Kế hoach bài dạy lớp 1 - Tuần 19, 20, 21

Kế hoach bài dạy lớp 1 - Tuần 19, 20, 21

Học vần

Bài 76 : oc - ac

I.Mục tiêu:

 - HS đọc được: oc , ac , con sóc , bác sĩ; từ và câu ứng dụng:

 Da cóc mà bọc bột lọc

 Bột lọc mà bọc hòn than.

 - HS viết được: oc , ac , con sóc , bác sĩ

 - Luyện nói từ 2- 4 câu theo chủ đề: “Vừa vui vừa học

”. Đối HS (Khá - giỏi) nói 4 - 5 câu xoay quanh chủ đề thông qua tranh vẽ trong SGK và dựa vào các CH gợi ý của GV.

II.Đồ dùng dạy học:

 - Tranh minh hoạ cho từ khoá ; từ , câu ứng dụng và phần luyện nói.

 - Bộ mô hình Tiếng Việt

III.Hoạt động dạy học chủ yếu:

 

doc 53 trang Người đăng haihoa92 Ngày đăng 29/07/2019 Lượt xem 64Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kế hoach bài dạy lớp 1 - Tuần 19, 20, 21", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ năm ngày 24 tháng 12 năm 2009
Học vần
Bài 76 : oc - ac
I.Mục tiêu: 
 - HS đọc được: oc , ac , con sóc , bác sĩ; từ và câu ứng dụng: 
 Da cóc mà bọc bột lọc 
 Bột lọc mà bọc hòn than.
 - HS viết được: oc , ac , con sóc , bác sĩ 
 - Luyện nói từ 2- 4 câu theo chủ đề: “Vừa vui vừa học
”. Đối HS (Khá - giỏi) nói 4 - 5 câu xoay quanh chủ đề thông qua tranh vẽ trong SGK và dựa vào các CH gợi ý của GV. 
II.Đồ dùng dạy học:
 - Tranh minh hoạ cho từ khoá ; từ , câu ứng dụng và phần luyện nói.
 - Bộ mô hình Tiếng Việt
III.Hoạt động dạy học chủ yếu:
Tiết 1(40 phút)
Nội dung dạy học
	Phương pháp, hình thức tổ chức 
Hoạt động của thày
Hoạt động của trò
I.Bài cũ: (5')
HS đọc bài trong SGK và viết bảng : chót vót , Việt Nam , hạt cát , bát ngát
II.Bài mới
1. Giới thiệu bài: oc , ac
2. Dạy vần (15’)
2. 1. oc
a. Phát âm, nhận diện :
b. Đánh vần, ghép vần
- Đánh vần: o - c - oc
- Ghép vần : oc
c. Ghép, luyện đọc, phân tích tiếng.
- Ghép tiếng sóc
- Luỵện đọc: sóc
d.Ghép từ, luyện đọc, phân tích từ.
-Luyện đọc: con sóc
e. Luyện đọc trơn:
 oc - sóc- con sóc
2. 2 ac
ac - bác - bác sĩ
-So sánh vần oc và vần ac
+Giống nhau : âm c cuối vần.
+Khác nhau : vần oc có âm o đứng trước, vần ac có âm a đứng trước.
2. 3. Luyện đọc trơn :
oc - sóc - con sóc - ac - bác - bác sĩ
3. Viết bảng con(5’)
 oc - ac- con sóc - bác sĩ.
4. Đọc từ ứng dụng : 5’
hạt thóc bản nhạc
con cóc con vạc
5.Củng cố- Dặn dò: 3’
- Trò chơi: Tìm tiếng, từ chứa vần đã học.
- GV nhận xét, đánh giá.
- GV giới thiệu bài, ghi bảng.
* GV viết oc 
- GV phát âm mẫu .
-Phân tích vần oc
+Vần oc có âm o đứng trước, âm c đứng sau.
- GV đánh vần mẫu.
- GV HD HS ghép vần và đọc vần
* GV giới thiệu tiếng: sóc 
+Có vần oc, muốn ghép tiếng sóc ta làm như thế nào? 
