Thiết kế bài dạy các môn học lớp 1 - Tuần học 3 năm học 2008

Thiết kế bài dạy các môn học lớp 1 - Tuần học 3 năm học 2008

Tiếng Việt

L – H

I. Mục đích yêu cầu:

- Đọc được: l, h, lê, hè; từ và câu ứng dụng.

- Viết được: l, h, lê, hè (viết được ½ số dòng qui định trong vở Tập viết 1, tập một).

- Luyện nói từ 2 -3 câu theo chủ đề: le le.

II. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:

- Giáo viên: chữ mẫu, bộ đồ dùng Tiếng Việt 1.

- Học sinh: Bảng con, bộ đồ dùng Tiếng Việt 1.

III. Hoạt động dạy và học:

1. Ổn định: hát

2. Kiểm tra bài cũ:

- Học sinh đọc và viết: ê, v, bê, ve.

 

doc 19 trang Người đăng haihoa92 Lượt xem 792Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Thiết kế bài dạy các môn học lớp 1 - Tuần học 3 năm học 2008", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 3
Ngày
Môn học
Bài học
Thứ hai
Tiếng Việt (2t)
Toán
Hát
Học vần: l - h
Luyện tập
Học hát: Bài Mời bạn vui múa ca
Thứ ba
Tiếng Việt (2t)
Toán
Thể dục
Thủ công
Học vần: o - c
Bé hơn. Dấu <
Đội hình đội ngũ - Trò chơi vận động
Xé, dán hình chữ nhật, hình tam giác (tiết 2)
Thứ tư
TNXH 
Tiếng Việt (2t)
Toán
Nhận biết các vật xung quanh 
Học vần: ô - ơ
Lớn hơn. Dấu >
Thứ năm
Tiếng Việt (2t)
Toán
Mĩ thuật
Ôn tập
Luyện tập
Màu và vẽ màu vào hình đơn giản
Thứ sáu
Tiếng Việt (2t)
Đạo Đức 
SH lớp
Học vần: i - a
Gọn gàng, sạch sẽ (tiết 1)
BÀI
DẠY
KẾ
HOẠCH
Thứ hai, ngày 07 tháng 9 năm 2008
Tiếng Việt
L – H
Mục đích yêu cầu:
Đọc được: l, h, lê, hè; từ và câu ứng dụng.
Viết được: l, h, lê, hè (viết được ½ số dòng qui định trong vở Tập viết 1, tập một).
Luyện nói từ 2 -3 câu theo chủ đề: le le.
Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
Giáo viên: chữ mẫu, bộ đồ dùng Tiếng Việt 1.
Học sinh: Bảng con, bộ đồ dùng Tiếng Việt 1.
Hoạt động dạy và học:
Ổn định: hát
Kiểm tra bài cũ:
Học sinh đọc và viết: ê, v, bê, ve.
Bài mới:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Giới thiệu: trực tiếp.
Nhận diện chữ:
Giáo viên giới thiệu chữ l và hỏi: “chữ l có nét gì?”
Phát âm mẫu
Viết và phát âm mẫu tiếng “lê”. 
Yêu cầu phân tích tiếng “lê”.
Giáo viên giới thiệu chữ h và hỏi: “chữ h có nét gì?”
Viết và đọc mẫu tiếng “hề”. 
Yêu cầu phân tích tiếng “hề”.
Yêu cầu ghép “lê, hè”
Hướng dẫn viết: l, h, lê, hè.
Lưu ý học sinh viết liền nét.
Luyện tập:
Luyện đọc:
Hướng dẫn đọc bài trên bảng lớp.
Hướng dẫn đọc bài trong sách GK.
Luyện nói:
“Những con vật trong tranh đang làm gì?”
“Trông giống con gì?”
“Con le le giống con vịt nhưng nhỏ hơn, mỏ nhọn hơn, sống ở dưới nước là chủ yếu.”
Luyện viết:
Hướng dẫn viết vào vở tập viết: l, h, lê, hè.
 nét khuyết trên và nét móc
Đồng thanh + cá nhân (lờ)
