Đề kiểm tra cuối học kì I - Khối I năm học: 2009 - 2010 môn: Tiếng Việt

Đề kiểm tra cuối học kì I - Khối I năm học: 2009 - 2010 môn: Tiếng Việt

I. Kiểm tra đọc (10 điểm)

a/ Đọc thành tiếng các vần:

 âu , an , ung , om , ươm.

b/ Đọc thành tiếng các từ ngữ:

 mái ngói, cây cau, khen thưởng ,bông súng, chuối chín.

c/ Đọc thành tiếng các câu:

 Mùa hè vừa đến, phượng vĩ trổ bông tô đỏ sân trường.Các bạn bẻ xuống làm bướm trong vở.

II/Kiểm tra viết(10 điểm)

a/Vần: (mỗi vần viết 1 dòng): iêt , ương

b/Từ ngữ: (mỗi từ viết 1 dòng): dòng kênh, giấc ngủ.

c/Câu:

 Gió từ tay mẹ

 Ru bé ngủ say

 Thay cho gió trời

 Giữa trưa oi ả

 

doc 4 trang Người đăng haihoa92 Ngày đăng 27/07/2019 Lượt xem 417Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra cuối học kì I - Khối I năm học: 2009 - 2010 môn: Tiếng Việt", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường TH ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I-KHỐI I 
Lớp: 1A 
Họ và tên: . NĂM HỌC: 2009-2010
	Mơn: Tiếng Việt
 Kiểm tra ngày 24 tháng 12 năm 2009
I. Kiểm tra đọc (10 điểm)
a/ Đọc thành tiếng các vần:
 âu , an , ung , om , ươm.
b/ Đọc thành tiếng các từ ngữ:
 mái ngói, cây cau, khen thưởng ,bông súng, chuối chín.
c/ Đọc thành tiếng các câu:
 Mùa hè vừa đến, phượng vĩ trổ bông tô đỏ sân trường.Các bạn bẻ xuống làm bướm trong vở.
II/Kiểm tra viết(10 điểm)
a/Vần: (mỗi vần viết 1 dòng): iêt , ương
b/Từ ngữ: (mỗi từ viết 1 dòng): dòng kênh, giấc ngủ.
c/Câu:
 Gió từ tay mẹ
 Ru bé ngủ say
 Thay cho gió trời
 Giữa trưa oi ả
d/ Bài tập: Điền ôm hay ơm?
 Chó đ bó r..
 Bữa c mùi th.
Trường TH ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I-KHỐI I Lớp: 1A 
Họ và tên: . NĂM HỌC: 2009-2010
	Mơn: Tốn
 Kiểm tra ngày 24 tháng 12 năm 2009
ĐIỂM :
 Đề: 	
Bài1: Tính (3đ)
a. 	2	 9	 3	 10 	 8	 9
 +	 -	 	 +	 -	 +	 -	
 3 5 4 5 1	 5 
 . ....	 ..	 . ...	 .. 
b. 1 + 2 +3 =.....	 4 + 1 + 4 =  7 + 1 +2 =....
 8 + 2 -7 =......	 5 + 0 - 3 =  9 + 0 -4 =. 
 Bài2: (2đ) ViÕt c¸c sè : 3, 1, 5, 8, 6
a. Theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín : .. 
b. Theo thø tù tõ lín ®Õn bÐ:.. 
Bài 3: (2đ) Số ? 3 +  = 5 4 = 3 +  
 2 +  = 4 5 =  + 5 
 4 +  = 5 3 = .+ 1 
Bài 4 : (2đ) Viết phép tính thích hợp:
 Tổ 1 : 7 bạn 
 Tổ 2 : 2 bạn 
 Có tất cả . bạn ? 
Bài 5 : (1đ) Có  hình vuông 
 Có  hình tam giác
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CHO ĐIỂM MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1
I.Kiểm tra đọc :10 điểm( Gv viết điểm đọc vào bài kiểm tra)
 a/Đọc thành tiếng các vần(2điểm)
 -Đọc đúng,to,rõ ràng ,đảm bảo thời gian quy định :0,4điểm/vần
 -Đọc sai ,hoặc không đọc được(dừng quá 10 giây/vần):không được điểm.
 b/Đọc thành tiếng các từ ngữ (2 điểm)
 -Đọc đúng,to,rõ ràng ,đảm bảo thời gian quy định :0,4điểm/từ ngữ
 -Đọc sai ,hoặc không đọc được(dừng quá 10 giây/từ ngữ):không được điểm.
 c/Đọc thành tiếng các câu văn xuôi ( 6 điểm) 
 -Đọc đúng,to,rõ ràng ,trôi chảy:05điểm/từ ngữ
 -Đọc sai ,hoặc không đọc được(dừng quá 10 giây/từ ngữ):không được điểm.
II/Kiểm tra viết:10 điểm
 a/Vần(1 điểm)
 -Viết đúng,thẳng dòng,đúng cỡ chữ:0,5 điểm/vần.
 -Viết đúng,không đều nét,không đúng cỡ chữ:0,2 điểm/vần.
 b/Từ ngữ(2 điểm)
 -Viết đúng,thẳng dòng,đúng cỡ chữ : 1 điểm/từ
 -Viết đúng,không đều nét,không đúng cỡ chữ:0,15 điểm/chữ.
 c/Câu(4 điểm)
 -Viết đúng các từ ngữ trong câu,thẳng dòng,đúng cỡ chữ 1 điểm/câu(dòng thơ)-0,25 điểm/chữ.
 -Viết không đều nét,không đúng cỡ chữ (0,5 điểm/câu)-0,15 điểm/chữ.
 -Viết sai hoặc không viết được: không được điểm.
d/ Bài tập: (2điểm) Điền ôm hay ơm?
 Chó đốm bó r ơm
 Bữa cơm mùi thơm
( Trình bày sạch sẽ, rõ ràng 1 điểm)
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CHO ĐIỂM MÔN TOÁN 
Bài 1: 3 điểm.(Đúng 1 phép tính được 0,25 điểm)
Bài 2: 2 điểm (mỗi câu 1 điểm)
Bài 3: 2 điểm (mỗi cột đúng1 điểm).
Bài 4: 2 điểm (viết đúng phép tính và kết quả 2 điểm)
Bài 5: 1 điểm (mỗi câu 0,5 điểm)
 Có 2 hình vuông- Có 4 hình tam giác

Tài liệu đính kèm:

  • docDe thi CKI Toan, Tieng Viet 1.doc