Giáo án Tự nhiên và xã hội Lớp 1 - Học kì 2 - Năm 2018-2019

Giáo án Tự nhiên và xã hội Lớp 1 - Học kì 2 - Năm 2018-2019

TỰ NHIÊN &XÃ HỘI

GIỮ GÌN LỚP HỌC SẠCH, ĐẸP

A/. MỤC TIÊU :

- Hs nhận biết được thế nào là lớp học sạch đẹp.

- Tác dụng của việc giữ gìn lớp học sạch đẹp đối với sức khoẻ và học tập.

Giáo dục kĩ năng sống :

+ Kĩ năng giao tiếp – Tự nhận thức : Biết thế nào là lớp học sạch, đẹp.

+ Kĩ năng xác định giá trị : HS biết tác hại, tác dụng của lớp học sạch, đẹp.

+ Kĩ năng kiên định : dứt khoát với hành vi, thái độ làm lớp học không sạch, đẹp.

+ Kĩ năng đặt mục tiêu : ý thức giữ gìn lớp học sạch đẹp.

B/. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

HOẠT ĐỘNG 1 : Quan sát tranh

Mục tiêu : Hs biết giữ gìn lớp học sạch, đẹp

Bước 1: Treo tranh, chia nhóm (2 Hs/ nhóm)

+ Bức tranh 1, các em đang làm gì? Sử dụng dụng cụ gì?

+ Bức tranh 2, các em đang làm gì? Sử dụng dụng cụ gì?

Bước 2: Hs thảo luận – đại diện trình bày

- Bước 3:

+ Lớp học em sạch chưa?

+ Bàn ghế trong lớp có xếp ngay ngắn không?

+ Em có viết, vẽ bậy lên tường không?

+ Em có vứt rác bừa bãi ra lớp không?

+ Em nên làm gì để làm cho lớp sạch, đẹp?

 

