Kế hoạch bài dạy các môn lớp 1 (chuẩn kiến thức, kĩ năng) - Tuần 19 năm 2011

Kế hoạch bài dạy các môn lớp 1 (chuẩn kiến thức, kĩ năng) - Tuần 19 năm 2011

I. Mục tiêu.

- HS đọc được: ăc, âc, mắc áo , quả gấc ; từ và đoạn thơ ứng dụng.

- Viết được: + ăc, âc, mắc áo, quả gấc.( viết được 1/ 2 số dòng qui định)

* Viết được đủ số dòng qui định trong vở tập viết. Bước đầu nhận biết nghĩa một số từ ngữ thông dụng thông qua tranh minh họa

 + Luyện nói từ 1 – 3 câu theo chủ đề: Ruộng bậc thang

* HS khá giỏi biết đọc trơn

- HS yêu thích học TV , tích cực phát biểu xây dựng bài.

 

doc 32 trang Người đăng Nobita95 Lượt xem 916Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kế hoạch bài dạy các môn lớp 1 (chuẩn kiến thức, kĩ năng) - Tuần 19 năm 2011", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 19
š & ›
 Thứ hai, ngày tháng. năm 20.
Học vần
Bài 77: ăc - âc
I. Mục tiêu. 
- HS đọc được: ăc, âc, mắc áo , quả gấc ; từ và đoạn thơ ứng dụng.
- Viết được: + ăc, âc, mắc áo, quả gấc.( viết được 1/ 2 số dòng qui định)
* Viết được đủ số dòng qui định trong vở tập viết. Bước đầu nhận biết nghĩa một số từ ngữ thông dụng thông qua tranh minh họa
 + Luyện nói từ 1 – 3 câu theo chủ đề: Ruộng bậc thang 
* HS khá giỏi biết đọc trơn 
- HS yêu thích học TV , tích cực phát biểu xây dựng bài.
II. Đồ dùng day học. 
 - Tranh minh họa từ khóa, câu ứng dụng, phần luyện nói 
 - Bảng con, bảng cài, SGK, vở tập viết
III. Các hoạt động dạy và học. 
Tiết 1
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
I. Kiểm tra bài cũ: ( 5 phút)
- Cho HS viết và đọc các từ hạt thóc, con sóc, bản nhạc, con vạc.
- Cho HS đọc câu ứng dụng
- Nhận xét và ghi điểm
II. Dạy bài mới: ( 30 phút)
Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đề
- Ghi 2 vần và đọc
Hoạt động 2: Dạy vần ăc
a. Nhận diện vần
- Viết lại vần ăc
- Phân tích cấu tạo vần ăc
b. Đánh vần: ă cờ ăc
- Cài bảng: ăc
- Có vần ăc muốn có tiếng mắc ta làm như thế nào?
- Phân tích tiếng mắc
- Đánh vần tiếng mắc: mờ- ăc –măc- sắc –mắc
- Cài bảng tiếng: mắc
- Giới thiệu tranh minh học: mắc áo
- Ghi bảng: mắc áo
- Cho HS đọc
- Đọc tổng hợp toàn vần: ă- cờ - ăc
 mờ- ăc- măc- sắc- mắc	mắc áo
âc: (Quy trình hướng dẫn tương tự vần ăc)
- Phân tích vần âc
- So sánh ac với âc?
- Đánh vần: â cờ âc
 gờ âc gâc sắc gấc
 quả gấc
 Nghỉ giữa tiết
c. Hướng dẫn viết bảng con
- GV vừa viết vừa hướng dẫn quy trình viết lần lượt ăc, âc, mắc áo, quả gấc. 
