Bài giảng Tập đọc Lớp 1 (Cánh Diều) - Bài 1: a, c

Bài giảng Tập đọc Lớp 1 (Cánh Diều) - Bài 1: a, c

Bài giảng Tập đọc Lớp 1 (Cánh Diều) - Bài 1: a, c

1. Làm quen

2. Đánh vần

3. Nói to tiếng có âm a

Nói thầm tiếng không có âm a

4. Tìm tiếng có âm c

5. Tìm chữ a, chữ c

pptx 15 trang Người đăng hungdq21 Ngày đăng 08/06/2022 Lượt xem 110Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tập đọc Lớp 1 (Cánh Diều) - Bài 1: a, c", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kênh youtube: Cơ Tấm 
Tái bản 2021 
Sách cánh diều 
a c 
Bài: 1 
a 
c 
1. Làm quen 
ca 
a 
2. Đánh vần 
ca 
c 
a 
cờ – a - ca 
 3. Nói to tiếng có âm a 
Nói thầm tiếng không có âm a 
gà 
a 
lá 
thỏ 
nhà 
cà 
cá 
a 
a 
a 
a 
ba 
a 
má 
da 
tạ 
a 
a 
a 
4. Tìm tiếng có âm c 
cờ 
vịt 
cú 
cò 
dê 
cá 
c 
c 
c 
c 
cô 
c 
cạ 
củ 
cọ 
c 
c 
c 
a 
c 
A 
C 
5. Tìm chữ a , chữ c 
Kênh youtube: Mái Tǟường Tuổi Thơ 
(Tái bản 2021) 
Sách Video 
Bấm để chọn bài học 
Tiếp 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_tap_doc_lop_1_canh_dieu_bai_1_a_c.pptx