* GV gt tranh để gợi từ khoá: con sóc
- HD Hs đọc: con sóc
* GV chỉ bảng cho HS đọc..
**Khi dạy vần ac,các bước thực hiện tương tự vần oc
- GV nhận xét , đánh giá.
-HS tìm tiếng và gạch chân tiếng chứa vần mới
-Luyện đọc, phân tích từ.
* GV hướng dẫn HS viết bảng 
Lưu ý HS điểm đặt bút , dừng bút , độ cao , độ rộng của các chữ.
* GV viết từ ứng dụng
- HD HS đọc + ĐV tiếng có vần mới
- GV đọc + giải thích từ
*GV tổ chức trò chơi mỗi em tìm 1 tiêng, từ..
- GV NX , đánh giá.
- HS đọc 
- viết bảng con ( mỗi tổ viết một từ)
*HS phát âm ( cá nhân , tổ)
-HS phân tích vần.
*HS đánh vần .
*HS ghép vần oc 
-HS đọc trơn (cá nhân, đồng thanh)
*HS ghép sóc 
-HS đọc cá nhân ,đọc đồng thanh.
* HS quan sát tranh con sóc
-HS đọc từ con sóc
-HS đọc cá nhân, đồng thanh.
-HS đọc bài ....
*-HS so sánh hai vần vừa học.
-HS đọc(cá nhân, đồng thanh)
* HS viết bảng con
*HS tìm tiếng và gạch chân tiếng chứa vần mới:thóc , cóc , nhạc , vạc
-luyện đọc, PT..
*HS tìm tiếng , từ chứa vần vừa học.
1.Luyện đọc: (17’)
 a. Đọc bảng tiết 1:
b.Đọc câu ứng dụng
 +Tranh vẽ gì? (vẽ chùm nhãn)
 Câu ứng dụng: 
 Da cóc mà bọc bột lọc
Bột lọc mà bọc hòn than.
2. Luyện đọc sách giáo khoa. (6')
Nghỉ 2 phút
3. Luyện viết vở (7')
- oc, ac - con sóc , bác sĩ
4. Luyện nói: (7')
Chủ đề: Vừa vui vừa 
học.
III. Củng cố - dặn dò. (3’)
Tiết 2(40 phút)
* GV chỉ HS đọc theo thứ tự và đọc không theo thứ tự..
*GV giới thiệu nội dung tranh 
- GV viết bài ứng dụng
- GV nhận xét.
* GV đọc mẫu và HD HS đọc theo từng phần
- GV nhận xét, 
* GV nhắc HS ngồi đúng tư thế , hướng dẫn HS cách cầm bút , đặt vở.
* GV HD hs QS tranh và TL theo CH:
+Em có thích học không ? 
+Khi học được cô cho chơi trò chơi em thấy thế nào ? 
+Trong giờ học các em có được QS tranh ảnh không? +Em thấy giờ học nào các em hay được chơi trò chơi? 
- HS (Khá - giỏi) 
+Vừa học vừa chơi giúp em như thế nào?
- GVnhận xét , đánh giá
? các em vừa học mấy vần...
-Về nhà tìm từ có vần đã học và làm BTTV
- chuẩn bị bài ở nhà: ẵc - ẫc
*-HS đọc bài trên bảng lớp 
*HS quan sát tranh minh hoạ + TLCH..
- HS tìm tiếng có vần mới.
- HS luyện đọc câu
-HS đọc cá nhân, đồng thanh.
*HS mở SGK , đọc bài . 
- HS đọc cá nhân..
- Thi đọc trong tổ..
* HS viết bài vào vở theo HD của GV.
*HS quan sát tranh 
- HS thảo luận nhóm theo câu hỏi gợi ý 
- Đại diện các nhóm lên trình bày
*HS đọc lại bài.
Tuần 19
Thứ hai ngày 28 tháng 12 năm 2009
Học vần
Bài 77: ăc - âc
I.Mục tiêu: 
 - HS đọc được: ăc , âc, mắc áo , quả gấc; từ và câu ứng dụng: 
 Những đàn chim ngói 
 .......................