- Cho HS viết bảng con
- GV uốn nắn, sửa chữa.
d. Đọc từ ngữ ứng dụng
- GV ghi bảng: 
màu sắc giấc ngủ
 ăn mặc nhấc chân
- Cho HS đọc
- Tìm tiếng có vần vừa học
- Giải thích từ ngữ
- Cho HS luyện đọc
- GV đọc mẫu
- HS viết và đọc
- 2 HS đọc
- Lớp đồng thanh
- Đọc
- Do âm ă và c tạo thành
- Đọc cá nhân, đồng thanh
- HS cài bảng:ăc
- Thêm âm m và dấu sắc
- HS trả lời
- Đọc cá nhân, tổ đồng thanh
- HS cài bảng: mắc
- Quan sát tranh, nhận xét
- Đọc các nhân, đồng thanh
- HS thực hiện tương tự
- Hát
- HS quan sát
- HS viết bảng con
- HS đọc thầm
- HS đọc
- HS trả lời
- Bước đầu nhận biết nghĩa một số từ ngữ
- HS luyện đọc
Tiết 2
Hoạt động 3: Luyện tập ( 30 phút)
1. Luyện đọc
- Cho HS luyện đọc lại các vần, tiếng, từ và từ ứng dụng đã học ở tiết 1
- Đọc câu ứng dụng: treo tranh 
- Ghi bảng: Những đàn chimqua lửa.
- Tìm tiếng có vần vừa học
- Cho HS luyện đọc
- GV đọc mẫu 
2. Luyện viết
- GV vừa viết vừa nhắc lại quy trình viết ăc, âc, mắc áo, quả gấc.
- HS viết vào vở
* Viết được đủ số dòng qui định trong vở tập viết
- GV chấm một số vở
Nghỉ giữa tiết
3. Luyện nói
- Treo tranh minh họa
- Nêu câu hỏi gợi ý HS nói theo chủ đề
+ Tranh vẽ gì?
+ Ruộng bậc thang dùng để làm gì?
+Ruộng bậc thang thường có ở đâu ?
+ Xung quanh ruộng bậc thang thưòng có những gì?
Hoạt động 4: Củng cố dặn dò ( 5 phút)
- Cho HS thi tìm tiếng có vần vừa học
- Cho HS đọc lại toàn bài
- Nhận xét và dặn dò tiết sau.
- HS luyện đọc cá nhân, nhóm, đồng thanh
- Quan sát tranh, nêu nhận xét
- 2 HS đọc
- 2 HS trả lời
- HS luyện đọc
* HS khá giỏi biết đọc trơn
- HS quan sát
- HS viết vào vở
* Viết được đủ số dòng qui định 
- HS quan sát tranh, nêu nhận và nói tên chủ đề: Ruộng bậc thang.
- HS luyện nói
- HS tham gia trò chơi
- HS đồng thanh
Toán:
Mười một – Mười hai
I/ Mục tiêu: 
- Nhận biết được cấu tạo các số mười một , mười hai; biết đọc viết các số đó . Bước đầu nhận biết số có hai chữ số , số 11 gồm 1 chục và 1 đơn vị ,số 12 gồm 1 chục và 2 đơn vị .
- Bài tập cần làm : bài 1; 2; 3.
*HSKG: làm thêm bài 4.
II/ Đồ dùng: 
-GV chuẩn bị: - Bộ đồ dùng Toán . 
-HS chuẩn bị: - SGK Toán . Bộ đồ dùng học Toán
III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu:
GV
HS
1.Kiểm tra bài cũ:( 5 phút)
Nhận xét bài kiểm tra học kì I 
2.Dạy học bài mới: (25 phút)
Hoạt động 1: Giới thiệu số 11 . 
- Yêu cầu lấy 1 bó chục và 1 que tính rời.
 - Có tất cả mấy que tính ? 
- Ghi bảng : 11 
- Đọc : mười một 
- Nói : số 11 gồm 1 chục và 1 đơn vị .
- Nói tiếp:số 11 có hai chữ số 1 viết liền nhau 
Hoạt động 2 : Giới thiệu số 12 
-Thực hiện như trên.
- Ghi bảng : 12 
- Đọc : mười hai 
- Nói : số 12 gồm 1 chục và 2 đơn vị 
- Nói tiếp: số 12 có hai chữ số viết liền nhau. 
Số 1 ở bên trái , số 2 ở bên phải .
-Tìm số 11, 12 trên đ d h t.
-Viết số 11, 12 vào bảng con.
