Giáo án chiều Tuần 29 đến 31 Lớp 1

Giáo án chiều Tuần 29 đến 31 Lớp 1

TAÄP ẹOẽC

ễn: Đầm sen

I. Yêu cầu cần đạt

 - Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: xanh mát, ngan ngát, thanh khiết, dẹt lại. Bước đầu biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu.

 - Hiểu nội dung bài : Vẻ đẹp của lá, hoa, hương sắc loài sen.

 

doc 14 trang Người đăng Nobita95 Ngày đăng 14/11/2016 Lượt xem 691Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án chiều Tuần 29 đến 31 Lớp 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tuần 29: (Từ 5 /4 đến 9/4/2010)
Thứ 
Môn
Tên bài dạy
Hai
Toỏn
TV
ễn: Phộp cộng trong phạm vi 100
ễn: Đầm sen
Tư
TV
Toỏn
ATGT
ễn: Mời vào
ễn: Luyện tập 
Bài 6 
Sỏu
HĐTT
TV
Toỏn
Sinh hoạt tập thể
 ễn: Chỳ cụng
ễn: Phộp trừ trong phạm vi 100
Thửự hai, ngaứy 5 thaựng 4 naờm 2010
TAÄP ẹOẽC
ễn: Đầm sen
I. Yêu cầu cần đạt 
 	- Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: xanh mát, ngan ngát, thanh khiết, dẹt lại. Bước đầu biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu. 
 	- Hiểu nội dung bài : Vẻ đẹp của lá, hoa, hương sắc loài sen.
II. Cỏc hoạt động dạy học:
b.Hướng dẫn luyện đọc 
* Gv đọc mẫu bài: “Đầm sen”
*Luyện đọc tiếng, từ
- Gv lần lượt ghi bảng các từ sau: 
- Đọc mẫu: xanh ngát, cánh hoa, xoè ra, ngan ngát, thanh khiết
*Luyện đọc câu
 *Luyện đọc đoạn
 - Cho Hs đọc đoạn 1
 - Cho Hs đọc đoạn 2
 - Cho Hs đọc đoạn 3
 - Gv ghi bảng en, oen
- Tìm trong bài tiếng việt có vần oen
- Tìm tiếng có vần en
- Quan sát tranh sgk/92. Tranh vẽ gì?
- Đọc câu dưới tranh
- Trong câu trên tiếng nào có vần en?
- Nói câu chứa tiếng có vần en
Hs mở sgk/91
8 câu
Hs đọc - phân tích tiếng
Hs đọc lại
Hs đọc 
Hs đọc
Hs đọc theo nhóm 3H
Hs đọc phân tích
Hs tìm đọc
Hs tìm đọc 
Hs đọc
TOAÙN
PHEÙP COÄNG TRONG PHAẽM VI 100 
( coọng khoõng nhụự ) 
I. YEÂU CAÀU CAÀN ẹAẽT : 
 	- Naộm ủửụùc caựch coọng soỏ coự hai chửừ soỏ ; bieỏt ủaởt tớnh vaứ laứm tớnh coọng ( khoõng nhụự ) soỏ coự hai chửừ soỏ; vaọn duùng ủeồ giaỷi toaựn
II. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC CHUÛ YEÁU :
 3. Baứi mụựi : 
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA HOẽC SINH
 Thửùc haứnh 
-Cho hoùc sinh mụỷ Saựch giaựo khoa. ẹoùc yeõu caàu baứi 1. Giaựo vieõn treo baỷng phuù 
-Giaựo vieõn nhaọn xeựt, sửỷa baứi chung caỷ lụựp 
Baứi 2 : ẹaởt tớnh roài tớnh 
-Giaựo vieõn nhaọn xeựt, sửỷa sai chung 
Baứi 3 : Yeõu caàu hoùc sinh tửù ủoùc ủeà vaứ giaỷi baứi toaựn 
-Giaựo vieõn ghi toựm taột : 
-Lụựp 1A : 35 caõy 
-Lụựp 2A : 50 caõy 
-Caỷ 2 lụựp :  caõy ? 
* Baứi 4 : ẹo ủoọ daứi ủoaùn thaỳng roài vieỏt soỏ ủo 
- Cho hoùc sinh duứng thửụực xaờng ti meựt ủeồ ủo caực ủoaùn thaỳng AB , CD , MN . 
