Giáo án Môn Toán lớp 1 tuần 8

Giáo án Môn Toán lớp 1 tuần 8

TOÁN: LUYỆN TẬP

 I. Mục tiêu: Giúp HS:

- Củng cố về bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vị 3 và phạm vi 4.

- Tập biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng một hoặc hai phép cộng tính thích hợp.

II.Đồ dùng day học: - Tranh minh hoạ BT3

 - Bảng phụ

III. Các hoạt động dạy học:

 

doc 8 trang Người đăng thanhlinh213 Ngày đăng 02/11/2018 Lượt xem 237Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Môn Toán lớp 1 tuần 8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Môn Toán lớp 1 Tuần 8 
Toán: Luyện tập
 I. Mục tiêu: Giúp HS:
Củng cố về bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vị 3 và phạm vi 4.
Tập biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng một hoặc hai phép cộng tính thích hợp.
II.Đồ dùng day học: - Tranh minh hoạ BT3
 - Bảng phụ
III. Các hoạt động dạy học:
HĐ GV
HĐHS
1.Bài cũ:(4-5phút)
2.Bài mới:
*HĐ1:Ôn kiế thức:
(7-10)
*HĐ2:Luyện tập:(10-15)
*HĐ3:Củng cố, dặn dò:(3-4) 
- GV gọi 2 HS lên bảng làm BT2 
- GV nhận xét , chửa bài
- GV cho HS lấy các HV, HTG ở hộp đồ ding rồi lập PT: 
1+1= 3+1=
2+1= 1+3=
1+2= 2+2=
- GV yêu cầu HS đọc thuộc . GV xoá dần và giúp HS ghi nhớ.
->Giúp HS đọc thuộc bảng cộng 3 và 4.
GV hướng dẫn HS làm từng bài tập rồi chữa.
BT1: Hướng dẫn học sinh nêu cách làm, làm bài tập và chữa bài.
->Giúp HS biết viết các số thẳng cột với nhau.
BT2: Hướng dẫn HS nêu cách làm bài(Viết số thích hợp vào ô trống, chẳng hạn: Lấy 1 cộng 1 bằng 2, viết 2 vào ô trống,.)
GV yêu cầu HS làm bài.
GV nhận xét chữa bài.
->Giúp HS biết viết số thích hợp vào ô trống.
BT3: GV nêu và hướng dẫn HS làm từng bài.
- GV hướng dẫn HS quan sát tranh và nêu bài tập.
- GV yêu cầu HS tự làm.
- GV nhận xét, chữa bài.
-> Giúp HS biết quan sát tranh và nêu được phép tính tương ứng.
BT4: Cho HS quan sát tranh, nêu bài toán
- GV yêu cầu HS tự viết phép cộng vào các ô trống.
- GV nhận xét chữa bài.
-> Giúp HS biết quan sát tranh và nêu được bài toán.
- GV nhận xét kết quả, ý thức.
- Dặn HS về nhà xem lại các BT
- 2HS làm bảng lớp
- CL làm bảng con
- HS thao tác và lập phép cộng trong phạm vi3 và phạm vi 4
- HS đọc CN, N, CL
- HS tự làm bài rồi nêu kết quả chữa bài
- 1 HS nêu cách làm
- CL làm vào vở.
- HS quan sát tranh và nêu phép tính tương ứng.
- HS quan sát tranh và nêu BT.
- HS tự làm bài vào vở.
- HS quan sát tranh và yêu cầu của bài tập.
- 1H lên bảng chữa bài.
- Lắng nghe.
 *******************************
Toán: Phép cộng trong phạm vi 5.
I.Mục tiêu: Giúp HS: 
- Tiếp tục củng cố khái niệm ban đầu về phép cộng.
- Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 5.
- Biết làm tính cộng trong phạm vi 5.
- Tập biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng phép cộng.
II. Đồ dùng dạy học:
Bộ đồ dùng dạy học toán lớp 1