doc 21 trang Người đăng hungdq21 Ngày đăng 04/06/2022 Lượt xem 342Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tự nhiên và xã hội Lớp 1 - Học kì 2 - Năm 2018-2019", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 17
Ngày soạn: 30/12/1018
Thứ hai ngày 31 tháng 1năm 2019
TỰ NHIÊN &XÃ HỘI
GIỮ GÌN LỚP HỌC SẠCH, ĐẸP
A/. MỤC TIÊU :
 Hs nhận biết được thế nào là lớp học sạch đẹp.
Tác dụng của việc giữ gìn lớp học sạch đẹp đối với sức khoẻ và học tập.
Giáo dục kĩ năng sống : 
+ Kĩ năng giao tiếp – Tự nhận thức : Biết thế nào là lớp học sạch, đẹp.
+ Kĩ năng xác định giá trị : HS biết tác hại, tác dụng của lớp học sạch, đẹp.
+ Kĩ năng kiên định : dứt khoát với hành vi, thái độ làm lớp học không sạch, đẹp.
+ Kĩ năng đặt mục tiêu : ý thức giữ gìn lớp học sạch đẹp.
B/. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
HOẠT ĐỘNG 1 : Quan sát tranh
Mục tiêu : Hs biết giữ gìn lớp học sạch, đẹp
Bước 1: Treo tranh, chia nhóm (2 Hs/ nhóm) 
+ Bức tranh 1, các em đang làm gì? Sử dụng dụng cụ gì?
+ Bức tranh 2, các em đang làm gì? Sử dụng dụng cụ gì?
Bước 2: Hs thảo luận – đại diện trình bày 
Bước 3: 
+ Lớp học em sạch chưa?
+ Bàn ghế trong lớp có xếp ngay ngắn không?
+ Em có viết, vẽ bậy lên tường không?
+ Em có vứt rác bừa bãi ra lớp không?
+ Em nên làm gì để làm cho lớp sạch, đẹp?
 à Chúng ta không nên để lớp học mất vệ sinh, cần giữ gìn lớp học sạch đẹp.
3/.HOẠT ĐỘNG 2 : Thảo luận theo nhóm và thực hành (12’)
Mục tiêu : Hs biết cách sử dụng dụng cụ để làm vệ sinh lớp học
Bước 1 : Yêu cầu Hs thảo luận theo nhóm (6Hs/ nhóm), phát cho mỗi nhóm 1, 2 dụng cụ
+ Dụng cụ này được dùng vào việc gì?
+ Cách sử dụng từng loại như thế nào?
+ Nêu các hoạt động mà em thích ?
Bước 2:
 à Các em phải biết sử dụng dụng cụ hợp lý, có như vậy mói đảm bảo an toàn và giữ vệ sinh cơ thể.
Nhận xét
IV/. Củng cố (5’)
Học gì?
Vì sao phải giữ gìn lớp học sạch đẹp?
Làm thế nào để giữ gìn lớp học sạch đẹp?
à Giáo dục tư tưởng. Nhận xét.
TUẦN 18
Ngày soạn: 5/1/1018
Thứ hai ngày 7 tháng 1 năm 2019
TỰ NHIÊN &XÃ HỘI
CUỘC SỐNG XUNG QUANH
A/. MỤC TIÊU :
- Hs nói được một số nét chính về hoạt động sinh sống của nhân dân địa phương.
Mục tiêu giáo dục kĩ năng sống :
Kỹ năng giao tiếp – Tự nhận thức : HS biết một số nét chính về hoạt động sinh sống của nhân dân địa phương.
Kỹ năng xác định giá trị : HS biết và hiểu được mọi người đều phải làm việc, góp phần phục vụ người khác.
Kỹ năng đặt mục tiêu : HS có ý thức gắn bó, yêu mến quê hương.
B/. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
HOẠT ĐỘNG 1 : (10’) Tham quan hoạt động sinh sống của nhân dân khu vực xung quanh trường.
Mục tiêu : Tập quan sát thực tế đường xá, nhà ở,  ở khu vực xung quanh trường, giáo dục kĩ năng sống :
Bước 1: Gv giao nhiệm vụ quan sát 
+ Nhận xét quang cảnh trên đường
+ Quang cảnh hai bên đường
+ Người dân điạ phương làm công việc gì chủ yếu?
Gv phổ biến nội dung cuộc đi tham quan
Bước 2: Đưa Hs đi tham quan 
