Giáo án lớp ghép lớp 1 + Lớp 3 - Tuần 18

Giáo án lớp ghép lớp 1 + Lớp 3 - Tuần 18

 NTĐ1 NTĐ3

Tiếng việt

 Bài 73: it – iêt ( T1 )

 Giúp hs đọc , viết được it, iêt, trái mít, chữ viết .

- Đọc được từ ngữ và câu ứng dụng trong bài .

- Phát triển lời nói tự nhiên cho hs theo chủ đề : Em tô, vẽ, viết

Hs yếu đọc viết được vần từ mới Đạo đức

Kiểm tra định kì( Cuối học kì I)

( Đề do nhà trường ra đề)

- Tranh minh hoạ bài học . Đề và giấy kiểm tra

 Hát

- Hs : đọc lại bài 72. Hát

Gv : giới thiệu bài ( trực tiếp )

* Dạy vần it .

- Nêu cấu tạo vần it và yêu cầu hs so sánh it và êt .

- Tổ chức cho hs phát âm và đánh vần i – tờ - it. Hs: Kiểm tra lại đồ dùng và giấy kiểm tra của mình.

 

doc 27 trang Người đăng haihoa92 Ngày đăng 01/08/2019 Lượt xem 59Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án lớp ghép lớp 1 + Lớp 3 - Tuần 18", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tuần 18
Ngày soạn : 5/1/2008
Ngày giảng : Thứ hai ngày 7 tháng 1 năm 2008
Tiết 1 : Chào cờ
Lớp trực tuần nhận xét
 ____________________________________
 Tiết 2
 NTĐ1
 NTĐ3
Môn
Tên bài
I. Mục tiêu
Tiếng việt
 Bài 73: it – iêt ( T1 )
 Giúp hs đọc , viết được it, iêt, trái mít, chữ viết .
- Đọc được từ ngữ và câu ứng dụng trong bài .
- Phát triển lời nói tự nhiên cho hs theo chủ đề : Em tô, vẽ, viết
Hs yếu đọc viết được vần từ mới
 Đạo đức
Kiểm tra định kì( Cuối học kì I)
( Đề do nhà trường ra đề)
II. Đồ dùng
III. HĐ DH
- Tranh minh hoạ bài học .
Đề và giấy kiểm tra
Tg
HĐ
1’
3’
1.ÔĐTC
2.KTBC
 Hát 
- Hs : đọc lại bài 72. 
 Hát 
6’
1
Gv : giới thiệu bài ( trực tiếp )
* Dạy vần it .
- Nêu cấu tạo vần it và yêu cầu hs so sánh it và êt .
- Tổ chức cho hs phát âm và đánh vần i – tờ - it.
Hs: Kiểm tra lại đồ dùng và giấy kiểm tra của mình.
4’
2
Hs : nhận diện vần ăt. Đánh vần i – tờ - it.
- Ghép vần và tiếng mới vào bảng gài .
- Luyện đọc vần và tiếng mới 
- Quan sát tranh nêu từ mới : Trái mít 
- Luyện đọc lại vần và từ mới
Gv: Chép đề lên bảng.
- Nêu yêu cầu và thời gian làm bài.
- Cho hs làm bài.
4’
3
Gv : hướng dẫn hs viết vần it và từ mới trái mít vào bảng con 
- Nêu quy trình và viết mẫu cho hs .
- Tổ chức cho hs viết vào bảng con .
Hs: Nghiêm túc làm bài.
6’
4
Hs : nêu lại quy trình viết .
- Viết vào bảng con vần it và từ Trái mít .
- Nhận xét , bổ sung cho nhau
Gv: Quan sát, nhắc nhở hs làm bài.
- Làm xong, nộp bài cho giáo viên.
12’
5
* Dạy vần iêt ( tương tự vần it)
- Gv : cho hs so sánh vần iêt và it. Tổ chức cho hs đánh vần đọc trơn .
- Hướng dẫn hs đọc từ ngữ ứng dụng .
- Ghi bảng tổ chức cho hs luyện đọc .
