Giáo án Tổng hợp môn học khối 1 - Tuần học 20 năm 2010

Giáo án Tổng hợp môn học khối 1 - Tuần học 20 năm 2010

TẬP ĐỌC : THÁI SƯ TRẦN THỦ ĐỘ

I. Mục tiờu

1.Mục tiờu chung :

-Biết đọc diênc cảm bài văn, đọc phân biệt được lời các nhân vật.

-Hiểu: Thái sư Trần Thủ Độ là người gươnhg mẫy, nghiêm minh, công bằng, không vì tình riêng mà làm sai phép nước. ( Trả lời được các câu hỏi trong SGK ).

2.Mục tiờu riờng :

*Tớch hợp GDMT :

II. Đồ dùng dạy - học

. Tranh minh họa bài đọc SGK

III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu

 

doc 22 trang Người đăng haihoa92 Ngày đăng 29/07/2019 Lượt xem 75Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tổng hợp môn học khối 1 - Tuần học 20 năm 2010", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 20
THỨ HAI
NS : 31.12.09
ND : 4.1.2010
TẬP ĐỌC : THÁI SƯ TRẦN THỦ ĐỘ
I. Mục tiờu
1.Mục tiờu chung :
-Biết đọc diênc cảm bài văn, đọc phân biệt được lời các nhân vật.
-Hiểu: Thái sư Trần Thủ Độ là người gươnhg mẫy, nghiêm minh, công bằng, không vì tình riêng mà làm sai phép nước. ( Trả lời được các câu hỏi trong SGK ).
2.Mục tiờu riờng :
*Tớch hợp GDMT :
II. Đồ dựng dạy - học
. Tranh minh họa bài đọc SGK
III. Cỏc hoạt động dạy - học chủ yếu
A. Bài cũ 
Kiểm tra 1 nhúm (4 em) đọc phõn vai, em cuối đọc xong, trả lời cõu hỏi:
? Người cụng dõn số 1 là ai? Vỡ sao gọi như vậy?
B. Bài mới
1. Giới thiệu bài : 1’
2. Luyện đọc
a. GV đọc diễn cảm bài văn
- GV cho HS quan sỏt tranh minh họa SGK
b. HS đọc nối tiếp từng đoạn (2 luợt)
- GV chia 3 đoạn
- Cho đọc nối tiếp
- Kết hợp giải nghĩa từ khú
- Sửa lỗi phỏt õm cho cỏc em.
- Luyện đọc từ ngữ dễ sai: kiệu, chuyờn quyền
c. Cho HS đọc trong nhúm
- Cho HS thi đọc phõn vai theo nhúm
- GV nhận xột
3. Tỡm hiểu bài: 10’
a. Đoạn 1: 
- Cho HS đọc to
? Khi cú người xin chức cõu đương, Trần Thủ Độ đó làm gỡ?
? Em nghĩ gỡ về cỏch xử sự của Trần Thủ Độ?
b. Đoạn 2
? Trước việc làm của quõn hiệu, Trần Thủ Độ xử lớ ra sao?
- GV chốt lại ý 2: Trần Thủ Độ nghiờm minh trong phõn xử.
c. Đoạn 3
- Cho HS đọc
? Khi biết cú viờn quan tõu với vua rằng mỡnh chuyờn quyền, Trần Thủ Độ núi gỡ?
- Đọc lại cả bài 1 lượt.
? Những lời núi và việc làm của Trận Thủ Độ cho thấy ụng là người ntn?
4. Đọc diễn cảm: 7’
- GV hướng dẫn
- Cho đọc đoạn 3 theo cỏch phõn vai
- GV nhận xột
5. Củng cố - dặn dũ
- Nhắc lại ý nghĩa của cõu chuyện
- Liờn hệ thực tế
- Nhận xột tiết học
- Dặn HS về nhà kể lại cõu chuyện cho người thõn nghe.
- 4 em đọc phõn vai
- Trả lời cõu hỏi
- HS lắng nghe
- Lắng nghe
- HS quan sỏt tranh SGK
- HS đnỏh dấu đoạn
- 3 HS đọc nối tiếp lượt 1
- Lượt 2: kết hợp giải nghĩa từ