Bước 3: Đưa Hs về lớp
3/.HOẠT ĐỘNG 2 : Thảo luận về hoạt động sinh sống của nhân dân (12’)
Mục tiêu : Hs nói được những nét nổi bật về các công việc sản xuất, buôn bán của nhân dân ở địa phương.
Bước 1 : Yêu cầu Hs thảo luận theo nhóm (6Hs/ nhóm) về những gì các em đã được quan sát như đã hướng dẫn
Bước 2:
 à Công việc bố mẹ làm hằng ngày để nuôi sống gia đình.
Nhận xét
IV/. Củng cố (5’)
Học gì?
Em cảm thấy thế nào qua cuộc đi tham quan?
à Giáo dục tư tưởng. Nhận xét.
DẶN DÒ
Nhớ thực hiện những việc đã học.
=================================================================
TUẦN 19
Ngày soạn: 12/1/1018
Thứ hai ngày 14 tháng 1 năm 2019
TỰ NHIÊN &XÃ HỘI
CUỘC SỐNG XUNG QUANH
A/. MỤC TIÊU :
- Hs nói được một số nét chính về hoạt động sinh sống của nhân dân địa phương.
Mục tiêu giáo dục kĩ năng sống :
Kỹ năng giao tiếp – Tự nhận thức : HS biết một số nét chính về hoạt động sinh sống của nhân dân địa phương.
Kỹ năng xác định giá trị : HS biết và hiểu được mọi người đều phải làm việc, góp phần phục vụ người khác.
Kỹ năng đặt mục tiêu : HS có ý thức gắn bó, yêu mến quê hương.
Mục tiêu giáo dục bảo vệ môi trường :
HS biết một số hành động thiết thực để giữ gìn môi trường sống xanh , sạch , đẹp.
2/. Học sinh : SGK, VBT
B/. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
HOẠT ĐỘNG Làm việc theo nhóm với SGK
Mục tiêu : Hs biết phân tích 2 bức tranh trong SGK để nhận ra bức tranh nào vẽ về cuộc sống ở nông thôn, ra bức tranh nào vẽ về cuộc sống ở thành phố.
Bước 1: Gv yêu cầu Hs tìm hiểu bài 18, 19 “Cuộc sống xung quanh”
+ Đọc câu hỏi
Bước 2: 
+ Bức tranh trang 38, 39 vẽ về cuộc sống ở đâu?
+ Vì sao em biết
+ Bức tranh trang 40, 41 vẽ về cuộc sống ở đâu?
+ Vì sao em biết?
à Bức tranh ở bài 18 vẽ về cuộc sống ở nông thôn và bức tranh ở bài 19 vẽ về cuộc sống ở thành phố.
Bước 3: Liên hệ bản thân ( Tích hợp GD kĩ năng sống , GD bảo vệ môi trường )
+ Em đang ở đâu?
+ Nêu cảnh vật nơi em sống?
IV/. Củng cố (5’)
Học gì?
Gv tổ chức cho Hs triển lãm các tranh ảnh về cuộc sống xung quanh đã sưu tầm và nói về nội dung tranh.
à Giáo dục tư tưởng. Nhận xét.
DẶN DÒ
Nhớ thực hiện những việc đã học.
=================================================================
TUẦN 20
Ngày soạn: 19/1/1018
Thứ hai ngày 21 tháng 1 năm 2019
TỰ NHIÊN &XÃ HỘI
AN TOÀN TRÊN ĐƯỜNG ĐI HỌC
A/. MỤC TIÊU :
- Hs biết qui định về đi bộ trên đường : đi bộ trên vỉa hè (đường có vỉa hè), đi bộ sát lề đường bên phải của mình (đường không có vỉa hè).
Mục tiêu giáo dục kĩ năng sống :
Kỹ năng giao tiếp – Tự nhận thức : HS biết các qui định về đi bộ trên đường.
Kỹ năng xác định giá trị : HS biết xa tránh một số tình huống nguy hiểm có thể xảy ra trên đường đi học.
Kỹ năng đặt mục tiêu : HS có ý thức chấp hành những qui định về trật tự an toàn giao thông.
B/. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
HOẠT ĐỘNG 1: Thảo luận tình huống
Mục tiêu : Hs biết một số tình huống nguy hiểm có thể xảy ra trên đường đi học.