Hs : đánh vần , đọc trơn từ ngữ ứng dụng ( cá nhân , bàn , lớp )
- Nhận xét , bổ sung cho nhau 
Gv : đọc mẫu , giải nghĩa từ cho hs .
- tổ chức cho hs đọc lại bài trên bảng .
Hs : làm bài song nộp bài kiểm tra cho gv .
Gv : thu bài kiểm tra nhận xét giờ kiểm tra .
2’
Dặn dò
Nhận xét tiết học. Dặn hs về nhà chuẩn bị bài tiết sau.
Tiết 3
 NTĐ1
 NTĐ3
Môn
Tên bài
I. Mục tiêu
 Tiếng Việt 
 Bài 73: it – iêt (T2 )
- Hs đọc được câu ứng dụng trong bài . Phát triển lời tự nhiên cho hs theo chủ đề : Em tô, vẽ, 
Hs yếu đọc được từ ứng dụng
 Tập đọc- Kể chuyện
 Ôn tập
Kiểm tra lấy điểm đọc .
- Chủ yếu kiểmta kĩ năng đọc thành tiếng : HS đọc thông các bài tập đọc đã học từ đầu năm lớp 3 ( phát âm rõ, tốc độ đọc tối thiểu 70 chữ / phút, biết ngừng nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ ) .	
-Kết hợp kiểm tra kĩ năng đọc hiểu : HS trả lời được 1 hoặc 2 câu hỏi về nội dung bài học .
Rèn luyện kĩ năng viết chính tả qua bài chính tả nghe - viét : Rừng cây trong nắng .
- Hs yếu đọc được 2 câu đầu trong bài.
II. Đồ dùng
III. HĐ DH
- Tranh minh hoạ sgk 
Tranh minh hoạ
Tg
HĐ
1’
3’
1.ÔĐTC
2.KTBC
 Hát 
 Hát
Đọc lại bài tiết trước.
6’
1
Hs : luyện đọc lại bài tiết 1 trên bảng lớp .
- Quan sát tranh nêu nội dung câu ứng dụng .
Gv: gọi HS bốc thăm và đọc bài, trả lời câu hỏi cuối bài.
- Nhận xét, cho điểm hs.
6’
2
Gv : cho hs quan sát tranh gợi ý , ghi câu ứng dụng lên bảng .
- Tổ chức cho hs luyện đọc câu ứng dụng .
Hs: Luyện đọc thầm các bài tập đọc đã học.
6’
3
Hs : luyện đọc câu ứng dụng trên bảng , sgk .
- Thi nhau luyện đọc câu ứng dụng .
- Gv đọc cho hs viết bài.
- Đọc lạ bài cho hs soát lỗi.
6’
4
Gv : hướng dẫn hs luyện viết vào vở tập viết .
- Yêu cầu hs nêu lại cách viết .
Hs: Tự sửa lỗi trong bài chính tả.
- Đổi vở cho nhau soát lỗi chính tả 
6’
5
Hs : nêu lại quy trình viết .
- luyện viết vào vở tập viết .
Gv : Hướng dẫn hs luyện nói .
- Cho hs quan sát tranh , gợi ý :
+ Bức tranh vẽ gì?
+ Bạn thấy nét mặt các bạn trong tranh như thế nào ?
+Các bạn trong tranh đang làm gì ? Bạn có hay vẽ , tô không ...?
Hs : quan sát tranh đọc tên chủ đề luyện nói .
- Thảo luận theo cặp và luyện nói theo cặp .
- 1em hỏi 1em trả lời và ngược lại .
Gv : - Thu, chấm một số bài.
- Nhận xét đánh giá .
Hs : đọc yêu cầu bài tập .
- Thảo luận nhau làm bài tập.
Gv: Hướng dẫn làm bài tập 2
- đọc 1 lần đoạn văn Rừng cây trong nắng
- Giải nghĩa 1 số từ khó : uy nghi, tráng lệ 
2’
Dặn dò
Nhận xét tiết học. Dặn hs về nhà chuẩn bị bài tiết sau.
Tiết 4
 NTĐ1
 NTĐ3
Môn
Tên bài
I. Mục tiêu
 Toán 
Điểm . Đoạn thẳng