Hoạt động 3: Thực hành 
Bài 1: Điền số thích hợp vào ô trống .
- Hướng dẫn: Hãy đếm số ngôi sao, rồi viết số tương ứng 
Bài 2: Vẽ thêm chấm tròn . 
Bài 3: Tô màu vào các hình 
*Bài 4: Dành cho HSKG
Nhận xét tiết học:
Hoạt động cả lớp .
Hoạt động nhóm đôi
Hs đếm rồi điền số tương ứng vào ô vuông
Đọc kết quả - nhận xét – chữa bài.
-Hoạt động cả lớp
+Nêu yêu cầu.
- Tự đếm và làm bài , 1 em đọc kết quả ,
 tự kiểm tra bài .
-Hoạt động theo cặp
- Tự làm bài, đổi bài kiểm tra
* Điền số vào dưới mỗi vạch của tia số.
Thủ công:
Bài 14: Gấp mũ ca lô (Tiết 1)
I.Mục tiêu:
 - HS biết được cách gấp cái mũ ca lô bằng giấy . 
 - Gấp được cái mũ ca lô bằng giấy.Các nếp gấp tương đối thẳng phẳng .
 *Hskhéo tay: -Gấp được cái mũ ca lô bằng giấy.Mũ cân đối các nếp gấp thẳng phẳng 
II.Chuẩn bị:
 1.Chuẩn bị của GV:- Cái mũ ca lô mẫu. 1 tờ giấy màu hình chữ nhật .Bút chì, hồ dán.
2.Chuẩn bị của HS:- 1tờ giấy màu hình chữ nhật và 1 tờ giấy vở HS có kẻ ô, bút, hồ dán, vở.
 III.Các hoạt động dạy-học chủ yếu:
GV
HS
Hoạt động 1: 5 phút
Quan sát mẫu: 
- Gắn vật mẫu lên bảng . 
-Mũ ca lô này được gấp bằng gì? 
-Mũ ca lô được làm bằng gì?
- Đội thử mũ ca lô bằng vải . 
- Em thường đội mũ vào trường hợp nào ? 
Hoạt động 2: 10 phút
Hướng dẫn cách gấp
Hoạt động cả lớp 
+ Thực hiện mẫu đúng theo quy trình đã chuẩn bị, đính lên bảng.
+ Thực hiện như trên .
- Yêu cầu dựa vào mẫu trên bảng để gấp mũ.
Hoạt động 3: 15 phút
Thực hành: 
- Giáo viên theo dõi , hướng dẫn thêm .
- Về gấp lại cho nhớ các bước gấp . 
- Tổng kết, khen ngợi 1 số em tiếp thu tốt, gấp đúng, đều, đẹp
Hoạt động 4: 5 phút
* Trò chơi: Thi gấp mũ
HS quan sát
HS nhận xét
HS quan sát
- Thực hành trên giấy vở : 
-4em gấp lại bước 1 
-4em gấp lại bước 2 
-4em gấp lại bước 3 
-4em gấp lại bước 4 
+ Cá nhân tự gấp mũ.
Nhận xét bổ sung
* Hai nhóm chơi
Tiếng Việt*:
Ôn luyện: Tiết 1(trang 3)
 Mục tiêu:
 - Giúp hs củng cố, nắm chắc các vần ăc, âc.
 - Đọc được đoạn: Cây bàng.
 - Viết đựợc câu: Mưa rắc bụi trên cành.
II/ Chuẩn bị:
 VBTTH
III/ Hoạt động dạy học:
HĐGV
HĐHS
*Khởi động:
Múa hát tập thể
Hướng dẫn hs làm bài tập
Bài 1: Điền vần tiếng có vần ăc, âc.
Quan sát tranh – tìm tiếng , vần có ăc, âc để điền vào dưới mỗi tranh cho phù hợp.
Đọc lại từ đã điền.
Nhận xét - chữa bài
Bài 2: Hướng dẫn đọc
Cây bàng
 Cây bàng mỗi mùa một màu sắc. Đầu năm, mưa rắc bụi trên cành, cây mặc áo xanh non. Mùa hè, lá cây màu xanh sẫm. Mùa thu, từng chùm quả màu vàng lắc lư trong gió. Mùa đông, cành cây mắc những cái áo màu đỏ sẫm.