Bước 1: Chia nhóm (6Hs / nhóm). Mỗi nhóm thảo luận 1 tình huống.
Bước 2: Gợi ý :
+ Điều gì có thể xảy ra?
+ Đã có khi nào em có những hành động như trong tình huống đó không?
+ Em sẽ khuyên các bạn trong tình huống đó như thế nào?
Bước 3: Đại diện nhóm trình bày
à Để tránh xa các tai nạn trên đường, mỗi người phải chấp hành những qui định về trật tự an toàn giao thông.
3/.HOẠT ĐỘNG2 (8’) : Quan sát tranh
Mục tiêu : Hs biết qui định về đi bộ trên đường
Bước 1: Chia nhóm (2Hs / nhóm)
+ Đường ở tranh thứ nhất khác gì với đường ở tranh thứ hai?
+ Người đi bộ ở tranh thứ nhất đi ở vị trí nào trên đường?
+ Người đi bộ ở tranh thứ hai đi ở vị trí nào trên đường?
Bước 2: Đại diện nhóm trình bày
à Khi đi bộ trên đường không có vỉa hè cần phải đi sát mép đường về bên tay phải của mình, còn trên đường có vỉa hè, người đi bộ phải đi trên vỉa hè
4/.HOẠT ĐỘNG 3 (8’) : Trò chơi “Đèn xanh, đèn đỏ”
Mục tiêu : Hs biết thực hiện theo những qui định về trật tự an toàn giao thông.
Bước 1: Gv cho Hs biết các quy tắc đèn hiệu : 
+ Khi đèn đỏ sáng : tất cả các xe cộ và người đi lại đều phải dừng lại đúng vạch qui định.
+ Khi đèn xanh sáng : tất cả các xe cộ và người đi lại được phép đi.
Bước 2: Dùng phấn kẻ 1 ngã tư đường phố ở sân trường hoặc trong lớp.
Bước 3: Ai vi phạm luật sẽ bị phạt bằng cách nhắc lại các quy tắc đèn tín hiệu và qui định đi bộ trên đường.IV/. Củng cố (5’)
TUẦN 21
Ngày soạn: 26/1/1018
Thứ hai ngày 28 tháng 1 năm 2019
TỰ NHIÊN &XÃ HỘI
An toàn trên đường đi học
A/. MỤC TIÊU :
- Hs biết qui định về đi bộ trên đường : đi bộ trên vỉa hè (đường có vỉa hè), đi bộ sát lề đường bên phải của mình (đường không có vỉa hè).
Mục tiêu giáo dục kĩ năng sống :
Kỹ năng giao tiếp – Tự nhận thức : HS biết các qui định về đi bộ trên đường.
Kỹ năng xác định giá trị : HS biết xa tránh một số tình huống nguy hiểm có thể xảy ra trên đường đi học.
Kỹ năng đặt mục tiêu : HS có ý thức chấp hành những qui định về trật tự an toàn giao thông.
B/. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
HOẠT ĐỘNG 1: Thảo luận tình huống
Mục tiêu : Hs biết một số tình huống nguy hiểm có thể xảy ra trên đường đi học.
Bước 1: Chia nhóm (6Hs / nhóm). Mỗi nhóm thảo luận 1 tình huống.
Bước 2: Gợi ý :
+ Điều gì có thể xảy ra?
+ Đã có khi nào em có những hành động như trong tình huống đó không?
+ Em sẽ khuyên các bạn trong tình huống đó như thế nào?
Bước 3: Đại diện nhóm trình bày
à Để tránh xa các tai nạn trên đường, mỗi người phải chấp hành những qui định về trật tự an toàn giao thông.
3/.HOẠT ĐỘNG2 : Quan sát tranh
Mục tiêu : Hs biết qui định về đi bộ trên đường
Bước 1: Chia nhóm (2Hs / nhóm)
+ Đường ở tranh thứ nhất khác gì với đường ở tranh thứ hai?
+ Người đi bộ ở tranh thứ nhất đi ở vị trí nào trên đường?
+ Người đi bộ ở tranh thứ hai đi ở vị trí nào trên đường?
Bước 2: Đại diện nhóm trình bày