Sau bài này HS:
- nhận biết được điểm và đoạn thẳng
- Biết kẻ đoạn thẳng qua hai điểm
- Biết đọc tên các đoạn thẳng
 Tập đọc – Kể chuyện( T2)
 Ôn tập
- Tiếp tục kiểm tra lấy điểm đọc ( yêu cầu như tiết 1 ) .
- Ôn luyện về so sánh ( tìm được những hình ảnh so sánh trong câu văn ) 
- Hiểu nghĩa của từ, mở rộng vốn từ 
- Hs yếu đọc được 2 câu đầu trong bài.
II. Đồ dùng
III. HĐ DH
GV: phấn maù thước dài 
HS: Bút chì, thước kẻ 
Tg
HĐ
1’
3’
1.ÔĐTC
2.KTBC
 Hát 
Hs: Kiểm tra đồ dùng ...
6’
1
Gv : Giới thiệu điểm và đoạn thẳng.
GV dùng phấn màu chấm lên bảng. nói đó chính là điểm
GV lấy thước nối 2 điểm lại và nói: Nối điểm A với điểm B ta được đoạn thẳng AB
 A B
- chỉ vào đoạn thẳng cho HS đọc 
- nhấn mạnh: Cứ nối hai điểm thì ta được một đoạn thẳng
Hs: Đọc thầm các bài tập đọc đã học.
- Lên bốc thăm bài kiểm tra , Chuẩn bị bài 2 phút .
6’
2
Hs : quan sát nhận biết . đọc điểm A. Điểm B.
HS đọc đoạn thẳng AB.
- Lấy phấn viết lên bảng con 2 điểm và nối 2 điểm được đoạn thẳng AB.
Gv: gọi HS bốc thăm và đọc bài, trả lời câu hỏi cuối bài.
- Nhận xét, cho điểm hs.
6’
3
Gv : hướng dẫn hs cách vẽ đoạn thẳng.
- Dùng bút chấm một điểm rồi chấm một điểm nữa vào giấy đặt tên cho từng điểm 
Đặt mép thước qua hai điểm vừa vẽ, dùng tay trái giữ thước cố định, tay phai cầm bút tựa vào mép thước cho đầu bút đi động trên mặt giấy từ điểm nọ đến điểm kia 
Hs: Làm bài tập 2
a. Những thân cây tràm như những cây nến.
b. Đước mọc san sát, thẳng đuột như hằng hà sa số cây dù xanh cắm trên bài cát.
6’
4
Hs : thực hành vẽ đoạn thẳng theo hướng dẫn của gv.
- Đọc yêu cầu bài toán, làm bài 1. đọc tên điểm trước rồi đọc tên ĐT sau. 
Gv: Chữa bài tập 2
- Hướng dẫn làm bài tập 3
Từ biển trong câu : " Từ trong biển lá xanh rờn "  không còn có nghĩa là vùng nước mặn mênh mông trên bề mặt trái đất mà chuyển thành nghĩa một tập hợp rất nhiều sự vật : lượng lá trong rừng tràm bạt ngàn trên một diện tích rộng lớn khién ta tưởng như đang đứng trước 1 biển lá.
6’
5
Gv : chữa bài 1, hướng dẫn hs làm bài 2.
Hs : làm bài 2. Dùng bút nối các điểm để tạo thành các đường thẳng.
- Đổi vở bài tập kiểm tra chéo cho nhau .
Hs : làm bài tập 3, nêu kết quả .
2’
Dặn dò
Nhận xét tiết học. Dặn hs về nhà chuẩn bị bài tiết sau.
 Tiết 5
NTĐ1
NTĐ3
Môn
Tên bài
I. Mục tiêu
 Đạo đức
 Thực hành kĩ năng cuối học kì I
- Củng cố cho hs những hiểu biết ban đầu về một số chuẩn mực , hành vi đạo đức đã học từ bài 1 đến bài 8.
- Hs có kĩ năng nhận xét đánh giá hành vi của bản thân và những người xung quanh theo chuẩn mực đã học .
Toán
Chu vi hình chữ nhật
Giúp HS 