Nhẩm đọc - tìm tiếng có vần ăc, âc: sắc, rắc, mặc, lắc, mắc.
Luyện đọc câu - cả bài
Luyện đọc cá nhân - nhóm
Nhận xét - tuyên dương
Bài 3:Hướng dẫn viết
Mưa rắc bụi trên cành.
Viết mẫu và nêu qui trình viết
Theo dõi – uốn nắn
Đọc câu
Quan sát - viết bảng con
Viết bài vào vở
*Chấm bài
Nhận xét tiết học:
Toán*:
Ôn luyện: Bài 70 (trang 4)
I/ Mục tiêu:
 Nhận biết được số 11, 12. Biết đọc viết được các số đó.
 Bước đầu nhận biết số có 2 chữ số.
II/ Đồ dùng dạy học:
 VBT Toán / t2.
III/ Hoạt động dạy học:
HĐGV
HĐHS
1/ Giới thiệu bài: 
2/ Hướng dẫn làm bài tập:
+ Bài 1 yêu cầu làm gì ?
Bài 1: Điền số thích hợp vào ô trống:
Hs đếm số đồ vật, con vật rồi ghi vào ô trống – nêu kết quả .
Nhận xét - chữa bài
+ Bài 2 yêu cầu làm gì ?
Bài 2: Vẽ thêm chấm tròn (theo mẫu)
Hs qs mẫu – vẽ thêm chấm tròn.
Đổi vở - kiểm tra.
Nhận xét – chữa bài
+ Bài 3 yêu cầu làm gì ?
Bài 3:Tô màu 11 ngôi sao và 12 quả táo
Hs đếm số hình rồi tô màu – đổi vở - kiểm tra. 
Nhận xét – chữa bài. 
+ Bài 4 yêu cầu làm gì ?
 Bài 4: Điền số theo thứ tự vào ô trống:
 6
 1 11
 Từ 1 đến 11
 12 
 3
 6
 Từ 1 đến 12
Làm bài – nhận xét – chữa bài.
Nhận xét tiết học:
Thứ ba, ngày 05 tháng 01 nă2010
Học vần:
Bài 78: uc - ưc
I. Mục tiêu. 
- HS đọc được: uc, ưc, cần trục , lực sĩ ; từ và đoạn thơ ứng dụng.
- Viết được: + uc, ưc, cần trục, lực sĩ .( viết được 1/ 2 số dòng qui định)
* Viết được đủ số dòng qui định trong vở tập viết. Bước đầu nhận biết nghĩa một số từ ngữ thông dụng thông qua tranh minh họa
 + Luyện nói từ 1 – 3 câu theo chủ đề: Ai thức dậy sớm nhất .
* HS khá giỏi biết đọc trơn 
- HS yêu thích học TV , tích cực phát biểu xây dựng bài.
II. Đồ dùng day học. 
 - Tranh minh họa từ khóa, câu ứng dụng, phần luyện nói
 - Bảng con, bảng cài, SGK, vở tập viết
III. Các hoạt động dạy và học. 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
I. Kiểm tra bài cũ: ( 5 phút)
- Cho HS viết và đọc các từ 
màu sắc giấc ngủ
 ăn mặc nhấc chân
- Cho HS đọc câu ứng dụng
- Nhận xét và ghi điểm
II. Dạy bài mới: ( 30 phút)
Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đề
- Ghi 2 vần và đọc
Hoạt động 2: Dạy vần uc
a. Nhận diện vần
- Viết lại vần uc – đọc
- Phân tích cấu tạo – đánh vần uc
- Cài bảng: uc
- Có vần uc muốn có tiếng trục ta làm như thế nào?
- Phân tích – đánh vần tiếng trục
- Cài bảng tiếng: trục
- Giới thiệu tranh minh học: cần trục
- Ghi bảng: cần trục
- Cho HS đọc lại toàn vần
ưc: (Quy trình hướng dẫn tương tự vần uc)
- Phân tích vần ưc
- So sánh ac với ưc?
