Bài giảng Đạo đức Lớp 1 - Bài 9: Anh chị em trong gia đình

Bài giảng Đạo đức Lớp 1 - Bài 9: Anh chị em trong gia đình

HOẠT ĐỘNG 1:Tìm hiểu những việc anh chị nên làm với em nhỏ.

HOẠT ĐỘNG 2:Tìm hiểu những việc em nên làm với anh chị

HOẠT ĐỘNG 3: Củng cố và dặn dò

pptx 24 trang Người đăng Khải Nguyễn Ngày đăng 25/07/2023 Lượt xem 153Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Đạo đức Lớp 1 - Bài 9: Anh chị em trong gia đình", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o 
VÒ dù tiÕt chuyªn ®Ò §¹o ®øc 
Líp 1E 
Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thóy Ninh 
KHỞI ĐỘNG 
Thứ năm ngày 27 tháng 1 năm 2022 
Đạo đức 
Bài 9: Em và anh chị em trong gia đình (tiết 1) 
KHÁM PHÁ 
HOẠT ĐỘNG 1: 
Tìm hiểu những việc 
anh chị nên làm với em nhỏ. 
a. Xem tranh và nêu những việc anh chị nên làm đối với em nhỏ 
- N êu những việc bạn trong tranh đã làm đối với em nhỏ ? 
- Những việc làm đó thể hiện điều gì? 
Tranh 1: Anh đưa cho em cái bánh và nói “ Anh để phần em này ” . Việc làm đó thể hiện anh quan tâm, nhường nhịn em. 
Tranh 2: Chị rủ em chơi gấu bông, chị nói “ Chị em mình cùng chơi nhé ” . Việc này thể hiện chị biết nhường nhịn và hòa thuận với em. 
Tranh 3: Anh rửa mặt cho em và nói “Anh lau mặt cho em nào ! ” . Việc làm này thể hiện anh biết quan tâm, ch ăm sóc em . 
Tranh 4: Chị dỗ em và nói : “ Em ra đây với chị ” . Việc làm này thể hiện chị biết trông em và dỗ dành em cho mẹ nấu cơm . 
a. Xem tranh và nêu những việc anh chị nên làm đối với em nhỏ 
Trong gia đình, anh chị cần quan tâm, chăm sóc, nhường nhịn em nhỏ. 
HOẠT ĐỘNG 2: 
Tìm hiểu những việc 
em nên làm với anh chị. 
b. Nêu những việc em nên làm với anh chị qua các tranh dưới đây: 
- N êu những việc em nên làm đối với anh chị? 
- Những việc làm đó thể hiện điều gì? 
Tranh 1: Thấy anh đi học về, em chạy ra chào anh. Điều đó thể hiện em rất lễ phép với anh. 
Tranh 2: Chị làm rơi hộp bút, em nhắc chị “ Hộp bút của c hị rơi kìa! ” . Điều đó thể hiện em rất quan tâm đến chị. 
Tranh 3:Em tặng quà cho chị và nói : “ Em chúc mừng chị! ” . Việc làm này thể hiện em biết quan tâm, chia sẻ với chị. 
Tranh 4 : Em sờ lên trán anh và nói: “Trán anh nóng thế?” . Việc làm này thể hiện em biết quan tâm đến anh . 
b. Nêu những việc em nên làm với anh chị qua các tranh dưới đây: 
Là em, cần lễ phép, vâng lời, quan tâm, chăm sóc anh chị. 
- Các con vừa học bài đạo đức nào? 
Con biết được điều gì qua bài học 
hôm nay? 
Trong gia đình, anh chị cần quan tâm, yêu thương, chăm sóc và nhường nhịn em nhỏ. Còn em thì cần lễ phép, vâng lời và quan tâm đến anh chị. 
Ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o ! 
 Chóc c¸c em chăm ngoan häc tốt! 
 Chµo c¸c em ! 
KÝnh chóc c¸c quý thÇy c« m¹nh khoÎ, h¹nh phóc! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxem_va_anh_chi_em_trong_gia_dinh_13425647.pptx