- HS luyện đọc từ ngữ khú
- 4 em đọc phõn vai
-- 2 nhúm thi đọc
- Cả lớp đọc thầm theo SGK
. Đồng ý nhưng yờu cầu người đú chặt đứut ngún chõn để phõn biệt cõu đương khỏc.
- Cú ý răn đe những kẻ mua quan bỏn tước.
- Hỏi rừ đầu đuụi sự việc, thưởng bạc vàng.
- 1 HS đọc to
. Trần Thủ Độ nhận lỗi và xin vua ban thưởng cho người dỏm núi thẳng.
- Cho 1 HS giỏi dọc
- Cư xử nghiờm minh, nghiờm khắc với bản thõn, đề cao kỉ cương phộp nước.
- HS lắng nghe
- Nhúm 4 em cựng đọc phõn vai
- 2 nhúm lờn thi
- 2 HS nhắc lại
- HS lắng nghe
THỨ BA
NS : 31.12.09
ND : 5.1.2010
Chớnh tả : 
NGHE - VIEÁT : CAÙNH CAM LAẽC MẼ 
PHAÂN BIEÄT AÂM ẹAÀU r/d/gi, AÂM CHÍNH o/oõ.
I.MUẽC TIEÂU :
1.Mục tiờu chung :
-Viết đúng bài chính tả, trình bày đúng hình thức bài thơ.
-Làm được BT2a/b hoặc BTCT phương ngữ do GV soạn.
2.Mục tiờu riờng :
*Tớch hợp GDMT :
II.ẹOÀ DUỉNG DAẽY – HOẽC :
-GV : Buựt daù, moọt soỏ tụứ phieỏu BT.
-HS : SGK. VBT.
III.CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY – HOẽC : 
Hoaùt ủoọng cuỷa GV
Hoaùt ủoọng cuỷa HS
1.OÅn ủũnh :
2.Kieồm tra : 
-Xem laùi sửù chuaồn bũ cuỷa HS. 
3.Baứi mụựi : 
a.Giụựi thieọu : 
-Hoõm nay ta seừ vieỏt baứi chớnh taỷ “Caựnh cam laùc meù” caực tieỏng coự chửựa aõm ủaàu r/d/gi hoaởc aõm chớnh o/oõ.
-Vieỏt ủaàu baứi leõn baỷng.
b.Caực hoaùt ủoọng :
b.1.Hửụựng daón HS nghe – vieỏt :
-GV ủoùc baứi CT Caựnh cam laùc meù – ủoùc thong thaỷ, roừ raứng, phaựt aõm chớnh xaực caực tieỏng coự aõm, vaàn, thanh HS deó vieỏt sai.
-Baứi CT cho em bieỏt ủieàu gỡ ?
-Lửu yự HS chuự yự nhửừng teõn rieõng caàn vieỏt hoa vaứ caựch trỡnh baứy baứi thụ. 
-ẹoùc tửứng caõu cho HS vieỏt. Moói caõu 2 lửụùt. 
-ẹoùc laùi baứi CT cho HS raứ soaựt loói. 
-Thu baứi chaỏm ủieồm. 
-Nhaọn xeựt chung. 
b.2. Hửụựng daón HS laứm BT chớnh taỷ :
*Baứi taọp 2 :
-GV neõu yeõu caàu BT2 :
Tỡm chửừ caựi thớch hụùp vụựi moói oõ troỏng.
-GV nhaọn xeựt, chổnh sửỷa. 
4.Cuỷng coỏ : 
-Choỏt noọi nhửừng sai soựt thửụứng gaởp cuỷa HS.
-Lieõn heọ thửùc teỏ ủeồ giaựo duùc hoùc sinh.
5.Daởn doứ :
-Veà nhaứ tieỏp tuùc vieỏt caực tửứ ủaừ vieỏt sai.
-Xem trửụực baứi tieỏt hoùc sau.
-Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
-ẹoùc vaứ ghi teõn ủaàu baứi vaứo vụỷ.
-Laộng nghe caựch ủoùc vaứ theo doừi trong SGK.
-HS ủoùc thaàm laùi baứi chớnh taỷ.
-Caựnh cam laùc meù vaón ủửụùc sửù che chụỷ, yeõu thửụng cuỷa baùn beứ.
-HS ủoùc thaàm laùi ủoaùn vaờn. 
-HS vieỏt chớnh taỷ. 
-Raứ soaựt laùi baứi vieỏt.
-ẹoỏi chieỏu SGK ủeồ chửỷa loói. 
-Caỷ lụựp ủoùc thaàm noọi dung BT, tửù laứm baứi. 
-Caỷ lụựp vaứ GV nhaọn xeựt keỏt quaỷ cuỷa moói nhoựm. 
THỨ TƯ
NS : 31.12.09
