiết (5’)
Hoạt động 3: Thực hành
Cách tiến hành : Hướng dẫn HS vẽ , xé
Yêu cầu HS kiểm tra sản phẩm lẫn nhau 
Hoạt động cuối: Củng cố dặn dò
- Yêu cầu một số HS nhắc lại qui trình xé dán hình chữ nhật, hình tam giác
- Đánh giá sản phẩm
- Dặn dò: về nhà chuẩn bị giấy màu để học tiếp tiết 2.
- Nhận xét tiết học
- HS quan sát
- Cửa ra vào, bảng, mặt bàn, quyển sách có dạng hình chữ nhật
- Khăn quàng đỏ có dạng hình tam giác
- HS quan sát
Thực hành: HS luyện tập trên giấy nháp
Luyện tập trên giấy nháp
-Quan sát cách dán hình trên nền 1 tờ giấy trắng.
-Lần lượt thực hành theo các bước vẽ, xé .
-2 HS nhắc lại
-Thu dọn vệ sinh. 
TUẦN :3 Thứ ..ngàytháng 09...năm 2009
Thủ công
Bài 2: XÉ, DÁN HÌNH CHỮ NHẬT, HÌNH TAM GIÁC (T2)
I.Mục tiêu:
- Biết cách xé, dán hình tam giác.
- Xé dán được hình tam giác. Đường xé có thể chưa thẳng, bị răng cưa. Hình dán có thể chưa phẳng.
II.Đồ dùng dạy học:
-GV: - Bài mẫu về xé, dán hình chữ nhật , hình tam giác
 - Giấy màu, giấy trắng, hồ dán, khăn lau
-HS: Giấy màu, giấy nháp trắng, hồ dán, vở thủ công, khăn lau tay
 III.Hoạt động dạy học: Tiết2 
 1.Khởi động : Hát tập thể
 2.Kiểm tra bài cũ :Kiểm tra đồ dùng học tập của hs đã làm ở tiết 1.
 3.Bài mới :
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1: ôn lại lí thuyết 
Cách tiến hành:
Cho HS xem bài mãu, hỏi để HS trả lời quy trình xé hình chữ nhật, hình tam giác.
Kết luận: Nhận xét chốt lại ý HS đã trả lời.
Hoạt động 2: HS thực hành trên giấy màu
Cách tiến hành:
1.Vẽ và xé hình chữ nhật đếm ô và dùng bút chì nối các dấu dể thành hình chữ nhật.
2.Vẽ và xé dán hình tam giác 
-Dùng bút chì vẽ hình tam giác. 
 3. GV hướng dẫn thao tác dán hình
Nghỉ giữa tiết 
Hoạt động 3: trình bày sản phẩm
Cách tiến hành : 
Yêu cầu HS kiểm tra sản phẩm lẫn nhau 
Hoạt động cuối: Củng cố dặn dò(5’)
- Yêu cầu một số HS nhắc lại qui trình xé dán hình chữ nhật, hình tam giác
- Đánh giá sản phẩm: Hoàn thành và không hoàn thành
- Dặn dò: về nhà chuẩn bị giấy màu để học bài : Xé, dán hình vuông hình tròn.
- Nhận xét tiết học.
- HS quan sát và trả lời.
Thực hành: HS luyện tập trên giấy màu và dán vào vở thủ công.
- Các tổ trình bày sản phẩm của mình trên bảng lớp.
-Thu dọn vệ sinh. 
TUẦN 4 Thứ ..ngàytháng 09...năm 2009
Thủ công
Bài : XÉ, DÁN HÌNH VUÔNG
I.Mục tiêu: 
 - Biết cách xé, dán hình vuông.
- Xé dán được hình vuông. Đường xé có thể chưa thẳng, bị răng cưa. Hình dán có thể chưa phẳng.
II.Đồ dùng dạy học:
-GV :+ Bài mẫu về xé, dán hình vuông, hình tròn.