Đồng thanh + cá nhân (lờ-ê-lê)
 âm l đứng trước, âm ê đứng sau.
 nét khuyết trên và nét móc 2 đầu.
Đồng thanh + cá nhân (hờ-ê-hê-huyền-hề)
 âm h đứng trước, âm ê đứng sau, dấu huyền trên âm ê.
Thực hành + Đọc đồng thanh, cá nhân.
Viết trên bảng con: l, h, lê, hè.
Đọc đồng thanh + cá nhân: l, h, lê, hè.
Đồng thanh + cá nhân.
 đang bơi dưới ao.
 giống con vịt.
Thực hành trên vở tập viết.
Củng cố:
Học sinh viết chữ l, h trên bảng con.
Nhận xét, dặn dò:
Nhận xét chung, dặn học sinh học bài.
Toán
LUYỆN TẬP
Mục tiêu:
Nhận biết các số trong phạm vi 5.
Biết đọc, viết, đếm các số trong phạm vi 5.
Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
Giáo viên: bộ đồ dùng học Toán.
Học sinh: Sách giáo khoa, đồ dùng học Toán.
Hoạt động dạy và học:
Ổn định: hát
Kiểm tra: 
Yêu cầu học sinh đọc và viết các số từ 1 đến 5.
Bài mới:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Bài 1: Yêu cầu viết các số vào ô vuông sau khi đếm số lượng đồ vật trong từng tranh.
Bài 2: Yêu cầu đếm số lượng que tăm và ghi chữ số.
Bài 3: viết số thích hợp vào ô trống.
Bài 4: viết các số 1, 2, 3, 4, 5.
Học sinh thực hành.
Học sinh thực hành.
Học sinh thực hành.
Học sinh thực hành.
Củng cố:
Học sinh thi đua viết các số 1, 2, 3, 4, 5.
Nhận xét, dặn dò:
Hát
HỌC HÁT: “MỜI BẠN VUI MÚA CA”
(Thầy Điền soạn giảng)
Thứ ba, ngày 08 tháng 9 năm 2008
Tiếng Việt
O – C
Mục đích yêu cầu:
Đọc được: o, c, bò, cỏ; từ và câu ứng dụng.
Viết được: o, c, bò, cỏ.
Luyện nói từ 2 -3 câu theo chủ đề: vó bè.
Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
Giáo viên: chữ mẫu, bộ đồ dùng Tiếng Việt 1.
Học sinh: Bảng con, bộ đồ dùng Tiếng Việt 1.
Hoạt động dạy và học:
Ổn định: hát
Kiểm tra bài cũ:
Học sinh viết trên bảng con: l, h, lê, hè.
Đọc: ve ve ve hè về.
Bài mới:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Giới thiệu: trực tiếp.
Nhận diện chữ:
Giáo viên giới thiệu chữ o và hỏi: “chữ o giống nét gì?”
Phát âm mẫu
Viết và phát âm mẫu tiếng “bò”. 
Yêu cầu phân tích tiếng “bò”.
Đánh vần mẫu tiếng “bò”.
Giáo viên giới thiệu chữ c và hỏi: “chữ c giống nét gì?”
Viết và đọc tiếng “cỏ”.
Yêu cầu phân tích tiếng “cỏ”.
Đánh vần mẫu tiếng “cỏ”.
Yêu cầu ghép: o, c, bò, cỏ.
Hướng dẫn viết: o, c, bò, cỏ.
Viết mẫu và hướng dẫn quy trình viết: o, c, bò, cỏ.
Luyện tập:
Luyện đọc:
Hướng dẫn đọc bài trên bảng.
Hướng dẫn đọc bài trong sách giáo khoa.
Luyện nói:
“Tranh vẽ gì?”
“Vó bè dùng làm gì?”
“Người ta còn dùng cách nào để bắt cá?”
Luyện viết:
Hướng dẫn viết vào vở tập viết.
 giống nét cong kín.
Đồng thanh + cá nhân
Đồng thanh + cá nhân (bò)
 âm b đứng trước, âm o đứng sau, dấu huyền trên âm o.
Đồng thanh + cá nhân (bờ-o-bo-huyền-bò).
