Kế hoạch bài học lớp 1 - Tuần học 12 năm 2009

Kế hoạch bài học lớp 1 - Tuần học 12 năm 2009

 Học Vần: Bài 46: ôn- ơn

I- Mục tiêu:

- Hs đọc được :ôn, ơn, con chồn, sơn ca, từ và câu ứng dụng.

- Viết được : ôn, ơn, con chồn, sơn ca.

- Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề: Mai sau khôn lớn

II- Đồ dùng:

 Bộ ghép chữ, tranh sgk, chuẩn bị nội dung trò chơi

III- Hoạt động dạy học:

 

doc 19 trang Người đăng viethung99 Lượt xem 451Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bài học lớp 1 - Tuần học 12 năm 2009", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 12: 	Thứ 2 ngày 9 tháng 11 năm 2009
 Học Vần: Bài 46: ôn- ơn
I- Mục tiêu:
- Hs đọc được :ôn, ơn, con chồn, sơn ca, từ và câu ứng dụng.
- Viết được : ôn, ơn, con chồn, sơn ca. 
- Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề: Mai sau khôn lớn
II- Đồ dùng:
 Bộ ghép chữ, tranh sgk, chuẩn bị nội dung trò chơi
III- Hoạt động dạy học:
HĐGV
HĐHS
1.Kiểm tra:
- Gọi hs đọc bài 45, nhận xét
- đọc theo y/c
2. Bài mới:
- HĐ1: Giới thiệu bài
- lắng nghe
HĐ2:Dạy vần
Vần ôn:
a. Nhận diện:
- Ghi vần ôn lên bảng, y/c hs cho biết vần ôn do những âm gì ghép lại
- quan sát trả lời
- Hãy so sánh ôn với an?
- so sánh giống nhau, khác nhau
- Cho hs ghép vần ôn
- cả lớp ghép theo y/c
b. Đánh vần:
- Hướng dẫn và cho hs phát âm, đánh vần: ôn- ô- nờ ôn
- tập đánh vần
c. Ghép tiếng: chồn
- Hd hs ghép thêm âm ch, để được tiếng chồn
- ghép tiếng chồn
- Cho hs phân tích tiếng: chồn
- Ghi bảng tiếng chồn rồi hd hs đánh vần, đọc trơn: chờ- ôn- chôn- huyền= chồn
- phân tích tiếng
- tập đánh vần, đọc theo hd
Vần ơn: quy trình tương tự vần ôn
d. Hướng dẫn viết bảng con: ôn, ơn, con chồn, sơn ca
- Hd hs viết chữ ô, ơ nối liền với chữ n, và chú ý viết đúng khoảng cách giữa các tiếng
- viết theo hdẫn
HĐ3: Đọc từ ứng dụng
- Ghi sẵn các từ ở sgk lên bảng, y/c hs đọc nhẩm, gọi hs khá đọc, phân tích
- đọc theo y/c
- Đọc mẫu, giải thích các từ ứng dụng.
* Phát triển từ: Cho hs tìm các từ ngoài bài có vần ôn, ơn?
* Hướng dẫn rồi tổ chức cho hs chơi trò chơi “ Ai nhanh – Ai đúng”( Ghi sẵn bảng phụ các từ chứa tiếng có vần vừa học, .
- lắng nghe
- tìm và nêu
- Tìm rồi gạch dưới các tiếng có vần vừa học theo y/c
Tiết 2: Luyện tập
HĐ1: Luyện đọc: 
- Chỉ bảng, gọi hs đọc bài, chủ yếu luyện cho hs yếu
- đọc theo y/c
- Hd hs nhận xét tranh sgk, đọc câu ứng dụng.
- q/s tranh, đọc câu ứng dụng
- Đọc mẫu, gọi hs đọc cn- n- cl
- đọc theo y/c
HĐ2: Luyện viết:
- Cho hs mở vtv, đọc bài viết rồi viết theo mẫu.
- Đọc, viết bài 46 vtv
- Theo dõi giúp đỡ hs viết và chấm một số bài, n/x
HĐ3: Luyện nói: 
- Cho hs đọc tên bài luyện nói, y/c hs quan sát tranh, gv nêu các câu hỏi để hs tập nói .
