Thiết kế bài học khối lớp 1 - Tuần 14 - Trường Tiểu học Tân Xã

Thiết kế bài học khối lớp 1 - Tuần 14 - Trường Tiểu học Tân Xã

Đạo đức

Tiết 14 : ĐI HỌC ĐỀU VÀ ĐÚNG GIỜ ( tiế1 )

I - MỤC TIÊU: Giúp HS hiểu

 -Th nµo lµ ®i hc ®Ịu vµ ®ĩng gi

- HS biết ích lợi của việc đi học đều và đúng giờ là giúp các em tiếp thu bài tốt hơn. Nhờ đó kết quả học tập sẽ tiến bộ hơn. Học sinh thực hiện tốt quyền được học của mình

- NhiƯm vơ cđa HS thực hiện được việc đi học đều và đúng giờ.

- Có thái độ tự giác đi học đều và đúng giờ.

II - TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN:

GV: đồ vật để chơi trò sắm vai

HS:vở bài tập đạo đức , bút màu,

III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 

doc 46 trang Người đăng viethung99 Lượt xem 390Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Thiết kế bài học khối lớp 1 - Tuần 14 - Trường Tiểu học Tân Xã", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Đạo đức
Tiết 14 : ĐI HỌC ĐỀU VÀ ĐÚNG GIỜ ( tiế1 )
I - MỤC TIÊU: Giúp HS hiểu
 -ThÕ nµo lµ ®i häc ®Ịu vµ ®ĩng giê
HS biết ích lợi của việc đi học đều và đúng giờ là giúp các em tiếp thu bài tốt hơn. Nhờ đó kết quả học tập sẽ tiến bộ hơn. Học sinh thực hiện tốt quyền được học của mình
NhiƯm vơ cđa HS thực hiện được việc đi học đều và đúng giờ.
Có thái độ tự giác đi học đều và đúng giờ.
II - TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN:
GV: đồ vật để chơi trò sắm vai
HS:vở bài tập đạo đức , bút màu,
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
NDT/lượng
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của HS
1:Bài cũ.
(3-5ph )
*Nêu câu hỏi:
-Khi chào cờ ta phải đứng như thế nào?
-Vì sao phải đứng nghiêm trang khi chào cờ?
GV nhận xét , đánh giá HS
*HS lên bảng trả lời câu hỏi.HS khác theo dõi nx
-Nghiêm trang không nói truyện, xô đẩy nhau, mắt nhìn lên lá cờ.
-thể hiện sự tôn trọng q kỳ.
-Lăng nghe rút kinh nghiệm.
Hoạt động 1
Quan sát tranh và hoạt động theo nhóm 2 bạn bài tập 1
(7-8 ph )
GV hd các cặp HS quan sát tranh ở bài tập 1 và thảo luận
-Trong tranh vẽ sự việc gì?
-Có những con vật nào?
-Từng con vật đó đang làm gì?
-Giữa Rùa và Thỏ thì bạn nào tiếp thu bài tốt hơn?
-Các em cần noi theo và học tập bạn nào? Vì sao?
* HS trình bày kết quả trước lớp, bổ sung ý kiến cho nhau
* GV kết luận: Thỏ la cà dọc đường nên đến lớp muộn. Rùa
-HS thảo luận theo nhóm 2 bạn 
-Cacù con vật đi học.
-Có Rùa và Thỏ.
-Rùa đang học bài .Thỏ đi học trễ.
-Bạn Rùa tiếp thu bài tốt hơn.
-Noi theo học tập bạn Rùa .Vì bạn là người chăm chỉ ht.
-Đại diện từng nhóm tb kqû 
trước lớp,HS khác theo dõi nx 
