Bài giảng Học vần Lớp 1 - Bài 18: Gh gh, Nh nh - Ngô Thị Hồng Thắm

Bài giảng Học vần Lớp 1 - Bài 18: Gh gh, Nh nh - Ngô Thị Hồng Thắm

 Bài giảng Học vần Lớp 1 - Bài 18: Gh gh, Nh nh - Ngô Thị Hồng Thắm

ghẹ ghế ghi nhà nhẹ nhỏ

ghế đá

 ghẹ đỏ

nh

 nhà gỗ

 lá nho

Mẹ nhờ Hà bê ghế nhỏ.

 

pptx 25 trang Người đăng hungdq21 Ngày đăng 08/06/2022 Lượt xem 216Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Học vần Lớp 1 - Bài 18: Gh gh, Nh nh - Ngô Thị Hồng Thắm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC BèNH NHÂM 
Giỏo viờn : Ngụ Thị Hồng Thắm 
Lớp : 1.1 
PHềNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO THUẬN AN 
ễn và khởi động 
CÙNG CHÚNG TỚ ĐI SIấU THỊ NÀO! 
Em hóy đọc từ sau 
g à g ụ 
Em hóy đọc từ sau 
đồ gỗ 
Em hóy đọc từ sau 
gi ỏ đỗ 
Em hóy đọc từ sau 
cụ già 
Em hóy đọc cõu sau 
Bà che gi ú cho ba chỳ gà . 
Hà ghé nhà bà. Nhà bà ở ngõ nhỏ. 
Nhận biết 
1 
gh 
nh 
nh 
Nh 
Thứ tư, ngày 27 thỏng 10 năm 2021 
Bài 18 
Gh gh Nh nh 
Đ ọc 
2 
gh 
gh 
e 
gh é 
nh à 
nh 
a 
 ghẹ ghế ghi nhà nhẹ nhỏ 
nh 
gh 
gh 
gh 
nh 
nh 
nh 
Đ ọc 
2 
 lá nho 
 nhà gỗ 
 ghẹ đỏ 
ghế đá 
gh 
 gh 
nh 
nh 
gh 
gh 
e 
gh é 
nh à 
nh 
a 
 ghế đá ghẹ đỏ nhà gỗ lá nho 
nh 
 ghẹ ghế ghi nhà nhẹ nhỏ 
Đ ọc 
2 
Hướng dẫn viết bảng 
3 
Thư gión nào! 
Mẹ nhờ Hà bê ghế nhỏ. 
Đ ọc 
3 
nh 
nh 
gh 
Nói 
4 
 Giới thiệu 
gh 
gh 
e 
gh é 
nh à 
nh 
a 
 ghế đá ghẹ đỏ nhà gỗ lá nho 
nh 
 ghẹ ghế ghi nhà nhẹ nhỏ 
DẶN Dề 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_hoc_van_lop_1_bai_18_gh_gh_nh_nh_ngo_thi_hong_tham.pptx