- tập nói theo hd
* Cũng cố: cho hs thi nối ô chữ để thành từ, cụm từ
- chơi theo h/d
IV- Nhận xét giờ học:
 Toán: Luyện tập chung
I- Mục tiêu:
-Thực hiện được phép cộng, phép trừ các số đã học 
- Phép cộng với số 0 ,phép trừ một số cho số 0
- Biết viết phép tính thích hợp với tình huống trong hình vẽ.
II- Đồ dùng:
Bảng phụ
III- Hoạt động dạy học:
HĐGV
HĐHS
1.Kiểm tra:
- kiểm tra bài về nhà
2. bài mới:
HĐ1: Giới thiệu bài
- lắng nghe
HĐ2: Hướng dẫn hs luyện tập
Bài 1: Tính
- cho hs nêu y/c, rồi làm bài vào bảng con
- nêu y/c, và làm bài 1
- Gọi một số hs lên bảng làm
- cho lớp n/x, k/l đ- s
- chữa bài, n/x
=> Củng cố bảng cộng và trừ
Bài 2: Tính (cột 1)
- GV cho hs nêu y/c rồi làm bài vào vở 
- nêu y/c và làm bài
- Gọi 2 hs lên bảng chữa bài, lớp n/x, k/l đ- s( Bài 3:Số (cột 1,2)
- GV cho hs nêu y/c và cách làm 
- Y/c cả lớp làm bài vào vở 
- Gọi 2 hs lên bảng chữa bài 
- chữa bài theo y/c
 -nêu y/c và cách làm
- chữa bài –nhận xét
=> Kết luận chung, củng cố kiến thức
Bài 4: Viét phép tính thích hợp 
- GV treo tranh lên bảng cho hs quan sát 
- Y/c hs quan sát và viết phép tính thích hợp 
- Gọi 2 hs lên bảng viết- lớp nhận xét 
- Gv nhận xét –củng cố kiến thức 
- quan sát tranh 
- chữa bài –nhận xét 
=> Củng cố chung toàn bài
IV- Nhận xét giờ học:
 Chiều thứ 2 ngày 9 tháng 11 năm 2009
 Luyện Tiếng Việt: Ôn bài 46: ôn- ơn
I- Mục tiêu:
- Củng cố, rèn luyện kỹ năng đọc, viết đúng, thành thạo các tiếng có vần :ôn- ơn.
II- Đồ dùng:
- vở luyện Tiếng Việt.
III- Hoạt động dạy học:
HĐGV
HĐHS
Tiết 1: Luyện đọc sgk
- cho hs mở sgk tự đọc và kiểm tra lẫn nhau theo nhóm
- đọc theo y/c
- theo dõi và gọi hs yếu, tb đọc bài, kết hợp sửa sai cho hs
- đọc theo y/c
- cho hs thi đọc nhóm, cá nhân
- thi đọc theo y/c
Tiết 2: Luyện tập nâng cao kiến thức:
Bài 1: ghép âm đầu, vần, thanh thành tiếng rồi đọc trơn tiếng.
tr- ôn - / .... tr- ơn - .....
- đọc y/c rồi làm bài miệng
th - ôn - ..... b - ơn - ? ....
ch - ôn - \ ... l - ơn - / .....
- cho hs làm và nêu miệng( dành cho hs yếu trả lời)
- chữa bài theo y/c
Bài2, 3,4 : ghi bảng cho hs đọc và làm bài vào vở ô ly sau đó gọi hs lên bảng chữa bài, n/x
- đọc và làm bài và chữa bài theo y/c
Bài2: nối ô chữ thành từ, cụm từ
bổn mưa ; khôn bỡn
cơn phận ; hớn lớn
ôn bài ; đùa hở
Bài 3: Điền vần ôn hay vần ơn?
m... mởn đ.... lẻ .... bài.
Bài 4: Gạch dưới các tiếng có vần ôn, ơn:
Nga chơi trốn với bé. Nga khôn hơn, bé chịu thua.