- Đánh vần: ư cờ ưc
 Nghỉ giữa tiết
c. Hướng dẫn viết bảng con
- GV vừa viết vừa hướng dẫn quy trình viết lần lượt uc, ưc, cần trục, lực sĩ
- Cho HS viết bảng con
- GV uốn nắn, sửa chữa.
d. Đọc từ ngữ ứng dụng
- GV ghi bảng: máy xúc lọ mực 
 Cúc vạn thọ nóng nực 
- Cho HS đọc
- Tìm tiếng có vần vừa học
- Giải thích từ ngữ
- Cho HS luyện đọc
- GV đọc mẫu
- HS viết và đọc
- 2 HS đọc
- Lớp đồng thanh
- Đọc
- Phân tích – đánh vần
- Đọc cá nhân, đồng thanh
- HS cài bảng:uc
- T ... c và đơn vị
Số 18 gồm chục và đơn vị.
Số 19 gồm chục và đơn vị.
Hs làm theo mẫu - đọc bài - nhận xét - chữa bài
+ Bài 5 yêu cầu làm gì ?
Bài 5: Điền số thích hợp vào chỗ chấm.
 Có đoạn thẳng
 Có hình vuông
Chấm bài
Nhận xét tiết học:
Tiếng Việt*:
Ôn luyện: Tiết 2(trang 4)
 Mục tiêu:
 - Giúp hs củng cố, nắm chắc các vần uc, ưc, ôc.
 - Đọc được đoạn: Chú sóc.
 - Viết đựợc câu : Sóc lúc nào cũng nhảy.
II/ Chuẩn bị:
 VBTTH
III/ Hoạt động dạy học:
HĐGV
HĐHS
*Khởi động:
Múa hát tập thể
Hướng dẫn hs làm bài tập
Bài 1: Điền vần tiếng có vần uc, ưc, ôc.
Quan sát tranh – tìm tiếng , vần có uc, ưc, ôc để điền vào dưới mỗi tranh cho phù hợp.
Đọc lại từ đã điền.
Nhận xét - chữa bài
Bài 2: Hướng dẫn đọc
Chú sóc
 Bên bờ vực có một rừng cây. Trong cái tổ ở hốc cây có một chú sóc.
 Sóc không đứng yên lúc nào. Lúc thì leo cây, chuyền cành. Lúc lại rúc vào hốc cây lục lọi.
Theo NGÔ QUUÂN MIỆN
Nhẩm đọc - tìm tiếng có vần uc, ưc, ôc: vực, hốc, lúc, rúc, hốc, lục.
Luyện đọc câu - cả bài
Luyện đọc cá nhân - nhóm
Nhận xét - tuyên dương
Bài 3:Hướng dẫn viết
Sóc lúc nào cũng nhảy.
Viết mẫu và nêu qui trình viết
Theo dõi – uốn nắn
Đọc câu
Quan sát - viết bảng con
Viết bài vào vở
*Chấm bài
Nhận xét tiết học:
Toán*:
Ôn luyện: Tiết 1 (trang 7)
I. Mục tiêu:
 - Hs viết được, đọc được các số 11 đến 19.
 - Điền được các số trên tia số. So sánh các số từ 11 đến 19.
 - Nhận biết số bé nhất, số lớn nhất trong các số đã học (số có hai chữ số).
II. Đồ dùng dạy học:
 VBTTH
III. Hoạt động dạy học:
HĐGV
HĐHS
Hướng dẫn hs làm bài tập
+ Bài 1 yêu cầu làm gì ? 
Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống.
Hs đếm số ô vuông của mỗi hình có bao nhiêu ô vuông rồi viết vào ô trống tương ứng.
Đọc kết quả - nhận xét - chữa bài. 
+ Bài 2 yêu cầu làm gì ?
Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống
Hs đếm số theo thứ tự từ 10 – 15 rồi từ 15 – 10. Viết vào ô trống.
2 hs làm bài - nhận xét – chữa bài.
+ Bài 3 yêu cầu làm gì ?