 giống nét cong hở phải.
Đồng thanh + cá nhân (cỏ)
 âm c đứng trước, âm o đứng sau, dấu hỏi trên âm o.
Đồng thanh + cá nhân (cờ-o-co-hỏi-cỏ).
Thực hành + Đọc đồng thanh, cá nhân (bò, cỏ).
Viết trên bảng con + Đọc đồng thanh.
Đọc đồng thanh + cá nhân (bò, cỏ)
Đồng thanh + nhóm + cá nhân.
 vó, người.
 bắt cá.
 câu, lưới
Thực hành trên vở tập viết.
Củng cố:
Học sinh thi tìm o, c trong bảng chữ cái.
Nhận xét, dặn dò:
Nhận xét chung, dặn học sinh học bài.
Toán
BÉ HƠN – DẤU BÉ (<)
Mục tiêu:
Bước đầu biết so sánh số lượng.
Biết sử dụng từ “bé hơn” và dấu < để so sánh các số.
Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
Giáo viên: bộ đồ dùng Toán 1.
Hoạt động dạy và học:
Ổn định: hát
Kiểm tra:
Yêu cầu học sinh viết các số từ 1 đến 5 và nhận biết số lượng trong từng nhóm các đồ vật.
Bài mới:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nhận biết quan hệ “bé hơn”.
Yêu cầu so sánh 1 hoa và 2 hoa.
“Vậy số 1 so với số 2 thì thế nào?”
Viết bảng: 1 < 2
Giới thiệu dấu <
Đọc: “bé hơn”.
Yêu cầu học sinh so sánh nhóm có 3, 4 đồ vật.
Thực hành:
Bài 1: Hướng dẫn viết dấu bé (<)
Bài 2, 3: Hướng dẫn xem tranh và nêu: “bên trái có 3 lá cờ, bên phải có 5 lá cờ, ta viết như thế nào?”
Bài 4, 5: Thi đua nối nhanh “nối mỗi ô vuông vào một hay nhiều số thích hợp.”
1 hoa ít hơn 2 hoa.
1 bé hơn 2.
Quan sát.
Đọc đồng thanh (bé hơn)
Quan sát mô hình, nhận xét:
1 < 3; 2 < 5; 4 < 5
Viết trên bảng con (<)
 3 < 5
Đại diện nhóm lên bảng nối c vào các số.
1 < c (nối ô vuông với 2, 3, 4, 5)
Củng cố:
Học sinh thi đua so sánh các cặp số theo quan hệ bé hơn: 2  5; 3  4
Nhận xét, dặn dò:
Nhận xét tiết học, dặn học sinh làm bài tập vở bài tập Toán.
Thể dục
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG
Mơc tiªu: 
BiÕt c¸ch tËp hỵp hµng däc, dãng th¼ng hµng däc.
B­íc ®Çu biÕt c¸ch ®øng nghiªm, ®øng nghØ.
Tham gia trß ch¬i vµ ch¬i ®­ỵc.
§Þa ®iĨm - Ph­¬ng tiƯn
§Þa ®iĨm: Trªn s©n tr­êng.
Ph­¬ng tiƯn: Cßi, tranh ¶nh mét sè con vËt cã h¹i.
Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp.
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cđa häc sinh
PhÇn më ®Çu
GV phỉ biÕn yªu cÇu néi dung giê häc.
Häc sinh chÊn chØnh trang phơc
§øng t¹i chç, vç tay, h¸t.
GiËm ch©n t¹i chç, ®Õm to theo nhÞp
1 - 2, 1 - 2 ...., 1 - 2
PhÇn c¬ b¶n
¤n tËp hµng däc, dãng hµng
GV chØ huy cho häc sinh tËp. Nh÷ng lÇn sau c¸n bé líp ®iỊu khiĨn. Gi¸o viªn quan s¸t, giĩp ®ì.
T­ thÕ ®øng nghiªm
Xen kÏ gi÷a c¸c lÇn h« "nghiªm ...!"
GV h« cho häc sinh ®øng nghiªm
GV h« "Th«i !"
T­ thÕ ®øng nghØ
GV h« cho häc sinh ®øng nghØ.
GV sưa cho häc sinh
TËp phèi hỵp nghiªm - nghØ
GV sưa cho häc sinh