-Lắng nghe.
chăm chỉ nên đến đúng giờ.Bạn Rùa sẽ tiếp thu bài tốt hơn, kq ht sẽ tiến bộ hơn. Các em cần noi theo bạn Rùa đi học đg giờ.
Hoạt động 2
Thảo luận toàn lớp
(7-8 ph )
Hoạt động 3
Đóng vai theo bài tập 2
Hoạt động 4
Củng cố, dặn dò (5ph )
* GV lần lượt nêu các câu hỏi để HS thảo luận.
-Đi học đều và đúng giờ có ích lợi gì?
-Nếu không đi học đều và đúng giờ ( đến muộn hoặc quá sớm) thì có hại gì?
-Làm tn để đi học cho đg giờ?
* GV kết luận: Đi học đều và đúng giờ giúp các em học tập tốt hơn, thực hiện được nội quy của nhà trường.- Nếu đi học không đều và không đúng giờ thì tiếp thu bài không đầy đủ, kqû học tập sẽ không được tốt.
- Để đi học đúng giờ, trước khi đi ngủ cần chuẩn bị sẵn quần áo, sách vở, §DHT. Đi học cho đúng giờ, không la cà dọcđường
* GV gt t/ huống trong tranh theo bt 2 và yc HS thảo luận cách ứng xử để sắm vai.
Từng cặp HS TL, phân vai, chuẩn bị thể hiện qua TC Vài cặp HS lên thể hiện đóng vai
* GV tổng kết:
Khi mẹ gọi dậy đi học, các em cần nhanh nhẹn ra khỏi giường để chuẩn bị đi học
* Nhận xét tiết học
Chuẩn bị cho tiết sau
*HS lần lượt trả lời các câu hỏi
-Được nghe cô giáo giảng bài,t/h tốt nội quy của nhà trường.
-Mất bài học ,làm ảnh hưởng tới cô và các bạn.
-để chuông hoặc nhờ người lớn gọi dậy sớm.
-HS lắng nghe
-Làm việc theo nhóm ,nhóm trưởng phân vai cho các thành viên thoả luận phân vai,thể hiện vai trước lớp.
* Lắng nghe.
HS lắng nghe
Thø ba ngµy 15 th¸ng 12 n¨m 2009
Häc vÇn
Bài 61 : ĂM – ÂM
I - MỤC TIÊU: Sau bài học 
-Đọc và viết được :ăm, âm, nuôi tằm, hái nấm
-Đọc được từ ứng dụng và câu ứng dụng trong sgk
-Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Thứ, ngày, tháng, năm. LuyƯn nãi ®­ỵc 2-4 c©u theo chđ ®Ị
II -ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-GV: bộ ghép chữ tiếng việt Gv
-HS: bộ ghép chữ tiếng việt, sgk .
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1/Bài cũ;
 (3-5ph )
* HS lên viết bảng : chòm râu, đom đóm, quả trám, trái cam
-Gọi vài HS đọc từ ứng dụng trên thẻ từ
-2 HS đọc câu ứng dụng SGK
GV và HS nhận xét các bạn, cho điểm
* HS dưới lớp viết bảng con
-HS đọc, lớp nhận xét
 2/Bài mới
Giới thiệu bài 1ph
H§ 1
Nhận diện vần
(3-4ph )
Đánh vần 
(3-4ph )
Tiếng khoá, từ khoá
(3-4 ph )
H§ 2
Đọc tiếng ứng dụng
H§ 3
Viết vần 
 (3-5 ph )
Trß ch¬i
Tiết 1
* GV nói: Hôm nay chúng ta học tiếp 2 có kết thúc bằng m đó là: ăm, âm
* Vần ăm
-Vần ăm được tạo nên từ những âm nào?
-Cho HS ghép vần ăm
-GV gắn bảng cài
-Hãy so sánh ăm với am? 
-Cho HS phát âm vần ăm
* GV chỉ bảng cho HS phát âm lại vần ăm
- Vần ăm đánh vần như thế nào?
-Cho HS đánh vần vần ăm