-Vaứi hoùc sinh neõu laùi caựch coọng 
- Hoùc sinh neõu caựch ủaởt tớnh 
- 3 hoùc sinh leõn baỷng ( 2 baứi / em )
- caỷ lụựp laứm vaứo baỷng con (2 baứi / daừy) 
 - Hoùc sinh tửù giaỷi baứi toaựn 
 Baứi giaỷi : 
Soỏ caõy caỷ 2 lụựp troàng laứ : 
35 + 50 = 85 ( caõy )
ẹaựp soỏ : 85 caõy 
-Hoùc sinh ủo vaứ ghi soỏ ủo vaứo treõn moói ủoaùn thaỳng. 2 hoùc sinh leõn baỷng ủo 
- AB = 9 cm 
- CD = 13 cm 
- MN = 12 cm 
 4.Cuỷng coỏ daởn doứ : 
- Giaựo vieõn nhaọn xeựt tieỏt hoùc. Tuyeõn dửụng hoùc sinh hoaùt ủoọng toỏt .
- Yeõu caàu hoùc sinh veà nhaứ laứm caực baứi taọp trong vụỷ baứi taọp toaựn.
Thửự tư ngaứy 7 thaựng 4 naờm 2010
TAÄP ẹOẽC
ễn : Mời vào
I. Yêu cầu cần đạt 
 	- Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ có tiếng vùng phương ngữ dễ phát âm sai. Bước đầu biết nghỉ hơi ở cuối mỗi dòng thơ, khổ thơ.
 	- Hiểu nội dung bài : Chủ nhà hiếu khách, niềm nở đón những người bạn tốt đến chơi. Trả lời câu hỏi 1, 2 ( SGK ) 
II. Dạy học bài mới
a.Luyện đọc 
* Gv đọc mẫu bài thơ
 - Cho Hs đọc nối tiếp các khổ thơ
 - Cho Hs đọc cả bài
b.Tìm hiểu nội dung bài 
 - Những ai đã gõ cửa ngôi nhà?
 - Cho Hs đọc 4 dòng thơ cuối
 - Gió được chủ nhà mời vào để cùng làm gì?
 - Gv đọc diễn cảm bài thơ
 - Cho Hs đọc phân vai:
Người dẫn chuyện, Chủ nhà, Thỏ Nai Gió
c.Luyện nói
 - Cho Hs đọc chủ đề luyện nói
 - Cho Hs nói tự do
 - Nhận xét sửa sai
*.Củng cố 
 - Học bài gì? Tuyên dương Hs học tốt
 - Về nhà học thuộc bài thơ
Hs đọc thầm
Hs đọc theo dãy
Hs đọc 
Thỏ, nai, gió
Hs đọc
Sửa soạn đón trăng lên quạt mát thêm
Cho 2 - 3Hs đọc
- Cho Hs đọc cá nhân
- Nói về những con vật em yêu thích
TOAÙN
LUYEÄN TAÄP
I. YEÂU CAÀU : 
 Bieỏt laứm tớnh coọng khoõng nhụự trong phaùm vi 100, taọp ủaởt tớnh roài tớnh; bieỏt tớnh nhaồm
 II.BÀI MỚI: 
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA HOẽC SINH
Baứi 1 : ẹaởt tớnh roài tớnh 
-Giaựo vieõn treo baỷng phuù coự ghi ND baứi 1 
-Giaựo vieõn nhaọn xeựt, sửỷa sai chung .
Baứi 2 : Tớnh nhaồm 
-Goùi hoùc sinh neõu laùi caựch coọng nhaồm 
- Thoõng qua baứi : 52 + 6 = 
 6 + 5 2 = 
-Hoùc sinh bửụực ủaàu nhaọn bieỏt veà tớnh chaỏt giao hoaựn cuỷa pheựp coọng 
Baứi 3 : 
- Cho hoùc sinh tửù neõu ủeà toaựn roài tửù toựm taột vaứ giaỷi baứi toaựn 
-Giaựo vieõn nhaọn xeựt, sửỷa sai chung.
Baứi 4 : 
-Giaựo vieõn yeõu caàu hoùc sinh 
-3 hoùc sinh laởp laùi ủaàu baứi 
- Hoùc sinh neõu yeõu caàu cuỷa baứi 
 52 + 6 6 +52 =36
- Toựm taột : 
* Baùn gaựi : 21 baùn
* Baùn trai : 14 baùn 
* Taỏt caỷ :  baùn ?