Bài5: viết: ôn, ơn, ôn tồn, , nền nhà( viết theo hàng)
- viết theo y/c
- chấm một số bài, n/x
IV- Nhận xét giờ học:
 Luyện Toán: Ôn Luyện Chung
I- Mục tiêu:
- Tiếp tục củng cố và nâng cao kiến thức đã học về cộng và trừ trong phạm vi 5.
II- hoạt động dạy học:
HĐGV
HĐHS
- Ghi các bài tập lên bảng cho hs đọc y/c rồi làm bài vào vở.
- Tự đọc y/c rồi làm bài vào vở
Chọn rồi khoanh vào chữ cái kết quả đúng
1. 5 – 1= 4- 1 = 3- 1 =
- làm câu 1
A. 2 A. 1 A. 1
B. 3 B. 2 B. 2
C. 4 C. 3 C. 3
2. 2+ 3- 5 = 4- 0 + 1 =
- làm câu 2
 A. 0 A. 3
 B. 1 B. 4
 C. 2 C. 5
- làm câu 3
3. 4- 1....5- 1 5- 2.... 4- 3
 A. < A. <
 B. > B. >
 C. = C. =
4. Điền dấu +, - thích hợp vào ô trống
- làm câu 4
 2 ă 3 = 5 3 ă 2 = 5
 5 ă 2 = 3 5 ă 3 = 2
- Gọi một số hs lên bảng chữa bài, n/x đ- s
=> Kết luận chung, củng cố toàn bài
IV- Nhận xét giờ học:
	 	 Thứ 3 ngày 10 tháng 11 năm 2009
	Học Vần:	 Bài 47: en- ên
I- Mục tiêu:
- Hs được :en, ên, lá sen, con nhện, từ và các câu ứng dụng
- Viết được : en,ên ,lá sen ,con nhện
- Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề: Bên phải, bên trái, bên trên, bên dưới
II- Đồ dùng:
 Bộ ghép chữ, tranh sgk, chuẩn bị nội dung trò chơi
III- Hoạt động dạy học:
HĐGV
HĐHS
1.Kiểm tra:
- Gọi hs đọc bài 46, nhận xét
- đọc theo y/c
2. Bài mới:
 HĐ1: Giới thiệu bài
- lắng nghe
HĐ2:Dạy vần
Vần en:
a. Nhận diện:
- Ghi vần en lên bảng, y/c hs cho biết vần en do những âm gì ghép lại
- quan sát trả lời
- Hãy so sánh en với on?
- so sánh giống nhau, khác nhau
- Cho hs ghép vần en
- cả lớp ghép theo y/c
b. Đánh vần:
- Hướng dẫn và cho hs phát âm, đánh vần: en- e- nờ en
- tập đánh vần
c. Ghép tiếng: sen
- Hd hs ghép thêm âm s, để được tiếng sen
- ghép tiếng sen
- Cho hs phân tích tiếng: sen.
- Ghi bảng tiếng sen rồi hd hs đánh vần, đọc trơn: sờ- en- sen
- phân tích tiếng
- tập đánh vần, đọc theo hd
- Giới thiệu ghi bảng từ khoá, cho hs đọc
Vần ên: quy trình tương tự vần en
- đọc từ khoá
d. Hướng dẫn viết bảng con: en, ên, lá sen, con nhện
- Hd hs viết chữ e, ê nối liền với chữ n, và chú ý viết đúng khoảng cách giữa các tiếng
- viết theo hdẫn
HĐ3: Đọc từ ứng dụng
- Ghi sẵn các từ ở sgk lên bảng, y/c hs đọc nhẩm, gọi hs khá đọc, phân tích
- đọc theo y/c
- Đọc mẫu, giải thích các từ ứng dụng.
* Phát triển từ: Cho hs tìm các từ ngoài bài có vần en, ên?
* Hướng dẫn rồi tổ chức cho hs chơi trò chơi “ Ai nhanh – Ai đúng”( Ghi sẵn bảng phụ các từ chứa tiếng có vần vừa học, .