-GV uốn nắn, sửa sai cho HS
* Hãy ghép cho cô tiếng tằm?
-Hãy nhận xét về vị trí của âm và vần trong tiếng tằm?
-Tiếng “tằm” đánh vần như thế nào?
-Cho HS đánh vần tiếng tằm
-GV sửa lỗi cho HS, 
-Giới thiệu từ : nuôi tằm.Quan sát tranh nêu hoạt động trong tranh?
-Cho HS đánh vần và đọc trơn từ : nuôi tằm
-GV đọc mẫu, chỉnh sửa nhịp đọc cho HS
* Vần âm
- Tiến hành tương tự như vần ăm
- So sánh âm với ăm
* GV giới thiệu các từ ứng dụng lên bảng :
“tăm tre, đỏ thắm, mầm non, đường hầm”.
-Tìm và gạch chân tiếng có vần mới?
-Cho HS đọc từ ứng dụng và giảng từ
-GV nhận xét và chỉnh sửa phát âm cho HS,GV đọc mẫu. 
* Viết chữ ăm
- Treo khung kẻ ô li.GV viết mẫu, vừa viết vừa nói cách viết ( lưu ý nét nối giữa ă và m )
-Cho HS viết bảng con: ăm, nu«i tằm
ViÕt mÉu hd hs viÕt ©m, h¸i nÊm
GV nhận xét, chữa lỗi cho HS
Cho hs ch¬i trß ch¬i chuyĨn tiÕt
* Lắng nghe
-Vần ăm tạo bởi ă và m
-HS ghép vần “ăm” trên bảng cài giơ lên cao
-Quan sát
-HS so sánh:Giống :Điều kết thúc âm m. Khác vần am có âm a ,vần ăm có âm ă
-Phát âm ăm theo bàn
-Phát âm cá nhân
-HS đánh vần: ă - mờ -ăm
-HS đánh vần cá nhân nối tiếp hàng dọc
* HS ghép tiếng tằm
- Có âm t đứng trước vần ăm đứng sau.
-HS đánh vần :tờ –ăm –tăm –huyền-tằm
-Đánh vần theo tổ,4-5 em đánh vần lại.
-Đọc đồng thanh.
-Nuôi tằm
-Hs ghÐp tõ nu«i t»m
-HS đọc từ cá nhân
HS quan sát và lắng nghe
-HS đọc lại đồng thanh .
*HS đọc thầm
-3-4 HS lên bảng gạch:
tăm, thắm, mầm , hầm
-HS đọc cá nhân, nhóm, ĐT
-Vài em đọc lại.
* Viết bảng con
-HS viết lên không trung
-HS viết bảng :ăm, nu«i tằm
- hs viÕt ©m, h¸i nÊm
-líp tr­ëng ®iỊu khiĨn
Luyện tập
H§ 1
Luyện đọc
(8-10 ph)
*Câu ứng dụng (5 ph )
H§ 2
Luyện nói
(8-10 ph )
H§ 3
Luyện viết 
(3-5 ph )
H§ 4
Củng cố dặn dò:
5 ph
	Tiết 2
* GV cho HS đọc lại vần ở tiết 1
-GV uốn nắn sửa sai cho đọc theo nhóm.
-Cho thi đọc theo nhóm đối tượng
* Giới thiệu tranh minh hoạ câu ứng dụng 
-Tranh vẽ gì?
-Hãy đọc câu ứng dụng dưới bức tranh?
-GV chỉnh sửa lỗi phát âm cho HS
-GV đọc mẫu câu ứng dụng. 
* Treo tranh để HS quan sát và hỏi:
- Chủ đề luyện nói của hôm nay là gì?
-Tranh vẽ những gì?
-Quyển lịch dùng để làm gì?
-Thời khoá biểu dùng để làm gì?
-Chúng nói lên điều gì chung? 
-Hãy đọc thời khoá biểu của lớp mình?
-Vào thứ bảy hoặc chủ nhật, em thường làm gì?
-Em thích thứ nào nhất trong tuần? Vì sao?
-Hãy đọc thứ ngày tháng năm hôm nay?
-Khi nào đến hè? Khi nào đến tết?
*Trò chơi: thi lập thời khoá biểu
Cách chơi: Một đội nói thứ, một đội nói nhanh tên các môn học trong ngày đó. Đội nói tên môn học đúng thì giành được quyền nói thứ. Đội nào nói được nhiều lần thứ trong tuần lễ hơn là đội đó thắng.
