Giáo án Đạo đức 5 học kì I

Giáo án Đạo đức 5 học kì I

EM LÀ HỌC SINH LỚP 5

I.MỤC TIÊU : Sau khi học bài này , HS biết :

*Kiến thức : Vị thế của HS lớp 5 so với các lớp trước .

*Kỹ năng : Bước đầu có kỹ năng tự nhận thức , kỹ năng đặt mục tiêu .

* Thái độ : Vui và tự hào khi là HS lớp 5 . Có ý thức học tập , rèn luyện để xứng đáng là HS lớp 5 .

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

-Các bài hát về chủ đề Trường em .

-Mi-crô không dây để chơi trò chơi Phóng viên .

III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Tiết 1

 

doc 36 trang Người đăng thanhlinh213 Ngày đăng 02/11/2018 Lượt xem 215Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Đạo đức 5 học kì I", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 1 ( tiết 1 ) TUẦN TIẾT	
EM LÀ HỌC SINH LỚP 5
I.MỤC TIÊU : Sau khi học bài này , HS biết :
*Kiến thức : Vị thế của HS lớp 5 so với các lớp trước .
*Kỹ năng : Bước đầu có kỹ năng tự nhận thức , kỹ năng đặt mục tiêu .
* Thái độ : Vui và tự hào khi là HS lớp 5 . Có ý thức học tập , rèn luyện để xứng đáng là HS lớp 5 .
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : 
-Các bài hát về chủ đề Trường em .
-Mi-crô không dây để chơi trò chơi Phóng viên .
III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 	Tiết 1 
Hoạt động của giáo viên
HĐ của học sinh
1.Khởi động : Cùng hát bài Em yêu trường em ,nhạc và lời : Hoàng Vân 
-Nhận xét .
2.Bài mới : Em là Học sinh lớp 5 
*Hoạt động 1 : Quan sát tranh và thảo luận 
*Mục tiêu : HS thấy được vị thế mới của HS lớp 5, thấy vui và tự hào vì đã là HS lớp 5 .
*Cách tiến hành : 
+Bước 1 : GV yêu cầu HS quan sát từng tranh , ảnh ( trong SGK trang 3 - 4 ) và thảo luận theo các câu hỏi :
? Tranh vẽ gì ?
? Em nghĩ gì khi xem các tranh , ảnh trên ?
? HS lớp 5 có gì khác so với HS các khối lớp khác ?
? Theo em, chúng ta cần làm gì để xứng đáng là HS lớp 5 ?
+Bước 2 : HS thảo luận cả lớp .
+Bước 3 : GV kết luận :” Năm nay các em đã lên lớp 5 . Lớp 5 là lớp lớn nhất trường . Vì vậy , HS lớp 5 cần phải gương mẫu về mọi mặt để cho các em HS các khối lớp khác học tập ” .
*Hoạt động 2 : Làm bài tập 1 ( SGK trang 5 ) 
*Mục tiêu : Giúp HS xác định được những nhiệm vụ của HS lớp 5 .
*Cách tiến hành : 
+Bước 1 : GV nêu yêu cầu bài tập 1 ( SGK trang 5 ) 
+Bước 2 : HS thảo luận theo nhóm đôi .
+Bước 3 : Một vài nhóm trình bày trước lớp .
+Bước 4 : GV kết luận : “ Các điểm ( a , b , c , d , e ) trong bài tập 1 là những nhiệm vụ của HS lớp 5 mà chúng ta cần thực hiện ” .
-Bây giờ chúng ta hãy tự liên hệ xem chúng ta đã làm được những gì ; những gì còn cần cố gắng hơn .