 + Giấy màu, giấy trắng, hồ dán, khăn lau
-HS :Giấy màu, giấy nháp trắng, hồ dán, vở thủ công, khăn lau tay.
 III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
1.Khởi động : ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ : 
 -Kiểm tra việc chuẫn bị vật liệu, dụng cụ của HS
 -Nhận xét.
3.Bài mới : 
Hoạt động dạy
Hoạt động học
Hoạt động 1: Quan sát và nhận xét
Cách tiến hành:
-Cho HS xem bài mẫu, hỏi:
 +Hãy quan sát và phát hiện xung quanh xem đồ vật nào có danïg hình vuông, hình tròn ?
Kết luận: Xung quanh ta có nhiều đồ vật có dạng hình hình vuông, hình tròn, em hãy ghi nhớ đặc điểm của những hình đó để tập xé dán cho đúng
Hoạt động 2: Hướng dẫn mẫu
Cách tiến hành:
a. Vẽ và xé hình vuông .
 -V ẽ hình vuông.
 -Dán quy trình 1 lên bảng.
 -Hướng dẫn từng bước để xé.
 -Gv làm mẫu.
b.Vẽ và xé hình tròn từ hình vuông.
 -Hướng dẫn vẽ 4 góc hơi uốn cong cho tròn đều.
 -Dán quy trình 2 lên bảng.
 -Hướng dẫn từng bước để xé.
 -Gv làm mẫu.
Nghỉ giữa tiết 
Hoạt động 3: Thực hành
Cách tiến hành : Hướng dẫn HS vẽ , xé, dán trên giấy nháp
 -Yêu cầu HS kiểm tra lẫn nhau 
Hoạt động cuối: Củng cố dặn dò
- Yêu cầu một số HS nhắc lại qui trình xé dán hình hình vuông, hình tròn 
- Đánh giá sản phẩm
- Về nhà chuẩn bị giấy màu để học tiếp tiết 2
- Nhận xét tiết học.
- HS quan sát
- Viên gạch hoa lát nền có hiønh vuông; ông trăng có hình tròn 
- HS quan sát
-Hs làm trên giấy nháp.
-Thực hành: HS luyện tập trên giấy nháp
-Luyện tập trên giấy nháp.
-Lần lượt thực hành theo các bước vẽ,xé 
-Thu dọn vệ sinh. 
-2 HS nhắc lại 
TUẦN 5 Thứ ..ngàytháng 09...năm 2009
Thủ công
Bài : XÉ, DÁN HÌNH HÌNH TRÒN 
I.Mục tiêu: 
- Biết cách xé, dán hình tròn.
- Xé dán được hình tròn. Đường xé có thể chưa thẳng, bị răng cưa. Hình dán có thể chưa phẳng.
II.Đồ dùng dạy học:
-GV :+ Bài mẫu về xé, dán hình vuông, hình tròn.
 + Giấy màu, giấy trắng, hồ dán, khăn lau
-HS :Giấy màu, giấy nháp trắng, hồ dán, vở thủ công, khăn lau tay.
 III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
1.Khởi động : ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ : 
 -Kiểm tra việc chuẫn bị vật liệu, dụng cụ của HS
 -Nhận xét.
3.Bài mới : 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Ôân lại lí thuyết 
Cách tiến hành:
Cho HS xem bài mãu, hỏi để HS trả lời quy trình 
Kết luận: Nhận xét chốt lại ý HS đã trả lời.
Hoạt động 2: HS thực hành trên giấy màu
Cách tiến hành:
1.Vẽ và xé hình vuông đếm ô và dùng bút chì nối các dấu dể thành hình vuông.
2.Vẽ và xé dán hình tròn.
-Dùng bút chì vẽ hình tròn.