* Cho học sinh lấy vở tập viết ra
 -1 HS đọc nội dung viết trong vở tập viết. 
-GV lưu ý nhắc HS viết liền nét
HS viết bài vào vở .Chú ý quy trình viết 
* Hôm nay học vần gì?
-GV chỉ bảng cho HS đọc lại bài 
-Tìm tiếng mới có chứa vần vừa học trong bài hát :Năm ngón tay ngoan
-Nhận xét tiết học – Tuyên dương
Xem trước bài 62
*HS đọc CN 
-Đọc nhóm 2 sửa trong nhóm
 - 3 nhóm đọc:giỏi khá ,trung bình
* Quan sát tranh trả lời câu hỏi.
-Có con suối chảy sau nhà, đàn dê đang gặm cỏ.
-HS đọc cá nhân
-Thi đọc theo dãy.
-2 HS đọc lại câu
* QS tranh trả lời câu hỏi.
-HS đọc tên bài luyện nói: Thứ,ngày,tháng,năm
-HSø trả lời câu hỏi
Các bạn khác lắng nghe để bổ sung:Như: quyển lịch và thời khoá biểu.
-Xem thứ,ngày,tháng
-Biết các môn học trong ngày.
Sử dụng thời gian
-Đọc cá nhân
-Nghỉ ngơi,đi chơi
-Nêu theo ý thích
-Thứ ba ngµy 15 tháng 12 năm 2009
-Tháng năm đến hè,hết tháng 12 đến tết.
* Chơi theo 2 đội
* HS mở vở tập viết
-HS khác theo dõi đọc thầm.
-HS viết bài vào vở
*Vần ăm,âm 
-Học sinh đọc lại bài 
-c¶ø lớp hát và nêu nhanh tiếng
-HS lắng nghe
Toán
TiÕt 53: PhÐp trõ trong ph¹m vi 8
I - MỤC TIÊU: Giúp học sinh 
-Tiếp tục củng cố và khắc sâu khái niệm về phép trừ, 
-Tự thành lập và ghi nhớ bảng trừ trong phạm vi 8. Thực hành tính trừ đúng trong phạm vi 8
-ViÕt ®­ỵc phÐp tÝnh thÝch hỵp víi h×nh vÏ
II - ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-GV: chuẩn bị mẫu vật như sgk, bảng phụ
-HS :một bộ đồ dùng học toán , sgk 
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1
Kiểm tra bài cũ(3-5 ph )
GV gọi HS lên đọc bảng cộng trong phạm vi 8
-Tám bằng mấy cộng mấy? 
-Cho HS đặt tính dọc và tính 
-Nhận xét cho điểm
-3-4 HS đọc bảng cộng 8
8 = 7 + 1 = 6 + 2 = 5 + 3 = 4 + 4 = 3 + 5 = 2 + 6 = ...  như: đứt tay, điện giật, cháy, bỏng chưa?=> Vậy dao, kéo, lửa, điện là những vật dễ gây ra mất an toàn khi ở nhà nếu chúng ta không cẩn thận.Bài học hôm nay ta sẽ tìm hiểu rõ hơn về điều đó.
HS lắng nghe
Hoạt động 1
Làm việc với sgk
MĐ: thấy được một số vật dễ gây đứt và cách phòng cháy
* Bước 1: Giao nvụ và t/hiện hđộng
GV yc HS qs tranh trong sgk và cho biết:
-Chỉ và nói các bạn trong mỗi hình đg làm gì?
-Điều gì có thể xảy ra với các bạn đó nếu không cẩn thận?
-Khi sử dụng dao hoặc đồ dùng sắc, nhọn bạn cần chú ý điều gì?
* Bước 2:Kiểm tra kết quả thảo luận
GV treo tranh và gọi một số HS TL các câu hỏi trên. Các bạn khác theo dõi, nx và bsung
* GV Kết luận: Khi dùng dao, kéo, các đồ vậy sắc nhọn ta cần chú ý cẩn thận, tránh bị đứt tay. Những đồ vật kể trên phải để xa tầm tay trẻ em.