Các mô hình, vật thật phù hợp với các hình vẽ trong bài học.
III. Các HĐ dạy học:
Nội dung 
HĐGV
HĐHS
1.Bài cũ:( 4-5 phút)
2.Bài mới:
*HĐ1: Giới thiệu phép cộng, bảng cộng trong phạm vi 5.
(10-12 phút) 
*HĐ2:Thực hành:(10-15phút) 
*HĐ3 Củng cố, dặn dò: (3-4)
- GV gọi học sinh đọc bảng cộng 3 và 4.
- GV nhận xét, đánh giá.
- GV giới thiệu lần lượt các phép cộng trên mô hình thật, mỗi phép tính thao tác thực hiện qua 3 bước, tương tự như phép cộng trong phạm vi 3.
4 + 1 = 5 3 + 2 = 5
1 + 4 = 5 2 + 3 = 5
- GV gọi HS đọc lại các phép cộng.
-> Giúp HS nắm khái niệm bảng cộng trong phạm vi 5 và ghi nhớ công thức vừa học.
* GV hướng dẫn HS thực hành làm bài tập và chữa.
BT1. GV cho HS nêu yêu cầu bài tập và làm.
- GV nhận xét chữa bài.
BT2. GV nêu yêu cầu BT và hướng dẫn HS làm.
- GV lưu ý HS viết các số thẳng cột với nhau. 
- GV yêu cầu HS làm vào bảng con.
- GV nhận xét chữa bài.
BT3. GV cho HS tự nêu cách làm.
- GV hướng dẫn HS nhìn kết quả hai dòng đầu và làm theo mẫu.
- Yêu cầu học sinh tự làm bài vào vở.
- GV tự nhận xét chữa bài.
-> Giúp HS vận dụng bảng cộng vào làm tính trong phạm vi 5. 
Gọi học sinh đọc lại bảng cộng.
Dặn học sinh về nhà học thuộc bảng công trong phạm vi 5
Nhận xét giờ học.
- 2 HS lên bảng đọc bảng cộng 3 và 4
- HS lấy vật mẫu HV, HTG trong hộp đồ dùng thao tác lập phép tính cộng trong phạm vi 5.
-HS đọc CN, nhóm, cả lớp.
- HS nêu và làm bài tập 2.
- HS nêu câu bài tập
- HS làm bài vào bảng con
- HS tự nêu yêu cầu bài tập vào vở.
- 1 H chữa bài
- 2 đến 3 HS đọc bảng cộng.
 *******************************
ÔL Toán. Ôn phép cộng trong phạm vi 4.
I . Mục tiêu.
- Củng cố để HS nắm được một cách chắc chắn phép cộng trong phạm vi 4.
- HS biết vận dụng bảng cộng vào làm bài tập.
II. Đồ dùng dạy học.
Phiếu học tập
Vở BT Toán 1
III. Các HĐ dạy học
HĐGV
HĐHS
HĐ1: Ôn kiến thức.
(10-12 phút)
HĐ2. Ôn luyện.(15-17 phút)
HĐ3. Củng cố- dặn dò: ( 4-5)
- GV đưa phiếu yêu cầu học sinh đọc.
- Gọi học sinh khác nhận xét.
- GV đưa ra mô hìnhvà yêu HS lập phép tính tương ứng.
- Yêu cầu HS nêu kết quả.
- GV nhận xét, chữa chung.
-> Giúp HS nắm được phép cộng trong phạm vi 4 và lập được phép tính tương ứng.
*ĐT HS yếu:
- GV yêu cầu HS làm bài tập 1.
1 + 3 = ? 2 + 2 = ? 
3 + 1 = ? 4 + 0 = ?
- Gọi 4 HS lên bảng chữa bài 
- Nhận xét, chữa bài.
- GV yêu cầu HS làm BT2.
 + 3 = 4 + = 4
 + 1 = 3 4 + = 4
- GV nhận xét chữa chung
* ĐT HS năng khiếu.
- Yêu cầu HS làm BT 1 và 2 và làm thêm BT 3.
3 = + 1 4 = + 2
4 = 3 + 3 = 2 + 
- GV nhận xét chữa chung.
-> Giúp HS nắm chắc phép cộng trong phạm vi 4 
-Gọi 1- 2 HS đọc bảng cộng 4
- GV nhận xét kết quả ý thức.
- 3 đến 4 HS đọc phiếu theo yêu cầu
- Nhận xét
- Quan sát và lập phép tính
- HS nêu kết quả.
-HS làm BT vào vở.
- 4 HS chữa bài
- HS làm BT vào vở rồi chữa bài
- HS làm BT 1,2,3.
- HS đọc bảng cộng