 3. GV hướng dẫn thao tác dán hình
Nghỉ giữa tiết 
Hoạt động 3: Trình bày sản phẩm
Cách tiến hành : 
Yêu cầu HS kiểm tra sản phẩm lẫn nhau 
Hoạt động cuối: Củng cố dặn dò
Yêu cầu một số HS nhắc lại qui trình xé dán hình vuông, hình tròn.
 Đánh giá sản phẩm: Hoàn thành và không hoàn thành
- Dặn dò: về nhà chuẩn bị giấy màu để học bài : Xé, dán hình quả cam.
- Nhận xét tiết học.
- HS quan sát và trả lời.
Thực hành: HS luyện tập trên giấy màu và dán vào vở thủ công.
- Các tổ trình bày sản phẩm của mình trên bảng lớp.
-Thu dọn vệ sinh. 
TUẦN :6
Ngày dạy : ...............................
Bài: XÉ, DÁN HÌNH QUẢ CAM
I.Mục tiêu:
 1.Kiến thức : HS biết cách xé hình quả cam từ hình vuông.
 2.Kĩ năng :Xé , được hình hình quả cam có cuống, lá và dán cân đối, phẳng.
 3.Thái độ :Biết quí trọng sản phẩm làm ra.
II.Đồ dùng dạy học:
 -GV: Bài mẫu về xé, dán hình quả cam, giấy màu da ca ... hanh và đẹp.
3.Thái độ :Ham thích môn học.
II.Đồ dùng dạy học:
-GV: +Mẫu gấp các nếp gấp cách đềy có kích thước lớn.
 +Qui trình các nếp gấp.
-HS: +Giấy màu, giấy nháp, vở thủ công.
III.Hoạt động dạy và học:
1.Khởi động (1’): Ổn định định tổ chức.
2.KTBC (2’): - Kiểm tra việc chuẩn bị đồ dùng học tập của Hs.
 - Nhận xét.
3.Bài mới:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Giới thiệu bài (1’): Ghi đề bài.
Hoạt động1: (3’) Hướng dẫn quan sát và nhận xét:
- Mục tiêu: Cho hs quan sát mẫu gấp các đoạn thẳng cách đều.
- Cách tiến hành: Hs quan sát mẫu, nhận xét.
 + Em nhận xét gì về khoảng cách giữa các nếp gấp? So le hay chồng khít lên nhau?
Hoạt động 2: (4’) Hướng dẫn mẫu cách gấp.
- Mục tiêu: Cho Hs quan sát cách gấp các đoạn thẳng cách đều.
- Cách tiến hành: Hướng dẫn mẫu. 
 + Gấp nếp thứ nhất:
 . Ghim tờ giấy màu lên bảng, mặt màu áp sát vào bảng.
 . Gấp mép giấy vào 1 ô theo đường dấu.
+ Gấp nếp thứ hai:
 . Lật mặt màu ra phía ngoài.
 . Gấp tiếp nếp thứ hai vào 1ô.
 + Gấp nếp gấp tiếp theo:
 . Phải gấp đúng 1ô.
 . Phải lật mặt giấy mỗi lần gấp vào.
- Kết luận: Nêu lại cách gấp các đoạn thẳng đều.
Nghỉ giữa tiết (5’)
Hoạt động 3 (15’): Thực hành:
- Mục tiêu: Hướng dẫn HS biết cách gấp được các đoạn thẳng đều.
- Cách tiến hành:
 + Gv nhắc lại cách gấp theo qui trình, có thể gấp đều vào 2ô để dễ gập.
 + Gv theo dõi, nhắc nhở các Hs yếu.
 + Hướng dẫn HS dán vào vở.
+ Chấm bài, nhận xét.
Hoạt động cuối (15’): Củng cố, dặn dò:
 - Yêu cầu HS nhắc lại nội dung bài học.
 - Nhận xét tinh thần, thái độ học tập.
 - Dặn dò: chuẩn bị giấy vở Hs, giấy màu, hồ dán, 1 sợi chỉ để học bài: “ Gấp cái quạt”.
