Bài giảng Tập đọc Lớp 1 - Tuần 12 - Bài: Anh hùng biển cả

Bài giảng Tập đọc Lớp 1 - Tuần 12 - Bài: Anh hùng biển cả

Thấy cụ già trồng na, người hàng xóm khuyên cụ điều gì?

Cụ trồng chuối có phải hơn không? Chuối mau ra quả. Còn na, chắc gì cụ đã chờ được đến ngày có quả.

Cụ trả lời thế nào ?

- Có sao đâu ! Tôi không ăn thì con cháu tôi ăn. Chúng sẽ chẳng quên người trồng.

 

pptx 18 trang Người đăng hungdq21 Ngày đăng 06/06/2022 Lượt xem 172Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tập đọc Lớp 1 - Tuần 12 - Bài: Anh hùng biển cả", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hu3­êng 
 
TẬP ĐỌC 
ANH HÙNG BIỂN CẢ 
Kiểm tra bài cũ 
Ng ư ời trồng na 
? 
Hôm truớc các em học tập đọc bài gì? 
Thấy cụ già trồng na, ng ư ời hàng xóm khuyên cụ đ iều gì? 
? 
Cụ trồng chuối có phải h ơ n không? Chuối mau ra quả. Còn na, chắc gì cụ đ ã chờ đư ợc đ ến ngày có quả. 
Cụ trả lời thế nào ? 
- Có sao đ âu ! Tôi không ă n thì con cháu tôi ă n. Chúng sẽ chẳng quên ng ư ời trồng. 
Đây là con cá gì ? 
Cá heo 
Tập đ ọc 
ANH HÙNG BIỂN CẢ 
TẬP ĐỌC 
Anh hùng biển cả 
 Cá heo là tay b ơ i giỏi nhất của biển. Nó có thể b ơ i nhanh vun vút nh ư tên bắn. 
 Cá heo sinh con và nuôi con bằng sữa. Nó khôn h ơ n cả chó, khỉ. Có thể dạy nó canh gác bờ biển, dẫn tàu thuyền ra vào các cảng, s ă n lùng tàu thuyền giặc. Một chú cá heo ở Biển Đen mới đ ây đ ã đư ợc th ư ởng huân ch ươ ng. Chú cá heo này đ ã cứu sống một phi công, khi anh nhảy dù xuống biển vì máy bay bị hỏng. 
nhanh vun vút 
bờ biển 
s ă n lùng 
nhảy dù 
Đọc : 
 bờ biển 
s ă n lùng 
nhanh vun vút 
 nhảy dù 
Cùng tìm hiểu: 
Trong bài này 
có mấy câu? 
Anh hùng biển cả 
 Cá heo là tay b ơ i giỏi nhất của biển. Nó có thể b ơ i nhanh vun vút nh ư tên bắn. 
 Cá heo sinh con và nuôi con bằng sữa. Nó khôn h ơ n cả chó, khỉ. Có thể dạy nó canh gác bờ biển, dẫn tàu thuyền ra vào các cảng, s ă n lùng tàu thuyền giặc. Một chú cá heo ở Biển Đen mới đ ây đ ã đư ợc th ư ởng huân ch ươ ng. Chú cá heo này đ ã cứu sống một phi công, khi anh nhảy dù xuống biển vì máy bay bị hỏng. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Đọc câu dài 
Một chú cá heo ở Biển Đen mới đ ây đ ã đư ợc 
 th ư ởng huân ch ươ ng. 
Anh hùng biển cả 
 Cá heo là tay b ơ i giỏi nhất của biển. Nó có thể b ơ i nhanh vun vút nh ư tên bắn. 
 Cá heo sinh con và nuôi con bằng sữa. Nó khôn h ơ n cả chó, khỉ. Có thể dạy nó canh gác bờ biển, dẫn tàu thuyền ra vào các cảng, s ă n lùng tàu thuyền giặc. Một chú cá heo ở Biển Đen mới đ ây đ ã đư ợc th ư ởng huân ch ươ ng. Chú cá heo này đ ã cứu sống một phi công, khi anh nhảy dù xuống biển vì máy bay bị hỏng. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 Cá heo là tay b ơ i giỏi nhất của biển. Nó có thể b ơ i nhanh vun vút nh ư tên bắn. 
 Cá heo sinh con và nuôi con bằng sữa. Nó khôn h ơ n cả chó, khỉ. Có thể dạy nó canh gác bờ biển, dẫn tàu thuyền ra vào các cảng, s ă n lùng tàu thuyền giặc. Một chú cá heo ở Biển Đen mới đ ây đ ã đư ợc th ư ởng huân ch ươ ng. Chú cá heo này đ ã cứu sống một phi công, khi anh nhảy dù xuống biển vì máy bay bị hỏng. 
ANH HÙNG BIỂN CẢ 
1 
2 
 Cá heo là tay b ơ i giỏi nhất của biển. Nó 
có thể b ơ i nhanh vun vút nh ư tên bắn. 
TẬP ĐỌC 
Anh hùng biển cả 
 Cá heo là tay b ơ i giỏi nhất của biển. Nó có thể b ơ i nhanh vun vút nh ư tên bắn. 
 Cá heo sinh con và nuôi con bằng sữa. Nó khôn h ơ n cả chó, khỉ. Có thể dạy nó canh gác bờ biển, dẫn tàu thuyền ra vào các cảng, s ă n lùng tàu thuyền giặc. Một chú cá heo ở Biển Đen mới đ ây đ ã đư ợc th ư ởng huân ch ươ ng. Chú cá heo này đ ã cứu sống một phi công, khi anh nhảy dù xuống biển vì máy bay bị hỏng. 
Hu3­êng 
Tìm tiếng trong bài có vần: 
uân 
 Cá heo là tay b ơ i giỏi nhất của biển. Nó có thể b ơ i nhanh vun vút nh ư tên bắn. 
 Cá heo sinh con và nuôi con bằng sữa. Nó khôn h ơ n cả chó, khỉ. Có thể dạy nó canh gác bờ biển, dẫn tàu thuyền ra vào các cảng, s ă n lùng tàu thuyền giặc. Một chú cá heo ở Biển Đen mới đ ây đ ã đư ợc th ư ởng huân ch ươ ng. Chú cá heo này đ ã cứu sống một phi công, khi anh nhảy dù xuống biển vì máy bay bị hỏng. 
Hu3­êng 
ANH HÙNG BIỂN CẢ 
huân 
Hu3­êng 
Luyện từ 
mùa 
ch ươ ng 
 lễ 
 vác 
 tay 
múa  
cái 
thềm 
uân 
ân 
mùa x uân 
s ân thềm 
h uân ch ươ ng 
cái c ân 
t uần lễ 
múa l ân 
kh uân vác 
ch ân tay 
Hu3­êng 
Cá heo đư ợc th ư ởng h uân ch ươ ng 
Nói câu có chứa vần uân 
Nói câu có tiếng chứa vần ân 
Mèo ch ơ i trên s ân . 
Đội 2: 
Đội 1: 
TRÒ CH Ơ I 
Hu3­êng 
Xin chân thành cảm ơ n quý thầy cô giáo và các em 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_tap_doc_lop_1_tuan_12_bai_anh_hung_bien_ca.pptx