Giáo án Tự nhiên và xã hội - Tiết 19 - Bài 19: Cuộc sống xung quanh

Giáo án Tự nhiên và xã hội - Tiết 19 - Bài 19: Cuộc sống xung quanh

GIÁO ÁN BÀI DẠY LỚP 1

Tuần 19

Môn: Tự nhiên và xã hội

Tiết 19

Bài 19: Cuộc sống xung quanh

(SCKTKN/71 SGK/40, 41)

I – MỤC TIÊU: Giúp HS:

- Nêu được một số điểm giống nhau và khác nhau giữa cuộc sống ở nông thôn và thành thị.

- Giáo dục: Có ý thức gắn bó yêu mến quê hương.

II – CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên:

- Tranh minh họa trong SGK.

2. Học sinh:

 - SGK.

 

doc 2 trang Người đăng viethung99 Lượt xem 485Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tự nhiên và xã hội - Tiết 19 - Bài 19: Cuộc sống xung quanh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phòng Giáo dục huyện Châu Phú
Trường Tiểu học “A” Ô Long Vĩ
Lớp: 1D
GVCN: Nguyễn Hùng Phong
Ngày dạy: Thứ ba, 29/12/2009
GIÁO ÁN BÀI DẠY LỚP 1
Tuần 19
Môn: Tự nhiên và xã hội
Tiết 19
Bài 19: Cuộc sống xung quanh
(SCKTKN/71 SGK/40, 41)
I – MỤC TIÊU: Giúp HS:
- Nêu được một số điểm giống nhau và khác nhau giữa cuộc sống ở nông thôn và thành thị.
- Giáo dục: Có ý thức gắn bó yêu mến quê hương.
II – CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên:
- Tranh minh họa trong SGK.
2. Học sinh:
 - SGK.	
III – CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
GIÁO VIÊN (GV)
HỌC SINH (HS)
1. Ổn định: 
2. Khởi động: 
 - Cho HS chơi trò chơi đứng ngồi theo lệnh.
- Hát.
3. Bài mới:
 3.1. Giới thiệu bài:
 - Hôm nay chúng ta học bài: Cuộc sống xung quanh.
 3.2. Hoạt động 2: Thảo luận về hoạt động sinh sống của nhân dân.
 a) Mục tiêu: HS nói được nét nổi bật về các công việc sản xuất, buôn bán của nhân dân ở địa phương.
 b) Cách tiến hành:
 * Bước 1: Thảo luận nhóm.
 - Cho HS nhóm 2 nói với nhau về những gì các em đã được quan sát như đã hướng dẫn ở phần trên. 
- Quan sát hình và trả lời.
 * Bước 2: Thảo luận cả lớp.
 - Yêu cầu đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận.
 - Sửa chữa, nhận xét.
- Trả lời.
 3.3. Hoạt động 3: Làm việc theo nhóm với SGK.
 a) Mục tiêu: HS biết phân tích hai bức tranh SGK để nhận ra bức tranh nào vẽ về cuộc sống nông thôn, bức tranh nào vẽ về cuộc sống thành phố.
 b) Cách tiến hành:
 * Bước 1: Thảo luận nhóm.
 - Cho HS thảo luận nhóm 4 các hình trong SGK bài 18, 19 và trả lời các câu hỏi trong đó. 
- Quan sát hình và trả lời.
 * Bước 2: Hỏi HS các câu hỏi liên quan đến tranh trong SGK bài 18, 19.
 - Yêu cầu đại diện nhóm trả lời.
 - Sửa chữa, nhận xét.
- Trả lời.
4. Củng cố - Dặn dò:
 - Đánh giá giờ học.
- Ghi nhớ.
Duyệt:
, ngàythángnăm 2010
, ngàythángnăm 2010
TỔ TRƯỞNG
HIỆU TRƯỞNG
? Đóng góp ý kiến:
? Đóng góp ý kiến:

Tài liệu đính kèm:

  • docCuoc song xung quanh TNXH 19.doc