- xây dựng và ghi nhớ qui tắc tính chu vi hình chữ nhật .
- Vận dụng qui tắc tính chu vi HCN để giải các bài toán có liên quan.
- Hs yếu làm được các phép tính đơn giản.
II. Đồ dùng
III. HĐ DH
- Phiếu học tập , các tấm bìa...
- Hình chữ nhật ...
Tg
HĐ
1’
3’
1.ÔĐTC
2.KTBC
 Hát
hs kiểm tra sự chuổn bị ..
 Hát
Hs làm bài tập 3 tiết trước.
6’
1
Gv : Yêu cầu hs kể tên những bài đã học .
- Nhận xét bổ sung cho hs .
- Yêu cầu hs tự giới thiệu về mình và thảo luận câu hỏi.
+ Em là học sinh lớp mấy?
Hs: Ôn tập về chu vi các hình.
- GV vẽ lên bảng 1 hình tứ giác MNPQ có độ dài các cạnh lần lượt là 6 cm, 7 cm, 9 cm
+ Hãy tính chu vi hình này ?
6’
2
Hs : thi nhau kể tên các bài đã học và thảo luận câu hỏi .
- Thi nhau tự giới thiệu về mình và tự hào mình là học sinh lớp 1.
Gv: Hướng dẫn tính chu vi HCN.
- GV vẽ lên bảng HCN ABCD có chiều dài là 4 cm, chiều rộng là 3 cm
+ Em hãy tính chu vi của HCN này ?
* Vậy khi tính chu vi của HCN ABCD ta có thể lấy chiều dài cộng với chiều rộng sau đó nhân với 2 . Ta viết là : 
( 4 + 3 ) x 2 = 14 
6’
3
Gv : nhận xét bổ sung cho hs .
- Nêu câu hỏi thảo luận .
- Thế nào là gọn gàng, sạch sẽ?
- Làm thế nào để giữ gìn sách vở đồ dùng?
- Yêu cầu hs thảo luận theo cặp 
Hs: Làm bài tập 1
a. Chu vi HCN là :
 ( 10 + 5 ) x 2 = 30 ( cm )
b. Chu vi HCN là :
 ( 27 + 13 ) x 2 = 80 ( cm )
6’
4
Hs : thảo luận theo cặp câu hỏi gợi ý của gv .
- Đại diện các nhóm lên trình bày trước lớp .
- Nhóm khác nhận xét bổ sung cho nhau .
- Liên hệ thực tế với bản thân .
Gv: Chữa bài tập 1
- Hướng dẫn làm bài tập 2
 Bài giải :
Chu vi của mảnh đất đó là :
 ( 35 + 20 ) x 2 = 110 ( m )
 Đáp số : 110 m
6’
5
Gv : nhận xét bổ sung cho hs .
- Yêu cầu hs thảo luận câu hỏi 
về gia đình .
+ Thế nào là nghiêm trang khi chào cờ ?
+ làm gì để đi học đúng giờ ?
Hs : thảo luận câu hỏi theo cặp 
- Lên trình bày trước lớp .
- Nhận xét bổ sung cho nhau.
- Liên hệ thực tế bản thân .
Hs : đọc yêu cầu bài 3, làm bài 3.
Bài 3
+ Chu vi HCN ABCD là : 
 (63 + 31 ) x 2 = 188( m )
+ Chu vi HCN MNPQ là :
( 54 + 40 ) x 2 = 188 ( m)
Vậy chu vi HCN ABCD bằng chu vi HCN MNPQ
2’
Dặn dò
Nhận xét tiết học. Dặn hs về nhà chuẩn bị bài tiết sau.
 Ngày soạn : 7 / 1 / 2008
Ngày giảng : Thứ ba ngày 8 tháng 1 năm 2008
 Tiết 1 
NTĐ1
NTĐ3
Môn
Tên bài
I. Mục tiêu
 Tiếng Việt 
 Bài 74: uôt – ươt ( T1 )
 - Giúp hs đọc , viết được : uôt, ươt, chuột nhắt, lướt ván . 
- Đọc được từ ngữ và câu ứng dụng trong bài .
- Phát triển lời nói tự nhiên cho hs theo chủ đề : Chơi cầu trượt.
Hs yếu đọc được vần , từ mới .
Toán
Chu vi hình vuông
Giúp HS