à Khi đi bộ trên đường không có vỉa hè cần phải đi sát mép đường về bên tay phải của mình, còn trên đường có vỉa hè, người đi bộ phải đi trên vỉa hè
4/.HOẠT ĐỘNG 3 Trò chơi “Đèn xanh, đèn đỏ”
Mục tiêu : Hs biết thực hiện theo những qui định về trật tự an toàn giao thông.
Bước 1: Gv cho Hs biết các quy tắc đèn hiệu : 
+ Khi đèn đỏ sáng : tất cả các xe cộ và người đi lại đều phải dừng lại đúng vạch qui định.
+ Khi đèn xanh sáng : tất cả các xe cộ và người đi lại được phép đi.
Bước 2: Dùng phấn kẻ 1 ngã tư đường phố ở sân trường hoặc trong lớp.
Bước 3: Ai vi phạm luật sẽ bị phạt bằng cách nhắc lại các quy tắc đèn tín hiệu và qui định đi bộ trên đường.
IV/. Củng cố 
TUẦN 22
Ngày soạn:16/2/2019
Thứ hai ngày 18 tháng 2 năm 2019
TỰ NHIÊN &XÃ HỘI
CÂY RAU
A/. MỤC TIÊU :
Hs nêu tên được một số cây rau và nêu được nơi sống của chúng.
- Nói được ích lợi của việc ăn rau và sự cần thiết phải rửa rau trước khi ăn.
Mục tiêu giáo dục kĩ năng sống :
Kỹ năng giao tiếp – Tự nhận thức : HS biết phân biệt được một số loại cây rau và nơi sống của chúng. Hs biết nhận xét, đánh giá đúng ích lợi của cây rau.
Kỹ năng xác định giá trị : HS biết xác định ích lợi của cây rau đối với bản thân và cộng đồng.
Kỹ năng ra quyết định : Hs biết lựa chọn cách xử lý thích hợp, nhanh chóng đối với những bạn chưa thực hiện tốt việc ăn rau và rửa rau.
Kỹ năng kiên định : Hs biết dứt khoát từ chối những hành vi, thái độ không đúng, không tốt trong việc bảo vệ cây rau.
Kỹ năng đặt mục tiêu : HS biết ăn rau và rửa rau.
B/. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
HOẠT ĐỘNG 1: Quan sát cây rau
Mục ... nh. Muỗi dùng vòi để hút máu người và động vật để sống. Muỗi truyền bệnh qua đường hút máu.
HOẠT ĐỘNG2: Làm việc với SGK
Mục tiêu : Hs biết nơi sống, tác hại của muỗi, biết cách diệt muỗi và cách phòng tránh bị muỗi đốt.
 Chia nhóm (2Hs / nhóm)
+ Muỗi thường sống ở đâu?
+ Vào lúc nào, em thường hay nghe tiếng muỗi vo ve và bị muỗi đốt nhất?
+ Bị muỗi đốt có hại gì?
+ Kể tên một số bệnh do muỗi truyền
+ Cách diệt muỗi?
+ Cần làm gì để không bị muỗi đốt?
Bước 2: Đại diện nhóm trình bày?
à Muỗi là con vật có hại, chúng ta cần phải giữ gìn sức khoẻ, tránh bị muỗi đốt. Khi ngủ cần phải mắc màn cẩn thận.
Củng cố 
Học gì?
Các bộ phận của con muỗi?
Trò chơi “Đập muỗi”
à Giáo dục tư tưởng. Nhận xét.
DẶN DÒ: Nhớ thực hiện những việc đã học.
==========================================
TUẦN 29
Ngày soạn:6/4/2019
Thứ hai ngày 8 tháng 4 năm 2019
TỰ NHIÊN &XÃ HỘI 
NHẬN BIẾT CÂY CỐI VÀ CON VẬT
A/. MỤC TIÊU :
Hs nhớ lại những kiến thức đã học về thực vật và động vật.
Biết động vật có khả năng duy chuyển còn thực vật thì không.
B/. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
HOẠT ĐỘNG 1: Làm việc với tranh, ảnh
Mục tiêu : Hs ôn lại về các cây và các con vật đã học. Nhận biết một số cây và con vật.
Bước 1: Chia nhóm (6Hs / nhóm). Mỗi nhóm được phát 1 bảng nhóm
Bước 2: Gợi ý :
+ Dán các tranh, ảnh các em sưu tầm được 
