Bài giảng Học vần Lớp 1 - Bài 3: oc, ôc - Trần Thị Thảo Nguyên

Bài giảng Học vần Lớp 1 - Bài 3: oc, ôc - Trần Thị Thảo Nguyên

Bài giảng Học vần Lớp 1 - Bài 4: E e, Ê ê

Bài giảng Học vần Lớp 1 - Bài 3: oc, ôc - Trần Thị Thảo Nguyên

 thư giãn

tập viết

Trò chơi

Ô chữ bí mật

 

pptx 22 trang Người đăng hungdq21 Ngày đăng 08/06/2022 Lượt xem 302Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Học vần Lớp 1 - Bài 3: oc, ôc - Trần Thị Thảo Nguyên", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ 
Giáo viên thực hiện: Trần Thị Thảo Nguyên 
Lớp : 1/3 
KIỂM TRA BÀI CŨ 
taéc keø 
maéc aùo 
C oùc ñ oïc saùch 
oác seân 
S oùc 
g oác caây 
h oác caây 
Hoạt động : KHỞI ĐỘNG 
Coùc 
hoác 
soùc 
oác 
Thứ sáu ngày 13 tháng 11 năm 2020 
CHỦ ĐỀ 9 : VUI HỌC 
Bài 3 : OC – ÔC 
Thứ sáu ngày 13 tháng 11 năm 2020 
Môn: Tiếng Việt 
Giáo viên thực hiện : Trần Thị Thảo Nguyên 
oâc 
oc 
Thứ sáu ngày 13 tháng 11 năm 2020 
o-c-oc 
ô-c-ôc 
oc ôc 
ô 
o 
o 
ô 
oc 
s 
ù 
s 
s oùc 
oc 
s oùc 
s oùc ñoû 
g oác 
g 
g oác 
oâc 
g oác 
g oác caây 
Thư giãn 
Tập viết 
Tập viết 
Tập viết 
Củng cố - Dặn dò 
1 
2 
3 
4 
1 
4 
2 
3 
Trò chơi 
Ô chữ bí mật 
` 
CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_hoc_van_lop_1_bai_3_oc_oc_tran_thi_thao_nguyen.pptx