- XD và ghi nhớ quy tắc tính chu vi hình vuông.
- Vận dụng quy tắc tính chu vi hình vuông để giải các bài toán có lên quan.
- Hs yếu làm được các phép tính đơn giản.
II. Đồ dùng
III. HĐ DH
- Tranh minh hoạ bài học .
- Hình vuông ....
Tg
HĐ
1’
3’
1.ÔĐTC
2.KTBC
 Hát 
- Hs : đọc lại bài 73. 
Hát
Hs làm bài tập 3 tiết trước.
6’
1
Gv : giới thiệu bài ( trực tiếp )
* Dạy vần uôt .
- Nêu cấu tạo vần uôt và cho hs so sánh vần uôt  ... t .
Gv : Hướng dẫn hs luyện nói .
- Cho hs quan sát tranh , gợi ý :
+ Tranh vẽ gì ? 
+ Bạn được học những trò chơi nào ?
+ Bạn hay kể tên những trò chơi được học?..
Hs : quan sát tranh đọc tên chủ đề luyện nói .
- Thảo luận theo cặp và luyện nói theo cặp .
1em hỏi 1em trả lời và ngược lại
Gv: Hướng dẫn làm bài 2
- GV nhắc HS chú ý:
+ Tên đơn có thể giữ nguyên.
+ Mục ND, câu: Em làm đơn này xin đề nghị thư viện  cần đổi thành: Em làm đơn này xin đề nghị thư viện cấp cho em thẻ đọc sách năm 2005 vì em đã chót làm mất.
- Hs làm bài.
- Một số hs đọc bài của mình.
- Nhận xét, sửa sai cho hs.
2’
Dặn dò
Nhận xét tiết học. Dặn hs về nhà chuẩn bị bài tiết sau.
 Tiết 3
 NTĐ1
 NTĐ3
Môn
Tên bài
I. Mục tiêu
 Toán 
 Một chục . Tia số
- Nhận biết được 10 đơn vị hay còn gọi là 1 chục 
- Biết được tia số, đọc và ghi số trên tia số
Hs yếu đọc viết được 1 chục
Tự nhiên và xã hội
Vệ sinh môi trường
Sau bài học, HS biết:
- Nêu được tác hại của rác rải đối với sức khoẻ con người.
- Thực hiện những hành vi đúng để tránh ô nhiễm do rác thải ra đối với môi trường sống.
II. Đồ dùng
III. HĐ DH
- Tranh vẽ cây trong SGK, que tính. GV chuẩn bị 2 tờ bìa vẽ các con vật
Các hình trong SGK, phiếu thảo luận 
Tg
HĐ
1’
3’
1.ÔĐTC
2.KTBC
 Hát 
 Hát
Nêu nội dung bài tiết trước.
6’
1
Gv : Cho HS xem tranh đếm số lượng quả trên cây.
Gợi ý : - Trên cây có mấy qủa
GV ghi: 10 đơn vị bằng 1 chục
- Vậy 1 chục = mấy đơn vị
- Cho HS nhắc lại: 10đơn vị = 1 chục
Hs: Thảo luận nhóm 4 quan sát H1+2 sau đó trả lời câu hỏi.
+ Hãy nói cảm giác của bạn khi đi qua đống rác? Rác có hại như thế nào? 
6’
2
Hs : quan sát tranh nêu : - 10 quả
-10 que tính hay còn gọi là 1 chục que tính
-1 chục
-1 chục =10 đơn vị
Gv: Gọi các nhóm trình bày
- Nhóm khác nhận xét.
- Kết luận, tuyên dương những nhóm làm nhanh, tốt.
+ Cần phải làm gì để giữ vệ sinh nơi công cộng ?
+ Em đã làm gì để giữ vệ sinh nơi công cộng ?
6’
3
Gv : vẽ lên bảng tia số và nói: Đây là tia số, trên tia số có một điểm gốc là o ( được ghi = số o). Các điểm vạch cách đều nhau được ghi số . Mỗi điểm mỗi (vạch) ghi một số theo thứ tự tăng dần (0,1,2,3,4.) và tia số này còn keó dài nữa để ghi các số tiếp theo đầu tia số được đánh mũi nhọn ( mũi tên) 