- lắng nghe
- tìm và nêu
- Tìm rồi gạch dưới các tiếng có vần vừa học theo y/c
Tiết 2: Luyện tập
HĐ1: Luyện đọc:
- Chỉ bảng, gọi hs đọc bài, chủ yếu luyện cho hs yếu
- đọc theo y/c
- Hd hs nhận xét tranh sgk, đọc câu ứng dụng.
- q/s tranh, đọc câu ứng dụng
- Đọc mẫu, gọi hs đọc cn- n- cl
- đọc theo y/c
HĐ2: Luyện viết:
- Cho hs mở vtv, đọc bài viết rồi viết theo mẫu.
- Đọc, viết bài 47 vtv
- Theo dõi giúp đỡ hs viết và chấm một số bài, n/x
HĐ3: Luyện nói:
- Cho hs đọc tên bài luyện nói, y/c hs quan sát tranh, gv nêu các câu hỏi để hs tập nói .
- tập nói theo hd
* Cũng cố: cho hs thi nối ô chữ để thành từ, cụm từ
- chơi theo h/d
IV- Nhận xét giờ học:
 Toán: Phép cộng trong phạm vi 6
I- Mục tiêu:
- Thuộc bảng cộng , biết làm tính cộng trong phạm vi 6
- Biết viết phép tính thích hợp với tình huống trong hình vẽ
II- Đồ dùng:
Bộ đồ dùng toán 1.
III- Hoạt động dạy học:
HĐGV
HĐHS
1.Kiểm tra:
- Gọi 1 hs lên bangt làm bài
- làm bài theo y/c
Tính: 1+ 4 = 3+ 2 = 
- cho hs n/x, k/l
2. Bài mới:
HĐ1: Giới thiệu bài
HĐ2: Sử dụng bộ đồ dung toán
- Cho hs hoạt động bằn tay với các đồ vật
- thực hiện theo hiệu lệnh
- Lấy 5 que tính, lấy thêm 1 que tính( 4 hình vuông và 2 hình vuông. 3 tam giác và 3 tam giác) đếm tất cả có bao nhiêu que tính( hình vuông, h. tam giác) ?
- xung phong trả lời, n/x
HĐ3: Sử dụng sgk
- Cho hs quan sát hình sgk, nêu bài toán và phép tính thích hợp
- quan sát rồi nêu theo y/c
- Gọi hs nêu rồi k/l và ghi các phép tính lên bảng.
- Cho hs học thuộc bảng cộng
- đọc theo y/c
* Cho hs chép trầm các phép tính trong bảng cộng vào bảng con rồi n/x( nội dung bài tập 2 sgk)
- tự viết các phép tính cộng trong phạm vi 6
HĐ4: Thực hành
Bài 1:Tính( Nêu y/c và cho hs làm bài vào bảng con 1 lần 2 phép tính)
- Đọc các phép tính, nhắc hs cách đặt tính
- nghe và làm bài theo y/c
- Cho hs n/x, k/l đ- s
Bài 2: Tính (cột 1,2,3)
- Ghi bảng 4 + 2 =
 2 + 4 =
- Gọi hs nêu miệng k/quả
- nêu theo y/c
- Ghi k/q cho hs n/x các số trong phép tính và k/q?
- n/x
=> K/l khi thay đổi các số trong 1 phép tính cộng thì k/q không thay đổi.
- Tương tự cho hs làm các bài còn lại vào bảng con.
- làm bài theo y/c, chữa bài, n/x
Bài 3: Tính (cột 1,2 )
- Cho hs so sánh với y/c bài 2 xem có gì khác? 
- trả lời
- Hd hs cách thực hiện rồi cho hs làm bài vào vở
- Làm bài theo y/c
- Gọi hs chữa bài, n/x
Bài 4: Viết phép tính thích hợp
- Cho hs nhìn tranh nêu bài toán.
- quan sát tranh và nêu bài toán
- goị 2 hs nêu
- Y/c hs ghi phép tính vào vở, gọi 2 hs lên bảng chữa bài, lớp n/x
- làm và chữa bài theo y/c
=> Kết luận chung
=> Củng cố: Nêu câu hỏi cho hs trả lời
- Lan có 3 quyển vở và 3 quyển sách. Hỏi Lan có tất cả bao nhiêu quyển?
