Giáo án Toán học khối 1 - Tuần 2 năm 2009

Giáo án Toán học khối 1 - Tuần 2 năm 2009

Toán: Luyện tập

I.Mục tiêu:

-HS nhận biết về hình vuông, hình tròn, hình tam giác

-Ghép các hình đã biết thành hình mới.

II.Chuẩn bị: Một số hình vuông, tròn, hình tam giác

 

doc 5 trang Người đăng haihoa92 Ngày đăng 01/08/2019 Lượt xem 173Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán học khối 1 - Tuần 2 năm 2009", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Thứ hai ngày 1 tháng 9 năm 2009
Toán: Luyện tập
I.Mục tiêu:
-HS nhận biết về hình vuông, hình tròn, hình tam giác
-Ghép các hình đã biết thành hình mới.
II.Chuẩn bị: Một số hình vuông, tròn, hình tam giác
III.Hoạt động dạy học chủ yếu
HĐGV
HĐHS
1.Bài cũ:
2.Bài mới:- Giới thiệu
HĐ1. Ôn lại các hình đã học
-Đưa ra một số hình đã học 
HĐ2.Luyện tập
-Bài 1: Tô màu
-Bài 2.Ghép hình
+Nêu yêu cầu
HĐ3.Củng cố, dặn dò
-HS nhận biết hình vuông, tròn, tam giác
-HĐ cả lớp
+Nhận biết hình vuông, hình tròn, hình tam giác
+Tìm một số vật có dạng vuông, tròn, tam giác.
VD: Viên gạch hoa, khăn mùi xoa,
mặt trăng tròn, thước ê ke, cờ luân lưu,
+HS tô màu vào các hình (cùng hình dạng tô cùng một màu
+Ghép ở bảng
+Lớp nhận xét
 Thứ ba ngày 2 tháng 9 năm 2009
Toán: Các số 1,2,3
I.Mục tiêu:
-Nhận biết số lượng các nhóm đồ vật có 1, 2, 3 đồ vật ,đọc viết được các số chữ số 1,2,3 ;biết đếm 1,2,3 và ddcj theo thứ tự ngược lại 3,2,1;biết thứ tự của các số 1,2,3.
II.Chuẩn bị: Các tấm bìa có 3 bông hoa, 3 que tính, 3hình tròn
III.Hoạt động dạy học chủ yếu
HĐGV
HĐHS
1.Bài cũ:
2.Bài mới: -Giới thiệu
HĐ1.Giới thiệu số 1, 2, 3
-Đưa vất có số lượng là 1
+Phân tích nét- HD viết số 1
-Đưa tranh có số lượng là 2
+Phân tích nét- HD viết số 2
-Đưa vật mấu có số lượng là 3
+Phân tích nét- HD viết số 3
HĐ2 Thực hành
-Bài 1.Nêu yêu cầu
-Bài 2. Viết số vào ô trống
-Bài 3: Viết số hoặc vẽ chấm tròn thích hợp
HĐ3.Củng cố, dặn dò
-Nhận biết hình vuông, hình tròn
-HS nhận biết
Cài số 1- Đọc số 
-Viết số 1
-Nhận biết
Cài số 2- Đọc 
-Viết số 2
HS nhận biết
Cài số 3-Đọc
-Viết số 3
-Đếm từ 1-3 và đọc ngược từ 3-1
-Viết số vào vở
 Thứ năm ngày 4 tháng 9 năm 2009
Toán: Luyện tập
I.Mục tiêu:
-HS nhận biết được số lượng 1,2,3
-Đọc , viết, đếm các số trong phạm vi 3
II.Chuẩn bị: SGK
III.Hoạt động dạy học chủ yếu
HĐGV
HĐHS
1.Bài cũ:
2.Bài mới:-Giới thiệu
HĐ1.Bài 1.Số
-Nêu yêu cầu
HĐ2.Bài 2.Số?
-Nêu yêu cầu đề
3.Củng cố, dặn dò:
Đọc viết các số 1,2,3
Đếm từ 1-3; 3-1
-HĐcá nhân
+Viết đúng số tương ứng với tranh vẽ trong mỗi hình
+Biết đếm và đếm đngs số hình ở mỗi tranh
-Hđcá nhân
+Biết đếm nhẩm từ 1- 3; 3- 1
+Điền đúng số vào ô trống
-Biết đếm số lượng ô vuông trong mỗi hình trắng- Viết được số tương ứng
+Biết đếm tất cả số ô vuông trong cả hai hình trắng
+Nhận biết số lượng 1,2,3 cho ví dụ
+Đọc ,viết ,đếm được các số 1,2,3.
 Thứ sáu ngày 5 tháng 9 năm 2009
Toán: Các số 1,2,3,4,5
I.Mục tiêu:
-Nhận biết được số lượng các nhóm đồ vật từ 1 đến 5;biết đọc viết các số 4,số 5
dếm được các số từ 1 đến 5 và đọc theo thứ tự ngược lại.từ 5 đến 1;biết thứ tự của mỗi số trong dãy số 1,2,3,4,5.
II.Chuẩn bị: Bộ số, 5Hình tam giác,5 hình vuông,5 hình tròn
III.Hoạt động dạy học chủ yếu
HĐGV
HĐHS
1.Bài cũ:
2.Bài mới:- Giới thiệu
HĐ1.Giới thiệu số 4, 5
-Giới thiệu số 4
+Đưa nhóm 4 đồ vật
-Giới thiệu số 5
+Đưa nhóm 5 que tính, 5 hình tròn
HĐ2. Đếm, đọc từ 1-5; từ 5-1
HĐ3.Luyện tập
-Bài 1: Viết số 4, 5
-Bài 2: số?
-Bài 3.số?
3.Củng cố, dặn dò
-Cho HS thi đếm số từ 1-5 và ngược lại
-Chuẩn bị: Luyện tập
Đếm từ 1-3; 3-1
Viết số
-HS nhận biết số lượng
+QST ở SGK và nêu được :có 4 trai, 4 chiếc khèn,4 chấm tròn
+Nhận biết được số 4(in), 4 (viết)
+Đọc được số 4- Viết được số 4
-Nhận biết số lượng mỗi nhóm là 5
-QST ở SGK- Nêu được:có 5 máy bay, 5 cái kéo, 5 chấm tròn
+Nhận biết được số 5(in), 5 (viết)
+Đọc được số 5
+Viết bảng con số 5
-HS biết đếm xuôi, đọc ngược
-Điền đúng số vào ô trống rồi đếm, đọc
-Viết số 4,5 vào SGK/15
-Đếm và ghi đúng số tương ứng trong mỗi hình
-Đếm và ghi đúng số theo thứ tự 

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an Toan Tuan 2.doc