 Baứi giaỷi : 
Lụựo em coự taỏt caỷ laứ : 
21 + 14 = 35 ( baùn )
ẹaựp soỏ : 35 baùn 
 4.Cuỷng coỏ daởn doứ : 
- Giaựo vieõn nhaọn xeựt tieỏt hoùc. Tuyeõn dửụng hoùc sinh hoaùt ủoọng toỏt .
- Yeõu caàu hoùc sinh veà nhaứ laứm caực baứi taọp trong vụỷ baứi taọp toaựn 
Thửự saựu, ngaứy 9 thaựng 4 naờm 2010 
TOAÙN
PHEÙP TRệỉ TRONG PHAẽM VI 100 
( trửứ khoõng nhụự ) 
I. YEÂU CAÀU CAÀN ẹAẽT : 
 	- Bieỏt tớnh vaứ laứm tớnh trửứ ( khoõng nhụự ) soỏ coự hai chửừ soỏ
 	- Bieỏt giaỷi toaựn coự pheựp trửứ soỏ coự hai chửừ soỏ 
II. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC CHUÛ YEÁU :
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA HOẽC SINH
Baứi 1 : 
 ẹaởt tớnh roài tớnh 
-Giaựo vieõn kieồm tra caựch ủaởt tớnh 
-Lửu yự hoùc sinh ụỷ hoùc sinh pheựp tớnh coự keỏt quaỷ = 0 ụỷ coọt chuùc . 
Baứi 2 : ẹuựng ghi ẹ – Sai ghi S
-Giaựo vieõn cho hoùc sinh tham gia chụi tieỏp sửực. 
-Giaựo vieõn toồ chửực chụi coõng baống, theo doừi, nhaọn xeựt cuù theồ 
- Tuyeõn dửụng ủoọi thaộng 
Baứi 3 : giaỷi toaựn 
- Giaựo vieõn nhaọn xeựt, sửỷa sai .
- Hoùc sinh laởp laùi caựch trửứ 
- Hoùc sinh ủoùc baứi toaựn 
- 1 hoùc sinh ghi toựm taột : 
* Coự : 64 trang 
* ẹaừ ủoùc : 24 trang 
* Coứn  trang? 
Hoùc sinh giaỷi vaứo vụỷ oõ li 
 4.Cuỷng coỏ daởn doứ : 
- Giaựo vieõn nhaọn xeựt tieỏt hoùc. 
- Tuyeõn dửụng nhửừng hoùc sinh ngoan hoaùt ủoọng toỏt .
- Yeõu caàu hoùc sinh veà nhaứ oõn baứi vaứ laứm caực baứi taọp trong vụỷ bt toaựn 
 .
 TAÄP ẹOẽC
Chú công
I/ Yêu cầu cần đạt 
 	- Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ : nâu gạch, rẻ quạt, rực rỡ, lóng lánh. Bước đầu biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu 
 	- Hiểu nội dung bài : Đặc điểm của đuôi công lúc bé và vẻ đẹp của bộ lông công khi trưởng thành 
II/ Các hoạt động dạy học
* Luyện đọc tiếng từ
- Gv viết, đọc mẫu: nâu gạch, rẻ quạt, rực rỡ, lóng lánh 
* Luyện đọc câu khó
- Gv đọc mẫu câu khó
- Câu 3: Nhấn giọng ở từ: rực rỡ sắc màu
- Câu 4: Từ : óng ánh màu xanh sẫm
- Gv chỉ câu khó cho Hs đọc
* Luyện đọc đoạn
- Gv hướng dẫn đọc từng đoạn 
- Gv đọc mẫu 
- Hs đọc từng đoạn
- Hs đọc nối tiếp đoạn
* Luyện đọc cả bài
- Cho Hs đọc cả bài
+ Tìm tiếng trong bài có vần ?
- Tìm tiếng có vần oc ghép vào thanh cài.
- Tìm tiếng có vần ooc ( tương tự ) 
- Hs đọc lại, phân tích
- Hs đọc 
- Hs đọc
- Hs đọc
- Hs đọc
 Hs đọc, phân tích
- Hs nói: phân tích
- Hs tìm
3. Củng cố dặn dò 
- Nhận xét tiết học. Khen ngợi những Hs học tốt
- Yêu cầu học sinh về nhà đọc lại bài văn.
 . 