*Hoạt động 3 : Tự liên hệ bảm thân ( bài tập 2 SGK ) 
*Mục tiêu : Giúp HS tự nhận thức về bản thân và có ý thức học tập , rèn luyện để xứng đáng là HS lớp 5 .
*Cách tiến hành : 
+Bước 1 : GV nêu yêu cầu để HS tự liên hệ 
+Bước 2 : HS suy nghĩ , đối chiếu những việc làm của mình từ trước đến nay với nhiệm vụ của HS lớp 5 .
+Bước 3 : HS thảo luận theo nhóm đôi .
+Bước 4 : Mời một số HS tự liên hệ trước lớp .
+Bước 5 : GV kết luận “ Các em cần cố gắng phát huy những điểm mà mình đã thực hiện tốt và khắc phục những mặt còn thiếu sót để xứng đáng là HS lớp 5 .
*Hoạt động 4 : Chơi trò chới Phóng viên 
*Mục tiêu : Củng cố lại nội dung bài học .
*Cách tiến hành : 
+Bước 1 : HS thay phiên nhau đóng vai phóng viên ( báo Thiếu niên Tiền phong hoặc Đài truyền hình Việt Nam ) để phỏng vấn các HS khác về một số nội dung có liên quan đến chủ đề bài học .
( ? Theo bạn , HS lớp 5 cần phải làm gì ?
? bạn cảm thấy như thế nào khi là HS lớp 5 ? 
? Bạn đã thực hiện được những điểm nào trong chương trình “ Rèn luyện đội viên ” ? 
? Hãy nêu những điểm bạn thấy mình đã xứng đáng là HS lớp 5 ?
? Hãy nêu những điểm bạn thấy mình cần phải cố gắng hơn để xứng đáng là HS lớp 5 ?
? Bạn hãy hát một bài hát hoặc đọc một bài thơ về chủ đề Trường em ..)
+Bước 2 : GV nhận xét và kết luận .
+Bước 3 : HS đọc ghi nhớ trong SGK trang 5 .
3.Củng cố-dặn dò : 
-Vài HS đọc lại ghi nhớ SGK trang 5 .
-Về nhà các em lập kế hoạch phấn đấu của bản thân trong năm học này :
+Mục tiêu phấn đấu . +Những thuận lợi đã có . 
+Những khó khăn có thể gặp . +Biện pháp khắc phục khó khăn .
+Những người có thể hỗ trợ , giúp đỡ em khắc phục khó khăn .
-Sưu tầm các bài thơ, bài hát, bài báo nói về HS lớp 5 gương mẫu và về chủ đề Trường em .
-Vẽ tranh về chủ đề Trường em .
-Nhận xét tiết học . Chuẩn bị các việc đã dặn cho tiết 2 .
-Hát vui .
-Nhắc lại tựa bài . 
-Nhóm đôi .
-Quan sát tranh và thảo luận theo các câu hỏi .
-Thảo luận .
-Nghe GV kết luận .
-Nhóm đôi .
-Nghe yêu cầu bài tập .-Thảo luận .
-Trình bày .
-Nghe GV kết luận .
-Nhóm đôi .
-Nghe yêu cầu .
-Suy nghĩ trao đổi .
-Thảo luận .
-Trình bày .
-Nghe GV kết luận .
-Cả lớp .
-Đóng vai .
-Nghe GV nhận xét.
-Đọc ghi nhớ .
-Đọc ghi nhớ .
-Nghe GV dặn chuẩn bị cho tiết 2 
Rút kinh nghiệm:
Bài 1 	( tiết 2 ) 	
TUẦN TIẾT	
EM LÀ HỌC SINH LỚP 5
I.MỤC TIÊU : Sau khi học bài này , HS biết :
*Kiến thức : Vị thế của HS lớp 5 so với các lớp trước .
*Kỹ năng : Bước đầu có kỹ năng tự nhận thức , kỹ năng đặt mục tiêu .
* Thái độ : Vui và tự hào khi là HS lớp 5 . Có ý thức học tập , rèn luyện để xứng đáng là HS lớp 5 .
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : 
-Giấy trắng, bút màu .