HS TL theo nhóm 2
HS trình bày trước lớp 
HS lắng nghe
Hoạt động 2
Sắm vai
MĐ: HS biết cách phóng tránh một số tai nạn do lửa và những chất gây cháy
Hoạt động 3
Củng cố, dặn dò
M§ : HS tập xử lí một số tình huống 
-Bước 1: giao nhvụ và thực hiện hoạt động
GV yc HS qs hình và trả lời các câu hỏi sau:
-Điều gì có thể xảy ra trong các cảnh trên?
-Nếu điều không may xảy ra, em sẽ làm gì và nói gì khi đó?
-Bước 2: thu kết quả
Gọi đại diện các nhóm lên tb ý kiến của nhóm mình. Các nhóm khác lắng nghe và bs.
-Em có suy nghĩ gì khi thể hiện vai diễn ?
-Các em có nx gì về cách ứxử của tg vai diễn
-Nếu là em, em có cách ứng xử khác không?
-Em rút ra được bài học gì qua việc quan sát, đóng vai của các bạn?
-Trường hợp có lửa cháy các đồ vật ở trong nhà, em sẽ làm gì?
-Em hãy nói số đt gọi cứu hoả là số nào khôg
=> Kết luận: không được để đèn dầu và các vật gây cháy khác trong màn hay để gần những đồ vật dễ bắt lửa.
-Nên tránh xa các vật và những nơi có thể gây bỏng và cháy
-Khi sử dụng đồ điện phải cẩn thận, không sờ vào phích cắm ở ổ điện, dây dẫn đề phòng chúng bị hở, điện giật có thể gây chết người.
-Phải lưu ý không cho em bé chơi gần những vật dễ cháy và gần điện.
-Tìm mọi cách để chạy xa nơi có lửa.
-Nếu nhà mình hoặc nhà hàng xóm bị cháy phải gọi ngay cứu hoả
* Hôm nay học bài gì?
Cho HS chơi trò chơi sắm vai
Gv chia lớp thành 4 nhóm, mỗi nhóm một t/h. Các bạn TL tìm cách ứxử tốt nhất sau đó đvai
Các nhóm t/hiện vai diễn của mình trc lớp. Các nhóm khác xem có cách gq nào kháckhg
Nếu thấy có điều gì chưa thoả đángcó thể đặt câu hỏi để hỏi lại các bạn
Nhận xét tiết học, tuyên dương
HS thảo luận nhóm, mỗi nhóm một tình huống.
HS lắng nghe
-hs nhËn xÐt vµ bỉ sung
Đạo đức
TiÕt 15: §i häc ®Ịu vµ ®ĩng giê (tiÕt 2)
I MỤC TIÊU: Giúp HS hiểu 
HS biết ích lợi của việc đi học đều và đúng giờ 
Để đi học đều và đúng giờ, các em không được nghỉ học tự do, tuỳ tiện. 
Cần xuất phát đúng giờ. Trên đường đi không được la cà dọc đường
HS có ý thức và tự giác đi học đều và đúng giờ. 
II TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN
GV: tranh vẽ phóng to, đồ vật để chơi trò sắm vai
HS:vở bài tập đạo đức , bút màu, 
III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của HS
Khởi động
Cho HS hát bài: “ Tới lớp tới trường” lời 1
GV vào bài: Giờ trước ta đã biết những việc cần thiết phải đi học đều và đúng giờ. Hôm nay chúng mình cùng luyện tập để biết cách thực hiện việc đi học đều và đúng giờ nhé
HS lắng nghe
Hoạt động 1
Liên hệ thực tế
GV yêu cầu vài HS tự liên hệ
Hằng ngày em đi học như thế nào? ( chuẩn bị, xuất phát, trên đường đi )