 Tuần 30: (Từ 12 /4 đến 16/4/2010)
Thứ 
Môn
Tên bài dạy
Hai
TV
Toỏn
ễn: Chuyện ở lớp
ễn: Phộp trừ trong phạm vi 100
Tư
TV
Toỏn
ATGT
ễn: Mốo con đi học
ễn: Luyện tập 
Bài 6
Sỏu
HĐTT
Toỏn
TV
Sinh hoạt tập thể
 ễn Người bạn tốt
ễn: Cộng, trừ trong phạm vi 100
Thửự hai, ngaứy 12 thaựng 4 naờm 2010
TAÄP ẹOẽC
Chuyện ở lớp
I. Yêu cầu cần đạt:
 	- Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ : ở lớp, đứng dậy, trêu, bôi bẩn, vuốt tóc. Bước đầu biết nghỉ hơi ở cuối mỗi dòng thơ, khổ thơ.
 	- Hiểu nội dung bài : Mẹ chỉ muốn nghe chuyện ở lớp bé đã ngoan như thế nào ? 
 II. Bài mới:
* Tìm hiểu bài:
- GV cho HS đọc cả b ài thơ - 1HS đọc
- GV cho HS đọc khổ thơ 1,2: -3 HS đọc.
- Bạn nhỏ kể cho mẹ nghe những - HS trả lời. 
chuyện gì ở lớp? .
- GV gọi HS đọc khổ thơ 3. - 3HS đọc.
- Mẹ nói gì với bạn nhỏ? - HS trả lời.
* Hoạt động 2: Luyện nói:
Hãy kể với cha mẹ nôm nay ở lớp em đã 
ngoan thế nào.
- GV cho HS quan sát tranh và khai thác - HS quan sát tranh và nhận xét.
nội dung. 
- GV cho HS thảo luận nhóm đôi về chủ - HS thảo luận nhóm đôi. 
đề này .
 - Các nhóm trình bày. 
 - GV nhận xét, tuyên dương. - Cả lớp nhận xét.
 ............................................................................... 
TOAÙN
PHEÙP TRệỉ TRONG PHAẽM VI 100
( Trửứ khoõng nhụự ) 
I. YEÂU CAÀU CAÀN ẹAẽT : 
 Bieỏt ủaởt tớnh vaứ laứm tớnh, trửứ soỏ coự hai chửừ soỏ ( khoõng nhụự ) daùng 65 – 30, 36 - 4
II. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC CHUÛ YEÁU :
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA HOẽC SINH
Baứi 1 : 
68
 4
-
64
 82
 50
-
32
- Goùi 2 hoùc sinh leõn baỷng thửùc hieọn 2 pheựp tớnh 
 * Giaựo vieõn lửu yự ủaởt soỏ 
 thaỳng coọt 
 Trửứ tửứ phaỷi sang traựi 
Baứi 2 : ẹuựng ghi ẹ - sai ghi S
-Cho hoùc sinh tửù laứm baứi roài chửừa baứi treõn baỷng lụựp 
- Cho hoùc sinh nhaọn xeựt caực baứi sai do laứm tớnh sai hay ủaởt tớnh sai 
Baứi 3 : Tớnh nhaồm 
- Giaựo vieõn hửụựng daón hoùc sinh 
- Lửu yự caực pheựp tớnh coự daùng 66-60, 58-8, 67-7, 99-9. ( laứ caực daùng trong ủoự xuaỏt hieọn soỏ 0 )
- 3 a) daùng trửứ ủi soỏ troứn chuùc 
- 3 b) daùng trửứ ủi soỏ coự 1 chửừ soỏ 
- Giaựo vieõn nhaọn xeựt, sửỷa sai .
- Hoùc sinh laởp laùi caựch thửùc hieọn 
- Hoùc sinh neõu yeõu caàu baứi 
- 2 em thửùc haứnh vaứ neõu caựch thửùc hieọn 
- Caỷ lụựp nhaọn xeựt 
- Giaựo vieõn choỏt caựch thửùc hieọn 
- Hoùc sinh tửù laứm baứi vaứo vụỷ 
- 2 hoùc sinh leõn baỷng 
- Caỷ lụựp laứm vaứo baỷng con 
- Hoùc sinh ủoùc baứi laứm cuỷa mỡnh vaứ giaỷi thớch vỡ sao ủuựng, vỡ sao sai .
 4.Cuỷng coỏ daởn doứ : 
- Giaựo vieõn nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
- Tuyeõn dửụng nhửừng hoùc sinh ngoan hoaùt ủoọng toỏt .
