Bài giảng Học vần Lớp 1 - Bài 2: ep, êp

Bài giảng Học vần Lớp 1 - Bài 2: ep, êp

Kiểm tra bài cũ

Tập gọn gàng, ngăn nắp

Từ đầu năm học, cô giáo nhắc chúng em để đồ đạc đúng chỗ. Vâng lời cô, chúng em để mũ nón lên cái kệ, bỏ sách vào hộc bàn. Cô dặn chúng em cần gọn gàng, ngăn mọi nơi, mọi lúc.

 

pptx 6 trang Người đăng hungdq21 Ngày đăng 08/06/2022 Lượt xem 215Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Học vần Lớp 1 - Bài 2: ep, êp", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
* Kiểm tra bài cũ 
Tập gọn gàng, ngăn nắp 
Từ đầu năm học, cô giáo nhắc chúng em để đồ đạc đúng chỗ. Vâng lời cô, chúng em để mũ nón lên cái kệ, bỏ sách vào hộc bàn. Cô dặn chúng em cần gọn gàng, ngăn mọi nơi, mọi lúc. 
c ặp 
t ập 
n ắp 
c ặp 
t ập 
n ắp 
g iấy nháp 
c ao thấp 
n găn nắp 
Tổ 1 
Tổ 3 
Tổ 2 
x ếp hàng 
cá chép 
 ep êp 
Bài 2 
 ep 
ch 
ep 
ch ép 
Thứ ba, ngày 15 tháng 12 năm 2020 
 êp 
x ếp 
Học vần 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_hoc_van_lop_1_bai_2_ep_ep.pptx