- Quan sát và trả lời câu hỏi (2Hs) 
-Quan sát trên tờ giấy màu được ghim trên bảng
- Hs theo dõi các kĩ năng cách gấp.
- Hs rèn kĩ năng gấp trên giấy nháp, khi thành thạo thì gấp trên giấy màu.
- Trình bày sản phẩm vào vở.
- Dọn vệ sinh, lau tay.
- 2 Hs nhắc lại.
RÚT KINH NGHIỆM:
PHẦN BỔ SUNG:
TUẦN: 15 
Ngày dạy : ............................... 
Bài: GẤP CÁI QUẠT ( tiết 1) 
I.Mục tiêu:
1.Kiến thức:Hs biết cách gấp cái quạt.
2.Kĩ năng :Gấp được cái quạt bằng giấy.
3.Thái độ :Yêu thích sản phẩm mình làm ra; có ý thức giữ gìn đồ dùng.
II.Đồ dùng dạy học:
- Gv: Quạt giấy mẫu, 1 tờ giấy màu hình chữ nhật, 1 sợi chỉ.
- Hs: 1 tờ giấy màu, 1 tờ giấy vở, vở thủ công.
III.Hoạt động dạy và học:
1.Khởi động (1’): Ổn định định tổ chức.
2.KTBC (2’): - Kiểm tra việc chuẩn bị đồ dùng học tập của Hs.
 - Nhận xét.
3.Bài mới:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Giới thiệu bài (1’): Ghi đề bài.
Hoạt động1: (3’) Hướng dẫn quan sát và nhận xét:
- Mục tiêu: Hs quan sát nhận xét mẫu.
- Cách tiến hành: Tổ chức HS quan sát, hỏi:
+ Đế gấp được cái quạt ta phải sử dụng nếp gấp nào đã học?
+ Nhận xét gì giữa quạt mẫu?
- Kết luận: Nêu cách để được cái quạt. 
Hoạt động 2: (4’) Hướng dẫn mẫu.
- Mục tiêu: Cho Hs quan sát cách gấp cái quạt.
- Cách tiến hành: Gv hướng dẫn mẫu. 
+ Bước 1: Gấp các nếp gấp cách đều.
+ Bước 2: Gấp đôi, lấy dấu giữa, dùng chỉ buộc giữa và bôi hồ.
+ Bước 3: Ép chắc 2 phần vào nhau đến khi hồ khô mở ra.
- Kết luận: Nêu các bước để gấp được cái quạt.
Nghỉ giữa tiết (5’)
Hoạt động 3 (15’) : Thực hành:
- Mục tiêu:Cho HS thực hành gấp quạt trên giấy nháp.
- Cách tiến hành:
+ Gv hướng dẫn Hs gấp quạt trên giấy nháp.
+ Gv nhắc lại qui trình gấp quạt theo 3 bước.
+ Gv theo dõi giúp đỡ.
+ Nhắc Hs dọn vệ sinh.
Hoạt động cuối (15’): Củng cố, dặn dò:
- Yêu cầu HS nhắc lại nội dung bài học.
- Nhận xét tinh thần, thái độ học tập.
- Dặn dò: chuẩn bị giấy màu, đồ dùng học tập, sợi chỉ màu để tiết sau: “ Gấp cái quạt”.
- Quan sát và trả lời câu hỏi (2Hs ) 
- (1 Hs ) trả lời.
- Hs quan sát.
- Hs thực hành trên giấy nháp.
- Dọn vệ sinh và lau tay.
- 2 Hs nhắc lại.
RÚT KINH NGHIỆM:
PHẦN BỔ SUNG:
TUẦN:16 
Ngày dạy : ............................... 
Bài 13: GẤP CÁI QUẠT ( tiết 2) 
I.Mục tiêu:
1.Kiến thức:Hs biết cách gấp cái quạt.
2.Kĩ năng :Gấp được cái quạt bằng giấy.