TËp phèi hỵp tËp hỵp hµng däc, dãng hµng, ®øng nghiªm, ®øng nghØ ...
GV cho häc sinh gi¶i t¸n, sau ®ã h« khÈu lƯnh cho häc sinh tËp hỵp.
GV nhËn xÐt, sưa cho häc sinh
Trß ch¬i "DiƯt c¸c con vËt cã h¹i".
Gi¸o viªn cïng häc sinh kĨ tªn c¸c con vËt cã h¹i.
Cho häc sinh ch¬i
Ph¹t nh÷ng em häc sinh diƯt nhÇm con vËt cã Ých.
PhÇn kÕt thĩc
GiËm ch©n t¹i chç, ®Õm to theo nhÞp
§øng t¹i chç vç tay vµ h¸t.
GV hƯ thèng l¹i bµi, nhËn xÐt giê häc, tuyªn d­¬ng häc sinh thùc hiƯn tèt, nh¾c nhë häc sinh thùc hiƯn ch­a tèt.
- Häc sinh tËp hỵp theo ®éi h×nh hµng däc
x
x
x
x
x
<
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
- Häc sinh tËp hỵp hµng däc
x
x
x
x
x
<
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
- Häc sinh d­íi líp theo dâi
- Häc sinh nhí l¹i c¸ch ch¬i.
- Häc sinh ch¬i trß ch¬i 
Thủ công
XÉ DÁN HÌNH CHỮ NHẬT, HÌNH TAM GIÁC (Tiết 2)
Mục tiêu:
Học sinh biết cách xé, dán hình chữ nhật, hình tam giác.
Xé, dán được hình chữ nhật, hình tam giác. Đường xé có thể chưa thẳng, bị răng cưa. Hình dán có thể chưa phẳng.
Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
Giáo viên: mô hình mẫu, giấy màu.
Hoạt động dạy và học:
Ổn định: kiểm tra dụng cụ học tập.
Bài mới:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Thực hành:
Giáo viên làm lại từng bước.
Chọn giấy màu, lật mặt sau đếm ô vuông đánh dấu và vẽ hình chữ nhật cạnh 12 ô và 6 ô.
Làm các thao tác xé từng cạnh hình chữ nhật.
Lật lại mặt có màu để học sinh quan sát hình chữ nhật.
Hướng dẫn cách dán vào vở thủ công.
Hình tam giác thực hiện tương tự: chọn giấy màu, lật mặt sau đếm ô vuông đánh dấu và vẽ hình tam giác từ hình chữ nhật cạnh 8 ô và 6 ô.
Lưu ý: Giáo viên có thể làm lại các thao tác nếu như cò ... lớn hơn” và dấu > để so sánh các số.
Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
Giáo viên: bộ đồ dùng Toán 1.
Hoạt động dạy và học:
Ổn định: hát
Kiểm tra:
Học sinh so sánh các cặp số từ 1 đến 5 theo quan hệ bé hơn.
Bài mới:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nhận biết quan hệ “lớn hơn”.
Giáo viên gắn mẫu vật cho học sinh quan sát và nhận xét nhiều hơn, ít hơn.
“2 hình tròn so với 1 hình tròn thì như thế nào?”
2 hình tròn nhiều hơn 1 hình tròn, ta nói: 2 > 1
Giới thiệu dấu >
Đọc: “lớn hơn”.
Hướng dẫn học sinh nêu:
 3 > 1; 3 > 2; 4 > 3; 5 > 4 (tương tự).
Thực hành:
Bài 1: Hướng dẫn viết dấu lớn (>)
Bài 2, 3: Hướng dẫn so sánh từng nhóm đối tượng ở bên trái, bên phải và viết kết quả so sánh.
Bài 4: Viết dấu > vào ô trống và đọc kết quả so sánh.
Bài 5: Nối ô c với số thích hợp.
2 hình tròn nhiều hơn 1 hình tròn.
Cá nhân: “2 lớn hơn 1”.
Quan sát.
Đọc đồng thanh (lớn hơn)
Cá nhân nêu:
3 > 1; 3 > 2; 4 > 3; 5 > 4 
Viết trên bảng con (>)
Đại diện nhóm làm bài.
Cá nhân lên bảng làm bài.
Cá nhân lên bảng làm bài.
Củng cố:
Học sinh thi đua so sánh các cặp số theo quan hệ lớn hơn: 4  3; 5  4.
Nhận xét, dặn dò:
Nhận xét chung, dặn học sinh làm bài trong vở bài tập Toán.
Thứ năm, ngày 10 tháng 9 năm 2008
Tiếng Việt
ÔN TẬP
Mục đích yêu cầu:
Đọc được: e, v, l, h, o, c, ô, ơ; các từ ngữ, câu ứng dụng từ bài 7 đến bài 11.
Viết được: e, v, l, h, o, c, ô, ơ; các từ ngữ ứng dụng từ bài 7 đến bài 11.
Nghe, hiểu và kể được một đoạn truyện tranh theo truyện kể: Hổ.
Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
Tranh minh hoạ truyện kể.
Hoạt động dạy và học:
Ổn định: hát
Kiểm tra bài cũ:
Học sinh đọc: ô, ơ, cô, cờ, bé có vở vẽ.
Bài mới:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Giới thiệu: trực tiếp.
Ôn tập:
Gọi học sinh lên bảng đọc bảng ôn.
Giáo viên đọc âm.
Giáo viên chỉ chữ.
Hướng dẫn học sinh ghép chữ ở cột dọc với chữ ở dòng ngang tạo tiếng.
Lưu ý: âm c không ghép được với âm e, ê.
Đọc mẫu từng tiếng.
Giới thiệu bảng ôn có dấu thanh.
Yêu cầu kết hợp lần lượt các tiếng ở cột dọc với các dấu thanh ở dòng ngang tạo thành tiếng.
Hướng dẫn đọc các từ ứng dụng.
Hướng dẫn viết từ ứng dụng.
Luyện tập:
Luyện đọc:
Hướng dẫn đọc bảng ôn.
Yêu cầu đọc bài trên sách giáo khoa.
Học sinh chỉ chữ.
Học sinh đọc âm.
Cá nhân đọc tiếng vừa ghép.
Đồng thanh + cá nhân.
Học sinh đọc dấu thanh.
Đồng thanh + cá nhân (đọc từng tiếng).
Đồng thanh + cá nhân (lò cò, vơ cỏ).
Viết trên bảng con.
Đồng thanh + cá nhân
Đồng thanh + cá nhân (bé vẽ cô, bé vẽ cờ).
Kể chuyện: “hổ”.
Yêu cầu kể lại theo tranh từng đoạn câu chuyện.
Tranh 1: Hổ xin Mèo truyền võ nghệ, Mèo nhận lời.
Tranh 2: Hàng ngày Hổ đến học chuyên cần.
Tranh 3: Đợi Mèo đi qua, Hổ nhảy ra vồ Mèo định ăn thịt.
Tranh 4: Mèo nhảy tót lên cây, Hổ dưới đất gầm gào tức giận.
Củng cố:
Học sinh đọc lại bảng ôn.
Nhận xét, dặn dò:
Nhận xét chung, dặn học sinh học bài.
Mĩ thuật
VẼ MÀU VÀO HÌNH ĐƠN GIẢN
Mơc tiªu:
NhËn biÕt ®­ỵc 3 mµu ®á, vµng, xanh.
BiÕt chän mµu, vÏ mµu vµo h×nh ®¬n gi¶n, t« ®­ỵc mµu kÝn h×nh.
ThÝch vỴ ®Đp cđa bøc tranh khi ®­ỵc t« mµu.
ChuÈn bÞ:
Gi¸o viªn: Mét sè tranh cã mµu ®á, vµng, xanh.
Häc sinh: Vë bµi tËp, bĩt ch×, mµu.
C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
¤n ®Þnh tỉ chøc.
KiĨm tra bµi cị
Sù chuÈn bÞ cđa häc sinh
GV nhËn xÐt.
Bµi míi
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cđa häc sinh
Giíi thiƯu bµi:
H­íng dÉn c¸c em vÏ mµu vµo h×nh ®¬n gi¶n.
Gi¶ng bµi: 
GV giíi thiƯu 3 mµu ®á, vµng, xanh.
H­íng dÉn häc sinh quan s¸t h×nh 1 bµi tËp 3 trong vë tËp vÏ.
KĨ tªn c¸c mµu trong h×nh vÏ.