Đi học như thế có đều và đúng giờ không?
* HS kể lại việc đi học của mình trước lớp.
* GV nhận xét
Khen ngợi những em luôn đi học đều và đúng giờ.
Nhắc nhở những em chưa đi học đều và đúng giờ
HS trình bày trước lớp, các bạn khác lắng nghe
Hoạt động 2
Làm bài tập 2 theo cặp
* GV hướng dẫn HS thảo luận theo nội dung bài tập 5
Các bạn nhỏ trong tranh đang làm gì?
Các bạn gặp khó khăn gì?
Các em học tập được điều gì ở các bạn?
* HS trình bày kết quả thảo luận trước lớp. Các bạn khác lắng nghe và bổ sung ý kiến
* Kết luận:
Gặp trời mưa gió nhưng các bạn vẫn đi học bình thường, không quản ngại khó khăn. Các em cần noi gương các bạn đó để đi học cho đều
HS thảo luận từng cặp 
HS trình bày trước lớp, các bạn khác lắng nghe và bổ sung ý kiến
Hoạt động 3
Đóng vai theo BT2
Củng cố, dặn dò
* GV giới thiệu tình huống trong tranh theo bài tập 4 và yêu cầu HS thảo luận về cách giải quyết
Các nhóm thảo luận, phân vai, chuẩn bị thể hiện qua việc sắm vai
Các bạn Hà, Sơn đang làm gì?
Hà, Sơn gặp chuyện gì?
Bạn Hà, bạn Sơn sẽ phải làm gì khi đó?
Vài cặp HS lên thể hiện đóng vai 
Các bạn khác nhận xét việc sắm vai của các bạn
* GV tổng kết:
Tranh 1: Hà khuyên bạn nên nhanh chân đến lớp, không la cà kẻo đến lớp bị muộn.
Tranh 2: Sơn từ chối việc đá bóng để đến lớp học, như thế mới là đi học đều.
* Hôm nay học bài gì?
Như thế nào gọi là đi học đều?
Đi học đều có lợi gì?
Để đi học đều, em cần phải làm gì?
GV chốt lại: Đi học đều và đúng giờ giúp các em học tập tốt, thực hiện tốt quyền được học của mình.
Cho HS đọc câu ghi nhớ trong sgk
Nhận xét tiết học. 
Chuẩn bị cho tiết sau
HS làm việc theo nhóm
HS lắng nghe, nhận xét các bạn sắm vai
HS lắng nghe
HS trả lời câu hỏi
Tự nhiên xã hội:Tiết 14
	Bài 	 AN TOÀN KHI Ở NHÀ
I MỤC TIÊU: Sau bài học học sinh biết
Kể tên một số vật sắc nhọn, nhọn có thể gây đứt tay chảy máu
Kể tên một số vật trong nhà có thể gây bỏng, cháy ..
HS biết cách phòng tránh và xử lí khi có tai nạn xảy ra
II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
GV : tranh của bài 14 trong sách TNXH. 
HS: sách TNXH, vở bài tập TNXH
III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của HS
Bài cũ
GV nêu câu hỏi để HS trả lời
Hằng ngày, em làm những việc gì để giúp gia đình?
Em cảm thấy thế nào khi mình làm được việc có ích cho gia đình?
GV nhận xét bài cũ
Học sinh lắng nghe và trả lời câu hỏi
Bài mới
Giới thiệu bài
Ơû nhà đã bao giờ các em bị tai nạn ( hoặc chứng kiến các tai nạn như: đứt tay, điện giật, cháy, bỏng chưa?
=> Vậy dao, kéo, lửa, điện là những vật dễ gây ra mất an toàn khi ở nhà nếu chúng ta không cẩn thận.