ND : 6.1.2010
LUYỆN TỪ VÀ CÂU: MỞ RỘNG VỐN TỪ: CễNG DÂN
I. Mục tiờu
1.Mục tiờu chung :
-Hiểu nghĩa của từ công dân(BT1); xếp được một số từ chứa tiếng công vào nhóm thích hợp theo yêu cầu của BT2; nắm được một số từ đồng nghiã với từ công dân và sử dụng phù hợp với văn cảnh( BT3,4)
2.Mục tiờu riờng :
*HSKG : - Học sinh khá, giỏi làm được BT4 và giải thích lí do không thay được từ khác.
*Tớch hợp GDMT :
II. Đồ dựng dạy - học
. Từ điển đồng nghĩa tiếng Việt, từ điểm Hỏn Việt
. Bảng phụ viết bài tập 4
. 2 phiếu to kẻ sẵn bảng phõn loại ở BT2
III. Cỏc hoạt động dạy - học chủ yếu
A. Bài cũ: 4’
- HS đọc đoạn văn đó viết (BT 2 tiết trước), chỉ rừ đõu là cõu ghộp, cỏch nối cỏc vế cõu ghộp đú
B. Bài mới
1. Giới thiệu bài: 1’ (Nờu mđyc)
2. Hướng dẫn HS làm bài tập : 30’
a. Bài tập 1: 7’
- Cho HS đọc yờu cầu BT
- Cho HS làm bài cỏ nhõn
- Cho HS trỡnh bày kết quả : cõu b
b. Bài tập 2 : 10’
- Cho HS đọc yờu cầu BT
- Cho HS tra từ điển tỡm hiểu nghĩa 1 số từ khú, làm bài vào vở BT
- Phỏt phiếu cho 2 HS làm trờn phiếu, trỡnh bày 
- GV nhận xột, chốt kết quả đỳng
. Cụng (của chung, của nhà nước)
. Cụng (khụng thiờn vị)
. Cụng (thợ)
c. Bài tập 3 : 6’
- Cho HS làm bài cỏ nhõn
- Cho HS trỡnh bày kết quả.
d. Bài tập 4 : 7’
- Cho HS làm bài theo cặp
- Cho HS trỡnh bày kết quả
- GV chốt lại kết quả đỳng
. Khụng thể thay thế “cụng dõn” bằng từ đồng nghĩa ở BT 3 được . Vỡ sao?
3. Củng cố - dặn dũ
- Nhận xột tiết học
- Ghi nhớ những từ ngữ gắn với chủ điểm “cụng dõn” để sử dụng cho đỳng.
 - 2 HS thực hiện
- HS lắng nghe
- 1 HS đọc to, cả lớp dũ theo SGK
- HS dựng bỳt chỡ khoanh trũn SGK
- Một số HS phỏt biểu ý kiến
- 1 HS đọc to, 1 HS khỏc nhắc lại.
- HS tra từ điển, phỏt biểu, trao đổi theo cặp, ghi chộp vào nhỏp
- Cả lớp bổ sung ý kiến
- Cụng dõn, cụng cộng, cụng chỳng.
- Cụng bằng, cụng lớ, cụng minh, cụng tõm.
- Cụng nhõn, cụng nghiệp
- HS tra từ điển, làm bài vào vở bài tập, phỏt biểu xõy dựng bài.
- Trao đổi theo cặp, ghi chộp vào nhỏp
- Đại diện nhúm phỏt biểu
- Vỡ từ “cụng dõn” cú hàm ý người dõn 1 nước độc lập
- HS lắng nghe 
KỂ CHUYỆN : KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC
I. Mục tiờu
1.Mục tiờu chung :
-Kể lại được câu chuyện đã nghe đã đọc về những tấm gương sống , làm việc theo pháp luật, theo nếp sống văn minh; biết trao đổi về ý nghĩa câu chuyện. 
2.Mục tiờu riờng :
*Tớch hợp GDMT :
II. Đồ dựng dạy - học
. Truyện đọc lớp 5, một số sỏch bỏo .. viết về cỏc tấm gương sống, làm việc theo phỏp luật
III. Cỏc hoạt động dạy - học chủ yếu
A. Bài cũ : 4’
- Kể một vài đoạn cõu chuyện “Chiếc đồng hồ”, trả lời cõu hỏi về ý nghĩa cõu chuyện