 Như nung qua lửa
 - HS viết được: ăc , âc, mắc áo , quả gấc.
 - Luyện nói từ 2- 4 câu theo chủ đề: “ruộng bậc thang”. Đối HS (Khá - giỏi) nói 4 - 5 câu xoay quanh chủ đề thông qua tranh vẽ trong SGK và dựa vào các CH gợi ý của GV. 
II.Đồ dùng dạy học:
 - Tranh minh hoạ cho từ khoá ; từ , câu ứng dụng và phần luyện nói.
 - Bộ mô hình Tiếng Việt
III.Hoạt động dạy học chủ yếu:
	 Tiết 1(40 phút)
Nội dung dạy học
Phương pháp, hình thức tổ chức 
Hoạt động của thày
Hoạt động của trò
I. Bài cũ: (5')
HS đọc bài trong SGK và viết bảng :con sóc , bác sĩ ,hạt thóc , con cóc
II.Bài mới
1. Giới thiệu bài: ăc , âc
2. Dạy vần (20’)
2. 1. ăc
a. Phát âm, nhận diện :
-Phát âm: ăc
-Nhận diện:
-Phân tích vần ăc
+Vần ăc có âm ă đứng trước, âm c đứng sau.
b. Đánh vần, ghép vần
- Đánh vần: ă - c - ăc
- Ghép vần : ăc
c. Ghép, luyện đọc, phân tích tiếng.
- Ghép tiếng : mắc
+Có vần ăc muốn ghép tiếng mắc ta làm như thế nào? 
- Luỵện đọc: mắc
+Phân tích tiếng mắc?
d.Ghép từ, luyện đọc, phân tích từ.
 mắc áo
-Luyện đọc mắc áo
-Phân tích : 
+Từ mắc áo có tiếng mẵc đứng trước ,tiếng áo đứng sau.
e. Luyện đọc trơn
 ăc - mẵc - mắc áo
2. 2. âc
âc- gấc - quả gấc
-So sánh vần ăc và vần âc
+Giống nhau : âm c cuối vần.
+Khác nhau : vần ẵc có âm ă đứng trước, vần âc có âm â đứng trước.
2. 3. Luyện đọc trơn toàn bài
ăc - mắc - mắc áo
âc - gấc - quả gấc
3. Viết bảng con (6')
 ăc- âc - mắc áo - quả gấc
4. Đọc từ ứng dụng :( 6')
 màu sẵc giấc ngủ
ăn mặc nhấc chân
-Tiếng có vần mới: sắc , mặc , giấc , nhấc
III. Củng cố- Dặn dò: (2) 
- Trò chơi: Tìm tiếng, từ chứa vần đã học.
- GV nhận xét, đánh giá.
- GV giới thiệu bài, ghi bảng.
- GV viết vần ăc 
- GV phát âm mẫu .
- GV đánh vần mẫu.
- GV HD HS ghép vần và đọc vần
- GV giới thiệu tiếng mắc 
* GV gt tranh để gợi từ khoá: mắc áo
- GV nhận xét
* Khi dạy vần âc,các bước thực hiện tương tự vần ăc
- GV nhận xét , đánh giá.
vần vừa học.
* GV hướng dẫn HS viết bảng 
Lưu ý HS điểm đặt bút , dừng bút , độ cao , độ rộng của các chữ.
* GV viết từ ứng dụng
- HD HS đọc + ĐV tiếng có vần mới
- GV đọc + giải thích từ
*GV tổ chức trò chơi mỗi em tìm 1 tiêng, từ..
- GV NX , đánh giá.
- HS đọc bài 
- viết bảng con ( mỗi tổ viết một từ)
-HS phát âm ( cá nhân , tổ)
-HS phân tích vần.
-HS đánh vần 
-HS ghép vần ăc 
-HS đọc trơn (cá nhân, đồng thanh)
-HS ghép tiếng mắc 
HS phân tích từ mắc áo
-HS đọc bài trên bảng lớp
-HS đọc cá nhân ,đọc đồng thanh.
- HS phân tích tiếng mắc
- HS quan sát tranh để gợi từ khoá: mắc áo
-HS đọc từ mắc áo
 -HS đọc cá nhân, đồng thanh.
*-HS so sánh hai vần vừa học.