- lắng nghe, trả lời
- Nhà Nga nuôi 2 con gà và 4 con vịt. Hỏi nhà nga có tất cả mấy con?...
IV- Nhận xét giờ học:
 Luyện Tiếng Việt: Ôn bài 47: en- ên
I- Mục tiêu:
- Củng cố, rèn luyện kỹ năng ...  câu hỏi để hs trả lời
- Có tất cả bao nhiêu hình tam giác, bớt đi mấy hình tam giác ở bên phải? Còn lại mấy hình tam giác?
- Quan sát tranh sgk, trả lời câu hỏi
- Hỏi tương tự với hình vuông, hình tròn
3. Viết các phép trừ trong phạm vi 6
Từ cách tách và n/x trên hd hs tự viết các phép trừ trong phạm vi 6
- viết theo y/c
- N/x hs viết, gọi một số hs nêu phép tính viết được
- Nêu theo y/c
- Gv ghi bảng, gọi hs đọc( cn- nh – cl)
- đọc theo y/c
=> Luyện học thuộc bảng trừ
HĐ3: Thực hành
Bài1: Tính
Cho hs nêu y/c rồi làm bài vào bảng con
- nêu và làm bài theo y/c
Bài2: Tính
- Gọi hs nêu miệng phép tính và kết quả, gv ghi bảng
Bài3: Tính ( cột 1,2) 
- Ch hs nêu y/c, cách làm và làm vào vở
- làm và chữa bài theo y/c
- Gọi 3 hs lên chữa bài, lớp n/x
Bài4: Viết phép tính thích hợp
- Cho hs quan sát tranh, nêu bài toán
- đọc bài toán theo tranh
- gọi 2 hs nêu bài toán
- Cho cả lớp ghi phép tính vào bảng con, 1 hs lên bảng ghi, lớp n/x
=> Kết luận chung, củng cố toàn bài
IV- Nhận xét giờ học:
 Luyện Tiếng Việt: Luyện viết
I- Mục tiêu:
- Học sinh viết đúng, viết đẹp các một số từ, câu có vần đã học.
- Trình bày đúng khoảng cách, rõ ràng, sạch đẹp.
II- Đồ dùng:
Bảng phụ
III- Hoạt động dạy học:
HĐGV
HĐHS
HĐ1: Luyện viết bảng con
Lần lượt đọc các từ cho hs viết vào bảng con.
- nghe rồi viết theo y/c
- Cho hs nhận xét bài viết sai để sửa
- nhận xét theo y/c
Bài viết:
rau non, bàn ghế, thợ sơn, mái tôn, bạn thân, chăn trâu, khăn rằn, đơn ca, nón mũ, trái lựu, than đá, ngon cây.
_ Câu:
bé kỳ cọ chân tay.
áo mẹ đã sờn vai
Nhái bén ngồi trên lá sen.
Dế mèn chui ra khỏi tổ.
HĐ2: Luyện viết vở ô ly
- Treo bảng phụ ghi nội dung bài viết, gọi một số hs đọc , cả lớp đọc
- đọc theo yêu cầu
- Nhắc nhở hs cách trình bày, tư thế ngòi khi viết...
- Đọc cho hs viết theo thứ tự
- nghe và viết bài
- Cho hs đổi vở, kiểm tra lỗi lẫn nhau
- kiểm tra theo bàn, nhận xét
- Chấm một số bài, nhận xét
IV- Nhận xét giờ học:
 	 Thứ 5 ngày 12 tháng 11 năm 2009
	Học Vần : Bài 49:iên- yên
I- Mục tiêu:
- Hs đọc được iên, yên, đèn điện, con yến, từ và các câu ứng dụng 
- Viết được : iên ,yên ,đèn điện ,con yến
- Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề: Biển cả
II- Đồ dùng:
 Bộ ghép chữ, tranh sgk, chuẩn bị nội dung trò chơi
III- Hoạt động dạy học:
HĐGV
HĐHS
1.Kiểm tra:
- Gọi hs đọc bài 48, nhận xét
- đọc theo y/c
2. Bài mới:
 HĐ1: Giới thiệu bài
- lắng nghe
HĐ2:Dạy vần
Vần iên:
a. Nhận diện:
- Ghi vần iên lên bảng, y/c hs cho biết vần iên do những âm gì ghép lại
- quan sát trả lời
- Hãy so sánh iên với ên?
