Bài giảng Thủ công Lớp 1 - Bài 19: Cắt dán hình chữ nhật

Bài giảng Thủ công Lớp 1 - Bài 19: Cắt dán hình chữ nhật

Hoạt động 1: Học sinh quan sát và nhận xét

Hoạt động 2: Giáo viên hướng dẫn thao tác mẫu

Cắt dán hình chữ nhật gồm các bước sau:

Bước 1 :Đếm số ô

Bước 2 :Kẻ hình chữ nhật

Bước 3: Cắt hình chữ nhật

Bước 4: Dán hình chữ nhật

pptx 12 trang Người đăng hungdq21 Ngày đăng 06/06/2022 Lượt xem 153Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Thủ công Lớp 1 - Bài 19: Cắt dán hình chữ nhật", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ 
Môn : Thủ công 
Lớp : 1 
Mục tiêu 
 Kiến thức:  - Học sinh kẻ được hình chữ nhật - Học sinh có kĩ năng quan sát được quy trình và bắt chước được thao tác kỹ thuật của giáo viên về cắt dán hình chữ nhật 
 Kĩ năng:  Học sinh cắt dán được hình chữ nhật 
 Thái độ :  Học sinh yêu quý sản phẩm làm ra 
Đây là hình gì? 
Đây là hình chữ nhật 
Môn: Thủ công 
Bài : Cắt dán hình chữ nhật 
Hoạt động 1 : Học sinh quan sát và nhận xét 
Hoạt động 2 : Giáo viên hướng dẫn thao tác mẫu 
Hoạt động 3 : Học sinh thực hành 
Giới thiệu một số cách trình bày sản phẩm 
NỘI DUNG 
Hoạt động 1 : 
Hình chữ nhật các em thấy ở đâu? 
Hình chữ nhật có màu gì ? 
Hình chữ nhật có mấy cạnh? 
Hình chữ nhật có màu hồng 
Hình chữ nhật có 4 cạnh 
Học sinh quan sát và nhận xét 
CÁI BÀN 
LÁ CỜ 
QUYỂN SÁCH 
Hoạt động 2 : Giáo viên hướng dẫn thao tác mẫu 
Cắt dán hình chữ nhật gồm các bước sau: 
Bước 1 : Đếm số ô 
Bước 2 : Kẻ hình chữ nhật 
Bước 3 : Cắt hình chữ nhật 
Bước 4 : Dán hình chữ nhật 
B 
D 
C 
Hình chữ nhật có chiều dài bao nhiêu ô? 
Hình chữ nhật có chiều rộng bao nhiêu ô? 
1 
2 
4 
3 
4 
3 
3 
2 
1 
4 
5 
2 
1 
6 
7 
4 
3 
1 
5 
2 
7 
6 
5 
5 
Hình chữ nhật có chiều rộng 5 ô 
Hình chữ nhật có chiều dà i 7ô 
A 
Bước 1 : Đếm số ô 
Bước 2 : 
A 
D 
B 
. 
C 
. 
. 
. 
 
 
 
 
Kẻ hình chữ nhật 
Bước 3 : 
 
 
 
 
A 
B 
D 
C 
 
A 
B 
D 
C 
 
Cắt hình chữ nhật 
Bước 4 : Dán hình chữ nhật 
Bôi hồ 
Hoạt động 3 : Học sinh thực hành cắt dán hình chữ nhật 
Các bước thực hiện cắt dán hình chữ nhật 
Bước 1 : Đếm số ô 
Bước 2: Kẻ hình chữ nhật 
Bước 3: Cắt hình chữ nhật 
Bước 4 : Dán hình chữ nhật 
 Học sinh thực hành theo nhóm tổ 
Kiểm tra dụng cụ cắt dán của học sinh 
 Đường cắt thẳng 
 Không bị răng cưa 
 Cắt đúng số ô quy định 
 Dán hình chữ nhật phẳng, không nhăn 
Tiêu chí đánh giá 
 THỜI GIAN THỰC HÀNH : 15 PHÚT 
 Học sinh trình bày sản phẩm 
Nhận xét –đánh giá 
Hết giờ 
1phút 
2 phút 
3 phút 
4 phút 
5 phút 
6 phút 
7 phút 
8 phút 
9 phút 
10 phút 
11 phút 
12 phút 
13 phút 
14 phút 
15 phút 
Bắt đầu 
CHÚC THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM SỨC KHOẺ 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_thu_cong_lop_1_bai_19_cat_dan_hinh_chu_nhat.pptx