Bài giảng Kể chuyện Lớp 1 - Tuần 4 - Bài: Sư tử và chuột nhắt

Bài giảng Kể chuyện Lớp 1 - Tuần 4 - Bài: Sư tử và chuột nhắt

Khi bị Sư Tử bắt,Chuột Nhắt nói gì?

Chuột nhắt nói gì khi được Sư Tử tha?

Chuột cứu Sư Tử như thế nào?

Câu chuyện kết thúc ra sao?

pptx 6 trang Người đăng hungdq21 Ngày đăng 06/06/2022 Lượt xem 245Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Kể chuyện Lớp 1 - Tuần 4 - Bài: Sư tử và chuột nhắt", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Sư tử và 
chuột nhắt 
KỂ CHUYỆN LỚP 1 
Khi bị Sư Tử bắt,Chuột Nhắt nói gì? 
1 
Chuột nhắt nói gì khi được Sư Tử tha? 
2 
Chuột cứu Sư Tử như thế nào? 
3 
Câu chuyện kết thúc ra sao? 
4 
 S Ư TỬ 
 VÀ 
 CHUỘT NHẮT 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_ke_chuyen_lop_1_tuan_4_bai_su_tu_va_chuot_nhat.pptx