B. Bài mới
1. Giới thiệu bài: 1’ (Nờu mđyc)
2. Hướng dẫn HS kể chuyện : 30’
a. Giỳp HS hiểu yờu cầu của đề
- GV viết đề lờn bảng, HS đọc đề
- GV gạch dưới những từ quan trọng
- Cho HS đọc gợi ý SGK
- Cho HS đọc thầm lại gợi ý 1
- GV lưu ý: cỏc em nờn kể những cõu chuyện ngoài chương trỡnh, GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS
- GV cho HS núi tờn chuyện sẽ kể
b. HS kể chuyện
- Cho HS đọc lại gợi ý 2
- Cho HS kể chuyện theo nhúm đụi, trao đổi ý nghĩa cõu chuyện
- Cho HS thi kể
- GV nhận xột - Tổng kết
3. Củng cố - dặn dũ: 2’
- Nhận xột tiết học
- Chuẩn bị cho tuần sau.
 - 2 HS kể, trả lời cõu hỏi.
- HS lắng nghe
- 1 HS đọc to
- 3 HS đọc gợi ý
- HS đọc thầm gợi ý 1
- HS đặt vở ghi chộp lờn bàn.
- Một số HS lần lượt núi tờn chuyện mỡnh sẽ kể ra trước lớp.
- HS đọc to, sắp xếp cõu chuyện theo gợi ý.
- Từng đụi kể cho nhau nghe, trao đổi ý nghĩa cõu chuyện
- Đại diện cỏc nhúm lờn thi kể, núi ý nghĩa cõu chuyện
- HS lắng nghe.
THỨ NĂM
NS : 1.1.2010
ND : 7.1.2010
TẬP ĐỌC : NHÀ TÀI TRỢ ĐẶC BIỆT CỦA CÁCH MẠNG
I. Mục tiờu
1.Mục tiờu chung :
-Biết đọc diễn cảm bài văn, nhấn giọng khi đọc các con số nói về sự đóng góp tiền của của ông Đỗ Đình Thiện cho CM .
-Hiểu nội dung: Biểu dương nhà tư sản yêu nước Đỗ Đình Thiện ủng hộ và tài trợ tiền của cho CM. ( Trả lời được các câu hỏi 1,2 trong SGK ).
2.Mục tiờu riờng :
*HSKG : - Học sinh khá, giỏi phát biểu được những suy nghĩ của mình về trách nhiệm công dân với đất nước ( câu hỏi 3)
*Tớch hợp GDMT :
II. Đồ dựng dạy - học
. Ảnh chõn dung nhà tài sản Đỗ Đỡnh Thiện
III. Cỏc hoạt động dạy - học chủ yếu
A. Bài cũ : 4’
- HS đọc lại bài : Thỏi sư Trần Thủ Độ và trả lời cõu hỏi sau bài đọc
B. Bài mới
1. Giới thiệu bài: 1’ Bằng hỡnh ảnh minh họa
2. Luyện đọc : 11’
- HS giỏi đọc cả bài
- Cho HS đọc đoạn tiếp nối (2 lượt)
. GV chia 5 đoạn
. Kết hợp cho HS giải nghĩa từ 
- Cho HS luyện từ ngữ khú đọc: Lạc Thủy, sửng sốt, màu mỡ
- Cho HS trong nhúm (nhúm 5) đọc
- Cho HS đọc toàn bài
- GV đọc lại 1 lần
3. Tỡm hiểu bài: 9’
a. Đoạn 1+2 
- HS đọc to
? Trước CM, ụng Thiện đó cú đúng gúp gỡ?
GV cho biết: Quỹ Đảng lỳc đú cũn 24 đồng, thế mà 1 mỡnh ụng Thiện đó ủng hộ 3 triệu đồng
b. Đoạn 3
- Cho HS đọc
? Khi CM thành cụng, ụng Thiện đó đúng gúp những gỡ?
c. Đoạn 4
? Trong khỏng chiến chống Phỏp, gia đỡnh ụng đó đúng gúp những gỡ?
? Hũa bỡnh lập lại, gia đỡnh ụng đó đúng gúp gỡ to lớn?
d. Đoạn 5
- HS đọc to
? Việc làm của ụng Thiện thể hiện phẩm chất gỡ?
Liờn hệ thực tế
Em cú suy nghĩ gỡ về trỏch nhiệm của người cụng dõn đối với đất nước?
- GV kết luận: ụng là 1 nhà tư sản yờu nước.
4. Đọc diễn cảm : 7’