KĨ tªn c¸c ®å vËt cã mµu ®á, vµng, xanh.
Mäi vËt xung quanh ta ®Ịu cã mµu s¾c, mµu s¾c lµm cho mäi vËt ®Đp h¬n.
Mµu ®á, vµng, xanh lµ 3 mµu chÝnh.
Thùc hµnh:
VÏ mµu vµo h×nh ®¬n gi¶n.
GV h­íng dÉn vµ gỵi ý: L¸ cê mµu g×?
H­íng dÉn häc sinh c¸ch cÇm bĩt vÏ mµu.
GV quan s¸t vµ h­íng dÉn thªm.
NhËn xÐt, ®¸nh gi¸.
Cho häc sinh quan s¸t mét sè bµi vÏ cđa häc sinh n¨m tr­íc.
Bµi vÏ nµo ®Đp nhÊt.
Bµi vÏ nµo ch­a ®Đp
GV nhËn xÐt, ,tuyªn d­¬ng.
- Häc sinh l¾ng nghe, quan s¸t.
- Häc sinh quan s¸t h×nh vÏ trong s¸ch
- Mµu ®á, vµng, xanh
- Qu¶ bãng mµu ®á, vµng, xanh
- Mµu xanh ë c©y, hoa, tr¸i.
- Mµu vµng ë giÊy thđ c«ng.
- Häc sinh vÏ mµu vµo h×nh 2, 3, 4 trong vë tËp vÏ.
- Cê mµu ®á, sao mµu vµng
- Häc sinh vÏ mµu theo ý thÝch cđa m×nh
- Häc sinh quan s¸t, nhËn xÐt.
Cđng cè, dỈn dß. 
GV tỉng kÕt néi dung giê häc
Nh¾c häc sinh vỊ «n bµi.
Toán
LUYỆN TẬP
Mục tiêu:
Biết sử dụng các dấu và các từ “bé hơn”, “lớn hơn” khi so sánh hai số.
Bước đầu biết diễn đạt sự so sánh theo hai quan hệ “bé hơn”, “lớn hơn” (có 2 2).
Hoạt động dạy và học:
Ổn định: hát
Kiểm tra:
Học sinh so sánh các cặp số từ 1 đến 5 theo quan hệ lớn hơn, bé hơn.
Bài mới:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Thực hành:
Bài 1: Viết dấu thích hợp vào chỗ 
Bài 2: Hướng dẫn đếm số lượng Thỏ, đếm số lượng củ cải rồi viết kết quả so sánh.
Bài 3: Hướng dẫn nối c với số thích hợp.
Cá nhân lên bảng làm bài tập.
 4 > 3 ; 3 < 4
Cá nhân lên bảng làm bài tập.
Củng cố:
Học sinh thi đua so sánh các cặp số 4  5; 2  4
Nhận xét, dặn dò:
Nhận xét tiết học, dặn học sinh làm bài tập vở bài tập Toán.
Thứ sáu, ngày 11 tháng 9 năm 2008
Tiếng Việt
I – A
Mục đích yêu cầu:
Đọc được: i, a, bi, cá; từ và câu ứng dụng.
Viết được: i, a, bi, cá.
Luyện nói từ 2 – 3 câu theo chủ đề: Lá cờ.
Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
Giáo viên: chữ mẫu, bộ đồ dùng Tiếng Việt 1.
Học sinh: Bảng con, bộ đồ dùng Tiếng Việt 1.
Hoạt động dạy và học:
Ổn định: hát
Kiểm tra bài cũ:
Học sinh đọc: lò cò, vơ cỏ, bé vẽ cô, bé vẽ cờ.
Bài mới:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Giới thiệu: trực tiếp.
Nhận diện chữ:
Giáo viên giới thiệu chữ mẫu và hỏi: “chữ i có nét gì?”
Phát âm
 Giáo viên phát âm mẫu. 
Viết và đọc mẫu “bi”.
Yêu cầu phân tích tiếng “bi”.
Đánh vần mẫu tiếng “bi”.
Giới thiệu chữ a (tương tự).
“Chữ a gồm nét gì?”
Viết và đọc mẫu “cá”.
Yêu cầu phân tích tiếng “cá”.
Đánh vần mẫu tiếng “cá”.
Yêu cầu ghép tiếng “bi, cá”.
Hướng dẫn viết.
Yêu cầu viết tiếng “bi, cá”
Luyện tập:
Luyện đọc:
Hướng dẫn đọc bài trên bảng.
Hướng dẫn đọc bài trong sách giáo khoa.
Luyện nói:
 “Tranh vẽ gì?”
“Kể tên từng cờ.”
“Cờ Tổ Quốc màu gì?”