Hs: Thảo luận nhóm 6
Tập sáng tác bài hát theo nhạc có sẵn, hoặc những hoạt cảnh ngắn để đóng vai .
6’
4
Hs : nêu yêu cầu bài tập 1.
- Làm bài tập 1, nêu kết quả .
Vẽ thêm cho đủ 1 chục chấm tròn
Gv: Gọi các nhóm trình bày
- Nhóm khác nhận xét.
- Kết luận, tuyên dương những nhóm làm tốt.
6’
5
Gv : chữa bài 1, hướng dẫn ha làm bài 2.
HS: làm bài 2, nêu kết quả .
- đếm trước khi khoanh 1 chục con vật.
- Đọc yêu cầu bài 3, làm bài 3.
-Viết theo thứ tự từ lớn đến bé.
- Nêu kết quả bằng miệng .
Hs: Đọc mục Bạn cần biết.
- Lấy vở ghi bài.
2’
Dặn dò
Nhận xét tiết học. Dặn hs về nhà chuẩn bị bài tiết sau.
 Tiết 4
 NTĐ1
 NTĐ3
Môn
Tên bài
I. Mục tiêu
 Mĩ thuật 
 vẽ tiếp hình và mầu vào hình vuông
Nhận biết được 1 vài cách trang trí hình vuông đơn giản
- Biết vẽ tiếp hoạ tiết vào hình vuông và vẽ mầu theo ý thích.
Thể dục
 Sơ kết học kì I
- Hệ thống những nội dung chính đã học trong học kỳ I
- Yêu cầu học sinh biết đã học được những gì, điểm nào cần phát huy hoặc khắc phục trong học kỳ 2.
II. Đồ dùng
III. HĐ DH
GV: 1 vài đồ vật khăn vuông, viên gạch, hoa. Một số đồ mẫu về trang trí hình vuông.
- HS: Vở tập vẽ 
- Chuẩn bị 1-2 còi
Chuẩn bị cho trò chơi vòng tròn.
Tg
HĐ
1’
3’
1.ÔĐTC
2.KTBC
 Hát 
Gv : kiểm tra sự chuẩn bị của hs .
 Hát 
6’
1
Hs : xem một số bài trang trí hình vuông.
- Nêu nhận xét . + Vẻ đẹp của những hình vuông trang trí
+ có nhều cách vẽ hình và mầu khác: H1 vẽ mầu theo hình vẽ nhỏ
Gv: Nhận lớp, phổ biến nội dung tiết học.
- Tổ chức cho hs khởi động .
- Hướng dẫn hs chơi trò chơi . Bịt mắt bắt dê
6’
2
Gv : hướng dẫn hs vẽ + Vẽ hình: Vẽ tiếp các cánh hoa
còn lại ở hình 5
+ Vẽ màu: Tìm chọn 2 màu để vẽ (màu của 4 cánh hoa màu nền)
Hs: Tập hợp theo điều khiển của lớp trưởng .
- Khởi động các khớp gối, cổ chân , cổ tay.
6’
3
Hs : thực hành vẽ theo HD 
- vẽ xong tô màu theo ý thích.
- Vẽ song trưng bày theo tổ .
Gv: - Sơ kết học kỳ I
- Tổ chức cho hs trò chơi bịt mắt bắt dê.
6’
4
GV theo dõi và uốn nắn thêm cho những HS còn lúng túng.
- Tổ chức cho hs trưng bày bài vẽ .
- Nêu tiêu chí đánh giá cho hs cùng bình chọn .
+ Cách vẽ hình (cân đối )
+ Màu sắc( đều, tươi, sáng)
Hs: Tiếp tục ôn Bài tập thể dục phát triển chung .
- Thi đua thực hiện bài thể dục giữa các tổ.
- Tham gia trò chơi bịt mắt bắt dê.
6’
5
Hs : nhận xét bình chọn bạn có bài vẽ đẹp nhất lớp .
- Tìm tranh vẽ con gà
Gv: Hướng dẫn hs Trò chơi: Nhóm ba nhóm bảy
- G.v nêu tên trò chơi.
- Hướng dẫn cách chơi, luật chơi.
- Tổ chức cho h.s chơi thử.