-HS đọc(cá nhân, đồng thanh)
* HS viết bảng con
*HS tìm tiếng và gạch chân tiếng chứa vần mới
- Luyện đọc, phân tích từ.
*HS tìm tiếng , từ chứa vần vừa học.
Tiết 2(40 phút)
1.Luyện đọc: (17’)
 a. Đọc bảng tiết 1:
b.Đọc câu ứng dụng
 +Tranh vẽ gì?( vẽ đàn chim đang cùng nhau ăn thóc)
 Những đàn chim ngói
Mặc áo màu nâu
Đeo cườm ở cổ 
Chân đất hồng hồng
Như nung qua lửa.
-Tiếng có vần mới: mặc , 
2.Luyện đọc SGK.( 6')
Nghỉ 2 phút
3. Luyện viết vở: .( 6')
- ăc , âc- mắc áo , quả gấc
4. Luyện nói: ( 6')
Chủ đề: ruộng bậc thang
III. Củng cố - dặn dò. (3’
-Về nhà tìm từ có vần đã học và làm BTTV , viết vở ly.
- Chuẩn bị bài sau:uc - ưc
* GV chỉ HS đọc theo thứ tự và đọc không theo thứ tự..
*GV giới thiệu nội dung tranh 
- GV viết bài ứng dụng
- GV nhận xét.
* GV đọc mẫu và HD HS đọc theo từng phần
- GV nhận xét, 
*GV nhắc HS ngồi đúng tư thế , hướng dẫn HS cách cầm bút , đặt vở.
* GV HD hs QS tranh và TL theo CH:
+Đây là ruộng bậc thang
+Các em thấy trong tranh các cô bác nông dân đang thế nào ?
+Ruộng bậc thang để làm gì ? 
- HS (Khá - giỏi) 
+Ruộng bậc thang thường có ở đâu ? 
- GVnhận xét , đánh giá
- GV hướng dẫn HS chuẩn bị bài ở nhà.
*-HS đọc bài trên bảng lớp 
*HS quan sát tranh minh hoạ + TLCH..
- HS tìm tiếng có vần mới.
- HS luyện đọc câu
-HS đọc cá nhân, đồng thanh.
*HS mở SGK , đọc bài . 
- HS đọc cá nhân..
- Thi đọc trong tổ..
* HS viết bài vào vở theo HD của GV.
*HS quan sát tranh 
- HS thảo luận nhóm theo câu hỏi gợi ý 
- Đại diện các nhóm lên trình bày
*HS đọc lại bài.
Thứ ba ngày 13 tháng 1 năm 2009
Học vần
Bài 78: uc - ưc
I.Mục tiêu: - HS đọc được: : uc , ưc, cần trục , lực sĩ.; từ và câu ứng dụng: 
 Con gì mào đỏ 
 .......................
 Gọi người thức dậy?
 - HS viết được: uc , ưc, cần trục , lực sĩ.
 - Luyện nói từ 2- 4 câu theo chủ đề: “Ai thức dậy sớm nhất ? ”. Đối HS (Khá - giỏi) nói 4 - 5 câu xoay quanh chủ đề
II.Đồ dùng dạy học: 
 - Tranh minh hoạ cho từ khoá ; từ , câu ứng dụng và phần luyện nói.
 - Bộ mô hình Tiếng Việt
III.Hoạt động dạy học chủ yếu: Tiết 1(40 phút)
Nội dung dạy học
Phương pháp, hình thức tổ chức 
Hoạt động của thày
Hoạt động của trò
I.Bài cũ: (5')
HS đọc bài trong SGK và viết bảng :màu sắc, ăn mặc , giấc ngủ , nhấc chân 
II.Bài mới
1. Giới thiệu bài: uc , ưc
2. Dạy vần (15’)
2. 1. uc
a. Phát âm, nhận diện :
-Phát âm: uc
-Nhận diện:
-Phân tích vần uc
b. Đánh vần, ghép vần
- Đánh vần: u- c- uc
- Ghép vần : uc
c. Ghép, luyện đọc, phân tích tiếng.
- Ghép tiếng trục
- Luỵện đọc: trục
d.Ghép từ, luyện đọc 
 cần trục
e. Luyện đọc trơn 
 uc - trục - cần trục
