Bài giảng Tập đọc Lớp 1 - Tuần 3, Bài: Hoa ngọc lan - Năm học 2014-2015 - Ngô Minh Thành

Bài giảng Tập đọc Lớp 1 - Tuần 3, Bài: Hoa ngọc lan - Năm học 2014-2015 - Ngô Minh Thành

Ở ngay đầu hè nhà bà em có một cây hoa ngọc lan. Thân cây cao, to, vỏ bạc trắng. Lá dày, cỡ bằng bàn tay, xanh thẫm.

 Hoa lan lấp ló qua kẽ lá. Nụ hoa xinh xinh, trắng ngần. Khi hoa nở, cánh xòe ra duyên dáng. Hương lan ngan ngát, tỏa khắp vườn, khắp nhà.

 Vào mùa lan, sáng sáng, bà thường cài một búp lan lên mái tóc em.

 

pptx 22 trang Người đăng Khải Nguyễn Ngày đăng 24/07/2023 Lượt xem 106Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tập đọc Lớp 1 - Tuần 3, Bài: Hoa ngọc lan - Năm học 2014-2015 - Ngô Minh Thành", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TIẾNG VIỆT 1 
Tập đọc 
GVTH : NGÔ MINH THÀNH 
Thứ hai ngày 27 tháng 05 năm 2015 
Tập đọc 
Kiểm tra bài cũ 
Bạn nhỏ muốn vẽ con ngựa 
Bạn nhỏ muốn vẽ con gì? 
Vì sao nhìn tranh ,bà không nhận ra con vật ấy? 
Vì bé vẽ ngựa chẳng ra hình con ngựa 
CHỦ ĐIỂM : 
THIÊN NHIÊN - ĐẤT NƯỚC 
Thứ hai ngày 27 tháng 05 năm 2015 
Tập đọc 
Hoa ngọc lan 
Hoa ngọc lan 
 Ở ngay đầu hè nhà bà em có một cây hoa ngọc lan. Thân cây cao, to, vỏ bạc trắng. Lá dày, cỡ bằng bàn tay, xanh thẫm. 
 Hoa lan lấp ló qua kẽ lá. Nụ hoa xinh xinh, trắng ngần. Khi hoa nở, cánh xòe ra duyên dáng. Hương lan ngan ngát, tỏa khắp vườn, khắp nhà. 
 Vào mùa lan, sáng sáng, bà thường cài một búp lan lên mái tóc em. 
Thứ hai ngày 27 tháng 05 năm 2015 
Tập đọc 
 Ở ngay đầu hè nhà bà em có một cây hoa ngọc lan. / Thân cây cao, to, vỏ bạc trắng. Lá dày, cỡ bằng bàn tay, xanh thẫm. / 
 Hoa lan lấp ló qua kẽ lá. / Nụ hoa xinh xinh, trắng ngần. / Khi hoa nở, cánh xòe ra duyên dáng. / Hương lan ngan ngát, tỏa khắp vườn, khắp nhà. / 
 Vào mùa lan, sáng sáng, bà thường cài một búp lan lên mái tóc em. / 
Hoa ngọc lan 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Thứ hai ngày 27 tháng 05 năm 2015 
Tập đọc 
 Ở ngay đầu hè nhà bà em có một cây hoa ngọc lan. Thân cây cao, to, vỏ bạc trắng. Lá dày, cỡ bằng bàn tay, xanh thẫm. 
 Hoa lan lấp ló qua kẽ lá. Nụ hoa xinh xinh, trắng ngần. Khi hoa nở, cánh xòe ra duyên dáng. Hương lan ngan ngát, tỏa khắp vườn, khắp nhà. 
 Vào mùa lan, sáng sáng, bà thường cài một búp lan lên mái tóc em. 
Hoa ngọc lan 
1 
2 
3 
Thứ hai ngày 27 tháng 05 năm 2015 
Tập đọc 
Hoa ngọc lan 
 Ở ngay đầu hè nhà bà em có một cây hoa ngọc lan. Thân cây cao, to, vỏ bạc trắng. Lá dày, cỡ bằng bàn tay, xanh thẫm. 
 Hoa lan lấp ló qua kẽ lá. Nụ hoa xinh xinh, trắng ngần. Khi hoa nở, cánh xòe ra duyên dáng. Hương lan ngan ngát, tỏa khắp vườn, khắp nhà. 
 Vào mùa lan, sáng sáng, bà thường cài một búp lan lên mái tóc em. 