- Gọi 1-2 HS đọc diễn cảm bài văn
- GV hướng dẫn cỏch đọc diễn cảm theo gợi ý 2a
- GV chọn đoạn 3 để luyện đọc diễn cảm
. Hướng dẫn cỏch đọc đoạn 3
. GV đọc mẫu, gọi HS đọc
- Cho HS thi đọc
- GV nhận xột, khen HS đọc hay
5. Củng cố - dặn dũ
- Nhắc lại ý nghĩa bài văn
- ...  lắng nghe.
- HS lắng nghe.
- 1 HS đọc, cả lớp đọc thầm.
- 1, 2 HS nờu.
- HS lắng nghe.
- HS cả lớp đọc thầm.
- 1 HS trả lời.
- Vài HS nờu.
- HS lắng nghe.
- HS quan sỏt và trả lời, cỏc em khỏc nhận xột bổ sung.
- 1 HS đọc, cả lớp theo dừi.
EM YEÂU QUEÂ HệễNG 
(Tieỏt 2)
I.MUẽC TIEÂU :
1.Mục tiờu chung : 
Biết làm những việc phự hợp với khả năng để gúp phần tham gia xõy dựng quờ hương.
-Yờu mến, tự hào về quờ hương mỡnh, mong muốn được gúp phần xõy dựng quờ hương.
2.Mục tiờu riờng :
*HSKG : Biết được vỡ sao cần phải yờu quờ hương và tham gia xõy dựng quờ hương.
*Tớch hợp GDMT :
II.ẹOÀ DUỉNG DAẽY – HOẽC :
-GV : Giaỏy, buựt maứu-Daõy, keùp, neùp ủeồ treo tranh cho Hẹ 1, tieỏt 2-Theỷ maứu cho Hẹ 2, tieỏt 2-Caực baứi thụ,  
-HS : SGK.
III.CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY – HOẽC : 
Hoaùt ủoọng cuỷa GV
Hoaùt ủoọng cuỷa HS
1.OÅn ủũnh :
2.Kieồm tra : 
3.Baứi mụựi : 
a.Giụựi thieọu : 
-Hoõm nay ta luyeọn taọp veà noọi dung baứi hoùc “Em yeõu queõ hửụng”.
-Ghi ủaàu baứi leõn baỷng.
b.Caực hoaùt ủoọng :
+Hoaùt ủoọng 1 : Trieón laừm nhoỷ BT4-SGK
*Muùc tieõu : HS bieỏt theồ hieọn tỡnh caỷm ủoỏi vụựi QH.
*Caựch tieỏn haứnh :
-GV HD caực nhoựm trửng baứy vaứ giụựi thieọu tranh. 
-GV nhaọn xeựt veà tranh, aỷnh cuỷa HS vaứ baứy toỷ nieàm tin raống caực em seừ laứm ủửụùc nhửừng coõng vieọc thieỏt thửùc ủeồ toỷ loứng yeõu queõ hửụng. 
+Hoaùt ủoọng 2 : Baứi toỷ thaựi ủoọ (BT2)
*Muùc tieõu : HS bieỏt baứy toỷ thaựi ủoọ phuứ hụùp ủoỏi vụựi moọt soỏ yự kieỏn lieõn quan ủeỏn tỡnh yeõu QH.
*Caựch tieỏn haứnh :
-GV giao nhieọm vuù cho caực nhoựm HS laứm BT 2.
-Em taựn thaứnh vụựi nhửừng yự kieỏn naứo dửụựi ủaõy :
a/ Tham gia XDQH laứ bieồu hieọn cuỷa tỡnh yeõu QH.
b/ Chổ caàn tham gia XD ụỷ nụi mỡnh ủang soỏng.
c/ Chổ ngửụứi giaứu m caàn coự traựch nhieọm ủoựng goựp XDQH.
d/ Caàn gỡn giửừ vaứ phaựt huy ngheà truyeàn thoỏng cuỷa QH mỡnh.
-GV keỏt luaọn : Taựn thaứnh vụựi nhửừng yự kieỏn a, d; khoõng taựn thaứnh vụựi caực yự kieỏn b, c. 
+Hoaùt ủoọng 3 : Xửỷ lớ tỡnh huoỏng (BT3-SGK)
*Muùc tieõu : HS bieỏt xửỷ lớ moọt soỏ tỡnh huoỏng lieõn quan ủeỏn tỡnh yeõu QH.
*Caựch tieỏn haứnh :
-GVYCHS thaỷo luaọn ủeồ xửỷ lớ tỡnh huoỏng cuỷa BT3.
-Caực em haừy baứy toỷ thaựi ủoọ trong caực tỡnh huoỏng sau :
a/ Thoõn cuỷa Tuaỏn ủang laọp tuỷ saựch duứng chung. Tuaỏn baờn khoaờn khoõng bieỏt caàn laứm gỡ ủeồ goựp phaàn XD tuỷ saựch.