 ********************************
Toán: Luyện tập
I.Mục tiêu: Giúp HS 
Củng cố về bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi 5
Tập biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng phép tính cộng.
II.Đồ dùng dạy học.
Bộ đồ dùng dạy học Toán 1
Phiếu học tập.
Vở BT Toán 1.
III.Các hoạt động dạy học.
Nội dung
HĐGV
HĐHS
1.Bài cũ: (4-5 phút)
2. Bài mới.
HĐ1: Ôn kiến thức:(10-12 phút)
HĐ2. Luyện tập.( 15-17 phút)
HĐ3. Củng cố dặn dò.(4-5 phút)
- GV gọi hai HS lên bảng đọc phiếu.
- GV nhận xét, đánh giá
- GV cho HS lấy mô hình ở hộp thực hành, lập phép tính:
4 + 1 = ? 3 + 2 = ?
1 + 4 = ? 2 + 3 = ?
5 + 0 = ? 0 + 5 = ?
- GV gọi học sinh đọc thuộc từng phép tính.
-> Giúp HS đoc thuộc bảng cộng trong phạm vi 5.
- Hướng dẫn HS làm từng BT rồi chữa.
BT1. GV cho HS nêu yêu cầu BT 
GV hướng dẫn cách làm bài, lưu ý: 2 + 3 = 3 + 2
-> Giúp HS hiểu vị trí thay đổi nhưng kết quả không thay đổi.
BT2. Hướng dẫn HS làm tương tự BT1.
Lưu ý hướng dẫn HS viết các số thẳng cột với nhau.
->Giúp HS nắm cách đặt tính, viết đúng kết quả.
BT3. GV yêu cầu HS tự nêu cách tính.
Hướng dẫn HS tính qua hai bước.
VD: 2 + 1 + 1 = 4
-> Giúp HS nắm K/n tính qua 2 bước. 
BT4. Cho HS tự nêu yêu cầu BT .
- GV hướng dẫn và yêu cầu HS làm BT vào vở.
-> Giúp HS biết cách so sánh và điền dấu.
BT5. Yêu cầu HS xem tranh, nêu BT rồi viết phép tính tương ứng.
VD: 4 + 1 = 5.
GV nhận xét, chữa bài.
-> Giúp HS biết cách nêu BT và viết phép tính phù hợp với tình huống.
- GV chấm một số bài rồi nhận xét.
- Dặn HS về nhà đọc lại bảng cộng trong phạm vi 5
- 3 đến 4 HS đọc phiếu theo yêu cầu của GV .
- HS thao tác và lập phép cộng trong phạm vi3 và phạm vi 4
- HS đọc CN, N, CL
- HS tự làm bài rồi nêu kết quả chữa bài
- 1 HS nêu cách làm
- CL làm vào vở.
- HS tự làm vào vở
-HS nêu cách tính
- HS thực hiện tính qua 2 bước.
- Chữa bài
- HS nêu yêu cầu BT rồi tự làm vào vở
- HS quan sát tranh và nêu BT.
- HS tự làm bài vào vở.
- Thực hiện theo yêu cầu của GV 
*********************************
Toán: Số 0 trong phép cộng.
I. Mục tiêu: Giúp HS : 
- Bước đầu nắm được: Phép cộng một số với số không cho kết quả là chính số đó. Biết thực hành làm tính cộng trong trường hợp này.
- Tập biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng một phép tính thích hợp.
II. Đồ dùng dạy học:
Bộ đồ dùng dạy học toán lớp 1
Các mô hình, vật thật phù hợp với các hình vẽ trong bài.
III. Các HĐ dạy học:
Nội dung
HĐGV
HĐHS
1. Bài cũ:
(4-5 phút)
2. Bài mới.
HĐ1: Giới thiệu phép cộng một số với 0:(10 -15)
HĐ2: Thực hành.(14-15)
HĐ3:Củng cố dặn dò(4-5)
- GV y/c HS làm BT sau:
4 + 1 = ? 2 + 3 = ?
3 + 2 = ? 2 + 2 = ?
- GV nhận xét đánh giá.
*Giới thiệu các phép cộng 3 + 0 = 3, 0 + 3 =3
- GV hướng dẫn HS quan sát hình vẽ và nêu bài toán ( GV gợi ý HS nêu: “ 3 con chim thêm 0 con chim là 3 con chim”; “ 3 cộng 0 bằng 3”)