Thứ hai ngày 27 tháng 05 năm 2015 
Tập đọc 
Hoa ngọc lan 
Ôn vần: ăm, ăp 
Thứ hai ngày 27 tháng 05 năm 2015 
Tập đọc 
Hoa ngọc lan 
 Ở ngay đầu hè nhà bà em có một cây hoa ngọc lan. Thân cây cao, to, vỏ bạc trắng. Lá dày, cỡ bằng bàn tay, xanh thẫm. 
 Hoa lan lấp ló qua kẽ lá. Nụ hoa xinh xinh, trắng ngần. Khi hoa nở, cánh xòe ra duyên dáng. Hương lan ngan ngát, tỏa khắp vườn, khắp nhà. 
 Vào mùa lan, sáng sáng, bà thường cài một búp lan lên mái tóc em. 
1. Tìm tiếng trong bài có vần ăp 
khắp 
khắp 
Thứ hai ngày 27 tháng 05 năm 2015 
Tập đọc 
Hoa ngọc lan 
2. Nói câu chứa tiếng: - có vần ăm 
 - có vần ăp 
Thứ hai ngày 27 tháng 05 năm 2015 
Tập đọc 
Hoa ngọc lan 
Vận động viên đang ng ắm bắn 
Thứ hai ngày 27 tháng 05 năm 2015 
Tập đọc 
Hoa ngọc lan 
Bạn học sinh rất ngăn n ắp 
Thứ hai ngày 27 tháng 05 năm 2015 
Tập đọc 
Giải lao 
 Ở ngay đầu hè nhà bà em có một cây hoa ngọc lan. Thân cây cao, to, vỏ bạc trắng. Lá dày, cỡ bằng bàn tay, xanh thẫm. 
 Hoa lan lấp ló qua kẽ lá. Nụ hoa xinh xinh, trắng ngần. Khi hoa nở, cánh xòe ra duyên dáng. Hương lan ngan ngát, tỏa khắp vườn, khắp nhà. 
 Vào mùa lan, sáng sáng, bà thường cài một búp lan lên mái tóc em. 
Hoa ngọc lan 
Thứ hai ngày 27 tháng 05 năm 2015 
Tập đọc 
 Ở ngay đầu hè nhà bà em có một cây hoa ngọc lan. Thân cây cao, to, vỏ bạc trắng. Lá dày, cỡ bằng bàn tay, xanh thẫm. 
 Hoa lan lấp ló qua kẽ lá. Nụ hoa xinh xinh, trắng ngần. Khi hoa nở, cánh xòe ra duyên dáng. Hương lan ngan ngát, tỏa khắp vườn, khắp nhà. 
 Vào mùa lan, sáng sáng, bà thường cài một búp lan lên mái tóc em. 
Hoa ngọc lan 
? 
1. Nụ hoa lan màu gì? 
Chọn ý đúng: 
a) bạc trắng 
b) xanh thẫm 
c) trắng ngần 
c) trắng ngần 
Thứ hai ngày 27 tháng 05 năm 2015 
Tập đọc 
Hoa ngọc lan 
 Ở ngay đầu hè nhà bà em có một cây hoa ngọc lan. Thân cây cao, to, vỏ bạc trắng. Lá dày, cỡ bằng bàn tay, xanh thẫm. 
 Hoa lan lấp ló qua kẽ lá. Nụ hoa xinh xinh, trắng ngần. Khi hoa nở, cánh xòe ra duyên dáng. Hương lan ngan ngát, tỏa khắp vườn, khắp nhà. 
 Vào mùa lan, sáng sáng, bà thường cài một búp lan lên mái tóc em. 
2. Hương hoa lan thơm như thế nào? 
Hương lan ngan ngát, tỏa khắp vườn, khắp nhà. 
Thứ hai ngày 27 tháng 05 năm 2015 
Tập đọc 
Luyện nói: Gọi tên các loài hoa trong ảnh 
Hoa ngọc lan 
Thứ hai ngày 27 tháng 05 năm 2015 
Tập đọc 
Hoa ngọc lan 
hoa đào 
hoa hồng 
Thứ hai ngày 27 tháng 05 năm 2015 
Tập đọc 
Hoa ngọc lan 
hoa râm bụt 
hoa đồng tiền 
Thứ hai ngày 27 tháng 05 năm 2015 
Tập đọc 
Thứ ngày tháng 05 năm 2015 
Tập đọc 
Hoa ngọc lan 
hoa hướng dương 
hoa sen 
Cảm ơn thầy và các bạn! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_tap_doc_lop_1_tuan_3_bai_hoa_ngoc_lan_nam_hoc_2014.pptx