-Các truyện nói về tấm gương HS lớp 5 gương mẫu .
III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 	Tiết 2 
Hoạt động của giáo viên
HĐ của học sinh
1.Khởi động : Cùng hát bài Em yêu trường em ,nhạc và lời : Hoàng Vân 
2.Bài mới : Em là Học sinh lớp 5 
*Hoạt động 1 : Thảo luận về mục tiêu phấn đấu 
*Mục tiêu : Rèn luyện cho HS kỹ năng đặt mục tiêu . Động viên HS có ý thức phấn đấu vươn lên về mọi mặt để xứng đáng là HS lớp 5 .
*Cách tiến hành : 
+Bước 1 : Từng HS trình bày kế hoạch cá nhân của mình trong nhóm nhỏ .
+Bước 2 : Nhóm trao đổi góp ý kiến .
+Bước 3 : GV mời vài HS trình bày trước lớp à cả lớp trao đổi, nhận xét .
+Bước 4 : GV nhận xét chung và kết luận :
” Để xứng đáng là HS lớp 5 . Chúng ta cần phải quyết tâm phấn đấu , rèn luyện một cách có kế hoạch ” .
*Hoạt động 2 : Kể chuyện về các tấm gương HS lớp 5 gương mẫu 
*Mục tiêu : HS biết thừa nhận và học tập theo các tấm gương tốt .
*Cách tiến hành : 
+Bước 1 : HS kể về các HS lớp 5 gương mẫu ( trong lớp, trong trường hoặc sưu tầm qua báo, đài ) .
+Bước 2 : HS thảo luận cả lớp về những điều có thể học tập từ các tấm gương đó .
+Bước 3 : GV có thể giới thiệu thêm một vài tấm gương khác .
+Bước 4 : GV kết luận : “ Chúng ta cần học tập theo các tấm gương tốt của bạn bè để mau tiến bộ ” .
*Hoạt động 3 : Hát , múa , đọc thơ , giới thiệu tranh vẽ về chủ đề Trường em 
*Mục tiêu : Giáo dục HS tình yêu và trách nhiệm đối với trường , lớp .
*Cách tiến hành : 
+Bước 1 : HS giới thiệu tranh vẽ của mình với cả lớp .
+Bước 2 : HS múa , hát , đọc thơ về chủ đề Trường em .
+Bước 3 : GV nhận xét và kết luận “ Chúng ta rất vui và tự hào khi là HS lớp 5 ; rất yêu quý và tự hào về trường mình , lớp mình . Đồng thời , chúng ta càng thấy rõ trách nhiệm phải học tập , rèn luyện tốt để xứng đáng là HS lớp 5 ; xây dựng lớp ta trở thành lớp tốt , trường ta trở thành trường tốt .
3.Củng cố-dặn dò : 
-Vài HS đọc lại ghi nhớ SGK trang 5 .
-Đem theo thẻ màu để làm bài tập .
-Nhận xét tiết học . Chuẩn bị các việc đã dặn cho tiết 2 .
-Hát vui .
-Nhắc lại tựa bài . 
-Nhóm đôi .
-Trình bày kế hoạch trongnhóm.Nhậnxét 
-Trình bày trước lớp
-Nghe GV kết luận .
-Cả lớp .
-Thảo luận .
-Nghe GV kết luận .
-Nhóm đôi .
-Giới thiệu tranh vẽ
-Hát, đọc thơ
-Nghe GV kết luận. 
-Đọc ghi nhớ .
-Nghe GV dặn chuẩn bị cho bài 2 .
Rút kinh nghiệm:
Bài 2 ( tiết 1 ) 
TUẦN TIẾT	 	
CÓ TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC LÀM CỦA MÌNH
I.MỤC TIÊU : Học xong bài này , HS biết :
*Kiến thức : Mỗi người cần phải có trách nhiệm về việc làm của mình .
*Kỹ năng : Bước đầu có kỹ năng ra quyết định và thực hiện quyết định của mình .