- Tổ chức cho h.s chơi trò chơi
Hs: Chạy đều từ tổ 1 đến tổ 2 đến tổ 3 tạo thành vòng tròn nhỏ.
- Thực hiện các động tác thả lỏng.
Gv: hệ thống lại bài.
- Giao bài tập về nhà cho hs.
2’
Dặn dò
Nhận xét tiết học. Dặn hs về nhà chuẩn bị bài tiết sau.
Tiết 5: Học chung – Hoạt động tập thể 
 Múa hát tập thể 
 Ngày soạn : 9 /1/2008
Ngày giảng : Thứ sáu ngày 11 tháng 1 năm 2008
 Tiết 1
 NTĐ1
 NTĐ3
Môn
Tên bài
I. Mục tiêu
II. Đồ dùng
III. HĐ DH
 Tiếng việt 
 kiểm tra học kì I
Kiểm tra đọc
 Đề bài và đáp án do nhà trường 
- Phiếu khăm câu hỏi ghi các bài tập đọc.
 Tập làm văn 
Kiểm tra học kỳ I (Kiểm tra đọc - viết)
(Đề nhà trường ra)
- Đề bài , giấy kiểm tra .
Tg
HĐ
1’
2’
1.ÔĐTC
2.KTBC
 Hát 
 Hát 
6’
1
Gv : tổ chức cho hs ôn lại các bài tập đọc theo yêu cầu kiểm tra .
Hs : chuẩn bị bài kiểm tra .
6’
2
Hs : đọc lại các bài tập đọc theo yêu cầu kiểm tra .
Gv : nêu yêu cầu tiết kiểm tra .
- Chép đề bài lên bảng .
- Hướng dẫn hs làm bài kiểm tra 
6’
3
Gv : tổ chức kiểm tra theo yêu cầu của nhà trường .
- Gọi từng hs lên bốc câu hỏi đọc bài theo phiếu câu hỏi .
- Nhận xét cho điểm theo thang điểm của nhà trường .
Hs : lấy giấy kiểm tra , nhìn lên bảng làm bài kiểm tra theo hướng dẫn của gv .
6’
4
Hs : lần lượt từng em lên bốc câu hỏi kiểm tra .
Gv : quan sát uốn nắn hs làm bài kiểm tra .
6’
5
Gv : nhận xét đánh giá chung tiết kiểm tra .
- Yêu cầu hs chưa đạt về nhà luyện đọc giờ sau kiểm tra tiếp .
Hs : làm bài kiểm tra nghiêm túc 
- Làm song nộp bài kiểm tra cho gv .
Gv : thu bài kiểm tra , nhận xét tiết kiểm tra viết .
2’
Dặn dò
Nhận xét tiết học. Dặn hs về nhà chuẩn bị bài tiết sau.
 Tiết 2
 NTĐ1
 NTĐ3
Môn
Tên bài
I. Mục tiêu
II. Đồ dùng
III. HĐ DH
 Tiếng việt 
 kiểm tra học kì I
 Kiểm tra viết 
Đề bài và đáp án do nhà trường
 Toán 
 Kiểm tra học kỳ I
 (Đề nhà trường ra)
- Đề kiểm tra , giấy kiểm tra .
- Đề kiểm tra , giấy kiểm tra .
Tg
HĐ
1’
3’
1.ÔĐTC
2.KTBC
 Hát 
Gv : Kiểm tra sự chuổn bị của hs
Hát 
Gv : Kiểm tra sự chuổn bị của hs
6’
1
Gv : nêu yêu cầu tiết kiểm tra .
- Chép đề bài lên bảng .
- Hướng dẫn hs làm bài kiểm tra 
Hs : kiểm tra đồ dùng học tập chuẩn bị cho tiết kiểm tra .
6’
2
Hs : lấy giấy kiểm tra , nhìn lên bảng làm bài kiểm tra theo hướng dẫn của gv .
Gv : nêu yêu cầu tiết kiểm tra .
- Chép đề bài lên bảng .
- Hướng dẫn hs làm bài kiểm tra 
6’
3
Gv : quan sát uốn nắn hs làm bài kiểm tra .
Hs : lấy giấy kiểm tra , nhìn lên bảng làm bài kiểm tra theo hướng dẫn của gv .
6’
4
Hs : làm bài kiểm tra nghiêm túc 
- Làm song nộp bài kiểm tra cho gv .
Gv : thu bài kiểm tra , nhận xét tiết kiểm tra viết .