 Thửự tử, ngaứy 14 thaựng 4 naờm 2010 
TAÄP ẹOẽC
Mèo con đi học
I- Mục tiêu: 
 	- Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ : buồn bực, kiếm cớ, cái đuôi, cừu. Bước đầu biết nghỉ hơi ở cuối dòng thơ, khổ thơ. 
 	- Hiểu nội dung bài: Mèo con lười học kiếm  ... có dấu câu. 
 	- Hiểu nội dung bài: Nụ và Hà là những người bạn tốt, luôn giúp đỡ bạn rất hồn nhiên và chân thành . 
II/ Các hoạt động dạy học: 
- GV đọc mẫu.
* Luyện đọc tiếng, từ:
- GV viết những từ sau lên bảng: bút chì, 
sửa lại, ngượng nghịu.
- GV cho HS ghép: sửa lại, ngượng nghịu, - HS thực hành ghép. 
bút chì. - HS phân tích.
- GV cài bảng.
- GV giải thích từ: ngượng nghịu.
- GV cho HS đọc những từ trên. - HS đọc ( cá nhân, lớp)
* Luyện đọc câu:
- GV cho HS đọc nối tiếp từng câu cho - HS đọc nối tiếp. 
đến hềt bài.
- GV hướng dẫn HS đọc câu dài. - HS đọc 
- GV nhận xét, sửa chữa.
- GV cho HS đọc nối tiếp từng câu. - HS đọc.
* Luyện đọc đoạn, bài:
- GV cho HS đọc nối tiếp theo đoạn. 	- HS đọc nối tiếp.
- GV cho HS thi đọc cả bài với nhau. 	- HS thi đọc cá nhân với nhau.
 - GV nhận xét, tuyên dương.
 Tuần 31: (Từ 19 /4 đến 23 /4/2010)
Thứ 
Môn
Tên bài dạy
Hai
TV
Toỏn
ễn: Ngưỡng cửa
ễn: Luyện tập
Tư
TV
Toỏn
ễn: Kể cho bộ nghe
ễn: Đồng hồ thời gian 
Sỏu
HĐTT
Toỏn
TV
Sinh hoạt tập thể
 ễn luyện tập
ễn: Hai chị em
Thửự hai, ngaứy 19 thaựng 4 naờm 2010
TAÄP ẹOẽC
Ngưỡng cửa
I/ Yêu cầu cần đạt :
 - Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ : ngưỡng cửa, nơi này, cũng quen, dắt vòng, đi men. 
- Bước đầu biết nghỉ hơi ở cuối mỗi dòng thơ, khổ thơ. 
II/ Các hoạt động dạy học:
 	Hoạt động của giáo viên 	Hoạt động của học sinh 
* Hoạt động 1: Củng cố đọc, hiểu bài: 
Người bạn tốt.
- GV gọi HS đọc bài: Người bạn tốt. - 2 HS đọc .
- Trong câu chuyện này ai là người bạn tốt? - HS trả lời.
- Em hiểu người bạn tốt là người như thế 
nào? 
- GV nhận xét, cho điểm.
* Giới thiệu bài: GT bằng tranh trong SGK.
* Hoạt động 2: Hướng dẫn đọc 
- GV đọc mẫu.
* Luyện đọc tiếng, từ:	- 2 HS đọc .
- GV viết những tiếng, từ sau lên bảng:
ngưỡng cửa, buổi đầu tiên,thường.
- GV cho HS ghép: ngưỡng cửa, buổi, 
thường. 	
 . 
