Bài giảng Thủ công Lớp 1 - Bài 23: Cắt, dán và trang trí ngôi nhà (Tiết 1)

Bài giảng Thủ công Lớp 1 - Bài 23: Cắt, dán và trang trí ngôi nhà (Tiết 1)

Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét mẫu

Ngôi nhà gồm có những bộ phận nào?

Thân nhà, mái nhà, cửa ra vào, cửa sổ

Hoạt động 2: Hướng dẫn kẻ, cắt, dán ngôi nhà

1. Quy trình kẻ, cắt ngôi nhà

Bước 1: Kẻ, cắt thân nhà

Bước 2: Kẻ, cắt mái nhà

Bước 3: Kẻ, cắt cửa ra vào, cửa sổ

pptx 20 trang Người đăng hungdq21 Ngày đăng 06/06/2022 Lượt xem 157Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Thủ công Lớp 1 - Bài 23: Cắt, dán và trang trí ngôi nhà (Tiết 1)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
I- KIỂM TRA DỤNG CỤ HỌC TẬP 
Thủ công: 
 Kéo 
 Giấy màu 
Hồ dán 
Thước kẻ 
Bút chì 
Màu tô 
Thủ công: 
Cắt, dán và trang trí ngôi nhà (tiết 1) 
Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét mẫu 
Ngôi nhà gồm có những bộ phận nào? 
Thân nhà, mái nhà, cửa ra vào, cửa sổ 
Thân nhà 
Mái nhà 
Cửa sổ 
Cửa ra vào 
Bước 1: Kẻ, cắt thân nhà 
 
 
A 
C 
D 
B 
8 ô 
5 ô 
Hoạt động 2: Hướng dẫn kẻ, cắt, dán ngôi nhà 
1. Quy trình kẻ, cắt ngôi nhà 
Bước 1: Kẻ, cắt thân nhà 
1. Quy trình kẻ, cắt ngôi nhà 
Hoạt động 2: Hướng dẫn kẻ, cắt, dán ngôi nhà 
10 ô 
3 ô 
B 
A 
D 
C 
2 ô 
2 ô 
M 
N 
 
 
Bước 2: Kẻ, cắt mái nhà 
1. Quy trình kẻ, cắt ngôi nhà 
Bước 2: Kẻ, cắt mái nhà 
1. Quy trình kẻ, cắt ngôi nhà 
2 ô 
4 ô 
Bước 3: Kẻ, cắt cửa ra vào, cửa sổ 
1. Quy trình kẻ, cắt ngôi nhà 
Bước 3: Kẻ, cắt cửa ra vào, cửa sổ 
1. Quy trình kẻ, cắt ngôi nhà 
2. Hướng dẫn dán 
2. Hướng dẫn dán 
2. Hướng dẫn dán 
2. Hướng dẫn dán 
2. Hướng dẫn dán 
Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét mẫu 
Thân nhà 
Mái nhà 
Cửa sổ 
Cửa ra vào 
Bước 1 
Bước 3 
Hoạt động 3: Thực hành 
Bước 2 
B 
A 
D 
C 
M 
N 
B 
A 
D 
C 
M 
N 
 Chọn màu có phù hợp không? 
 - Đường cắt đã thẳng chưa? 
 Dán có phẳng và cân đối không? 
Nhận xét sản phẩm!!! 
Dặn dò: 
 Quan sát ngôi nhà 
 Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ cho tiết 2: Giấy màu, kéo, bút chì, thước kẻ, hồ dán, màu tô. 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_thu_cong_lop_1_bai_23_cat_dan_va_trang_tri_ngoi_nh.pptx