 2. 2. ưc
 ưc - lực - lực sĩ
-So sánh vần uc và vần ưc
2. 3. Luyện đọc
uc - trục - cần trục
ưc - lực - lực sĩ
3. Viết bảng con (7')
-uc- ưc - cần trục - lực sĩ
4. Đọc từ ứng dụng : (7)
 máy xúc lọ mực
cúc vạn thọ nóng nực
III. Củng cố- Dặn dò: (2')
- Trò chơi: Tìm tiếng, từ chứa vần đã học.
1.Luyện đọc: 
 a. Đọc bảng tiết 1: 
 uc ưc 
 trục lực 
cần trục lực sĩ 
 ... vở ly và đọc lại bài.
- Chuẩn bị bài sau
- HS đọc ,viết bảng các từ trên:
 - GV nhận xét , đánh giá.
* Gv ghi ở góc bảng
- GV treo bảng ôn đã đợc phóng to.
* GV hoàn thiện bảng ôn theo HS
- GV chỉ cho HS đánh vần, đọc trơn, bất kỳ vần..( không theo thứ tự..)
- HD HS so sánh các vần trên giống và khác nhau ở điểm nào?
- GV lu ý luật chính tả
+ Vần nào không viết đợc với k, gh, ngh...
* GV viết từ ứng dụng 
- GV đọc và giảng từ 
“uỷ ban hoà thuận”
*GV viết mẫu kết hợp hướng dẫn HS cách viết.
* GV tổ chức cho HS viết lại các vần vừa ôn .
- GV NX..
Tiết 2( 40 phút)
- GV chỉ bảng cho HS đọc(Theo thứ tự và k0 theo thứ tự)
*+ Bức tranh vẽ gì?
- GV ghi bài ứng dụng:
+ Bài đọc trên trình bày trong mấy dòng ? tiếng nào có vần vừa ôn? Tiếng nào chứa chữ hoa?
- GV đọc mẫu và giảng nội dung bài thơ..
* Gv HD HS đọc từ và bài thơ..
- GV NX..
* GV hướng dẫn HS tư thế ngồi , cách cầm bút , đặt vở.
- HD cách trình bày bài.
*GV kể 2 lần (Lần 2 theo tranh) 
- GV kể + KH hỏi HS
+ 
- GV bổ sung, nhận xét.
* Gv HD HS về học bài..
- H đọc, viết bảng con và đọc SGK
* HS TL nhớ lại các vần đã học trong tuần có p ở cuối.
- HS nêu tên các vần...
- HS khác nhận xét.
-HS đọc các vần vừa học trong tuần
*HS nhẩm thầm (2 phút) tự ghép các chữ ở cột dọc với chữ ở dòng ngang để thành vần
- HS đọc vần ( mỗi em 1 vần )nối tiếp cho đến hết.
- HS nhận xét bảng ôn : 
- HS toàn bảng ôn ( GV chỉ không theo thứ tự)
* HS đọc các từ ứng dụng 
( cá nhân , đồng thanh)
-HS kết hợp phân tích từ theo yêu cầu của GV.
* HS tập viết bảng con theo HD của GV..
* HS thi viết vần vừa ôn..
- HS đọc bài trên bảng ( cá nhân , đồng thanh
* HS quan sát tranh minh hoạ 
- HS nêu tiếng có vần vừa ôn.
- HS đọc tiếng, từ có vần vừa ôn
- 6 HS đọc từng dòng thơ.
-1 HS đọc toàn bài.
- Lớp đọc.
* HS đọc bài( theo từng phần)
- HS khác nhận xét.
* HS đọc nội dung bài viết
-HS viết bài vào vở.
*HS đọc tên câu chuyện: Chú gà trống khôn ngoan
- HS quan sát tranh
- HS nghe chuyện
- HS kể lại từng đoạn câu chuyện trong nhóm
- HS các nhóm kể lại từng đoạn chuyện theo tranh.
-1em kể toàn bộ câu chuyện..
* 1 HS đọc bài.
15’
5’
15’
2’
Thứ ngày tháng năm 2009
Học vần
Bài 101: uât - uyêt
