Giáo án Toán học khối 1 - Tuần 5

Giáo án Toán học khối 1 - Tuần 5

Toán: Số 7

I.Mục tiêu:

-HS biết 6 thêm 1 được 7, viết số 7; đọc đếm được từ 1-7.

-Biết so sánh các số trong phạm vi 7.

-Nhận biết vị trí của số 7 trong dãy số từ 1-7.

II.Chuẩn bị: 7 que tính, 7hình tròn, bộ số

III.Hoạt động dạy học

 

doc 7 trang Người đăng haihoa92 Ngày đăng 01/08/2019 Lượt xem 137Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán học khối 1 - Tuần 5", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Toán: Số 7
I.Mục tiêu:
-HS biết 6 thêm 1 được 7, viết số 7; đọc đếm được từ 1-7. 
-Biết so sánh các số trong phạm vi 7.
-Nhận biết vị trí của số 7 trong dãy số từ 1-7.
II.Chuẩn bị: 7 que tính, 7hình tròn, bộ số
III.Hoạt động dạy học
HĐGV
HĐHS
1.Bài cũ:
2.Bài mới:-Giới thiệu
HĐ1.Hình thành số 7
-Giới thiệu số 7
-GT số 7 in và số 7 viết.
-Giúp HS nhận biết vị trí của số 7 trong dãy số từ 1,2,3,4,5,6,7.
HĐ2.Luyện tập
-Bài 1.Viết số 7
*SKK/28
-Bài 2.Viết số
*SGK/29
-Giúp HS nhận ra cấu tạo của số 7bằng cách nêu câu hỏi dựa vào tranh SGK.
-Bài 3. Viết số thích hợp vào ô trống
*SGK/29
HĐ3.Củng cố, dặn dò
-Chuẩn bị: Luyện tập
Đếm xuôi, đọc ngược từ 1-6, từ 6-1
Điền dấu: ,=?
-4..6 6..3 2..5 1..6
-Thực hiện trên que tính
-Cài-Đọc- Viết số 7
-Nhận biết số 7 in, số 7 viết.
+Đếm xuôi từ 1-7, đọc ngược từ 7-1
+Nêu vị trí số 7-Phân tích cấu tạo
+Nhận biết số 7 liền sau số 6trong dãy số từ 1-7
-Viết 1dòng số 7, viết đúng qui định.
-Biết đếm số lượng đồ vật trong mỗi hình và viết đúng số vào ô trống dưới mỗi hình.
*HS nhắc lại:7 gồm 6 và 1; gồm 1 và 6.
Tương tự như vậy với các tranh còn lại.
-HĐ nhóm đôi.xem tranh SGK
*Biết đếm số ô vuông trong từng cột và điền số thích hợp vào ô trống theo thư s tự từ 1-7 và từ 7 -1.
*Biết số 7 lớn hơn các số từ 1-6.
-Đếm xuôi ,ngược dãy số từ 1-7.
-Thi viết số 7
 Thứ ba ngày 22 tháng 9 năm 2009
Toán: SỐ 8 
I.Mục tiêu:
-Biết 7 thêm 1 được 8,viết số 8; đọc đếm được từ 1 đến 8.
-Biết so sánh các số trong phạm vi 8-Biết vị trí số 8 trong dãy sô từ 1 – 8. 
II.Hoạt động dạy học
HĐGV
HĐHS
1.Bài cũ:
2.Bài mới: -Giới thiệu
HĐ1.GT số 8
*Lập số 8
-Dựa vào nội dung từng hình SGK/30, nêu câu hỏi giúp HS hình thành số 8.
*GT chữ số 8 in và số 8 viết.
Nêu : số 8 được viết bằng chữ số 8.
*Nêu thứ tự của số 8 
HĐ2. Luyện tập
Bài 1.Viết số 8
SGK/30
Bài 2. Viết số
SGK/31
Dựa vào ND mỗi hình nêu câu hỏi để HS nhận ra cấu tạo số 8. 
Bài 3.Viết số thích hợp vào ô trống(SGK/31)
HĐ3. Củng cố, dặn dò :
Nhận xét tiết học.
*Đếm xuôi , ngược dãy số từ 1-7.
*Viết số 7, 
-Nhận biết có 7 đếm thêm 1 được 8.
-Nhận biết số lượng là 8 qua 8 chấm tròn, con tính, HS.
-Phân biệt được chữ số 8 in, chữ số 8 viết.
-Nhận biết thứ tự của số 8 trong dãy số từ 1 – 8.
-Đếm từ 1-8và đọc ngược lại từ 8-1.
-Nhận biết số 8 liền sau số 7.
*Viết được 1dòng số 8, viết đúng qui định.
*Viết số thích hợp vào ô trống dưới mỗi hình tròn.
-Nhận ra cấu tạo số 8.