+ Chỉ và nói tên từng cây, từng con mà nhóm đã sưu tầm được. Mô tả chúng, tìm sự giống và khác nhau giữa các cây và các con vật.
Bước 3: Đại diện nhóm trình bày
à Có nhiều loại cây như cây rau, cây gỗ, cây hoa. Chúng khác nhau về hình dạng kích thước Nhưng chúng đều có rễ, thân, lá.
Có nhiều loại động vật . Chúng khác nhau về hình dạng kích thước, nơi sống  Nhưng chúng đều có đầu, mình và cơ quan di chuyển.
HOẠT ĐỘNG2: Trò chơi “Đố bạn cây gì, con gì?”
Mục tiêu : Hs nhớ lại đặc điểm chính của các cây và các con vật đã học. 
 Gv phổ biến cách chơi :
+ Một Hs đeo tấm bìa có hình vẽ một loại cây (hoặc 1 con vật) ở sau lưng.
+ Hs đặt câu hỏi cho cả lớp trả lời để Hs đoán xem đó là gì?
Bước 2: Gv tổ chức cho Hs chơi
à Nhận xét. Tuyên dương
Củng cố 
Học gì?
Trò chơi “Giải ô chữ”
à Giáo dục tư tưởng. Nhận xét.
DẶN DÒ: Nhớ thực hiện những việc đã học.
TUẦN 30
Ngày soạn:13/4/2019
Thứ hai ngày 15 tháng 4 năm 2019
TỰ NHIÊN &XÃ HỘI
TRỜI NẮNG, TRỜI MƯA
A/. MỤC TIÊU :
Hs biết dấu hiệu của trời nắng, trời mưa.
Hs nhận biết trời nắng, trời mưa. Mô tả bầu trời, đám mây, mưa, nắng.
Mục tiêu giáo dục kĩ năng sống :
Kỹ năng giao tiếp – Tự nhận thức : HS biết nhận xét, phân biệt những dấu hiệu của trời nắng, trời mưa.
Kỹ năng xác định giá trị : HS biết ý thức tác hại khi đi dưới trời nắng, mưa.
Kỹ năng ra quyết định : Hs biết lựa chọn cách xử lý thích hợp, nhanh chóng đối với việc bảo vệ sức khoẻ khi đi dưới trời nắng, trời mưa.
Kỹ năng kiên định : Hs biết dứt khoát và có hành vi đúng trong việc giữ gìn sức khỏe khi đi dưới trời nắng, trời mưa.
B/. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
HOẠT ĐỘNG 1: Làm việc với tranh, ảnh
Mục tiêu : Hs nhận biết dấu hiệu của trời nắng, trời mưa
Bước 1: Chia nhóm (6Hs / nhóm). Mỗi nhóm được phát 1 bộ tranh.
Bước 2: Gợi ý :
+ Dán các tranh, ảnh các em sưu tầm được, phân loại thành trời nắng, trời mưa 
+ Nêu các dấu hiệu nhận biết trời nắng, trời mưa
Bước 3: Đại diện nhóm trình bày
Trời nắng có những dấu hiệu gì?
Trời mưa có những dấu hiệu gì?
HOẠT ĐỘNG2 : Thảo luận
Mục tiêu : Hs biết tự bảo vệ mình khi đi dưới trời nắng, trời mưa.
Bước 1 : Chia nhóm ( 2Hs/nhóm)
Bước 2: Gợi ý :
+ Tại sao đi dứơí trời nắng bạn phải đội mũ, nón?
+ Chúng ta làm gì để khỏi bị ướt mưa?
Bước 3: Đại diện nhóm trình bày
à Khi đi dưới trời nắng phải đội mũ tránh bị cảm sốt, khii đi dưới trời mưa phải mang ô, mặc áo đi mưa để tránh bị ướt dẫn đến cảm sốt.
Nhận xét. Tuyên dương
Củng cố 
Học gì?
Trò chơi “Trời nắng, trời mưa”à Giáo dục tư tưởng. Nhận xét.
TUẦN 31
Ngày soạn:20/4/2019
Thứ hai ngày 22 tháng 4 năm 2019
TỰ NHIÊN &XÃ HỘI	 
THỰC HÀNH : QUAN SÁT BẦU TRỜI
A/. MỤC TIÊU :
Hs biết sự thay đổi của những đám mây là dấu hiệu của sự thay đổi thời tiết.
Hs mô, tả, tưởng tượng, vẽ lại.
Mục tiêu giáo dục kĩ năng sống :
Kỹ năng giao tiếp – Tự nhận thức : HS biết nhận xét, phân biệt những dấu hiệu của những đám mây trên bầu trời là một trong những dấu hiệu của sự thay đổi thời tiết.