I.Mục tiêu: 
 - HS đọc và viết được: uât - uyêt - sản xuất - duyệt binh 
 - Đọc được từ ngữ và bài ứng dụng: 
 Những đêm nào trăng khuyết
 Trông giống con thuyền trôi
Em đi trăng theo bước
 Như muốn cùng đi chơi.
 - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Đất nước ta tuyệt đẹp.
II.Đồ dùng dạy học:
 - Tranh minh hoạ cho từ khoá ; từ , câu ứng dụng và phần luyện nói.
 - Bộ mô hình Tiếng Việt
III.Hoạt động dạy học chủ yếu:
	 Tiết 1(40 phút)
t/g
Nội dung dạy học
Phương pháp, hình thức tổ chức 
Hoạt động của thày
Hoạt động của trò
5'
20’
6’
I.Bài cũ:
HS đọc bài trong SGK và viết bảng uân, uuên, kể chuyện, thuyền buồm, gian chuân..
II.Bài mới
1. Giới thiệu bài:
uât - uyêt
2. Dạy vần
* uât a. Phát âm, nhận diện :
 -Phát âm: uât 
 -Nhận diện:
 -Phân tích vần uât 
 b. Đánh vần, ghép vần
- Đ/V: u- â -n - uât 
- Ghép vần uât 
 c. Ghép, c. luyện đọc, PT tiếng.
- Ghép tiếng : 
- Luỵện đọc: xuất 
d.Luyện đọc, phân tích từ.
 sản xuất e. Luyện đọc trơn
uât - xuất - sản xuất 
 * uyêt uyêt - choắt - loắt choắt 
*. Luyện đọc trơn
uât - xuất - sản xuất 
uyêt - binh- duyệt binh
Nghỉ 2' : Cất mô hình
3. Viết bảng con
uât - uyêt - sản xuất - duyệt binh
4. Đọc từ ứng dụng :
luật ..thông băng tuyết 
nghệ thuật tuyệt đẹp
5. Củng cố- Dặn dò: 
- Trò chơi: Tìm tiếng, từ chứa vần đã học.
1.Luyện đọc: 
a. Đọc bảng tiết 1: 
 uynh uych
huynh huỵch
phụ huynh ngã huỵch
luật .. thông băng tuyết
nghệ thuật tuyệt đẹp
b..Đọc bài ứng dụng
 Thoắt một cái, Sóc bông đã leo lên ngọn cây. Đó là chú bé hoạt bát nhất của cánh rừng.
c.Luyện đọc sách giáo khoa.
Nghỉ 2 phút
2. Luyện viết vở
oat - oăt - hoạt hình 
- loắt choắt
3. Luyện nói
Chủ đề:
Phim hoạt hình
III. Củng cố - dặn dò.
-Về nhà tìm từ có vần đã học và làm BTTV , viết vở ly.
- Chuẩn bị bài sau:
 uê - uy
- GV nhận xét, đánh giá.
uât - uyêt - sản xuất - duyệt binh
* GV viết uât - GV phát âm mẫu .
* GV đánh vần mẫu.
-*GV giới thiệu tiếng: xuất
+Có vần uât muốn ghép tiếng xuất ta làm TN?
- GV nhận xét
*GV giới thiệu tranh và HD HS quan sát tranh để gợi từ khoá: sản xuất 
*Khi dạy vần uyêt, các bước thực hiện tương tự vần uât 
* GV hướng dẫn HS viết bảng 
Lưu ý HS điểm đặt bút , dừngbút, độ cao , độ rộng của các chữ.
* GV viết từ ứng dụng
- HD HS đọc + ĐV tiếng có vần mới
- GV đọc + giải thích từ
*GV tổ chức trò chơi mỗi em tìm 1 tiếng, từ..
- GV NX , đánh giá.
Tiết 2(40 phút)
* GV chỉ HS đọc theo thứ tự và đọc không theo thứ tự..
*GV giới thiệu nội dung qua tranh 
+Tranh vẽ gì? 
+ Trong bài ứng dụng tiêng nào có vần mới..? 
- GV viết bài ứng dụng
- GVnhận xét , đánh giá.