Caực em coự theồ gụùi yự giuựp Tuaỏn neõn laứm nhửừng vieọc gỡ ?
b/ ẹoọi thieỏu nieõn quyeỏt ủũnh toồng VS ủửụứng laứng vaứ saựng thửự baỷy. Saựng hoõm aỏy, ủang chuaồn bũ ủi thỡ Haống chụùt nhụự ủeỏn moọt chửụng trỡnh teõn tivi maứ baùn ủaừ ủụùi caỷ tuaàn.
Theo caực em, baùn Haống caàn laứm gỡ khi ủoự? Vỡ sao ?
 -GV keỏt luaọn : 
-Tỡnh huoỏng a : Baùn Tuaỏn coự theồ goựp saựch baựo cuỷa mỡnh; vaọn ủoọng caực baùn khaực cuứng tham gia ủoựng goựp; nhaộc nhụỷ caực baùn giửừ gỡn saựch
-Tỡnh huoỏng b : Baùn Haống caàn tham gia laứm VS vụựi caực baùn trong ủoọi, vỡ ủoự laứ moọt vieọc laứm goựp phaàn laứm saùch, ủeùp laứng xoựm. 
+Hoaùt ủoọng 4 : Trỡnh baứy KQ sửu taàm.
*Muùc tieõu : Cuỷng coỏ baứi.
*Caựch tieỏn haứnh :
-Cho HS trỡnh baứy KQ sửu taàm ủửụùc veà caực caỷnh ủeùp, phong tuùc, taọp quaựn, danh nhaõn, 
4.Cuỷng coỏ : 
-Choỏt noọi dung chớnh cuỷa baứi.
-Lieõn heọ thửùc teỏ ủeồ giaựo duùc hoùc sinh.
-GD cho HS loứng yeõu queõ, ủaỏt nửụực theo taỏm gửụng Baực Hoà.
5.Daởn doứ :
-Chuaồn bũ cho tieỏt luyeọn taọp. 
-Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
-ẹoùc vaứ ghi ủaàu baứi vaứo vụỷ. 
-HS trửng baứy vaứ giụựi thieọu tranh cuỷa mỡnh. 
-HS caỷ lụựp xem tranh vaứ trao ủoồi, bỡnh luaọn.
-HS laàn lửụùt neõu yự kieỏn cuỷa mỡnh.
-HS baứy toỷ thaựi ủoọ baống caựch giụ theỷ maứu theo quy ửụực.
-Moọt soỏ HS giaỷi thớch lớ do.
-HS khaực nhaọn xeựt, boồ sung. 
-HS laứm vieọc theo nhoựm.
-HS trỡnh baứy trửụực lụựp.
-Lụựp nhaọn xeựt.
-Vaứi HS nhaộc laùi keỏt luaọn. 
-HS trỡnh baứy KQ sửu taàm ủửụùc veà caực caỷnh ủeùp, phong tuùc, taọp quaựn, danh nhaõn, 
-HS trao ủoồi vụựi nhau veà yự nghúa baứi thụ, 
Tiết 96 : LUYỆN TẬP
I. MỤC TIấU :
1.Mục tiờu chung :
Biết tính chu vi hình tròn, tính đường kính của hình tròn khi biết chu vi của hình tròn đó.
2.Mục tiờu riờng :
*HSKG : Bài 2c, 3b, 4.
*Tớch hợp GDMT :
II. ĐỒ DÙNG :
- Hỡnh minh hoạ BT4
- Bảng con 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
1, Kiểm tra bài cũ 
- Nờu quy tắc , cụng thức tớnh chu vi hỡnh trũn 
-2 HS
2, Bài mới: 
Bài tập 1 
- Làm bảng con 
Gợi ý lại cụng thức 
 - Kết quả: 56,52m; 27,632dm; 157cm( HS yếu, Tb làm được 2/3 bài).
1C chuyển về số thõp phõn 
Bài tập 2: Gợi ý HS
- Làm nhỏp, sửa bài 
D = 15,7 : 3,14 = 5(m)
r = 18,84 : 2 : 3,14 = 3(dm)( HS yếu, TB làm được cõu a hoặc b)
Bài tập 3: Gọi HS đọc 
 - 1 HS
HS làm vào tập, sửa bài 
- Người đi xe đạp đi
- Chu vi của bỏnh xe 
1,65 x 3,14 = 2,041(m)
- Bỏnh xe lăn 12 vũng, xe đạp đi được : 29,41 (m)
- Bỏnh xe lăn 10 vũng đựơc: 204,1(m) 
Bà tập 4: 
- Suy nghĩ , 2 HS thi đua 