Luyện viết:
Hướng dẫn viết i, a, bi, cá vào vở tập viết.
 nét hất và nét móc ngược.
Đồng thanh + cá nhân (i).
Cá nhân đọc (bi).
 âm b đứng trước, âm i đứng sau.
Đồng thanh + cá nhân (bờ-i-bi).
 nét cong kín và nét móc ngược.
Cá nhân đọc (cá).
 âm c đứng trước, âm a đứng sau, dấu sắc trên âm a.
Đồng thanh + cá nhân (cờ-a-ca-sắc-cá).
Học sinh ghép và đọc (bi, cá).
Viết trên bảng con (bi, cá).
Đọc đồng thanh + cá nhân.
Đọc đồng thanh + cá nhân (i - bi - a - cá).
 vẽ 3 lá cờ.
 cờ Tổ Quốc, cờ Đội, cờ hội.
 nền đỏ, sao vàng.
Thực hành viết vào vở tập viết.
Củng cố:
Học sinh tìm i, a trong bảng chữ cái.
Nhận xét, dặn dò:
Nhận xét chung, dặn học sinh học bài.
Đạo đức
GỌN GÀNG, SẠCH SẼ (Tiết 1)
Mục tiêu:
Nêu được một số biểu hiện cụ thể về ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ.
Biết lợi ích của ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ.
Biết giữ gìn vệ sinh cá nhân, đầu tóc, quần áo gọn gàng, sạch sẽ.
Tài liệu và phương tiện:
Vở bài tập Đạo đức 1.
Bài hát: Rửa mặt như mèo.
Hoạt động dạy và học:
Ổn định: hát
Bài mới:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: thảo luận
Yêu cầu quan sát những bạn có quần áo, đầu tóc gọn gàng, sạch sẽ.
Yêu cầu trả lời: “Vì sao em cho rằng các bạn đó gọn gàng, sạch sẽ?”
Hoạt động 2: Bài tập 1
“Bạn nào có quần áo, đầu tóc gọn gàng, sạch sẽ?”
Hoạt động 3: Bài tập 2
Yêu cầu học sinh chọn quần áo thích hợp để đi học.
“Đối với bạn nam chọn bộ quần áo nào?”
“Đối với bạn nữ chọn bộ quần áo nào?”
Kết luận: Quần áo đi học cần phẳng phiu, lành lặn, sạch sẽ, gọn gàng, không mặc quần áo nhàu nát, rách, tuột chỉ, đứt khuy hay dơ bẩn khi đến lớp.
Quan sát các bạn.
Cá nhân phát biểu.
 (bạn số 8)
 (áo số 6, quần số 8)
 (váy số 1, áo số 2)
Củng cố:
Hát bài hát: “Rửa mặt như mèo”.
Nhận xét, dặn dò:
Nhận xét chung, nhắc nhở học sinh ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ.
Sinh hoạt lớp
Tổng kết tuần 3 về các mặt: học tập, chuyên cần, nề nếp, tác phong.
Học tập: đa số học sinh học chưa tốt môn Tiếng Việt.
Chuyên cần: một vài em còn vắng.
Tác phong: tất cả học sinh đúng trang phục qui định, phù hiệu đầy đủ.
Tuyên dương những học sinh chăm, ngoan, thực hiện tốt: 
Phê bình những học sinh thực hiện chưa tốt nội quy: .
Nhắc học sinh đi học đều, đúng giờ, ăn uống hợp vệ sinh
Phổ biến kế hoạch tuần 4: tiếp tục duy trì nề nếp lớp, nhắc nhở học sinh mang phù hiệu khi đi học.
Nhắc học sinh ra về theo phân luồng qui định.
Gửi phiếu liên lạc mời phụ huynh học sinh họp đầu năm.
Gửi bản thoả ước giữa nhà trường và gia đình (phụ huynh tham khảo và ký tên).

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an tuan 3(4).doc