Kỹ năng xác định giá trị : HS biết ý thức việc mô tả bầu trời và những đám mây bằng hình vẽ.
Kỹ năng kiên định : Hs có ý thức cảm thụ cái đẹp của thiên nhiên.
B/. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
HOẠT ĐỘNG 1: Quan sát bầu trời
Mục tiêu : Hs biết quan sát theo yêu cầu
Bước 1: Chia nhóm (6Hs / nhóm). Nêu nhiệm vụ
Quan sát bầu trời :
+ Em thấy gì?
+ Trời nhiều mây hay ít mây?
+ Màu sắc của những đám mây?
+ Chúng đứng yên hay chuyển động?
Quan sát cảnh vật xung quanh :
+ Cảnh vật xung quanh lúc này khô ráo hay ướt át?
+ có thấy nắng vàng hay mưa rơi không?
Bước 2: Gv tổ chức cho Hs ra sân trường để thực hành quan sát
Bước 3: Đại diện nhóm trình bày
+ Những đám mây trên bầu trời cho ta biết điều gì
HOẠT ĐỘNG2 : Vẽ bầu trời và cảnh vật xung quanh
Mục tiêu : Hs biết dùng hình vẽ để thể hiện kết quả quan sát bầu trời và cảnh vật xung quanh.
Bước 1 : Gv nêu yêu cầu : vẽ bầu trời và cảnh vật xung quanh.
Bước 2: Hs vẽ
Bước 3: Hs trình bày
Nhận xét. Tuyên dương
Củng cố 
Học gì?
Trò chơi “Trời nắng, trời mưa”
à Giáo dục tư tưởng. Nhận xét.
DẶN DÒ
Nhớ thực hiện những việc đã học.
TUẦN 32
Ngày soạn:27/4/2019
Thứ hai ngày 29 tháng 4 năm 2019
TỰ NHIÊN &XÃ HỘI	
GIÓ
A/. MỤC TIÊU :
Hs biết dấu hiệu của trời có gió hay không có gió, có gió mạnh hay gió nhẹ.
Mục tiêu giáo dục kĩ năng sống :
Kỹ năng giao tiếp – Tự nhận thức : HS biết nhận xét, phân biệt gió mạnh, gió nhẹ bằng quan sát và cảm giác.
Kỹ năng xác định giá trị : HS biết nhận biết trời có gió hay không có gió.
Kỹ năng kiên định : Hs có ý thức yêu quý thiên nhiên và phát huy trí tưởng tượng của mình.
B/. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
HOẠT ĐỘNG 1: Làm việc với tranh, ảnh trong SGK
Mục tiêu : Hs biết dấu hiệu của trời có gió hay không có gió, có gió mạnh hay gió nhẹ.
Bước 1: Chia nhóm (6Hs / nhóm). Nêu nhiệm vụ
Quan sát tranh
+ Em thấy gì?
+ Nhận xét hình ảnh của lá cờ? Ngọn cỏ lau?
+ Lấy quạt quạt vào người, em thấy có cảm giác gì? Vì sao?
+ Trình bày tổng kết các dấu hiệu khi trời có gió?
Bước 2: Thảo luận nhóm
Bước 3: Đại diện nhóm trình bày
Gv mở rộng bài : nói về bão
HOẠT ĐỘNG2 : Quan sát bầu trời
Mục tiêu : Hs biết quan sát bầu trời và cảnh vật xung quanh để biết trời có gió hay không
Bước 1 : Gv nêu yêu cầu : quan sát sự lay động của lá cây, ngọn cỏ, lá cờ. Nhờ đâu ta biết có gió?
Bước 2: Hs thực hiện
Bước 3: Hs trình bày
Nhận xét. Tuyên dương
Củng cố
Học gì?
Trò chơi “Chong chóng”
à Giáo dục tư tưởng. Nhận xét.
DẶN DÒ
Nhớ thực hiện những việc đã học.
========================================== 
 TUẦN 33
Ngày soạn:4/5/2019
Thứ hai ngày 6 tháng 5 năm 2019
TỰ NHIÊN &XÃ HỘI
TRỜI NÓNG, TRỜI RÉT
A/. MỤC TIÊU :
Hs nhận biết trời nóng, trời rét.
 Biết ăn mặc đúng thời tiết.
Mục tiêu giáo dục kĩ năng sống :
Kỹ năng giao tiếp – Tự nhận thức : HS biết nhận xét, phân biệt trời nóng, trời rét bằng quan sát và cảm giác.
Kỹ năng xác định giá trị : HS biết nhận biết được trời nóng, trời rét.