Tớnh chu vi hỡnh trũn 
- Khoanh cõu D
- Nửa chu vi hỡnh trũn 
3, Củng cố, dặn dũ 
- Dặn về chuẩn bị bài 
- Nhận xột tiết học 
Tiết 97 : DIỆN TÍCH HèNH TRềN
I. MỤC TIấU 
1.Mục tiờu chung :
Biết quy tắc tính diện tích hình tròn.
2.Mục tiờu riờng :
*HSKG :Bài 1c, 2c, 3.
*Tớch hợp GDMT :
II. ĐỒ DÙNG 
Bảng phụ, bảng con 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
1, Kiểm tra bài cũ 
- Tớnh chu vi hỡnh trũn cú d = 4cm, r=3cm
2, Bài mới: 
Diện tớch hỡnh trũn 
HĐ1: Giới thiệu cụng thức tớnh 
- Giới thiệu quy tắc tớnh bỏn kớnh nhõn bỏn kớnh nhõn số 3,14 
- Nờu lại 
Gọi diện tớch S, bỏn kớh r, cho chu vi r = 2dm
 - viết S = r x r x 3,14
- Tớnh S = 2 x 2 x 3,14 = 12,56(m2)
Giỳp HS biết tớnh diện tớch, biết tớnh đường kớnh
d = 14dm
- Nờu, tớnh bỏn kớnh, tớnh diện tớch 
- Nhấn mạnh giỳp HS ghi nhớ tớnh diện tớch khi biờựt d
r = 12 ; 2 = 6(dm)
S = 6 x 6 x 3,14 = 133,04 (dm2)
HĐ2: Thực hành 
Bài tập 1
Chuyển m=0,6m
- Hs làm bảng con.
Kết quả: 78,5m2;0,5024dm2 ; 1,1304m2
(Học sinh yếu làm được 2 hoặc 3 bài)
Bài tập 2: Gọi HS nờu cỏch làm
Chuyển m=0,8m
- Neõu
-Laứm vaứo nhaựp,sửỷa baứi 113,04cm2;40,6944dm2;0,5024m2 (HS yeỏu laứm ủửụùc baứi a,b)
Baứi taọp 3: Hửụựng daón HS laứm
Hoùc sinh ủoùc baứi laứm vaứo taọp.
1962,5cm2;6358,5cm2
3.Cuỷng coỏ - daởn doứ
-HS neỏu qui taột tớnh dieọn tớch.
-Thi ủua tớnh s hỡnh troứn coự r=3cm.
-Daởn HS chuaồn bũ baứi.
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
Tieỏt 98 : LUYEÄN TAÄP
I.MUẽC TIEÂU:
1.Mục tiờu chung :
Biết tính diện tích hình tròn khi biết:
-Bán kính của hình tròn.
-Chu vi của hình tròn
2.Mục tiờu riờng :
*HSKG :Bài 3.
*Tớch hợp GDMT :
II.CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC:
1, Kieồm tra baứi cuừ:
- HS sửỷa baứi trong vụỷ baứi taọp toaựn.
2, Baứi mụựi: 
Luyeọn taọp 
 Baứi taọp 1 
- Laứm baỷngcon 
- Nhaộc laùi coõng thửực tớnh S
- laứm baỷng con 
113,04cm2; 0,38465cm2( HS yeỏu, TB laứm ủửụùc 1 hoaởc 2 baứi)
 Baứi taọp 2: 
- ẹoùc yeõu caàu 
- Gụùi yự HS neõu caựch tớnh 
- HS neõu, tớnh vaứo nhaựp, ủoồi cheựo kieồm tra, neõu keỏt quaỷ 
r = 1cm; S = 3,14cm2
Baứi taọp 3: 
- ẹoùc baứi toaựn , laứm vaứo taọp , sửỷa baứi 
- Dieọn tớch hỡnh troứn nhoỷ
- Baựn kớnh hỡnh
 S hỡnh troứn nhoỷ: 0,7 x 0,7 x 3,14 = 1,538 (dm2)
Baựn kớnh hỡnh troứn lụựn: 0,7 + 0,3 = 1(m)
Dieọn tớch hỡnh troứn nhoỷ 
1 x 1 x 3,14 = 3,14 (m2)
S thaứnh gieỏng laứ :
3,14 – 1,5386 = 1,6014 (m2)
ẹS: 1,6014m2 
3, Cuỷng coỏ , daởn doứ 
- HS neõu tửùa, neõu laùi coõng thửực tớnh chu vi, dieọn tớch 
- Daởn chuaồn bũ baứi 
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc 
Tieỏt 99 : LUYEÄN TAÄP CHUNG
I. MUẽC TIEÂU :