- GV chốt và ghi bảng: 
3 + 0 = 3 0 + 3 = 3
* GV hướng dẫn HS nêu thêm một số phép cộng với 0( Chẳng hạn như 2 + 0, 0 + 2,4 + 0, 0 + 4,)
- GV cho HS quan sát hình vẽ và nêu phép tính.
- GV chốt và ghi bảng: 
3 + 0 = 0 + 3
2 + 0 = 0 + 2
4 + 0 = 0 + 4
- >GV kết luận số nào cộng với 0 cũng bằng chính số đó, 0 cộng với số nào cũng bằng chính số đó.
GV hướng dẫn HS làm từng BT rồi chữa.
BT1. GV cho HS nêu y/c BT.
GV hướng dẫn và y/c HS tự làm vào vở.
GV nhận xét, chữa bài.
BT2. Gọi HS nêu y/c BT rồi tự làm vào bảng con.
GV lưu ý HS viết các số phải thẳng cột.
GV nhận xét, chữa bài.
BT3. GV y/c HS nêu y/c bài tập rồi tự làm vào vở.
GV lưu ý phép tính: 0 + 0 = 0.
GV y/c HS đổi chéo vở kiểm tra.
GV nhận xét, chữa chung.
BT4. GV y/c HS quan sát tranh và nêu bài toán rồi viết phép tính thích hợp tương ứng với mỗi bức tranh.
GV y/c một HS lên bảng chữa bài.
GV nhận xét, chữa chung.
-> Giúp HS biết cách tính lập phép tính, nêu bài toán và viết phép tính thích hợp.
GV gọi HS đọc lại các phép tính.
GV nhận xét kết quả, ý thức.
- 2 HS lên bảng làm
- CL làm vào vở nháp
- HS quan sát và nêu bài toán theo yêu cầu.
- HS đọc CN, CL
- HS quan sát hình vẽ và nêu phép tính tương ứng
- HS đọc CN, Nhóm, CL
- HS nêu y/c BT và tự làm vào vở. 
- 1 HS nêu y/c BT 
- Cả lớp làm vào bảng con
- HS nêu y/c BT và tự làm vào vở
-HS kiểm tra chéo kết quả
- HS quan sát tranh và nêu bài toán.
- CL làm vào vở
- 1 HS chữa bài
- 2 đến 3 HS đọc
 **********************************
ÔL Toán: Ôn phép cộng trong phạm vi 5.
I . Mục tiêu.
- Củng cố để HS nắm được một cách chắc chắn phép cộng trong phạm vi 5.
- HS biết vận dụng bảng cộng vào làm bài tập.
II. Đồ dùng dạy học.
Phiếu học tập
Vở BT Toán 1
III. Các HĐ dạy học
Nội dung
HĐGV
HĐHS
HĐ1: Ôn kiến thức.(12-15 phút)
HĐ2. Ôn luyện ( 15-17)
HĐ3. Củng cố- dặn dò:( 4-5)
-GV đưa phiếu yêu cầu học sinh đọc.
- Gọi học sinh khác nhận xét.
- GV đưa ra mô hìnhvà yêu HS lập phép tính tương ứng.
- Yêu cầu HS nêu kết quả.
- GV nhận xét, chữa chung.
-> Giúp HS nắm được phép cộng trong phạm vi 5 và lập được phép tính tương ứng.
*ĐT HS yếu:
- GV yêu cầu HS làm bài tập 1.
 2 4 3 5
+ + + + 
 3 1 2 0 
- Gọi 4 HS lên bảng chữa bài 
- Nhận xét, chữa bài.
- GV yêu cầu HS làm BT2.
1 + = 5 2 + = 5 
4 + = 5 + 3 = 5
 + 3 = 4 + = 5
- GV nhận xét chữa chung
* ĐT HS năng khiếu.
- Yêu cầu HS làm BT 1 và 2 và làm thêm BT 3.
5 = + 1 5 = + 2
5 = 3 + 5 = 2 + 
- GV nhận xét chữa chung.
-> Giúp HS nắm chắc phép cộng trong phạm vi 5 
Gọi 2- 3 HS đọc bảng cộng 5
GV nhận xét kết quả ý thức.
- 3 đến 4 HS đọc phiếu theo yêu cầu
-Nhận xét
-Quan sát và lập phép tính
- HS nêu kết quả.
- HS làm BT vào vở.
-4 HS chữa bài
-HS làm BT vào vở rồi chữa bài
- HS làm BT 1,2,3.
- HS đọc bảng cộng
- Lắng nghe.
 ***********************************

Tài liệu đính kèm:

  • docToan 1_tuan 8.doc