Gọi hs nêu cách làm
Bài 3: Viết số thích hợp vào dưới mỗi vạch của tia số.
 0 1 2    10  14 
1 hs lên bảng điền.
Nhận xét - chữa bài 
 + Bài 4 yêu cầu làm gì ?
+ Bài 5 yêu cầu làm gì ?
Chấm bài
* Nhận xét tiết học:
Bài 4: Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm.
Làm bài - nhận xét - chữa bài.
Bài 5: 
a/ Khoanh vào số lớn nhất:
 11 10 14 12 9
b/ Khoanh vào số bé nhất:
 13 15 10 14 9
2 hs làm bảng
Nhận xét - chữa bài
Thứ sáu, ngày tháng năm 20 
Tập viết:
Tuốt lúa, hạt thóc, màu sắc, giấc ngủ, máy xúc.
I. Mục tiêu. 
- Viết đúng các chữ: Tuốt lúa, hạt thóc, màu sắc, giấc ngủ, máy xúc, kiểu chữ viết thường, cỡ vừa theo vở tập viết.
* Viết được đủ số dòng qui định trong vở tập viết
II. Đồ dùng day học. 
 - Mẫu chữ
- Bảng con, vở tập viết.
III. Các hoạt động dạy và học. 
Tiết 1
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
I. Kiểm tra bài cũ: ( 5 phút)
- Cho HS viết một số từ bài tuần trước.
- Nhận xét, ghi điểm
II. Dạy bài mới: ( 25 phút)
Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đề
Hoạt động 2: Hướng dẫn viết bảng con
- GV hướng dẫn phân tích từ: Tuốt lúa
- GV viết chữ mẫu lên bảng vừa viết và hướng dẫn quy trình viết từ: tuốt lúa
- Cho HS phân tích tiếng, từ còn lại
- HS viết vào bảng con
- Theo dõi, nhận xét sửa chữa
Nghỉ giữa tiết
Hoạt động 3: Hướng dẫn viết vào vở
- Cho HS nhắc lại quy trình viết các từ ngữ
- Cho HS viết vào vở
* Viết được đủ số dòng qui định
- GV theo dõi, chấm một số vở, nêu nhận xét
Hoạt động 4: Củng cố, dặn dò ( 5 phút)
- Trò chơi: Thi viết chữ đẹp
Cho HS thi viết chữ ai viết nhanh, đúng và đẹp là người đó thắng cuộc
- Cho HS đọc lại các từ vừa viết
- Hướng dẫn chuẩn bị tiết sau.
- HS viết bảng con
- Nghe
- HS trả lời: tiếng tuốt có âm t đứng trước vần uôt đứng sau dấu sắc trên ô, tiếng lúa có âm l đứng trước vần ua đứng sau dấu sắc trên u.
- Quan sát
- Thực hiện tương tự
- Viết bảng con
- Chú ý, quan sát
- Viết vào vở
* Viết được đủ số dòng qui định
- Tham gia thi viết
- Đọc các nhân
Toán:
Hai mươi - Hai chục
I. Mục tiêu: 
 - Nhận biết 	được số hai mươi gồm 2chục ; biết đọc,viết số 20.Phân loại số chục, số đơn vị.
 - Bài tập cần làm : bài 1, 2, 3.
 *HSKG: làm thêm bài 4.
II. Đồ dùng dạy học:
 * GV chuẩn bị: Tranh vẽ, bó chục que tính
 * HS chuẩn bị: Bó chục que tính
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
GV
HS
1.Kiểm tra bài cũ: 5 phút
Kiểm tra viết số . Kiểm tra đọc số. 
Kiểm tra phân tích số 
2.Dạy học bài mới: 25 phút
Hoạt động 1: Giới thiệu số 20 .
- Yêu cầu lấy 1 bó chục 
- Lấy thêm 1 bó chục nữa .
- Có tất cả mấy bó chục ?
- 2 bó chục có mấy que tính ? 
- Giáo viên nói : Hai mươi còn gọi là hai chục 
- Giáo viên viết : 20 . 
- Giáo viên đọc : hai mươi ( hai chục ) 
- Số hai chục có mấy chữ số ? 