 TOAÙN
LUYEÄN TAÄP
I. YEÂU CAÀU CAÀN ẹAẽT : 
 	Thửùc hieọn ủửụùc caực pheựp tớnh coọng, trửứ ( khoõng nhụự ) trong phaùm vi 100; bửụực ủaàu nhaọn bieỏt quan heọ pheựp coọng vaứ pheựp trửứ
 II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA HOẽC SINH
Baứi 1 : ẹaởt tớnh roài tớnh 
- Cho hoùc sinh neõu laùi caựch ủaởt tớnh vaứ caựch tớnh 
- Cho hoùc sinh laứm baỷng con
- Giaựo vieõn nhaọn xeựt, sửỷa baứi chung 
Baứi 2 : Vieỏt pheựp tớnh thớch hụùp 
-Giaựo vieõn Yeõu caàu hoùc sinh ủaùi dieọn cuỷa 2 ủoọi leõn baỷng ghi caực pheựp tớnh thớch hụùp vaứo oõ troỏng
42 + 34 = 76
34 + 42 = 76
76 - 34 = 42
76 - 42 = 34
- Giaựo vieõn sửỷa baứi chung 
Baứi 3 : ẹieàn = 
- Hoỷi hoùc sinh neõu caựch thửùc hieọn pheựp tớnh so saựnh 
- Cho hoùc sinh thửùc hieọn pheựp tớnh vaứo Saựch giaựo khoa baống buựt chỡ 
Baứi 4 : ẹuựng ghi ẹ sai ghi S 
- Cho hoùc sinh thi ủua chụi tieỏp sửực, moói ủoọi 4 em xeỏp haứng 1 
-Giaựo vieõn yeõu caàu hoùc sinh giaỷi thớch vỡ sao vieỏt sai vaứo oõ troỏng 
- Nhaọn xeựt tuyeõn dửụng hoùc sinh laứm baứi toỏt
- Hoùc sinh neõu yeõu caàu baứi taọp 
60 - 30 90 - 50
19 - 5 17 - 4
- 3 daừy baứn moói daừy 2 pheựp tớnh laứm vaứo baỷng con 
- 3 hoùc sinh leõn baỷng sửỷa baứi 
- Hoùc sinh tửù neõu yeõu caàu baứi taọp 
- Hoùc sinh vieỏt 4 pheựp tớnh thớch hụùp vaứo baỷng con. 2 hoùc sinh leõn baỷng 
- Caỷ lụựp sửỷa baứi nhaọn bieỏt veà tớnh chaỏt giao hoaựn trong pheựp tớnh coọng vaứ quan heọ giửừa pheựp coọng vaứ pheựp trửứ 
- Hoùc sinh neõu yeõu caàu baứi taọp
- Tỡm keỏt quaỷ cuỷa pheựp tớnh veỏ traựi vaứ veỏ phaỷi . Laỏy keỏt quaỷ cuỷa 2 pheựp tớnh so saựnh vụựi nhau 
 4.Cuỷng coỏ daởn doứ : 
- Giaựo vieõn nhaọn xeựt tieỏt hoùc. Tuyeõn dửụng hoùc sinh hoaùt ủoọng toỏt .
- Yeõu caàu hoùc sinh veà nhaứ laứm baứi taọp trong vụỷ baứi taọp toaựn 
 .
Thửự tử, ngaứy 21 thaựng 4 naờm 2010
TAÄP ẹOẽC
Kể cho bé nghe
I. Yêu cầu cần đạt :
 	- Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ : ầm ĩ, chó vện, chăng dây, ăn no, quay tròn, nấu cơm. Bước đầu biết nghỉ hơi ở cuối mỗi dòng thơ, khổ thơ. 
 	- Hiểu nội dung bài : Đặc điểm ngộ nghĩnh của các con vật, đồ vật trong nhà, ngoài đồng 
III/ Các hoạt động dạy học: 	 Tiết 1
 Hoạt động của giáo viên 	 	Hoạt động của học sinh 
* Hoạt động 1: Củng cố đọc, hiểu
- GV gọi HS đọc thuộc lòng bài thơ: - 2 HS đọc thuộc lòng. 
Ngưỡng cửa
- Bạn nhỏ qua ngưỡng cửa để đi đến đâu? -1 HS trả lời.
- GV nhận xét, cho điểm.
* Hoạt động 2: Hướng dẫn đọc
-GV đọc mẫu.
* Luyện đọc tiếng, từ:
- GV viết những từ sau lên bảng: quay tròn,
ầm ĩ, chó vện, nấu cơm. 
- GV cho HS ghép: quay tròn, ầm ĩ, chó 	- HS thực hành ghép.
vện, nấu cơm 	 	- HS phân tích.
- GV cài bảng.
- GV nhận xét.
- GV giải thích từ: quay tròn
- GV cho HS đọc những từ trên. 	- HS đọc ( cá nhân, lớp)
* Luyện đọc câu:
- GV cho HS đọc nối tiếp 2 dòng thơ một. 	- HS đọc nối tiếp.
- GV nhận xét, sửa chữa.
* Luyện đọc cả bài:
- GV cho HS đọc cả bài. -HS đọc ( cá nhân, nhóm,lớp)
- GV nhận xét.
 ..
TOAÙN
ễN: ẹOÀNG HOÀ, THễỉI GIAN
I. YEÂU CAÀU CAÀN ẹAẽT : 
 	Laứm quen vụựi maởt ủoàng hoà, bieỏt xem giụứ ủuựng, coự bieồu tửụùng ban ủaàu veà thụứi gian.
II. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC CHUÛ YEÁU :
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA HOẽC SINH
Hoaùt ủoọng 1 : 
- Cho hoùc sinh xem ủoàng hoà ủeồ baứn, quan saựt vaứ neõu treõn maởt ủoàng hoà coự gỡ ?
- Giụựi thieọu kim daứi chổ soỏ 12, kim ngaộn chổ ủuựng vaứo soỏ naứo ủoự. Vớ duù chổ soỏ 9 tửực laứ ủoàng hoà luực ủoự chổ 9 giụứ 
- Hoỷi : Luực 5 giụứ kim ngaộn chổ soỏ maỏy ? Kim daứi chổ soỏ maỏy 
- Luực 5 giụứ saựng beự ủang laứm gỡ ? 
- Hỡnh 2 : ủoàng hoà chổ maỏy giụứ ? beự ủang laứm gỡ ? 
- Hỡnh 3 : ủoàng hoà chổ maỏy giụứ ? beự ủang laứm gỡ ? 
- Vaọy khi ủoàng hoà chổ giụứ ủuựng thỡ kim daứi luoõn chổ ủuựng vũ trớ soỏ 12 
Hoaùt ủoọng 2 : Thửùc haứnh 
- Cho hoùc sinh neõu yeõu caàu baứi taọp 1 
- Cho laàn lửụùt tửứng em ủửựng leõn noựi giụứ ủuựng treõn tửứng maởt ủoàng hoà trong baứi taọp vaứ neõu vieọc laứm cuỷa em trong giụứ ủoự 
- Cho hoùc sinh neõu heỏt giụứ treõn 10 maởt ủoàng hoà. 
- Hoùc sinh quan saựt nhaọn xeựt neõu ủửụùc 
- Treõn maởt ủoàng hoà coự 12 soỏ caựch ủeàu nhau, coự 1 kim ngaộn vaứ 1 kim daứi 
- Hoùc sinh quan saựt maởt ủoàng hoà chổ 9 giụứ ủuựng.
- Kim ngaộn chổ soỏ 5, kim daứi chổ soỏ 12.
- Beự ủang nguỷ 
- Kim ngaộn chổ soỏ 6. Kim daứi chổ soỏ 12 laứ 6 giụứ. Beự taọp theồ duùc 
- ẹoàng hoà chổ 7 giụứ. Beự ủi hoùc .
- Cho vaứi hoùc sinh laởp laùi.
- Hoùc sinh neõu yeõu caàu baứi taọp 
- Hoùc sinh quan saựt kim treõn tửứng maởt ủoàng hoà vaứ neõu ủửụùc. 
 4.Cuỷng coỏ daởn doứ : 
- Giaựo vieõn nhaọn xeựt tieỏt hoùc. Tuyeõn dửụng hoùc sinh hoaùt ủoọng toỏt .
- Daởn hoùc sinh veà nhaứ laứm baứi taọp trong vụỷ baứi taọp toaựn 
 Thửự saựu, ngaứy 23 thaựng 4 naờm 2010
TOAÙN
LUYEÄN TAÄP
I. YEÂU CAÀU CAÀN ẹAẽT : 
 	- Bieỏt xem giụứ ủuựng; xaực ủũnh vaứ quay kim ủoàng hoà ủuựng vũ trớ tửụng ửựng vụựi giụứ; bửụực ủaàu nhaọn bieỏt caực thụứi ủieồm trong sinh hoaùt haứng ngaứy
II. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC CHUÛ YEÁU :
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA HOẽC SINH
Hoaùt ủoọng 1 : 
Baứi 1 : Noỏi ủoàng hoà vụựi soỏ chổ giụứ ủuựng 
- Giaựo vieõn hoỷi laùi hoùc sinh caựch xem giụứ ủuựng treõn maởt ủoàng hoà 
-Nhaọn xeựt sửỷa baứi 
Baứi 2 : Quay caực kim treõn maởt ủoàng hoà ủeồ ủoàng hoà chổ caực giụứ ủaừ cho 
- Giaựo vieõn nhaọn xeựt, kieồm tra baứi laứm cuỷa hoùc sinh tuyeõn dửụng hoùc sinh laứm nhanh, ủuựng .