* Thái độ : Tán thành những hành vi đúng và không tán thành việc trốn tránh trách nhiệm , đổ lỗi cho người khác .
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : 
-Bảng phụ viết nội dung bài tập 1 .
-Thẻ màu cho hoạt động 3 .
III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 
Tiết 1
Hoạt động của giáo viên
HĐ của học sinh
1.Kiểm tra bài cũ : Em là Học sinh lớp 5 
-Đọc ghi nhớ . -Nhận xét .
2.Bài mới : Có trách nhiệm về việc làm của mình 
*Hoạt động 1 : Tìm hiểu truyện Chuyện của bạn Đức 
*Mục tiêu : HS thấy rõ diễn biến của sự việc và tâm trạng của Đức ; biết phân tích , đưa ra quyết định đúng .
*Cách tiến hành : 
+Bước 1 : HS đọc thầm và suy nghĩ về câu chuyện . Yêu cầu vài HS đọc to truyện cho cả lớp cùng nghe .
+Bước 2 : HS thảo luận theo ba câu hỏi ở SGK trang 7 
+Bước 3 : GV kết luận :” Đức vô ý đá quả bóng vào bà Doan và chỉ có Đức với Hợp biết . Nhưng trong lòng Đức tự thấy phải có trách nhiệm về hành động của mình và suy nghĩ tìm cách giải quyết phù hợp nhất Các em đã đưa ra giúp Đức một số cách giải quyết vừa có lý, vừa có tình . Qua câu chuyện của Đức , chúng ta rút ra điều cần ghi nhớ ” ( SGK trang 7 ) .
+Bước 4 : Mời vài HS đọc lại phần ghi nhớ ( SGK trang 7 ) .
*Hoạt động 2 : Làm bài tập 1 ( SGK trang 5 ) 
*Mục tiêu : HS xác định được những việc làm nào là biểu hiện của người sống có trách nhiệm hoặc không có trách nhiệm .
*Cách tiến hành : 
+Bước 1 : GV chia HS thành các nhóm nhỏ .
+Bước 2 : Nêu yêu cầu bài tập 1 . Gọi HS nhắc lại yêu cầu bài tập .
+Bước 3 : HS thảo luận nhóm . 
+Bước 4 : Mời đại diện nhóm trình bày .
+Bước 5 : GV kết luận : “ Các điểm ( a , b , d , g ) trong bài tập 1 là những biểu ...  lại tựa bài . 
-Nhóm đôi .
-Quan sát.Thảo luận 
-Trình bày 
-Nghe GV kết luận .
-Cả lớp .
-Cho ý kiến .
-Nghe GV kết luận .
-Nghe tình huống .
-Ý kiến bằng thẻ .
-Giải thích .
-Nghe GV kết luận .
-Đọc ghi nhớ .
-Đọc ghi nhớ .
-Nghe GV dặn chuẩn bị cho tiết 2
Rút kinh nghiệm:
Bài 8 ( tiết 2 ) 	
TUẦN TIẾT
HỢP TÁC VỚI NHỮNG NGƯỜI XUNG QUANH
I.MỤC TIÊU : Học xong bài này , HS biết :
*Kiến thức : Cách thức hợp tác với những người xung quanh và ý nghĩa của việc hợp tác .
*Kỹ năng : Hợp tác với những người xung quanh trong học tập , lao động, sinh hoạt hằng ngày .
* Thái độ : Đồng tình với những biết hợp tác với những người xung quanh và không đồng tình với những người không biết hợp tác với những người xung quanh .
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : 
-Phiếu bài tập cho bài tập 5 SGK trang 27 
III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 	Tiết 2
Hoạt động của giáo viên
HĐ của học sinh
1.Kiểm tra bài cũ : Hợp tác với những người xung quanh 