- so sánh giống nhau, khác nhau
- Cho hs ghép vần iên
- cả lớp ghép theo y/c
b. Đánh vần:
- Hướng dẫn và cho hs phát âm, đánh vần: iên- i- ê - nờ iên
- tập đánh vần
c. Ghép tiếng: điện
- Hd hs ghép thêm âm đ, để được tiếng điện
- ghép tiếng điện
- Cho hs phân tích tiếng: điện.
- Ghi bảng tiếng điện rồi hd hs đánh vần, đọc trơn: đờ- iên- điên – nặng - điện
- phân tích tiếng
- tập đánh vần, đọc theo hd
- Cho hs quan sát đèn điện, giới thiệu từ khoá: đèn điện, cho hs đọc
Vần yên: quy trình tương tự vần iên
- đọc từ khoá
d. Hướng dẫn viết bảng con: iên, yên, đènđiện, con yến
- Hd hs viết chữ i, ê, y nối liền với chữ n, và chú ý viết đúng khoảng cách giữa các tiếng
- viết theo hdẫn
HĐ3: Đọc từ ứng dụng
- Ghi sẵn các từ ở sgk lên bảng, y/c hs đọc nhẩm, gọi hs khá đọc, phân tích
- đọc theo y/c
- Đọc mẫu, giải thích các từ ứng dụng.
* Phát triển từ: Cho hs tìm các từ ngoài bài có vần iên, yên?
* Hướng dẫn rồi tổ chức cho hs chơi trò chơi “ Ai nhanh – Ai đúng”( Ghi sẵn bảng phụ các từ chứa tiếng có vần vừa học, .
- lắng nghe
- tìm và nêu
- Tìm rồi gạch dưới các tiếng có vần vừa học theo y/c
Tiết 2: Luyện tập
HĐ1: Luyện đọc:
- Chỉ bảng, gọi hs đọc bài, chủ yếu luyện cho hs yếu
- đọc theo y/c
- Hd hs nhận xét tranh sgk, đọc câu ứng dụng.
- q/s tranh, đọc câu ứng dụng
- Đọc mẫu, gọi hs đọc cn- n- cl
- đọc theo y/c
HĐ2: Luyện viết:
- Cho hs mở vtv, đọc bài viết rồi viết theo mẫu.
- Đọc, viết bài 48 vtv
- Theo dõi giúp đỡ hs viết và chấm một số bài, n/x
HĐ3: Luyện nói:
- Cho hs đọc tên bài luyện nói, y/c hs quan sát tranh, gv nêu các câu hỏi để hs tập nói .
- tập nói theo hd
* Cũng cố: cho hs thi nối ô chữ để thành từ, cụm từ.
- chơi theo h/d
Luyện Toán: Ôn tập phép trừ trong phạm vi 6
I- Mục tiêu:
- Củng cố và nâng cao kiến thức đã học về phép trừ trong phạm vi 6.
II- Hoạt động dạy học:
HĐGV
HĐHS
Ghi các bài tập lên bảng cho hs làm bài vào vở ô ly
- đọc y/c và làm bài vào vở
Bài 1: Đúng ghi đ, sai ghi s 
 6 4 6 6 6
- + - - -
 1 2 6 4 5
 4 6 0 1 0
ă ă ă ă ă
Bài 2: Tính( theo mẫu)
5 + 1 + 0 =
 6 6 – 3 + 3 =
2 + 4 - 0 = 4 – 2 + 4 =
Bài 3: , = ?
5 + 1 ... 6 - 0 3 – 2 + 1 ... 6 - 2
6 ... 0 + 1 + 5 4 + 1 ... 0 + 6 - 4
Bài 4: Viết phép tính thích hợp
Nga có: 6 cái kẹo
cho bạn: 2 cái kẹo
Còn lại ... cái kẹo?