3.Thái độ :Yêu thích sản phẩm mình làm ra; có ý thức giữ gìn đồ dùng.
II.Đồ dùng dạy học:
-GV: Quạt giấy mẫu, 1 tờ giấy màu hình chữ nhật, 1 sợi chỉ.
-HS: 1 tờ giấy màu, 1 tờ giấy vở, vở thủ công.
III.Hoạt động dạy và học:
1.Khởi động (1’): Ổn định định tổ chức.
2.KTBC (2’): - Kiểm tra việc chuẩn bị đồ dùng học tập của Hs.
 - Nhận xét.
3.Bài mới:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
 Giới thiệu bài (1’): Ghi đề bài.
Hoạt động1: (5’) Nhắc lại bài tiết 1:
- Mục tiêu: Hs nắm được quá trình gấp quạt theo 3 bước.
- Cách tiến hành: Gv nhắc lại quá trình gấp quạt:
+ Bước 1: Gấp các nếp gấp cách đều.
+ Bước 2: Gấp đôi, lấy dấu giữa, dùng chỉ buộc giữa và bôi hồ.
+ Bước 3: Ép chắc 2 phần vào nhau đến khi hồ khô mở ra.
NGHỈ GIỮA TIẾT (5’)
Hoạt động 2: (16’) Hs thực hành.
- Mục tiêu: Hs biết cách gấp cái quạt trên giấy màu.
- Cách tiến hành: 
+ Gvtheo dõi, giúp đỡ khi Hs thực hành.
+ Nhắc HS miết kĩ nếp gấp, bôi hồ mỏng buộc dây chắc, đẹp.
+ Hướng dẫn HS trình bày vào vở.
+ Chấm bài nhận xét.
Hoạt động cuối (5’): Củng cố, dặn dò:
- Yêu cầu HS nhắc lại nội dung bài học.
- Nhận xét tinh thần, thái độ học tập.
- Giáo dục tư tưởng: Quí trọng sản phẩm làm ra biết giữ gìn đồ dùng lâu, bền.
- Dặn dò: Về nhà xem lại các bài đã học để bài sau kiểm tra HK II.
- 2 Hs nhắc lại quá trình gấp quạt theo 3 bước.
- HS thực hành gấp cái quạt trên giấy màu.
- Trình bày sản phẩm vào vở.
- Dọn vệ sinh lau tay.
RÚT KINH NGHIỆM:
PHẦN BỔ SUNG:
TUẦN:17 
Ngày dạy : ............................... 
Bài: GẤP CÁI VÍ ( tiết 1) 
I.Mục tiêu:
1.Kiến thức:Hs biết cách gấp cái ví bằng giấy.
2.Kĩ năng :Gấp được cái ví bằng giấy.
3.Thái độ :Quí trọng sản mình làm sản phẩm.
II.Đồ dùng dạy học:
 -Gv: Ví mẫu bằng giấy màu có kích thước lớn, 1 tờ giấy màu hình chữ nhật.
 -Hs: 1 tờ giấy màu hình chữ nhật, 1 tờ giấy vở, vở thủ công.
III.Hoạt động dạy và học:
1.Khởi động (1’): Ổn định tổ chức.
 2.KTBC (2’): - Kiểm tra việc chuẩn bị đồ dùng học tập của Hs.
 - Nhận xét.
3.Bài mới:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
 Giới thiệu bài (1’): Ghi đề bài.
Hoạt động1: (3’) HD quan sát và nhận xét:
- Mục tiêu: Hs QS nhận xét mẫu.
- Cách tiến hành: Gv cho HS quan sát mẫu, chỉ cho HS thất ví có 2 ngăn đựng và gấp từ tờ giấy hình chữ nhật. 
- Kết luận : Nêu nhận xét về hình dáng chiếc ví.
Hoạt động2: (6’) HD mẫu
- Mục tiêu: Hs QS cách gấp cái ví.