-Đọc ghi nhớ . -Nhận xét .
2.Bài mới : Hợp tác với những người xung quanh 
*Hoạt động 1 : Nhận xét hành vi 
*Mục tiêu : HS biết nhận xét một số hành vi , việc làm có liên quan đến đến việc hợp tác với những người xung quanh .
*Cách tiến hành : 
+Bước 1 : GV cho thảo luận bài tập 3 .
+Bước 2 : Đại diện nhóm lên trình bày à Lớp nhận xét .
+Bước 3 : GV kết luận 
-Việc của của các bạn Tâm , Nga . Hoan trong tình huống ( a ) là đúng .
-Việc của của các bạn Long trong tình huống ( b ) là chưa đúng .
*Hoạt động 2 : Xử lý tình huống 
*Mục tiêu : HS biết xử lý một số tình huống liên quan đến việc hợp tác với những người xung quanh .
*Cách tiến hành : 
+Bước 1 : GV yêu cầu nhóm xem bài tập 4 SGK trang 27 .
+Bước 2 : Trình bày à nhận xét .
+Bước 3 : GV kết luận 
a/. Trong khi thực hiện công việc chung , cần phân công nhiệm vụ cho từng người , phối hợp , giúp đỡ nhau .
b/. Bạn Hà có thể bàn với bố, mẹ về việc mang những đồ dùng các nhân nào , tham gia chuẩn bị hành trang cho chuyến đi .
*Hoạt động 3 : Xây dựng kế hoạch hợp tác với những xung quanh 
*Mục tiêu : HS biết xây dựng kế hoạch hợp tác với những xung quanh trong các công việc hằng ngày .
*Cách tiến hành : 
+Bước 1 : GV giao nhiệm vụ cho HS bằng phiếu học tập 
+Bước 2 : Trình bày à lớp nhận xét theo phiếu học tập 
Số thứ tự
Nội dung công việc
Người hợp tác
Cách hợp tác
1
2
3
4
5
6
+Bước 3 : GV kết luận những dự kiến của HS .
3.Củng cố - dặn dò : 
-Vài HS đọc lại ghi nhớ SGK trang 26 .
-Về nhà đọc trước bài 9 và chuẩn bị tranh về chủ đề Quê hương , giấy , bút màu để vé tranh vẽ tranh về chủ đề Quê hưong .
-Nhận xét tiết học . Chuẩn bị các việc đã dặn cho bài 9 .
-Đọc ghi nhớ .
-Nhắc lại tựa bài . 
-Nhóm đôi .
-Thảo luận .
-Trình bày, nhận xét 
-Nghe GV kết luận .
-Nhóm 4 .
-Thảo luận .
-Trình bày, nhận xét
-Nghe GV kết luận .
-Cả lớp .
-Nghe yêu cầu .
-Trình bày à nhận xét .
-Nghe GV kết luận .
-Đọc ghi nhớ .
-Nghe GV dặn chuẩn bị cho bài 9 .
Rút kinh nghiệm:
Bài 9 ( tiết 1 ) 	
	TUẦN TIẾT	
EM YÊU QUÊ HƯƠNG
I.MỤC TIÊU : Học xong bài này , HS biết :
*Kiến thức : Mọi người cần phải yêu quê hưong .
*Kỹ năng : Thể hiện tình yêu quê hương bằng những hành vi , việc làm phù hợp với khả năng của mình .
* Thái độ : Yêu quý , tôn trọng những truyền thống tốt đẹp của quê hương . Đồng tình với những việc làm góp phần vào việc xây dựng và bảo vệ quê hương .
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : 
-Giấy , bút màu để vẽ tranh về chủ đề Quê hương .
III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 	Tiết 1
Hoạt động của giáo viên
HĐ của học sinh
1.Kiểm tra bài cũ : Hợp tác với những người xung quanh 
