Bài giảng Toán Lớp 1 - Tiết 4 đến tiết 6, Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10

Bài giảng Toán Lớp 1 - Tiết 4 đến tiết 6, Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10

Quan sát tranh ảnh và làm các bài tập sau đây

- Bài toán tính nhẩm

- Bài toán số

- Bài toán tìm hình

pptx 22 trang Người đăng Khải Nguyễn Ngày đăng 24/07/2023 Lượt xem 177Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 1 - Tiết 4 đến tiết 6, Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI 10 
PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 10 
(TIẾT 4) 
Số 0 trong phép cộng 
4 + 0 = 
0 + 2 = 
 Số 0 trong phép cộng 
4 
0 
4 
0 
2 
2 
1 
Tính nhẩm. 
0 + 4 
3 + 1 
2 + 2 
1 + 4 
6 + 0 
0 + 5 
4 + 2 
2 + 3 
3 + 3 
=4 
=4 
=4 
=5 
=5 
=5 
=6 
=6 
=6 
2 
Số 
? 
7 
7 
7 
7 
3 
Số 
? 
3 + 4 = 7 
5 + 0 = 5 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
a) 
b) 
4 
Tìm chuồng cho thỏ . 
BÀI 10 
PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 10 
(TIẾT 5) 
Luyện tập 
8 
1 
Số 
? 
a) 
2 + 6 = 8 
6 + 2 = 8 
? 
? 
? 
2 
6 
9 
1 
Số 
? 
b) 
4 + 5 = 9 
5 + 4 = 9 
? 
? 
? 
4 
5 
10 
1 
Số 
? 
c) 
6 + 4 = 10 
4 + 6 = 10 
? 
? 
? 
6 
4 
2 
Tính nhẩm. 
7 + 1 
1 + 7 
=8 
=8 
6 + 2 
2 + 6 
=8 
=8 
5 + 3 
3 + 5 
=8 
=8 
4 + 4 
8 + 0 
=8 
=8 
3 
Số 
? 
9 
9 
9 
9 
4 
Số 
? 
4 + 4 = 8 
? 
? 
? 
3 + 6 = 9 
? 
? 
? 
a) 
b) 
4 
4 
3 
6 
BÀI 10 
PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 10 
(TIẾT 6) 
Luyện tập 
1 
Số 
? 
10 
10 
10 
10 
2 
0 + 5 
4 + 2 
2 + 3 
3 + 3 
= 4 
= 4 
= 5 
= 5 
= 6 
= 6 
0 + 4 
3 + 1 
a) 
Tính nhẩm. 
2 
b) 
Số 
? 
4 + 3 = 7 
? 
5 + 3 = 8 
6 + 4 = 10 
3 + 0 = 3 
? 
? 
? 
3 
3 
1 
2 
3 
Tính: 
= 5 
1 + 2 + 2 
= 10 
2 + 3 + 5 
= 9 
5 + 4 + 0 
4 
Tìm những quả bóng ghi phép tính có kết quả bằng 10. 
5 
Số 
? 
1 
3 
10 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_1_tiet_4_den_tiet_6_bai_10_phep_cong_tron.pptx