Cách tiến hành: Gv HD mẫu:
+Bước 1 : Lấy đường dấu giữa.
+Bước 2 :Gấp 2 mép ví.
+Bước 3 :Gấp ví
- Kết luận : Nêu các bước gấpchiếc ví.
NGHỈ GIỮA TIẾT (5’)
Hoạt động 3: (15’)Hs thực hành.
- Mục tiêu: Hs biết cách gấp cái ví trên giấy nháp.
- Cách tiến hành: 
+ Gv theo dõi, giúp đỡ khi Hs thực hành.
® Gợi ý Hs trang trí bên ngoài ví cho đẹp.
+ Hướng dẫn HS trình bày vào vở nháp.
+ Chấm bài nháp nhận xét.
Hoạt động cuối (5’): Củng cố, dặn dò:
- Yêu cầu HS nhắc lại nội dung bài học.
- Nhận xét tinh thần, thái độ học tập.
-Dặn dò:Chuẩn bị một tờ giấy màu,1 tờ giấy vở để học bài tiết 2
- Hs lắng nghe.
- 3 Hs nhắc lại.
-HS quan sát.
- HS thực hành gấp ví trên giấy nháp.
- Trình bày sản phẩm vào vở nháp.
- Dọn vệ sinh lau tay.
RÚT KINH NGHIỆM:
PHẦN BỔ SUNG:
TUẦN:18 
Ngày dạy : ............................... 
Bài: GẤP CÁI VÍ ( tiết 2) 
I.Mục tiêu:
1.Kiến thức:Hs biết cách gấp cái ví bằng giấy.
2.Kĩ năng :Gấp được cái ví bằng giấy.
3.Thái độ :Quí trọng sản mình làm sản phẩm.
II.Đồ dùng dạy học:
 -Gv: Ví mẫu bằng giấy màu có kích thước lớn, 1 tờ giấy màu hình chữ nhật.
 -Hs: 1 tờ giấy màu hình chữ nhật, 1 tờ giấy vở, vở thủ công.
III.Hoạt động dạy và học:
1.Khởi động (1’): Ổn định tổ chức.
 2.KTBC (2’): - Kiểm tra việc chuẩn bị đồ dùng học tập của Hs.
 - Nhận xét.
3.Bài mới:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
 Giới thiệu bài (1’): Ghi đề bài.
Hoạt động1: (6’) Nhắc lại bài tiết 1:
- Mục tiêu: Hs nắm được quá trình gấp ví.
- Cách tiến hành: Gv nhắc lại quá trình gấp ví :
+ Bước 1: Lấy đường dấu giữa.
+ Bước 2: Gấp 2 mép ví.
+ Bước 3: Gấp túi ví.
- Kết luận: Nêu các quá trình để gấp ví.
NGHỈ GIỮA TIẾT (5’)
Hoạt động 2: (15’)Hs thực hành.
- Mục tiêu: Hs biết cách gấp cái ví trên giấy màu.
- Cách tiến hành: 
+ Gv theo dõi, giúp đỡ khi Hs thực hành.
® Gợi ý Hs trang trí bên ngoài ví cho đẹp.
+ Hướng dẫn HS trình bày vào vở.
+ Chấm bài nhận xét.
Hoạt động cuối (5’): Củng cố, dặn dò:
- Yêu cầu HS nhắc lại nội dung bài học.
- Nhận xét tinh thần, thái độ học tập.
- Dặn dò: Chuẩn bị một tờ giấy màu, 1 tờ giấy vở để học bài “Gấp mũ ca lô”.
- Hs lắng nghe.
- 3 Hs nhắc lại.
- HS thực hành gấp ví trên giấy màu.
- Trình bày sản phẩm vào vở.
- Dọn vệ sinh lau tay.
RÚT KINH NGHIỆM:
PHẦN BỔ SUNG:

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao An Thu Cong 1 HKI ckt.doc