Kỹ năng kiên định : Hs có ý thức yêu quý thiên nhiên và phát huy trí tưởng tượng của mình.
B/. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
HOẠT ĐỘNG 1: Làm việc với tranh, ảnh trong SGK
Mục tiêu : Hs nhận biết trời nóng, trời rét
Bước 1: Chia nhóm (6Hs / nhóm). Nêu nhiệm vụ
Quan sát tranh
+ Em thấy gì?
+ Cảm giác của em lúc trời nóng? Lúc trời rét?
+ Đồ dùng cần thiết giúp em bớt nóng? Bớt rét?
Bước 2: Nhóm trình bày
Bước 3: Gv chốt ý
+ Trời nóng em cảm thấy thế nào?
+ Thường mặc như thế nào?
+ Làm sao cho bớt nóng?
+ Trời rét, tay chân, người, da như thế nào?
+ Làm sao để tránh rét?
+ Nơi rét cần dùng gì?
HOẠT ĐỘNG2 : Trò chơi “Trời nóng, trời rét”
Mục tiêu : Hs biết ăn mặc phù hợp thời tiết
Bước 1 : Gv nêu cách chơi
Bước 2: Hs thực hiện
Bước 3: Hs trình bày
+ Vì sao phải ăn mặc cho phù hợp thời tiết nóng, lạnh?
à An mặc phù hợp bảo vệ cơ thể chống một số bệnh: cảm nắng, cảm lạnh, sổ mũi, nhức đầu, viêm phổi.
Nhận xét. Tuyên dương
Củng cố 
Học gì?
Liên hệ thực tế
à Giáo dục tư tưởng. Nhận xét.
DẶN DÒ: Nhớ thực hiện những việc đã học.
TUẦN 34
Ngày soạn:11/5/2019
Thứ hai ngày 13 tháng 5 năm 2019
TỰ NHIÊN &XÃ HỘI
THỜI TIẾT
A/. MỤC TIÊU :
Hs hiểu rằng thời tiết luôn thay đổi.
Hs biết nói lên sự thay đổi của thời tiết.
B/. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
HOẠT ĐỘNG 1: Làm việc với tranh, ảnh trong SGK
Mục tiêu : Hs nhận biết nhanh sự thay đổi của thời tiết.
Bước 1: Chia nhóm (6Hs / nhóm). Nêu nhiệm vụ
Quan sát tranh
+ Sắp xếp tranh thể hiện sự thay đổi của thời tiết.
Bước 2: Nhóm trình bày
Bước 3: Gv giới thiệu tranh khác.
HOẠT ĐỘNG2 : Thảo luận lớp
Mục tiêu : Hs biết ăn mặc phù hợp thời tiết
Vì sao em biết ngày mai trời nắng? Trời mưa?
Em mặc thế nào cho phù hợp?
à An mặc phù hợp bảo vệ cơ thể chống một số bệnh: cảm nắng, cảm lạnh, sổ mũi, nhức đầu, viêm phổi.
Nhận xét. Tuyên dương
Củng cố 
Học gì?
Biểu diễn thời trang theo mùa
à Giáo dục tư tưởng. Nhận xét.
DẶN DÒ : Nhớ thực hiện những việc đã học.
===========================================
TUẦN 35
Ngày soạn:18/5/2019
Thứ hai ngày 20 tháng 5 năm 2019
TỰ NHIÊN &XÃ HỘI
ÔN TẬP “TỰ NHIÊN”
A/. MỤC TIÊU :
Hệ thống lại kiến thức đã học về tự nhiên.
B/. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
HOẠT ĐỘNG 1: Quan sát thời tiết
Mục tiêu : Hệ thống lại các kiến thức đã học về thời tiết.
Bước 1: Chia nhóm (2Hs / nhóm). Hỏi nhau về thời tiết
Bước 2: Quay thành vòng tròn và chỉ định Hs nói điều quan sát thấy
Bước 3: Gv chốt ý
HOẠT ĐỘNG 2 : Quan sát cây cối
Mục tiêu : Hệ thống lại các kiến thức đã học về cây cối
Bước 1: Chia nhóm (6Hs / nhóm). Hỏi nhau về cây cối :
+ Loại cây gì?
+ Ích lợi?
Bước 2: Trình bày kết quả
Bước 3: Gv chốt ý
Nhận xét. Tuyên dương
Củng cố 
Học gì?
Cảm nghĩ của em qua tiết học này?
à Giáo dục tư tưởng. Nhận xét.
DẶN DÒ : Nhớ thực hiện những việc đã học.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_tu_nhien_va_xa_hoi_lop_1_hoc_ki_2_nam_2018_2019.doc