* GV đọc mẫu và HD HS đọc theo từng phần
- GV nhận xét, 
* GV nhắc HS ngồi đúng tư thế , hướng dẫn HS cách cầm bút , đặt vở.
* GV HD hs QS tranh và TL theo CH:
- GV gọi HS lên BT...
- GVnhận xét , đánh giá
- GV hướng dẫn HS chuẩn bị bài ở nhà
- HS đọc bài và viết bảng con ( mỗi tổ viết một từ)
-HS phát âm (cá nhân , tổ)
-HS phân tích vần.
-HS đánh vần 
-HS ghép vần uât -HS đọc trơn (cá nhân, đồng thanh)
*HS ghép xuất
-HS đọc cá nhân ,đọc đồng thanh.
* HS QS tranh gợi từ khoá: sản xuất 
-HS đọc sản xuất 
 + HS đọc cá nhân, đồng thanh.
*-HS so sánh hai vần vừa học.
-HS đọc(cá nhân, đồng thanh)
* HS viết bảng con
*HS tìm tiếng và gạch chân tiếng chứa vần mới
- Luyện đọc, phân tích từ.
*HS tìm tiếng , từ chứa vần vừa học.
* HS đọc bài trên bảng lớp theo GV chỉ
- HS khác nhận xét.
*HS quan sát tranh minh hoạ + TLCH..
- HS tìm tiếng có vần mới: thoắt, hoạt..
HS luyện đọc bài ứng dụng
-HS đọc cá nhân, đồng thanh.
*HS mở SGK , đọc bài 
- HS đọc cá nhân..
- Thi đọc trong tổ..
* HS viết bài vào vở theo HD của GV.
*HS đọc tên chủ đề luyện nói
- HS quan sát tranh 
- HS thảo luận nhóm theo câu hỏi gợi ý 
- Đại diện các nhóm lên trình bày
- HS nhận xét.
* HS đọc bài.
6’
2’
16’
7’
7'
3’
Thứ ngày tháng năm 2009
Học vần
Bài 102: uynh - uych
I.Mục tiêu: 
 - HS đọc và viết được: uynh - uych, phụ huynh, ngã huỵch 
 - Đọc được từ ngữ và bài ứng dụng: 
 Thứ năm vừa qua.............................. từ vườn ươm về.
 - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Đèn dầu, đèn điện, đèn huỳnh quang, 
II.Đồ dùng dạy học:
 - Tranh minh hoạ cho từ khoá ; từ , câu ứng dụng và phần luyện nói.
 - Bộ mô hình Tiếng Việt
III.Hoạt động dạy học chủ yếu:
	 Tiết 1(40 phút)
t/g
Nội dung dạy học
Phương pháp, hình thức tổ chức 
Hoạt động của thày
Hoạt động của trò
5'
20’
6’
I.Bài cũ:
HS đọc bài trong SGK và viết bảng uât, uyệt, luật lệ, tuyết 
II.Bài mới
1. Giới thiệu bài:
uynh - uych
2. Dạy vần
* uynh
a. Phát âm, nhận diện :
 -Phát âm: uynh
 -Nhận diện:
 -Phân tích vần uynh 
b. Đánh vần, ghép vần
- Đ/V: u- y -nh - uynh
- Ghép vần uynh c. Ghép, c. luyện đọc, PT tiếng.
- Ghép tiếng : 
- Luỵện đọc: huynh 
d.Luyện đọc, phân tích từ.
 phụ huynh
e. Luyện đọc trơn
uynh - huynh - phụ huynh
 * uych uych - choắt - loắt choắt 
*. Luyện đọc trơn
uynh - huynh - phụ huynh
uych - huỵch - ngã huỵch 
Nghỉ 2' : Cất mô hình
3. Viết bảng con
uynh - uych -phụ huynh
- ngã huỵch 
4. Đọc từ ứng dụng :
luýnh quýnh huỳnh huỵch
khuỳnh tay uỳnh uỵch
5. Củng cố- Dặn dò: 
- Trò chơi: Tìm tiếng, từ chứa vần đã học.
1.Luyện đọc: 