Baứi 3 : Noỏi moói caõu vụựi ủoàng hoà thớch hụùp ( theo maóu ) 
- Giaựo vieõn treo baỷng maóu leõn baỷng 
- Giaựo vieõn nhaọn xeựt sửỷa sai chung 
 Hoùc sinh neõu yeõu caàu baứi taọp 
- Hoùc sinh tửù laứm baứi vaứo Saựch Giaựo khoa 
- 1 hoùc sinh leõn baỷng sửỷa baứi 
- Hoùc sinh neõu yeõu caàu baứi 
- Hoùc sinh sửỷ duùng ủoàng hoà moõ hỡnh trong boọ thửùc haứnh hoùc sinh 
- Hoùc sinh laàn lửụùt quay kim chổ 
a) 11 giụứ , 5 giụứ , 3 giụứ , 6 giụứ 
b) 7 giụứ , 8 giụứ, 10 giụứ , 10 giụứ , 12 giụứ 
- Hoùc sinh ủoùc maóu 
- Em ủi hoùc luực 7 giụứ ( Noỏi vụựi ủoàng hoà chổ 7 giụứ ) 
- Em hoùc xong buoồi saựng luực 11 giụứ ( Noỏi vụựi maởt ủoàng hoà chổ 11 giụứ)
- Em hoùc buoồi chieàu luực 2 giụứ ( Noỏi vụựi maởt ủoàng hoà chổ 2 giụứ )
- Em tửụựi hoa buoồi chieàu luực 5 giụứ ( Noỏi vụựi maởt ủoàng hoà chổ 5 giụứ ) 
 4.Cuỷng coỏ daởn doứ : 
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc. Tuyeõn dửụng hoùc sinh hoaùt ủoọng toỏt .
- Yeõu caàu hoùc sinh veà nhaứ laứm baứi taọp vaứo vụỷ baứi taọp toaựn.
 ..
 TAÄP ẹOẽC
Hai chị em
I/ Yêu cầu cần đạt:
 	- Đọc trơn cả bài. đọc đúng các từ ngữ : vui vẻ, một lát, hét lên, dây cót, buồn. Bước đầu biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu.
 	- Hiểu nội dung bài : Cậu em không cho chị chơi đồ chơi của mình và cảm thấy buồn chán vì không có người cùng chơi.
III/ Các hoạt động dạy học: 
 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 
* Hoạt động 1: Củng cố đọc, hiểu bài: 
Kể cho bé nghe.
- GV gọi HS đọc thuộc lòng bài thơ này. 	- 2 HS đọc thuộc lòng.
- Em hiểu con trâu sắt trong bài là gì? 	- HS trả lời.
- GV nhận xét, sữa chữa.
* Hoạt động 2: Hướng dẫn đọc. GV đọc mẫu
* Luyện đọc tiếng, từ:
- GV viết những tiếng, từ sau lên bảng:
trước, sau, buồn chán.
- GV cho HS ghép những từ trên. 	- HS thực hành ghép 
 	- HS phân tích.
- GV cài bảng.
- GV giải thích từ: buồn chán: vừa buồn
vừa chán không muốn chơi.
- GV cho HS đọc những từ trên. 	- HS đọc .
- GV nhận xét, sửa chữa.
* Luyện đọc câu:
- GV cho HS đọc nối tiếp từng câu cho 	- HS đọc nối tiếp. 
đến hết bài.
- GV nhận xét.
- GV cho HS đọc nối tiếp nhau từng câu(2 lượt) 	- HS đọc nối tiếp. 
* Luyện đọc đoạn, bài:
- GV cho Hs đọc nối tiếp nhau theo đoạn: 	- HS đọc nối tiếp theo đoạn.
Đoạn 1: Từ đầu đến của em.
Đoạn 2: Từ một lát....... chị ấy
Đoạn 3: Còn lại
- GV nhận xét.
- GV cho HS thi đọc cả bài với nhau. 	- HS thi đọc.
- GV nhận xét, tuyên dương.
 ..
 Tuần 32: (Từ 26 /4 đến 30 /4/2010)
Thứ 
Môn
Tên bài dạy
Hai
Toỏn
TV
ễn: Luyện tập
ễn: Hồ Gươm
Tư
TV
Toỏn
ễn: Luỹ tre
ễn: Luyện tập chung
Sỏu
HĐTT
TV
Toỏn
Sinh hoạt tập thể
 ễn: Sau cơn mưa
ễn tập cỏc số đến 10

Tài liệu đính kèm:

  • docGA chieu tuan 2931.doc