* Lần lượt gọi hs lên bảng chữa bài.
- Chữa bài theo y/c
- Cho hs n/x, k/l đ- s
=> Kết luận chung toàn bài, củng cố về bảng trừ trong phạm vi 6
IV- Nhận xét giờ học:
	 Thứ 6 ngày 13 tháng 11 năm 2009
 Học Vần: Bài 50: uôn – ươn
I- Mục tiêu
- Đọc và được: uôn, ươn, chuồn chuồn, vươn vai, từ và các câu ứng dụng .
- Viết được : uôn,ươn, chuồn chuồn, vươn vai.
- Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề:chuồn chuồn, châu chấu, cào cào 
II- Đồ dùng:
 Bộ ghép chữ, tranh sgk, chuẩn bị nội dung trò chơi
III- Hoạt động dạy học:
HĐGV
HĐHS
1.Kiểm tra:
- Gọi hs đọc bài 49, nhận xét
- đọc theo y/c
2. Bài mới:
HĐ1: Giới thiệu bài
- lắng nghe
HĐ2:Dạy vần
Vần uôn:
a. Nhận diện:
- Ghi vần uôn lên bảng, y/c hs cho biết vần uôn do những âm gì ghép lại
- quan sát trả lời
- Hãy so sánh uôn với iên?
- so sánh giống nhau, khác nhau
- Cho hs ghép vần uôn
- cả lớp ghép theo y/c
b. Đánh vần:
- Hướng dẫn và cho hs phát âm, đánh vần: uôn- u- ô - nờ uôn
- tập đánh vần
c. Ghép tiếng: chuồn
- Hd hs ghép thêm âm ch, để được tiếng chuồn
- ghép tiếng chuồn
- Cho hs phân tích tiếng:chuồn.
- Ghi bảng tiếng chuồn rồi hd hs đánh vần, đọc trơn: chờ- uôn-chuôn –huyền- chuồn
- phân tích tiếng
- tập đánh vần, đọc theo hd
- Cho hs quan sát tranh con chuồn chuồn, giới thiệu từ khoá:chuồn chuồn, cho hs đọc, phân tích
Vần ươn: quy trình tương tự vần uôn
- đọc từ khoá
d. Hướng dẫn viết bảng con: uôn, ươn, chuồn chuồn, vươn vai.
- Hd hs viết chữ u, ô, ư, ơ nối liền với chữ n, và chú ý viết đúng khoảng cách giữa các tiếng
- viết theo hdẫn
HĐ3: Đọc từ ứng dụng
- Ghi sẵn các từ ở sgk lên bảng, y/c hs đọc nhẩm, gọi hs khá đọc, phân tích
- đọc theo y/c
- Đọc mẫu, giải thích các từ ứng dụng.
* Phát triển từ: Cho hs tìm các từ ngoài bài có vần uôn, ươn?
* Hướng dẫn rồi tổ chức cho hs chơi trò chơi “ Ai nhanh – Ai đúng”( Ghi sẵn bảng phụ các từ chứa tiếng có vần vừa học, .
- lắng nghe
- tìm và nêu
- Tìm rồi gạch dưới các tiếng có vần vừa học theo y/c
Tiết 2: Luyện tập
HĐ1: Luyện đọc:
- Chỉ bảng, gọi hs đọc bài, chủ yếu luyện cho hs yếu
- đọc theo y/c
- Hd hs nhận xét tranh sgk, đọc câu ứng dụng.
- q/s tranh, đọc câu ứng dụng
- Đọc mẫu, gọi hs đọc cn- n- cl
- đọc theo y/c
HĐ2: Luyện viết: 
- Cho hs mở vtv, đọc bài viết rồi viết theo mẫu.
- Đọc, viết bài 50 vtv
- Theo dõi giúp đỡ hs viết và chấm một số bài, n/x
HĐ3: Luyện nói: 
- Cho hs đọc tên bài luyện nói, y/c hs quan sát tranh, gv nêu các câu hỏi để hs tập nói .
- tập nói theo hd
* Cũng cố: cho hs thi nối ô chữ để thành từ, cụm từ.