*Điền đúng số thích hợp vào các ô trống ,rồi đọc theo thứ tự 1-8 và tự 8-1.
*Đọc từ 1 – 8.
*Nêu vị trí số 8 trong dãy số từ 1-8.
-HĐ nhóm đôi luyện đọc.
-Viết đúng số7, 8 và nói được số 
7 ở sau số 6; số 8 ở sau số 7.
Toán : số 9
I.Mục tiêu:
-Biết 8 thêm 1 được 9, viết số 9, đọc đếm từ 1- 9.
-Biết so sánh các số trong phạm vi 9.-Biết vị trí số 9 trong dãy số từ 1-9.
II.Hoạt động dạy học 
HĐGV
HĐHS
1.Bài cũ:
2.Bài mới:
HĐ1.GT số 9
+Lập số 9
+GT chữ số 9 in và số 9 viết
-Cho HS đọc số 9
+HD về vị trí số 9 trong dãy số từ 1-9.
HĐ2. Thực hành.
Bài 1.Viết số 9: (sgk/32)
Bài 2.Viết số ? (SGK/33)
HĐ nhóm đôi 
Nêu câu hỏi để HS nhận ra cấu tạo số 9.
*Thực hành qua 9 que tính để phân tích cấu tạo số 9.
Bài 3.Điền dấu > ; < , = 
SGK/33.
Bài 4.Viết số ?
SGK/33
HĐ 3. Củng cố, dặn dò :
Nhận xét tiết học.
Bài sau: số 0
-Đọc số,viết số 8.
-Nêu vị trí số 8 trong dãy số từ 1-8.
*HS nhận biết 8 đếm thêm 1 được 9.
Nhận biết số lượng là 9 qua các tranh vẽ 9 HS, 9 chấm tròn, 9 con tính SGK/32.
*Nói được số 9 viết = Chữ số 9
-Lớp đọc số 9.
*Đếm từ 1-9 và ngượclại .
Nhận ra số 9 liền sau số 8 trong dãy số tư 1-9.
*Viết được dòng số 9 đúng qui định.
*Viết số vào BC.
Nhận ra cấu tạo số 9 
Biết tách 9que tính thành 2nhóm để có : 9 gồm 8 và 1; gồm 1 và 8.
 9 gồm 7 và 2; gồm 2 và 7.
 9 gồm 6 và 3 ;gồm 3 và 6.
 9 . 5 và 4 ;4 và 5.
*So sánh được các số trong phạm vi 9 và điền đúng dấu.
*Biết so sánh từng cặp hai số liên tiếp liền nhau trong các số từ 1-9 để tìm số điền vào chỗ chấm.
+Đọc viết sô 9
Nhận biết vị trí sô 9 trong dãy số từ 1-9.
Toán: SỐ 0 
I.Mục tiêu:
-Viết được số 0; đọc và đếm được từ 0-9.
-Biết so sánh số 0 với các số trong phạm vi 9.
-Nhận biết được vị trí số 0 trong dãy số từ 0-9.
II/Đ D/DH: 4 que tính, 10 tờ bìa trên mỗi tờ có viết mỗi số từ 0-9.
III.Hoạt động dạy học
HĐGV
HĐHS
1.Bài cũ:
2.Bài mới:- Giới thiệu số 0
*Hình thành số 0
-HD/HS lấy 4 que tính rồi lần lượt bớt đi 1que tính; mỗi lần GV hỏi :Còn bao nhiêu que tính? Cho đến lúc không còn que tính .
-Tương tự các tranh vẽ còn lại GV nêu câu hỏi cho HS trả lời để hình thành số 0.
3.Thực hành:
-Bài 1. Viết số 0 ( SGK/34)
-Bài 2. Viết số thích hợp vào ô trống:
SGK/35
-Bài 3.Viết đúng số thích hợp vào ô trống ( theo mẫu )
-Bài 4. Điền dấu SGK/35
( cột 1, cột 2 )
HĐ5.Củng cố, dặn dò
-Dặn ôn lại các số trong phạm vi 9.
So sánh, chọn dâu >,<,=?
3..6 7..3 9..6
4..8 5..5 
-Thực hành theo HD và hình thành số 0.
-Nhận biết chữ số 0 in và chữ số 0 viết.
-Đọc chữ sô 0.
-Nhận biết vị trí dãy số 0 trong dãy số tư 0-9.
-Đọc các số heo thứ tự từ 0-9 và ngược lại.
-Biết số 0 là số bé nhất trong các số đã học.
*Viết đúng số 0 theo qui định.
*Viết đúng số thích hợp vào dòng 2 ,rồi đọc kết quả. 0, 1,2,3,4,5 .
*Biết viết đúng số vào dòng 3 .HS làm quen thuật ngữ “số liền trước ”
*Biết so sánh 2 số trong phạm vi 9 và điền đúng dấu >, <, = ; ở cột 1 và 2 .
+Thi viết số 0, đếm được các số từ 0-9.

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an Toan tuan 5.doc