Bài giảng Toán 1 - Tìm số chia (Trang 39)

Bài giảng Toán 1 - Tìm số chia (Trang 39)

Bài giảng Toán 1 - Tìm số chia (Trang 39)

ppt 9 trang Người đăng buihue123 Ngày đăng 23/02/2021 Lượt xem 177Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán 1 - Tìm số chia (Trang 39)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Người thực hiện:Trần Thị ÁnhTRƯỜNG TIỂU HỌC NHÂN HOÀNhiệt liệt chào mừng cỏc thầy cụ về dự tiết toỏn lớp 3BToánKiểm tra bài cũBài tập : Tìm Xa) X : 5 =8X = 8 x 5 X = 40b) X : 6 = 4X= 4 x 6X = 24TOáN Thứ hai ngày 28 tháng 10 năm 2010 Tìm số chia (Trang 39)1. Nhận xét:Có phép chia:6=:32Số bị chiaSố chiaThương623?Ta có:2=6:32. Tìm số chia x chưa biết:x:30=5x30=:5x=6 Trong phép chia hết, muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương.tìm số chiasố bị chiachia cho thươngHỏi mỗi hàng có mấy hình vuông?TOáN Thứ hai ngày 5 tháng 8 năm 2010 Tìm số chia (Trang 39)Thực hànhBài 1.Tính nhẩm:35 : 5 =35 : 7 =28 : 7 =28 : 4 =24 : 6 =24 : 4 =21 : 3 =21 : 7 =35 : 5 =735 : 7 =528 : 7 =428 : 4 =724 : 6 =424 : 4 =621 : 3 =721 : 7 =3Thứ hai ngày 28 tháng 10 năm 2010 Tìm số chia (Trang 39)a ) 12 : X = 2b) 42: X = 6c) 27: X = 3d) 36 : X = 4e) X : 5 = 4g) X x 7 = 70Bài 2 : Tỡm xToánBài yêu cầu gì?Thực hànhTOáN Thứ hai ngày 5 tháng 8 năm 2010 Tìm số chia (Trang 39)Thực hànhBài 2.Tìm x :x = 12 : 2x = 6b) 42 : x = 6x = 42 : 6x = 7a) 12: X = 2c) 27 : X = 3X = 27 : 3X = 9c) 36 : x = 4X = 36 : 4X = 9TOáN Thứ hai ngày 5 tháng 8 năm 2010 Tìm số chia (Trang 39)Thực hànhBài 2.Tìm x :x = 4 x 5x = 20e) x : 5 =4g) x x 7 = 70 x = 70 : 7 x = 10c) 27 : X = 3X = 27 : 3X = 9d) 36 : X = 9X= 36 : 9X = 4Chúcmừng các bạn đã làm xong bài tậpTOáN Thứ hai ngày 5 tháng 8 năm 2010 Tìm số chia (Trang 39)1. Nhận xét:Có phép chia:6=:32Số bị chiaSố chiaThương623Ta có:2=6:32. Tìm số chia x chưa biết:x:30=5x30=:5x=6 Trong phép chia hết, muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương.tìm số chiasố bị chiachia cho thươngXin chân thành cảm ơn các thầy giáo, cô giáo đã về dự tiết học Toán lớp 3bTrường tiểu học Nhân HoàHuyện Lý NhânXin chân thành cảm ơn các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh lớp 3b-Trường tiểu học Nhân Hoà

Tài liệu đính kèm:

  • pptBai_39_Tim_so_chia.ppt