Hoạt động 2 : Luyện tập thực hành 
Bài 1: Viết các số từ 10 đến 20 
 từ 20 đến 10 
Bài 2: Trả lời câu hỏi . 
 GV hướng dẫn bài mẫu.
Bài 3: Điền số vào dưới mỗi vạch của tia số .
*Bài 4: Trả lời câu hỏi .
Giáo viên hướng dẫn bài mẫu 
3.Củng cố, dặn dò: 5 phút
Hoạt động 2: Trò chơi: Thi đếm nhanh
+ Cách chơi
+ Luật chơi 
-Nhận xét trò chơi
- Nhận xét tiết học
- 2 HS 
- 2 HS
- 2 HS
Hoạt động cả lớp . 
- Cá nhân đọc lại . 
- Ghép số : 20 . 
Hoạt động cả lớp 
- Nêu yêu cầu, làm bài theo cá nhân , vài em đọc kết quả . 
Hoạt động nhóm 
- Một bạn hỏi, mời bạn khác trả lời.. 
( Trả lời theo hình thức tiếp sức )
Hoạt động cá nhân
- Nêu yêu cầu , tự làm bài , vài em đọc dãy số vừa viết .
Hoạt động cá nhân 
- Một bạn hỏi , mời bạn khác trả lời.
( Trả lời theo hình thức tiếp sức )
- 2 nhóm chơi
- Chuẩn bị bài sau
Tập viết:
Con ốc, đôi guốc, cá diếc, .
I. Mục tiêu. 
 - Viết đúng các chữ:Con ốc, đôi guốc, cá diếc , kiểu chữ viết thường, cỡ vừa theo vở tập viết.
 * Viết được đủ số dòng qui định trong vở tập viết
II. Đồ dùng day học. 
 - Mẫu chữ
 - Bảng con, vở tập viết.
III. Các hoạt động dạy và học. 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
I. Kiểm tra bài cũ: ( 5 phút)
- Cho HS viết một số từ bài tuần trước.
- Nhận xét, ghi điểm
II. Dạy bài mới: ( 25 phút)
Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đề
Hoạt động 2: Hướng dẫn viết bảng con
- GV hướng dẫn phân tích từ: con ốc
- GV viết chữ mẫu lên bảng vừa viết và hướng dẫn quy trình viết từ: con ốc
- Cho HS phân tích tiếng, từ còn lại
- HS viết vào bảng con
- Theo dõi, nhận xét sửa chữa
Nghỉ giữa tiết
Hoạt động 3: Hướng dẫn viết vào vở
- Cho HS nhắc lại quy trình viết các từ ngữ
- Cho HS viết vào vở
* Viết được đủ số dòng qui định
- GV theo dõi, chấm một số vở, nêu nhận xét
Hoạt động 4: Củng cố, dặn dò ( 5 phút)
- Trò chơi: Thi viết chữ đẹp
Cho HS thi viết chữ ai viết nhanh, đúng và đẹp là người đó thắng cuộc
- Cho HS đọc lại các từ vừa viết
- Hướng dẫn chuẩn bị tiết sau.
- HS viết bảng con
- Nghe
- HS trả lời: tiếng con có âm c đứng trước vần on đứng sau, tiếng ốc có âm ô đứng trước âm c đứng sau .
- Quan sát
- Thực hiện tương tự
- Viết bảng con
- Chú ý, quan sát
- Viết vào vở
* Viết được đủ số dòng qui định
- Tham gia thi viết
- Đọc các nhân
Hoạt động tập thể
Sinh hoạt lớp
I. Mục tiêu bài học:
 - HS biết được ưu điểm khuyết điểm trong tuần học vừa qua.
 - Biết thẳng thắng phê và tự phê
II. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1:
- GV đánh giá hoạt động trong tuần qua
-Tổ1,2 học tốt , chăm gặt được nhiều điểm tốt.