-Đọc ghi nhớ . -Nhận xét .
2.Bài mới : Em yêu quê hương 
*Hoạt động 1 : Tìm hiểu nội dung truyện Cây đa làng em ( SGK trang 28 - 29 ) 
*Mục tiêu : HS biết được một biểu hiện cụ thể của tình yêu quê hương .
*Cách tiến hành : 
+Bước 1 : Đọc truyện Cây đa làng em , SGK trang 28 - 29 .
+Bước 2 : Thảo luận theo các câu hỏi SGK trang 29 .
+Bước 3 : HS trình bày à Cả lớp nhận xét .
+Bước 4 : GV kết luận Bạn Hà đã góp tiền để chữa cho cây đa khỏi bệnh . Việc làm đó thể hiện tình yêu quê hưong của Hà .
*Hoạt động 2 : Liên hệ bản thân 
*Mục tiêu : HS nêu được những việc cần làm để thể hiện tình yêu quê hương 
*Cách tiến hành : 
+Bước 1 : GV giao nhiệm vụ cho HS bài tập 1 ( SGK trang 29 - 30 )
+Bước 2 : HS trình bày à Cả lớp nhận xét .
+Bước 3 : GV kết luận : Trường hợp ( a , b , c , d , e ) thể hiện tình quê hương. 
+Bước 5 : GV yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ SGK trang 29 .
*Hoạt động 3 : Liên hệ thực tế 
*Mục tiêu : HS kể được những việc các em đã làm để thể hiện tình yêu quê hương của mình .
*Cách tiến hành : 
+Bước 1 : GV yêu cầu HS trao đổi với nhau theo các gợi ý sau :
? Quê bạn ở đâu ? Bạn biết những gì về quê hương mình ?
? Bạn đã làm được những việc gì để thể hiện tình yêu quê hương ?
+Bước 2 : HS lần lượt nêu ý kiến à cả lớp nhận xét .
+Bước 3 : GV kết luận và khen những HS đã biết thể hiện tình yêu quê hương bằng những việc làm cụ thể .
3.Củng cố-dặn dò : 
-Vài HS đọc lại ghi nhớ SGK trang 29 .
-HS vẽ tranh nói về việc làm mà em mong muốn thực hiện cho quê hương à Trình bày à nhận xét .
-Về nhà xem lại bài .Sưu tầm các bài hát , bài thơ , ca dao , tục ngữ và tranh , ảnh nói về tình yêu quê hương chuẩn bị cho tiết 2 .
-Nhận xét tiết học . Chuẩn bị các việc đã dặn cho tiết 2 .
-Đọc ghi nhớ .
-Nhắc lại tựa bài . 
-Cả lớp .
-Đọc truyện .
-Thảo luận 
-Trình bày 
-Nghe GV kết luận .
-Nhóm đôi .
-Cho ý kiến .
-Nghe GV kết luận .
-Đọc ghi nhớ .
-Nhóm đôi .
-Thảo luận .
-Nêu ý kiến .
-Nghe GV kết luận .
-Đọc ghi nhớ .
-Nghe GV dặn chuẩn bị cho tiết 2 .
Rút kinh nghiệm:
Bài 9 ( tiết 2 ) 	
TUẦN TIẾT	
EM YÊU QUÊ HƯƠNG
I.MỤC TIÊU : Học xong bài này , HS biết :
*Kiến thức : Mọi người cần phải yêu quê hưong .
*Kỹ năng : Thể hiện tình yêu quê hương bằng những hành vi , việc làm phù hợp với khả năng của mình .
* Thái độ : Yêu quý , tôn trọng những truyền thống tốt đẹp của quê hương . Đồng tình với những việc làm góp phần vào việc xây dựng và bảo vệ quê hương .
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : 
-Thẻ màu cho bài tập 2 .
-Các bài hát , bài thơ , ca dao , tục ngữ nói về tình yêu quê hương . Tranh , ảnh sưu tầm về chủ đề Quê hương .