 Bài học hôm nay ta sẽ tìm hiểu rõ hơn về điều đó.
HS lắng nghe
Hoạt động 1
Làm việc với sgk
MĐ: thấy được một số vật dễ gây đứt và cách phòng cháy
* Bước 1: Giao nhiệm vụ và thực hiện hoạt động
GV yêu cầu HS quan sát tranh trong sgk và cho biết:
Chỉ và nói các bạn trong mỗi hình đang làm gì?
Điều gì có thể xảy ra với các bạn đó nếu không cẩn thận?
Khi sử dụng dao hoặc đồ dùng sắc, nhọn bạn cần chú ý điều gì?
* Bước 2:Kiểm tra kết quả thảo luận
GV treo tranh và gọi một số HS trả lời các câu hỏi trên. Các bạn khác theo dõi, nhận xét và bổ sung nếu có
* GV Kết luận:
 Khi dùng dao, kéo, các đồ vậy sắc nhọn ta cần chú ý cẩn thận, tránh bị đứt tay. Những đồ vật kể trên phải để xa tầm tay trẻ em.
HS học theo nhóm
HS trình bày trước lớp 
HS lắng nghe
Hoạt động 2
Sắm vai
MĐ: HS biết cách phóng tránh một số tai nạn do lửa và những chất gây cháy
Củng cố, dặn dò
Bước 1: giao nhiệm vụ và thực hiện hoạt động
GV yêu cầu HS quan sát hình và trả lời các câu hỏi sau:
Điều gì có thể xảy ra trong các cảnh trên?
Nếu điều không may xảy ra, em sẽ làm gì và nói gì khi đó?
Bước 2: thu kết quả
Gọi đại diện các nhóm lên trình bày ý kiến của nhóm mình. Các nhóm khác lắng nghe và bổ sung.
Em có suy nghĩ gì khi thể hiện vai diễn của mình?
Các em có nhận xét gì về cách ứng xử của từng vai diễn?
Nếu là em, em có cách ứng xử khác không?
Em rút ra được bài học gì qua việc quan sát, đóng vai của các bạn?
Trường hợp có lửa cháy các đồ vật ở trong nhà, em sẽ làm gì?
Em hãy nói số điện thoại gọi cứu hoả là số nào không?
=> Kết luận: không được để đèn dầu và các vật gây cháy khác trong màn hay để gần những đồ vật dễ bắt lửa.
Nên tránh xa các vật và những nơi có thể gây bỏng và cháy
Khi sử dụng đồ điện phải cẩn thận, không sờ vào phích cắm ở ổ điện, dây dẫn đề phòng chúng bị hở, điện giật có thể gây chết người.
Phải lưu ý không cho em bé chơi gần những vật dễ cháy và gần điện.
Tìm mọi cách để chạy xa nơi có lửa.
Nếu nhà mình hoặc nhà hàng xóm bị cháy phải gọi ngay cứu hoả
* Hôm nay học bài gì?
Cho HS chơi trò chơi sắm vai
Mục đích : HS tập xử lí một số tình huống khi có cháy, có người bị điện giật, có người bị bỏng, bị đứt tay
Tiến hành: chia lớp thành 4 nhóm, mỗi nhóm một tình huống. Các bạn thảo luận tìm cách ứng xử tốt nhất sau đó đóng vai
Các nhóm thể hiện vai diễn của mình trước lớp. Các nhóm khác xem có cách giải quyết nào khác không?
Nếu thấy có điều gì chưa thoả đángcó thể đặt câu hỏi để hỏi lại các bạn
Nhận xét tiết học, tuyên dương
HS thảo luận nhóm, mỗi nhóm một tình huống.
HS lắng nghe

Tài liệu đính kèm:

  • docGA TUAN 14CKTKN LOP 1.doc