Bài giảng Tập đọc Lớp 1 - Tuần 10 - Bài: Nói dối hại thân

Bài giảng Tập đọc Lớp 1 - Tuần 10 - Bài: Nói dối hại thân

 Nói dối hại thân

 Một chú bé đang chăn cừu bỗng giả vờ kêu toáng lên:
 - Sói !Sói! Cứu tôi với!
 Nghe tiếng kêu cứu, các bác nông dân đang làm việc gần đấy tức tốc chạy tới. Nhưng họ chẳng thấy sói đâu.
 Chú bé còn nói dối như vậy vài ba lần nữa. Cuối cùng, sói đến thật. Chú bé hốt hoảng gào xin cứu giúp. Các bác nông dân nghĩ chú nói dối như mọi lần nên vẫn thản nhiên làm việc. Bầy sói chẳng phải sợ ai cả. Chúng tự do ăn thịt hết đàn cừu.
 Theo Lép Tôn – xtôi

 

pptx 13 trang Người đăng hungdq21 Ngày đăng 06/06/2022 Lượt xem 101Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tập đọc Lớp 1 - Tuần 10 - Bài: Nói dối hại thân", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 TIỂU HỌC 
TÂN LONG 
 TẬP ĐỌC 
NÓI DỐI HẠI THÂN 
LỚP 1 
 Nói dối hại thân Một chú bé đ ang ch ă n cừu bỗng giả vờ kêu toáng lên:  - Sói !Sói! Cứu tôi với!  Nghe tiếng kêu cứu, các bác nông dân đ ang làm việc gần đ ấy tức tốc chạy tới. Nh ư ng họ chẳng thấy sói đ âu. Chú bé còn nói dối nh ư vậy vài ba lần nữa. Cuối cùng, sói đ ến thật. Chú bé hốt hoảng gào xin cứu giúp. Các bác nông dân nghĩ chú nói dối nh ư mọi lần nên vẫn thản nhiên làm việc. Bầy sói chẳng phải sợ ai cả. Chúng tự do ă n thịt hết đ àn cừu. Theo Lép Tôn – xtôi 
Tập đ ọc 
 Nói dối hại thân Một chú bé đ ang ch ă n cừu bỗng giả vờ kêu toáng lên:  - Sói !Sói! Cứu tôi với!  Nghe tiếng kêu cứu, các bác nông dân đ ang làm việc gần đ ấy tức tốc chạy tới. Nh ư ng họ chẳng thấy sói đ âu. 
Tập đ ọc 
 Chú bé còn nói dối nh ư vậy vài ba lần nữa. Cuối cùng, sói đ ến thật. Chú bé hốt hoảng gào xin cứu giúp. Các bác nông dân nghĩ chú nói dối nh ư mọi lần nên vẫn thản nhiên làm việc. Bầy sói chẳng phải sợ ai cả. Chúng tự do ă n thịt hết đ àn cừu. 
Tập đ ọc 
 Nói dối hại thân Một chú bé đ ang ch ă n cừu bỗng giả vờ kêu toáng lên:  - Sói !Sói! Cứu tôi với!  Nghe tiếng kêu cứu, các bác nông dân đ ang làm việc gần đ ấy tức tốc chạy tới. Nh ư ng họ chẳng thấy sói đ âu. Chú bé còn nói dối nh ư vậy vài ba lần nữa. Cuối cùng, sói đ ến thật. Chú bé hốt hoảng gào xin cứu giúp. Các bác nông dân nghĩ chú nói dối nh ư mọi lần nên vẫn thản nhiên làm việc. Bầy sói chẳng phải sợ ai cả. Chúng tự do ă n thịt hết đ àn cừu. Theo Lép Tôn – xtôi 
Tập đ ọc 
Tập đ ọc 
 ĐỌC SGK (TRANG 133) 
Tìm hiểu bài 
 Nói dối hại thân 
Tập đ ọc 
Tìm hiểu bài 
 Nói dối hại thân 
Tập đ ọc 
Giải Lao 
đọc diễn cảm 
 Nói dối hại thân 
Tập đ ọc 
LUYỆN NÓI 
Tập đ ọc 
 Nói lời khuyên chú bé ch ă n cừu. 
 Nói dối hại thân Một chú bé đ ang ch ă n cừu bỗng giả vờ kêu toáng lên:  - Sói !Sói! Cứu tôi với!  Nghe tiếng kêu cứu, các bác nông dân đ ang làm việc gần đ ấy tức tốc chạy tới. Nh ư ng họ chẳng thấy sói đ âu. Chú bé còn nói dối nh ư vậy vài ba lần nữa. Cuối cùng, sói đ ến thật. Chú bé hốt hoảng gào xin cứu giúp. Các bác nông dân nghĩ chú nói dối nh ư mọi lần nên vẫn thản nhiên làm việc. Bầy sói chẳng phải sợ ai cả. Chúng tự do ă n thịt hết đ àn cừu. Theo Lép Tôn – xtôi 
Tập đ ọc 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_tap_doc_lop_1_tuan_10_bai_noi_doi_hai_than.pptx