III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 	Tiết 2
Hoạt động của giáo viên
HĐ của học sinh
1.Kiểm tra bài cũ : Em yêu quê hương 
-Đọc ghi nhớ . -Nhận xét .
2.Bài mới : Em yêu quê hương 
*Hoạt động 1 : Triển lãm nhỏ 
*Mục tiêu : HS biết thể hiện tình cảm đối với quê hương .
*Cách tiến hành : 
+Bước 1 : GV hướng dẫn các nhóm trưng bày và giới thiệu tranh .
+Bước 2 : Lớp xem tranh à bình luận , nhận xét .
+Bước 3 : GV nhận xét về tranh , ảnh của HS và bày tỏ niềm tin rằng các em sẽ làm được những công việc thiết thực để tỏ lòng yêu quê hương .
*Hoạt động 2 : Bày tỏ thái độ 
*Mục tiêu : HS biết bày tỏ thái độ phù hợp đối với một số ý kiến liên quan đến tình yêu quê hương .
*Cách tiến hành : 
+Bước 1 : GV lần lượt nêu từng ý kiến trong bài tập 2 SGK trang 30 .
+Bước 2 : Bày tỏ thái độ bằng cách giơ thẻ .
+Bước 3 : HS giải thích ý kiến của mình .
+Bước 4 : GV kết luận -Tán thành với những ý kiến ( a , d )
 -Không tán thành với các ý kiến ( b , c ) 
*Hoạt động 3 : Xử lý tình huống 
*Mục tiêu : HS biết xử lý một số tình huống liên quan đến tình yêu quê hương .
*Cách tiến hành : 
+Bước 1 : Giao nhiệm vụ cho HS xử lý tình huống bài tập 3 SGK trang 30 
 +Bước 2 : Trình bày à lớp nhận xét . 
+Bước 3 : GV kết luận những dự kiến của HS .
*Tình huống a/ : Bạn Tuấn có thể góp sách báo của mình ; vận động các bạn cùng tham gia đóng góp ; nhắc nhở các bạn giữ gìn sách,.. .
*Tình huống b/ : Bạn Hằng cần tham gia làm vệ sinh với các bạn trong đội , vì đó là một việc làm góp phần làm sạch, đẹp làng xóm .
*Hoạt động 4 : Trình bày kết quả sưu tầm 
*Mục tiêu : Củng cố bài 
*Cách tiến hành : 
+Bước 1 : HS trình bày kết quả sưu tầm được về các cảnh đẹp , phong tục tập quán , danh nhân của quê hương và các bài thơ, bài hát , điệu múa đã được dặn chuẩn bị ở tiết 1 .
+Bước 2 : Cả lớp trao đổi về ý nghĩa của các bài thơ, bài hát .
+Bước 3 : GV nhắc nhở HS thể hiện tình yêu quê hương bằng những việc làm cụ thể , phù hợp với khả năng .
3.Củng cố - dặn dò : 
-Vài HS đọc lại ghi nhớ SGK trang 29 .
-Về nhà đọc trước bài 10, tìm hiểu qua ý kiến của bố mẹ, người lớn về các công việc ở ủy ban xã .
-Nhận xét tiết học . Chuẩn bị các việc đã dặn cho bài 10 .
-Đọc ghi nhớ .
-Nhắc lại tựa bài . 
-Nhóm 4 .
-Trình bày 
-Thảo luận,nhận xét
-Nghe GV kết luận .
-Cả lớp .
-Giơ thẻ .
-Giải thích .
-Nghe GV kết luận .
-Nhóm 4 .
-Thảo luận .
-Trình bày, nhận xét
-Nghe GV kết luận .
-Nhóm 4 .
-Nghe yêu cầu .
-Trao đổi,nhận xét .
-Nghe GV kết luận .
-Đọc ghi nhớ .
-Nghe GV dặn chuẩn bị cho bài 10.
Rút kinh nghiệm:
BGH duyệt
KT duyệt

Tài liệu đính kèm:

  • docdao duc k5.doc