1.Mục tiờu chung :
Biết tính chu vi, diện tích hình tròn và vận dụng để giải các bài toán có liên quan đến chu vi, diện tích của hình tròn.
2.Mục tiờu riờng :
*HSKG : Bài 4.
*Tớch hợp GDMT :
II. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC :
1, Kieồm tra baứi cuừ 
Kieồm tra HS laứm vụỷ baứi taọp toaựn 
- ẹoùc keỏt quaỷ
2, Baứi mụựi: 
Luyeọn taọp chung 
Baứi taọp 1: Neõu tửùa baứi 
- Quan saựt hỡnh 
- Gụùi yự tớnh S baống 2 hỡnh troứn 
Laứm vaứo nhaựp, sửỷa baứi 
ẹoọ daứi cuỷa sụùi daõy theựp 
7 x 2 x 3,14 + 16 x 2 x 3,14 = 106,7 (cm)
ẹS: 166,76 cm
Baứi taọp 2: 
- Neõu yeõu caàu 
Treo baỷng phuù 
- Quan saựt, giaỷi, sửỷa baứi 
75(cm), 471(cm), 376,8(cm), 94,2 (cm)
Baứi taọp3: Neõu yeõu caàu 
- Quan saựt hỡnh, laứm vaứo taọp 
Gụùi yự: Tớnh chieàu daứi, dieọn tớch hỡnh troứn, hỡnh chửừ nhaọt 
14cm; 140cm2; 155,86cm2; 293,86cm2( HS yeỏu, TB laứm ủửụùc 2-3 caõu cuỷa baứi taọp)
Baứi taọp 4: Toồ chửực thi ủua
Trao ủoồi, 2 HS leõn khoanh
Khoanh vaứo A: 13,76cm2
3, Cuỷng coỏ, daởn doứ 
- Neõu laùi coõng thửực tớnh S
- Daởn doứ
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc 
Tieỏt 100 : GIễÙI THIEÄU BIEÅU ẹOÀ HèNH QUAẽT
I. MUẽC TIEÂU: 
1.Mục tiờu chung :
Bước đầu biết đọc , phân tích và sử lí số liệu ở mức độ đơn giản trên biểu đồ hình quạt.
2.Mục tiờu riờng :
*HSKG : Bài 2.
*Tớch hợp GDMT :
II. CHUAÅN Bề:
- Bieồu ủoà hỡnh quaùt 
III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC: 
1, Kieồm tra baứi cuừ 
- Kieồm tra laùi hai bieồu ủoà ủaừ hoùc ụỷ lụựp dửụựi,ủoùc caực soỏ lieọu tửụng ủửụng 
-2 HS
2, Baứi mụựi: 
Hẹ1: Giụựi thieọu bieồu ủoà hỡnh quaùt 
- Gaộn vớ duù 1 
- ẹoùc, quan saựt bieồu ủoà 
- Bieồu ủoà noựi veà ủieàu gỡ? 
- Tổ soỏ % caực loaùi saựch 
- Trong thử vieọn chia ra maỏy loaùi saựch 
- ẹoùc theo nhoựm, moỏtoỏ HS ủoùc trửụực lụựp lụựp 
- Toồỷ chửực HS ủoùc soỏ % caực loaùi saựch 
- ẹoùc theo nhoựm 
- Gụùi yự HS 
VD2: Hửụựng daón tửụng tửù 
- Neõu caựch tỡm, tửù giaỷi 
Tỡm soỏ hoùc sinh bụi loọi khi bieỏt tổ soỏ &
Soỏ HS tham gia bụi loọi 
32 x 125 : 100 = 4 (HS)
Tửụng tửù cho HS tỡm soỏ HS caực moõn khaực 
Hẹ2: Thửùc haứnh 
Baứi taọp 1: Gaộn bieồu ủoà 
 - Neõu yeõu caàu 
- Gụùi yự HS yeỏu 
- Tỡm soỏ HS thớchmoói maứu 
a, 48HS, b, 30HS
c, 18HS, d, 24HS(HS yeỏu, TB laứm ủửụùc 2-3 caõu)
Baứi taọp 2: Gaộn bieồu ủoà
- ẹoùc caởp sau ủoự ủoùc caỷ lụựp 
Nhaọn xeựt 
Coự 17,5% soỏ HS gioỷi 
Coự 60% soỏ HS khaự 
Coự 22,5% soỏ HS TB
3, Cuỷng coỏ, daởn doứ
- Bieồu ủoà hỡnh quaùt coự ủaởc ủieồm gỡ? 
1-2 HS
- Lieõm heọ thửùc teỏ
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc 

Tài liệu đính kèm:

  • docGIAO AN 5(3).doc