Bài giảng Thủ công Lớp 1 - Bài 14: Gấp cái ví

Bài giảng Thủ công Lớp 1 - Bài 14: Gấp cái ví

HOẠT ĐỘNG 1 QUAN SÁT CÁI VÍ MẪU

GẤP CÁI VÍ

Bước 1: Lấy đường dấu giữa

Bước 2: Gấp 2 mép ví

Bước 3: Gấp ví

HOẠT ĐỘNG 2 QUAN SÁT GIÁO VIÊN GẤP MẪU

 

pptx 16 trang Người đăng hungdq21 Ngày đăng 06/06/2022 Lượt xem 321Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Thủ công Lớp 1 - Bài 14: Gấp cái ví", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GẤP CÁI VÍ 
THỦ CÔNG 
GẤP CÁI VÍ 
HOẠT ĐỘNG 1 
QUAN SÁT 
CÁI VÍ MẪU 
GẤP CÁI VÍ 
B ư ớc 2: Gấp 2 mép ví 
B ư ớc 1: Lấy đư ờng dấu giữa 
B ư ớc 3: Gấp ví 
HOẠT ĐỘNG 2 
QUAN SÁT 
GIÁO VIÊN GẤP MẪU 
GẤP CÁI VÍ 
B ư ớc 1: Lấy đư ờng dấu giữa 
Đặt dọc tờ giấy thủ công (mặt màu ở d ư ới), gấp đ ôi chiều dài lấy đư ờng dấu giữa (H.1). 
Hình 1 
Hình 2 
Sau đ ó mở tờ giấy ra ban đ ầu. 
GẤP CÁI VÍ 
Gấp mép 2 đ ầu vào 1 ô (H.3) sẽ đư ợc (H.4) 
Hình 3 
Hình 4 
B ư ớc 2: Gấp 2 mép ví 
B ư ớc 1: Lấy đư ờng dấu giữa 
GẤP CÁI VÍ 
Gấp 2 phần ngoài (H.5) vào trong đư ờng gấp mép ví sát vào đư ờng dấu giữa (H.6 – H.7) 
Hình 5 
B ư ớc 3: Gấp ví 
Hình 7 
Hình 6 
GẤP CÁI VÍ 
Lật (H.7) ra mặt sau theo chiều ngang (H.8) 
Hình 8 
Hình 3 
Hình 4 
B ư ớc 3: Gấp ví 
Hình 9 
Hình 10 
Gấp 2 phần ngoài vào trong cho cân đ ối bề ngang của ví 
(H.9 – H.10) 
GẤP CÁI VÍ 
Gấp đ ôi (H.10) theo đư ờng dấu giữa (H.11), ta sẽ có cái ví gấp hoàn chỉnh (H.12) 
Hình 11 
B ư ớc 3: Gấp ví 
Hình 12 
HOẠT ĐỘNG 3 
THỰC HÀNH 
B ư ớc 1: Lấy đư ờng dấu giữa 
Hình 1 
Hình 2 
B ư ớc 2: Gấp 2 mép ví 
Hình 3 
Hình 4 
GẤP CÁI VÍ 
B ư ớc 3: Gấp ví 
Hình 5 
Hình 6 
Hình 7 
Hình 8 
Hình 9 
Hình 10 
Hình 11 
Hình 12 
GẤP CÁI VÍ 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_thu_cong_lop_1_bai_14_gap_cai_vi.pptx