Bài giảng Kể chuyện Lớp 1 - Tuần 7 - Bài: Sói và sóc

Bài giảng Kể chuyện Lớp 1 - Tuần 7 - Bài: Sói và sóc

Sói và sóc

Sóc nhảy nhót chuyền cành thế nào ngã trúng ngay vào chó sói đang ngủ.

Chó sói choàng dậy tóm được sóc, định ăn thịt. Sóc bèn van xin:

- Thôi được, ta sẽ thả mày, có điều mày hãy nói cho ta hay, vì sao họ nhà sóc chúng mày lúc nào cũng vui vẻ như vậy. Ta thì lúc nào cũng buồn rũ, còn chúng mày thì lúc nào cũng thấy đùa nghịch nhảy nhót trên tán cây cao.

- Ông cứ thả cháu lên cây đã, trên đó cháu sẽ nói cho ông rõ, chứ không cháu sợ ông quá.

pptx 4 trang Người đăng hungdq21 Ngày đăng 06/06/2022 Lượt xem 205Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Kể chuyện Lớp 1 - Tuần 7 - Bài: Sói và sóc", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kể chuyện 
Sói và sóc 
Sóc nhảy nhót chuyền cành thế nào ngã trúng ngay vào chó sói đang ngủ. 
1 
 Kể chuyện 
Sói và sóc 
2 
Chó sói choàng dậy tóm được sóc, định ăn thịt. Sóc bèn van xin: 
- Xin ông thả Chau ra. 
 Kể chuyện 
Sói và sóc 
- Thôi được, ta sẽ thả mày, có điều mày hãy nói cho ta hay, vì sao họ nhà sóc chúng mày lúc nào cũng vui vẻ như vậy. Ta thì lúc nào cũng buồn rũ, còn chúng mày thì lúc nào cũng thấy đùa nghịch nhảy nhót trên tán cây cao. 
3 
- Ông cứ thả cháu lên cây đã, trên đó cháu sẽ nói cho ông rõ, chứ không cháu sợ ông quá. 
Sói và sóc 
Kể chuyện 
Sói thả Sóc ra, thế là Sóc tót lên cây và nói chõ xuống: 
4 
- Ông buồn rũ là vì ông độc ác, cái độc ác nó bóp thắt tim gan ông lại. Còn đằng này bọn ta vui vẻ là vì bọn ta hiền lành và chẳng làm điều ác cho ai cả. 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_ke_chuyen_lop_1_tuan_7_bai_soi_va_soc.pptx