Kiểm tra giữa học kì II năm học 2011 - 2012 môn Toán - Lớp 5

Kiểm tra giữa học kì II năm học 2011 - 2012 môn Toán - Lớp 5

 Bài 2:Điền số thích hợp vào chỗ chấm

 2m3 =.dm3 12m3 =.cm3

 23,5m3 =.dm3 2600dm3 =.m3

 14,67dm3 =.cm3 123000cm3 =.dm3

 Bài 3: Một thửa ruộng hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là 110m và 80m. Chiều cao bằng 90m.Tính diện tích thửa ruộng đó.

 

doc 2 trang Người đăng Nobita95 Lượt xem 1146Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra giữa học kì II năm học 2011 - 2012 môn Toán - Lớp 5", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LỤC YÊN
TRƯỜNG TH NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI
 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
 NĂM HỌC 2011-2012
 MÔN TOÁN- LỚP 5
 ( Thời gian làm bài 40 phút )
Họ và tên.......................................
Điểm bằng số
Điểm bằng chữ
Họ và tên người chấm
Học sinh lớp 5.........
Trường TH Nguyễn Thị Tuyết Mai
Bµi 1:§Æt tÝnh råi tÝnh:
a) 42,73 + 46,18 b) 95,64 - 29,43 c) 31,25 x 2,8 d) 122,4 : 3,6
 Bài 2:Điền số thích hợp vào chỗ chấm
 2m =........................dm 12m =..............................cm 
 23,5m =.......................dm 2600dm =................m 
 14,67dm =.......................cm 123000cm=.................dm 
 Bài 3: Một thửa ruộng hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là 110m và 80m. Chiều cao bằng 90m.Tính diện tích thửa ruộng đó.
 Bài 4:Tính thể tích của hình hộp chữ sau:( Hình hộp chữ nhật có các kích thước như hình bên)
 ..........................................................................................
 ...........................................................................................
 ........................................................................................... 6,3cm
 ............................................................................................
 ...........................................................................................
 2,4cm
 4,5cm 
 Bài 5: 35% của 87 là:.................. 
 ĐÁP ÁN 
 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
 NĂM HỌC 2011-2012
 MÔN TOÁN- LỚP 5
 Bµi 1: 3 điểm a) 88,91 b) 66,21 c) 87,5 d) 34
 Bài 2: 2 điểm 
 2m =.2000dm 12m =.12000000cm 
 23,5m =23500dm 2600dm =. 2,6m 
 14,67dm =14670cm 123000cm=.123dm 
 Bài 3: 2 điểm
 Bài giải
 Diện tích của thữ ruộng hình thang là:
 ( 110 + 80 ) x 90 : 2 = 8550 (m)
 Đáp số: 8550 m 
 Bài 4: 2 điểm 
 Bài giải
 Thể tích của hình hộp chữ nhật đó là:
 6,3 4,5 2,4 = 68,04 (cm) 
 Đáp số: 68,04 cm 
 Bài 5: 1 điểm
 35% của 87 là 30.45

Tài liệu đính kèm:

  • docde kiem tra.doc