- chơi theo h/d
 Toán: Luyện tập
I- Mục tiêu:
- Thực hiện được phép cộng ,phép trừ trong phạm vi 6.
II- Hoạt động dạy học:
HĐGV
HĐHS
Bài1: Tính ( dòng 1)
- Cho hs nêu y/c , lần lượt đọc môĩ lần phép tính cho hs làm bài vào bảng con, gọi hs lên bảng làm
- nghe và làm bài theo y/c
- Cho hs n/x, k/l đ- s
=> Kết luận chung, củng cố
Bài 2: Tính ( dòng 1)
Ghi sẵn bài lên bảng cho hs làm vào bảng con theo nhóm, gọi 3 hs lên chữa bài, lớp n/x, k/l .
- Làm bài theo y/c
- chữa bài, n/x
- Cho hs nhắc lại cách làm để củng cố thứ tự tính.
Bài 3:Tính ( dòng ) 
- Cho hs nêu y/c rồi làm bài vào vở
- làm bài và chữa bài theo y/c
- Gọi một số hs lên chữa bài, n/x, k/l
- Kết luận chung, củng cố
Bài 4: Tính ( dòng )
- GV cho hs nêu y/c
- Cho hs nêu cách thực hiện phép tính 
- Y/c cả lớp làm bài vào vở 
- Gọi 2 hs lên bảng chữa bài –nhận xét
- nêu y/c
- nêu cách thực hiện
- Chữa bài –nhận xét
Bài 5: Viết phép tính thích hợp
- Cho hs quan sát tranh tự nêu đề toán rồi ghi phép tính vào vở
- Làm bài theo y/c
- Gọi hs nêu miệng đề toán và phép tính
- N/x, kết luận chung
=> Củng cố chung toàn bài
IV- Nhận xét giờ học:
Luyện Tiếng Việt: Ôn bài 50: uôn-ươn
I- Mục tiêu:
- Cũng cố, rèn luyện và nâng cao kỹ năng đọc, viết các tiếng có vần uôn, ươn
II- Hoạt động dạy học:
HĐGV
HĐHS
HĐ1: Luyện đọc cũng cố
- Y/c hs mở sgk luyện đọc theo bàn bài 50
- đọc theo y/c
- Đi các bàn kiểm tra hs đọc, gọi một số hs yếu, tb đọc bài.
- đọc theo y/c
- Cho cả lớp đọc đồng thanh
- đọc cả lớp
HĐ2: Cho hs làm bài tập bài 50 trong vbt
- đọc y/c và làm bài
Bài 1: nối
- gọi hs khá đọc y/c của bài và các từ, đã cho, lớp đọc thầm
- đọc theo y/c
- y/c hs ddọc từng cụm từ rồi làm bài
- làm bài1
- Gọi hs nêu cách nối
- chữa bài, n/x
- Kết luận chung, cho hs đọc các từ nối được.
- đọc theo /c
Bài 2: nối
- GV cho hs quan sát tranh và đọc nội dung bài tập
- quan sát, n/x
- Cho hs làm bài vào vbt
- làm bài 2
- Gọi 1 hs lên chữa bài
- cho hs n/x, kết luận, đọc câu đã nối xong
- đọc theo y/c
Bài 3: viết
- Cho hs đọc từ cần viết rồi viết bài
- đọc, viết bài 3
- Chấm một số bài, n/x
Tiết 2: Luyện viết vở ô ly
HĐ1: Tập viết bảng con
- Lần lượt đọc các từ cho hs viết:
- nghe và viết
Luôn luôn, nguồn nước, bước đi, cái thước
- Nhận xét, sửa sai cho hs nếu có
- Treo bảng ghi bài viết mẫu, gọi 1 hs đọc to, lớp đọc nhẩm
- đọc theo y/c
HĐ2: Viết bài
- Y/c hs viết bài theo mẫu các từ trên và câu:thác nước chảy cuồn cuộn
- viết bài
- cho hs đổi vở, kiểm tra lẫn nhau
- đổi vở, kt theo bàn, n/x
- Chấm một số bài, n/x

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 12 lop 1(3).doc