a. Đọc bảng tiết 1: 
 uynh uych
huynh huỵch
phụ huynh ngã huỵch
luýnh quýnh huỳnh huỵch
khuỳnh tay uỳnh uỵch
b..Đọc bài ứng dụng
Thứ năm vừa qua , lớp em tổ chức lao động trồng cây .............................. từ vườn ươm về.
c.Luyện đọc sách giáo khoa.
Nghỉ 2 phút
2. Luyện viết vở
uynh - uych -phụ huynh
- ngã huỵch 
3. Luyện nói
Chủ đề:
Đèn dầu, đèn điện, đèn huỳnh quang, 
III. Củng cố - dặn dò.
-Về nhà tìm từ có vần đã học và làm BTTV , viết vở ly.
- Chuẩn bị bài sau:
 uê - uy
- GV nhận xét, đánh giá.
uynh - uych, phụ huynh, ngã huỵch 
* GV viết uynh
 - GV phát âm mẫu .
* GV đánh vần mẫu.
-*GV giới thiệu tiếng: huynh
+Có vần uynh muốn ghép tiếng huynh ta làm TN?
- GV nhận xét
*GV giới thiệu tranh và HD HS quan sát tranh để gợi từ khoá: phụ huynh
*Khi dạy vần uych, các bước thực hiện tương tự vần uynh
* GV hướng dẫn HS viết bảng 
Lưu ý HS điểm đặt bút , dừngbút, độ cao , độ rộng của các chữ.
* GV viết từ ứng dụng
- HD HS đọc + ĐV tiếng có vần mới
- GV đọc + giải thích từ
*GV tổ chức trò chơi mỗi em tìm 1 tiếng, từ..
- GV NX , đánh giá.
Tiết 2(40 phút)
* GV chỉ HS đọc theo thứ tự và đọc không theo thứ tự..
*GV giới thiệu nội dung qua tranh 
+Tranh vẽ gì? 
+ Trong bài ứng dụng tiêng nào có vần mới..? 
- GV viết bài ứng dụng
- GVnhận xét , đánh giá.
* GV đọc mẫu và HD HS đọc theo từng phần
- GV nhận xét, 
* GV nhắc HS ngồi đúng tư thế , hướng dẫn HS cách cầm bút , đặt vở.
* GV HD hs QS tranh và TL theo CH:
- GV gọi HS lên BT...
- GVnhận xét , đánh giá
- GV hướng dẫn HS chuẩn bị bài ở nhà
- HS đọc bài và viết bảng con ( mỗi tổ viết một từ)
-HS phát âm (cá nhân , tổ)
-HS phân tích vần.
-HS đánh vần 
-HS ghép vần uynh
-HS đọc trơn (cá nhân, đồng thanh)
*HS ghép huynh
-HS đọc cá nhân ,đọc đồng thanh.
* HS QS tranh gợi từ khoá: phụ huynh 
 -HS đọc phụ huynh
+ HS đọc cá nhân, đồng thanh.
*-HS so sánh hai vần vừa học.
-HS đọc(cá nhân, đồng thanh)
* HS viết bảng con
*HS tìm tiếng và gạch chân tiếng chứa vần mới
- Luyện đọc, phân tích từ.
*HS tìm tiếng , từ chứa vần vừa học.
* HS đọc bài trên bảng lớp theo GV chỉ
- HS khác nhận xét.
*HS quan sát tranh minh hoạ + TLCH..
- HS tìm tiếng có vần mới: thoắt, hoạt..
HS luyện đọc bài ứng dụng
-HS đọc cá nhân, đồng thanh.
*HS mở SGK , đọc bài 
- HS đọc cá nhân..
- Thi đọc trong tổ..
* HS viết bài vào vở theo HD của GV.
*HS đọc tên chủ đề luyện nói
- HS quan sát tranh 
- HS thảo luận nhóm theo câu hỏi gợi ý 
- Đại diện các nhóm lên trình bày
- HS nhận xét.
* HS đọc bài.
6’
2’
16’
7’
7'
3’

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAN 19, 20, 21.doc