Gv : quan sát uốn nắn hs làm bài kiểm tra .
Hs : làm bài kiểm tra nghiêm túc 
- Làm song nộp bài kiểm tra cho gv .
Gv : thu bài kiểm tra , nhận xét tiết kiểm tra viết .
Dặn dò
Nhận xét tiết học. Dặn hs về nhà chuẩn bị bài tiết sau.
 Tiết 3 
 NTĐ1
 NTĐ3
Môn
Tên bài
I. Mục tiêu
Âm nhạc
Tập biểu diễn
- Tập cho HS mạnh dạn tham gia biếu diễn bài hát trước lớp.
- Qua trò chơi âm nhạc giúp cho các em phát triển khả năng nghe và nhạy cảm với tiét tấu trong âm nhạc.
 Âm nhạc
Tập biểu diễn một vài bài hát đã học trò chơi âm nhạc- Kiểm tra học kì
Học sinh tập biểu diễn để rèn luyện tính mạnh dạn và tự tin.
- Động viên các em tích cực tham gia trò chơi âm nhạc.
II. Đồ dùng
III. HĐ DH
- Băng bài hát.
- Nhạc cụ quen dùng.
- Băng bài hát.
- Nhạc cụ quen dùng.
Tg
HĐ
1’
1.ÔĐTC
2.KTBC
 - Hát
 Hát
7’
1
Hs: hát và tập biểu diễn các bài hát đã học.
Gv: Giới thiệu bài . Hướng dẫn hs Biểu diễn bài hát
- yêu cầu hs Kể tên các bài hát đã học
- Hướng dẫn hs - Sử dụng các bài hát đã học tập biểu diễn trước lớp.
8’
2
Gv: theo dõi, hd thêm.
+ Chia từng nhóm thi nhau thể hiện và tìm ra nhóm khá nhất để tuyên dương.
- Hướng dẫn chơi trò chơi: Tiếng hát ở đâu.
Hs: nêu: Chiến sĩ tí hon. - Cộc cách tùng cheng - Chúc mừng sinh nhật
- Biểu diền theo hướng dẫn của gv .
11’
3
Hs : Tham gia nhiệt tình trò chơi.
Gv: Yêu cầu từng nhóm, mỗi nhóm 4, 5 em lên biểu diễn.
- Nhận xét bình chọn nhóm kể hay nhất.
GV hướng dẫn cách chơi
- Cho các em xếp thành 2 hàng. Vừa giậm chân tại chỗ vừa hát bài: Chiến sĩ tí hon
7’
4
Gv: Hướng dẫn trò chơi thứ 2: Hát và gõ đối đáp.
- GV chọn bài hát và phân chia rõ ràng.
- Chia nhóm: 2 nhóm A & B
Nhóm A: hát
Nhóm B: gõ
Sau đó đổi bên.
- GV theo dõi, chỉnh sửa
Hs: nghe và thực hiện trò chơi
trống mạnh các em tiến lên 1, 2 bước. Gõ nhẹ lùi lại 1, 2 bước...
 Tiết 4 – Sinh hoạt lớp 
 Nhận xét trong tuần 18
- Giúp HS nắm được toàn bộ những diễn biến và tình hình học tập của lớp trong tuần
- Biết tìm ra nguyên nhân của các nhược điểm để có hướng phấn đấu cho tuần sau.
I- Nhận xét chung:
1- Ưu điểm: - HS đi học đầy đủ, đúng giờ quy định
	 - Vệ sinh lớp sạch sẽ, trang phục gọn gàng.
	 - ý thức học tập đã dần đi vào nền nếp.
2- Tồn tại: - 1 số HS còn thiếu sách vở và đồ dùng học tập 
 - Cha có ý thức học bài ở nhà .
 - Còn rụt rè khi phát biểu ý kiến . 
II- Phương hướng tuần 19
- Trong lớp chú ý nghe giảng, hăng hái phát biểu ý kiến .
- Học bài và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp.
- Chuẩn bị đầy đủ sách vở, đồ dùng cho học kì II

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAN18.doc