- GV theo dõi gợi ý
- Nhận xét, tuyên dương
- Nhắc nhở các bạn chưa thực hiện 
Hoạt động 2:
- Phương hướng tuần tới
- GV theo dõi nhắc nhở
- Cả lớp cùng nhau thực hiện
*Vệ sinh
* Trang phục
* Lễ phép
*Học tốt, chăm chỉ, rèn chữ viết, giữ vở sạch, 
*Thi đua học tốt gặt được nhiều hoa điểm tốt hơn.
* Ôn tập chuẩn bị thi học kỳI.
 *Đi học chuyên cần hơn .
*Dặn dò:
- HS lắng nghe
* Tổ trưởng trình bày
- Các hoạt động 
- Cả lớp theo dõi
- Nhận xét
- Cần khắc phục
- Cả lớp có ý kiến
- Thống nhất ý kiến
-Thực hiện đều, học bài trước khi đến lớp.
Tiếng Việt*:
Ôn luyện: Tiết 3(trang 6)
 Mục tiêu:
 - Giúp hs củng cố, nắm chắc các vần iêc, uôc, ươc .
 - Đọc được đoạn: Quê hương.
 - Viết đựợc câu : Quê hương là con diều biếc.
II/ Chuẩn bị:
 VBTTH
III/ Hoạt động dạy học:
HĐGV
HĐHS
*Khởi động:
Múa hát tập thể
Hướng dẫn hs làm bài tập
Bài 1: Điền vần tiếng có vần iêc, uôc, ươc.
Quan sát tranh – tìm tiếng , vần có iêc, uôc, ươc để điền vào dưới mỗi tranh cho phù hợp.
Đọc lại từ đã điền.
Nhận xét - chữa bài
Bài 2: Hướng dẫn đọc
Quê hương
Quê hương là con diều biếc
 Chiều chiều con thả trên đồng
 Quê hương là con đò nhỏ
 Êm đềm khua nước ven sông
ĐỖ TRUNG QUÂN
Nhẩm đọc - tìm tiếng có vần iêc, uôc, ươc: biếc.
Luyện đọc câu - cả bài
Luyện đọc cá nhân - nhóm
Nhận xét - tuyên dương
Bài 3:Hướng dẫn viết
Quê hương là con diều biếc.
Viết mẫu và nêu qui trình viết
Theo dõi – uốn nắn
Đọc câu
Quan sát - viết bảng con
Viết bài vào vở
*Chấm bài
Nhận xét tiết học:
Toán*:
Ôn luyện: Tiết 2 (trang 8)
I. Mục tiêu:
 - Hs viết được, đọc được các số 11 đến 20.
 - Điền được các số trên tia số. So sánh các số từ 11 đến 19.
 - Nhận biết số liền trước, số liền sau của một số.
 - Biết phân tích số có 2 chữ số ra số hang chục và hang đơn vị.
II. Đồ dùng dạy học:
 VBTTH / T2
III. Hoạt động dạy học:
HĐGV
HĐHS
Hướng dẫn hs làm bài tập
+ Bài 1 yêu cầu làm gì ? 
Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống.
Hs đếm số ô vuông của mỗi hình có bao nhiêu ô vuông rồi viết vào ô trống tương ứng.
Đọc kết quả - nhận xét - chữa bài. 
+ Bài 2 yêu cầu làm gì ?
Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống
Hs đếm số theo thứ tự từ 10 – 20 rồi viết vào ô trống.
1 hs làm bài - nhận xét – chữa bài.
+ Bài 3 yêu cầu làm gì ?
Gọi hs nêu cách làm
Bài 3: Viết số thích hợp vào dưới mỗi vạch của tia số.
 10  14   19 
1 hs lên bảng điền.
Nhận xét - chữa bài 
 + Bài 4 yêu cầu làm gì ?
 Gv hướng dẫn mẫu
Số 15 gồm 1 chục và 5 đơn vị
+ Bài 5 yêu cầu làm gì ?
Chấm bài
* Nhận xét tiết học:
Bài 4: Viết (theo mẫu)
Quan sát
Làm bài - nhận xét - chữa bài.
Bài 5: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.
Làm bài – nêu kết quả.
Nhận xét - chữa bài

Tài liệu đính kèm:

 • docLOP 1 TUAN 19.doc